Dr Shankara Chetty: Covidagendan handlar sannolikt om att kontrollera världspopulationen

publicerad 30 december 2021
- Gästskribent
Dr Shankara Chetty. Foto: eget verk

VÄRLDEN. Dr Shankara Chetty är allmänläkare med en naturvetenskaplig bakgrund inom genetik, avancerad biologi, mikrobiologi och biokemi. Sedan början av covidkrisen har han analyserat hur världen hanterar covidkrisen. Dr Chetty tror att det finns en covidagenda som handlar om att kontrollera världsbefolkningen.

Intervju av Dr Naseeba Kanthrada | Transcription in English

Transkription

Dr Shankara Chetty: Jag tror att perspektivet på vad som händer är oerhört viktigt. Vi måste förstå vad målet är. Alla vet att det finns inkonsekvenser, att det finns skrämselpropaganda, att det finns tvång, men vi måste förstå varför. Varför finns det där?

Det viktigaste för oss att förstå är den patogen som orsakade alla dödsfall i COVID-sjukdomen. Jag använde ordet COVID-sjukdom eftersom vi inte riktigt har isolerat det coronavirus som orsakar sjukdomen, men i COVID-sjukdomen är patogenen ett spikprotein. Och spikprotein är det som vaccinet är tänkt att skapa i din kropp.

Om jag skulle ge er min åsikt om vad som händer global nivå, så går mycket av det arbete jag gör bakom kulisserna i den här riktningen. Spikprotein är ett av de mest konstruerade toxiner eller gifter som människan någonsin har skapat.

Syftet med detta gift är att döda miljarder människor utan att någon märker det. Det är alltså ett gift med en agenda.

Nu har vi ett konstruerat virus och ett obligatoriskt vaccin som följer på varandra. I grund och botten verkar det som att det som hänt här, är att de har konstruerat ett virus och lagt på det ettvapenklassat paket som kallas spikprotein. Så nu har vi fått detta mycket välutvecklade, konstruerade gift. Nu har det lagts in i ett virus, eller låt oss kalla det en vektor, och vi har utsatt planeten för en liten dos av det.

Initialt utlöser ett spikprotein en allergisk reaktion. Om den allergiska reaktionen inte behandlas leder den till döden. Det är vad vi har sett med COVID-sjukdomen. Men det är inte slutspelet. Det är för att testa vattnet. Det kommer att finnas en liten andel människor som reagerar. Vi kommer att se alla dödsfall.

Den 8:e dagen är den dag då reaktionen inträffar, så det är bäst att isolera planeten i 14 dagar så att ingen märker när reaktionen inträffar. Folk kommer till sjukhuset för sent. Vi kräver protokoll på sjukhusen för att skapa död och skada för att styra all den rädsla och de risker vi behöver.

Vi skapar all förvirring. Vi ser till att styra mänskligheten mot massformation. Vi tar bort all tro som vi har, allt hopp. Vi håller människor isolerade.

Vi har lurats att tro att det skulle vara bäst för oss att ge bort våra friheter. Så den säkraste platsen för oss var fängelset, och det är där vi alla befinner oss just nu. Men det spel som de spelade med detta konstruerade virus var att rättfärdiga vaccinering av planeten.

Nu kommer vaccinationen av planeten att utsätta oss för spikprotein under en längre tid. Vi måste förstå vad det är tänkt att spikproteinet ska göra. Ja, till en början kommer det att utlösa ett immunsvar, en allergisk reaktion, och vi har omedelbara dödsfall till följd av det.

Men man kan inte förgifta någon så att han eller hon dör omedelbart. Man kommer att märka förgiftningen. De första 14 dagarna efter vaccinet kan eventuella biverkningar inte tillskrivas vaccinet eftersom det är där alla allergiska reaktioner skulle uppstå.

Därefter kommer vi att se endotelskador, som detta vaccin orsakar, eller spikproteinet, med sitt inflytande på ACE-2-receptorer. Det är dessa dödsfall som är tänkt att följa. De kommer aldrig att kunna hänföras till spikprotein – ett mycket välutvecklat toxin.

Spikprotein är också ett membranprotein. Så detta mRNA kommer att distribuera det i hela kroppen. Det kommer att tillverkas i olika vävnader runt om i kroppen. Det kommer att införlivas i dessa membran runt om i vår kropp i dessa specifika vävnader.

Dessa vävnader kommer att kännas igen som främmande och utlösa en mängd autoimmuna reaktioner.

De dödsfall som är tänkta att följa på vaccinationerna, kommer aldrig att kunna kopplas till giftet. De kommer att vara för olika. De kommer att vara för många och det kommer att finnas en alltför “broderad tidsram”, för att vi ska förstå att vi har blivit förgiftade.
Jag tror att detta är den stora planen.

Detta toxin är beroende av värdens reaktion på det. Precis som den åttonde dagen och det som följde efter COVID-infektionen eller sjukdomen var beroende av värdens reaktion. Vi fick milda, måttliga och svåra sjukdomar efter den åttonde dagen, vilket förvirrade oss alla.

Vi fortsätter att tala om COVID-pneumoni, men vi jagar viruset. Viruset var bara en vektor som gav oss en smak av giftet.

På lång sikt kommer detta gift att förvärra sjukdomar som människor redan har. Det innehåller bitar av prion. Det innehåller bitar av HIV-protein. Det är definitivt konstruerat. Människor med cancer kommer alltså att få sina cancerfall att blossa upp, och vi kommer att säga att de dog av cancer. Människor med kärlskador eller anlag som våra diabetiker och hypertoniker kommer att få stroke och hjärtinfarkt och resten vid olika tidpunkter, och vi kommer att tillskriva dem deras redan existerande tillstånd.

Människor kommer med tiden att utveckla autoimmuna tillstånd, vars mångfald aldrig kommer att kunna behandlas med någon läkemedelsintervention eftersom de är alldeles för målinriktade.

Vi har alltså en tuff väg framför oss. Men jag tror att om folk förstår vad avsikten är, då kommer de att förstå varför det som har hänt, har hänt. Det ologiska, tvånget och förtrycket är alla berättigade om man förstår att det finns en större plan.

Denna plan är att se till att vi kan kontrollera och döda en stor del av vår befolkning utan att någon misstänker att vi blev förgiftade.

Så jag tror att allt vi ser är motiverat för att förstå slutspelet. Vi har gett upp våra friheter. Vi fick veta att fängelset var den bästa platsen för att vara säkra på. Så vi gick frivilligt den vägen. Nu i dag, om vi vill ha tillbaka våra friheter, har de fått ett obligatoriskt vaccin. Vi drevs som boskap in i en inhägnad och den enda vägen ut var genom fållan. Och det var där vi förlorade våra friheter.

Jag tror att det är en stor bild som spelar in. Vaccinerna är helt meningslösa. Vaccinet såldes till oss som vår “frälsare” från början. Om vi tittar på vetenskapen, så stämmer inte vetenskapen. Vaccinet är absolut nonsens. Vi fortsätter att bråka om hur bra eller dåligt vaccinet är.

Jag vill bara ta upp två saker om vaccinationerna. Vacciner är avsedda att stimulera immunitet och på så sätt förhindra infektion och överföring. Det är detta som ger ett vaccin en fördel för befolkningen eller gruppen. Om du tar vaccinet skyddar du mig genom att inte få viruset eller överför det till mig. Detta har uppenbarligen inte skett. Vaccinerna gör inte det.

Nu hävdar de att vaccinet har en fördel när det gäller att förhindra allvarlig sjukdom och död. Det är en terapeutisk fördel. Mitt ingripande genom behandling gör samma sak, men jag utsätter inte hela världen för biverkningar av min behandling. Jag utsätter bara sjuka människor för det.

Den terapeutiska nyttan kommer inte från immunitet, utan det kommer från att vaccinet utsätter dig för spikprotein och bygger upp en viss tolerans mot en allergi, inte för något immunmedierat svar på ett virus. Viruset distraherar oss alltså från den stora bilden. Det är spikproteinet som är giftet här.

För det andra är förebyggande av allvarlig sjukdom och död en individuell fördel om det faktiskt gör det. Om du tar vaccinet är det tänkt att det ska förhindra att du blir allvarligt sjuk eller dör. Det har ingen gruppnytta och gynnar inte mig alls. Så varför måste jag tvinga dig att ta vaccinet för att det ska gynna mig?

Jag vill sätta detta i ett lekmannaperspektiv. Fallskärmshoppning är en individuell risk och en individuell fördel som inte påverkar någon i min omgivning. Min rätt att välja att hoppa fallskärm är alltså oerhört viktig. Nu vill de att jag ska hoppa fallskärm eftersom de säger att det gynnar mänskligheten.

De kan inte bevisa vetenskapen, och de kan inte tala om för mig hur min handling kommer att gynna mänskligheten. Ändå insisterar de på att jag ska göra det. När jag inte gjorde det, och jag inte kunde se vetenskapen, erbjöd de mig en öl och en donut. Men jag vill fortfarande inte hoppa fallskärm. De har fortfarande inte bevisat vetenskapen och inte berättat för mig hur det kommer att gynna mänskligheten.

Nu ser det ut som om de vill knuffa ut mig ur planet, men när jag tittar upp är den fallskärm som de ger mig full av hål, och de vill inte erkänna det. Jag ser några döda kroppar som ligger på marken, och de säger att de sover djupt. Det tror jag inte på.

Om de nu kan bevisa att vaccinet är till nytta för befolkningen, kanske jag tar steget för mänsklighetens bästa. Men fram till dess tvingas vi.

Dr Naseeba Kanthrada: Mycket bra sagt, Dr Shankara. Tack så mycket för det.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Han har en väldigt bra bild av läget. Han behandlar sina patienter efter den reaktion som sker i deras kroppar. På det viset har han hjälpt åtta tusen patienter – och inte förlorat någon. Hans insikter om vad som ligger bakom är därför väl grundade. Rekommenderar att se en intervju med honom. https://www.youtube.com/watch?v=yAvpxgCnDx0

 • Han har en väldigt bra bild av läget. Han behandlar sina patienter efter den reaktion som sker i deras kroppar. På det viset har han hjälpt åtta tusen patienter – och inte förlorat någon. Hans insikter om vad som ligger bakom är därför väl grundade. Rekommenderar att se en intervju med honom. https://www.youtube.com/watch?v=yAvpxgCnDx0

 • Han tar upp vad som händer med människor som redan har sjukdomar som tex cancer, men hur påverkas övriga helt friska människor. Har jag missat något ?

 • Allt detta med vaccinpass och tvångsåtgärder kommer hamna i bakgrunden om den sk europeiska tsunamin drabbar kusterna i Europa inom de närmaste tre veckorna. The Mexican faultline ska lossna först i USA och därmed påverka de tektoniska plattorna i Atlanten. Säkerhetszon är ca 60 m över havet samt 16 mil från (väst)kusten enligt dom.
  http://www.zetatalk.com/newsletter

 • Han tar upp vad som händer med människor som redan har sjukdomar som tex cancer, men hur påverkas övriga helt friska människor. Har jag missat något ?

 • Allt detta med vaccinpass och tvångsåtgärder kommer hamna i bakgrunden om den sk europeiska tsunamin drabbar kusterna i Europa inom de närmaste tre veckorna. The Mexican faultline ska lossna först i USA och därmed påverka de tektoniska plattorna i Atlanten. Säkerhetszon är ca 60 m över havet samt 16 mil från (väst)kusten enligt dom.
  http://www.zetatalk.com/newsletter

 • Så tryggt att få vara ett Guds barn i en värld av dårskap. Öppna ditt hjärtas dörr för Jesus Kristus och låt hans frid och Kärlek fylla ditt hjärta i en värld full av ångest.

 • Så tryggt att få vara ett Guds barn i en värld av dårskap. Öppna ditt hjärtas dörr för Jesus Kristus och låt hans frid och Kärlek fylla ditt hjärta i en värld full av ångest.

 • Det är fortfarande ingen ovaccinerad i USA som blivit av med jobbet som följt crrow777:s ”documents”. Inte ens sjukhuspersonal i liberala stater. Nu har folk använt sig av detta i åtta  månader och det har fungerat i samtliga fall.

  Vore bra om svenska jurister kan titta på detta och se om vi kan få en svensk dito som hjälper svenskar som hotas att bli av med arbetet. För det kommer väl på bred front snart. För info lyssna på de sista 20 min. https://www.bitchute.com/video/YmyHNT8ESk4d/

  • Jobbar som personlig assistent och blev uppsagd p ga jag inte ville vaccinera mig. De visste om att jag var ovaccinerad när de anställde mig. Sa att jag ville avvakta och se hur långsiktiga biverkningar blir,för att “eventuellt” kanske vaccinera mig senare.

   Noteras bör att jag är den ende som är ovaccinerad av assistenterna samt personal på kansliet. Företaget är privat. Som tur är så har jag inkomst från annat håll så jag klarar mig,men förlorar ca: 12.000 netto i månaden.Hade det varit min enda inkomst så hade jag fått ta sprutorna för att kunna överleva.

 • Nu har förvaltningsdomstolen i Belgien förbjudit vidare nedstängningar m.m. P.g.a. Corona. Ingen har kunnat påvisa ngn farlig pandemi.

 • Väl i linje med det som sajten Anthropocene tidigt lyfte kring infektionen och random skadliga verkningar hos spikproteinet, där blodproppar blev, väl det första som uppmärksammades världen kring.

  Denna allegori med taga sprutorna och fallskärmshoppning är bra.
  Jag uppmanas ta på fallskärmen och utföra flertal riskabla hopp för att gynna mina medmänniskor.

 • Det är ju enbart att läsa Georgia guide stones, där står det att världens befolkning skall vara 5 hundra miljoner pers, med kontrollerad folkmängd. Och denna siffra skymtar fram på flera ställen. Sök på population control och du har läsning en stund.

  • Ja det är sådant som står lite varstans. Men jag blev positivt överaskad när jag häromdagen ser att världens befolkning minskar – födelsetalen går ner – Så den som vill döda människorna måste ha bråttom – födelsetalen går ner de senaste tio åren. Det skrivs inte så mycket om det. Men så är det.

  • Så enkelt kan det se ut. Det är bra om man vet vad det är för skit man får i sig! Det kan ju finnas botemedel!

 • Bra artikel! Men den verkar var automatöversatt från engelska så att det blir lite märkliga ord och meningar här och där.
  Kan inte någon person som är kunnig i engelska se över texten och rätta till de värsta grodorna?

 • Det är fortfarande ingen ovaccinerad i USA som blivit av med jobbet som följt crrow777:s “documents”. Inte ens sjukhuspersonal i liberala stater. Nu har folk använt sig av detta i åtta  månader och det har fungerat i samtliga fall.

  Vore bra om svenska jurister kan titta på detta och se om vi kan få en svensk dito som hjälper svenskar som hotas att bli av med arbetet. För det kommer väl på bred front snart. För info lyssna på de sista 20 min. https://www.bitchute.com/video/YmyHNT8ESk4d/

  • Jobbar som personlig assistent och blev uppsagd p ga jag inte ville vaccinera mig. De visste om att jag var ovaccinerad när de anställde mig. Sa att jag ville avvakta och se hur långsiktiga biverkningar blir,för att “eventuellt” kanske vaccinera mig senare.

   Noteras bör att jag är den ende som är ovaccinerad av assistenterna samt personal på kansliet. Företaget är privat. Som tur är så har jag inkomst från annat håll så jag klarar mig,men förlorar ca: 12.000 netto i månaden.Hade det varit min enda inkomst så hade jag fått ta sprutorna för att kunna överleva.

 • Nu har förvaltningsdomstolen i Belgien förbjudit vidare nedstängningar m.m. P.g.a. Corona. Ingen har kunnat påvisa ngn farlig pandemi.

 • Väl i linje med det som sajten Anthropocene tidigt lyfte kring infektionen och random skadliga verkningar hos spikproteinet, där blodproppar blev, väl det första som uppmärksammades världen kring.

  Denna allegori med taga sprutorna och fallskärmshoppning är bra.
  Jag uppmanas ta på fallskärmen och utföra flertal riskabla hopp för att gynna mina medmänniskor.

 • Det är ju enbart att läsa Georgia guide stones, där står det att världens befolkning skall vara 5 hundra miljoner pers, med kontrollerad folkmängd. Och denna siffra skymtar fram på flera ställen. Sök på population control och du har läsning en stund.

  • Ja det är sådant som står lite varstans. Men jag blev positivt överaskad när jag häromdagen ser att världens befolkning minskar – födelsetalen går ner – Så den som vill döda människorna måste ha bråttom – födelsetalen går ner de senaste tio åren. Det skrivs inte så mycket om det. Men så är det.

  • Så enkelt kan det se ut. Det är bra om man vet vad det är för skit man får i sig! Det kan ju finnas botemedel!

 • Bra artikel! Men den verkar var automatöversatt från engelska så att det blir lite märkliga ord och meningar här och där.
  Kan inte någon person som är kunnig i engelska se över texten och rätta till de värsta grodorna?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *