Vi som säger nej till tvångsvaccinering – Namninsamling

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 december 2021
- NewsVoice redaktion
Mikael Jörgenstam, eget verk

OPINION & FAKTA. Mikael Jörgenstam har startat namninsamlingen ”Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!”. Jörgenstam säger att vi alla måste fundera på om det är rimligt att vi påtvingas experimentella medicinska behandlingar utan att det ännu finns kunskap om framtida biverkningar och långsiktiga negativa konsekvenser för folkhälsan.

Text: Mikael Jörgenstam

De flesta av er har säkert inte hört om de flera motionerna som lagts fram i riksdagen som föreslår just detta. Ännu färre av er har säkert läst dessa.

Jag har alltid tagit för givet, precis som majoriteten av befolkningen i Sverige troligen har, att vår riksdag och regering inte skulle kunna hamna i ett sådant läge att de vill ta bort våra fri och rättigheter på ett så uppenbart sätt att vi inte längre kan välja att avstå oprövade medicinska behandlingar, men nu är vi där.

Den här namninsamlingen kan vara det viktigaste ställningstagande du kan göra. För dig, dina barn och dina barnbarn.

Som dr Thomas Sarners, läkare och fd chef över kirurgavdelningen på Oberhavelkliniken i Tyskland säger i en presentation på youtube:

”Jag kan inte tala för er. Ni måste tala för er själva. Inte ens advokater driver något ärende för er. De kan bara företräda er i era klagomål”.

Precis som dr Sarners så har även jag tagit alla vacciner tidigare då min utlandstjänstgöring och bakgrund krävt det av mig men inte minst för att jag är född i Sverige under en period då många vacciner var ”nödvändiga” och krävdes från födseln.

Jag har tagit trippletten, och stelkrampssprutor. De senare har jag till och med behövt ta 4 gånger i mitt liv, bara i förebyggande syfte för det ”krävdes”. Detta trots att man sa att stelkrampssprutan håller sig i 30 år. Alltså borde jag vara skyddad i över 120 år nu.

Jag har tagit sprutor mot difteri, TBC och Hepatit B för min utlandstjänst. Kanske till och med kolera för en tjänst i Afrika. Jag vet inte ens alla sprutor jag fått genom åren. Jag har ätit malariaprofylaktika men aldrig sett röken av en mygga i södra Libanon på sommarhalvåret. ”För det krävdes av oss”.

Jag har däremot aldrig tagit influensavacciner. Först och främst för att jag inte ingått i någon så kallad riskgrupp men efter att svininfluensavaccinerna började diskuteras på liknande sätt som vi nu gör om Covid-19 så började jag fundera.

Stora delar av min släkt och många vänner arbetar inom omsorgen och vården. De blev tvingade att ta vaccinet och samtliga av dem fick symptom och därmed sjukdomen i och med den sprutan.

Samtliga i min familj, utom min far och jag själv som inte tog svininfluensavaccinet för att få behålla jobben. Samtidigt rapporterades att läkarna och sjuksköterskor vägrade ta det.

Den här gången är det däremot helt annorlunda.

Jag kan inte förmå mig att ta vaccinet mot Covid-19, eller SARS-CoV-2 som viruset heter, då det handlar om ett medicinskt försök av enorm omfattning.

Det är inte godkänt annat än av ”nödskäl” och har ännu inte testats färdigt i kliniska försök. Det är bortom allt tvivel att det handlar om ett mRNA-baserat vaccin med en tidigare okänd teknik som uppstod som ett FAS1-försök först efter den 14 februari 2020.

Det framgår ur epost skickade från Jennifer Routh till Anthony Fauci, båda anställda av NIH/NIAID i USA. En av deras motsvarigheter till det svenska FHM och smittskyddsinstitutet.

”National Institutes of Health är på väg att testa ett experimentellt budbärar-RNA (mRNA)-vaccin i en klinisk fas 1-prövning i vår. Denna första fas av kliniska tester kommer att innebära att vaccinet ges till friska vuxna i USA för att se om det är säkert och om det kan inducera ett immunsvar hos mottagarna. Det är viktigt att inse att utvecklingen av försöksvacciner och de kliniska testerna för att fastställa deras säkerhet och effektivitet tar tid.”

Detta innebär att de massvaccineringar vi idag ser inte är något annat än ett steg i FAS3-delen av kliniska försök. Det handlar således om ett rent medicinskt försök med hela befolkningen som ”urvalsgrupp” och deltagare.

Dr Ryan N Cole, en patolog som många nu smutskastat för att han uttalar sig, innehar specialistkompetens inom dermatologisk patologi, anatomisk patologi, klinisk patologi, kirurgisk patologi och innehar certifiering från American Board of Pathology, certifierad i anatomisk och klinisk patologi har presenterat följande på ett hastigt sammankallat seminarium.

Dr Cole säger att när de injicerade spikproteinet, utan någon annan del av vaccinet, i möss så uppvisar de samma sjukdomar som de som anges med Covid-19-vacciner. Han fortsätter att säga:

“Spike är toxinet, så återigen, varför injicerar vi något i människokroppen som är toxinet?

Dr Cole menar sig ha funnit belägg för att Spike-proteinet bryter ned mitokondrierna i A2-receptorerna i cellerna. Detta leder till kärl-, hjärt-, hjärn-, lung- och autoimmunsjukdomar direkt orsakade av Spike-proteiner. Spike bryter även ned blod-hjärnbarriären.

Dr Ryan N Cole rapporterar också om 200-faldig ökning av myokardit, sjukdomar i njurar, lever, testiklar och äggstockar. Vid försök på möss i laboratorier såg de att lipidnanopartiklar ackumuleras. Detta minskade fertiliteten hos råttor med 16%.

I föreläsningen säger Dr. Cole:

“Om du vaccinerar en person som har haft Covid-19, hyper-varvas immunförsvaret, du kan bli förstörd, du kan dö!  Vi har inga långsiktiga säkerhetsdata! Komplett anti-vetenskap!”

“Vi bryter absolut mot detta [Nürnbergkoden] som nation”.

Enligt dr Coles forskning har andra forskare även rapporterat en ökning av mänskligt Herpesvirus, Papillomavirus, Mononukleos, på grund av effekter på T-celler och CD8-celler i människokroppen. CD8- och T-cellerna håller också cancer i schack om den fungerar, säger han.

Från hans egen forskning och studier på sin egen patologiska klinik rapporterar han sig sett en 10 till 20-faldig ökning av livmodercancer under de första sex månaderna efter att USA påbörjade storskaliga vaccinationskampanjer.

Erik Ottoson (M) gillar inte: nej till tvångsvaccinering. Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan)Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan)
Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan). Licesn. Unsplash.com

Nej till tvångsvaccinering

Det finns mängder med juridiska skäl till att inte tillåta tvångsvaccinering med dessa preparat på någon befolkningsgrupp idag.

Först och främst därför vi har genomdrivit Nürnberg-koden just av detta skälet. För att förbjuda experiment på därmed inte införstådda människor.

Lika lite som läkare får experimentera på människor som inte är informerade om experimentet, lika lite får de enligt den hipokratiska eden ens administrera dessa försök till en ovetande befolkning.

Vi har i Sverige en patientlag som står i direkt strid med motionen som Erik Ottoson från moderaterna lagt fram. Det finns massor med exempel på lagar och förordningar detta strider mot, men ingen av dessa får något rum i massmedia eller förefaller ens finnas omtalade i motioner av denna natur.

Kan vi då ens på fullt allvar påstå att det i förvaltningar nödvändiga kompetenskravet är uppfyllt om vi inte ens får tillgång till de handlingar som talar emot en motion?

Hur kan ens en truckförare, bara för att denne är invald i riksdagen, lägga ett förslag som förnekar resultaten av den medicinska forskning som pågått under de senaste 1300 åren?

Vi har även förbud mot folkmord, övergrepp och våld eller olaga tvång mot människor och det får mig att fundera;

Hur kan det ens vara tillåtet att framställa en motion som så tydligt strider mot de mänskliga rättigheter Sverige som nation påstår sig vurma för?

Har våra politiker helt gett upp på logik, forskning, elementära rättigheter och de grunder som gör oss till människor?

Så nu behöver jag er hjälp som vanliga människor att fundera över er inställning till att tvinga på befolkningen experimentella behandlingar utan saklig kunskap om framtida biverkningar. För dessa vet inte forskarna någonting om idag.

Du som läser detta behöver på allvar ta ställning till följande.

Om en sjukdom som drabbar 5% av befolkningen där totalt 0.07% av världsbefolkningen avlider är värd att tvångsvaccinera med experimentella behandlingar och där biverkningar och dödsfall sker i en takt som skulle förbjuda alla laboratorieförsök omgående.

Det här vill alltså vissa politiker i riksdagen i Sverige nu börja injicera i barn för att ”stimulera frivilligt deltagande” i experimentet på befolkningen.

Denna namninsamling görs som ett försök att framföra ett mått av vett och etikett från enskilda individer, inte forskare nödvändigtvis även om flera signaturer kommer från personal inom sjukvården som även de ser verkligheten inom svensk sjukvård.

Gör ett val, men vad du än gör för val, tänk på att det är dina efterlevande som ska få bära bördan av det valet du gör idag!

Tack för ordet, Mikael Jörgenstam, nej till tvångsvaccination


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vi borde samla oss till motstånd på fler fronter. t.ex: juridiskt.
  Stämma regeringen för beslut om vaccinpass
  Stämma regeringen för begränsning av mötesfrihet

  Vad säger ni som läser detta och framförallt Jörgenstam?

  • Såklart precis, soffan samt 20 delar av 50 serier runt div produktioner på ntflx, cmor etc bör nog överges,, åtminstone temporärt för att klara Mänsklighetens överlevnad. Jo tyvärr, så är det tror jag,, 60% ägnar fritid (eftr övr mer väsentliga sysslor som familj, hushållsskötsel etc) åt tv/programmeringssoffan, istället för gräva 8 xtra spadtag i informationsmyllan. Det kommer inte funka. Vi måste börja fightas för aallas Vår överlevnad, som Vi skulle slagits när som helst för Våra närmsta. Nu gäller det Allas Vår överlevnad, Tillsammans. Det är bara det som räknas, fr om början på 2021..

 • Det är så många vetenskapsmän och läkare idag som beskrivit och varnat för denna mRNA injektion och alla dessa meningslösa åtgärdspaket som ligger till grund för denna falska pandemi. Vill bara nämna kort om några läkare i Sverige och världen som går emot denna vansinniga och hysteriska kampanj för vaccination av alla folk. Hanna Åsberg som är specialist i allmänmedicin och Professor Björn Hammarskjöld och Dr David Martin från Amerika och Dr Vladimir Zelenko från Israel. https://odysee.com/@handersson:8/v-z-samtal-aug-2021:b

  Det var bara några av flera tusen vetenskapsmän och medicine doktorer som offentligt gått ut till allmänheten om detta folkmord. Jag har beskrivit tidigare i mina inlägg om vad detta egentligen handlar om och jag kommer inte att vidare gå in på just de aspekterna utan mera på mekanismerna som gör att kristna människor tror mera på lögnen än på sanningen. https://www.efterfoljelse.se/

  • Tror du Kristna individer är mer benägna än andra att tro på lögner, då får du nog tro om. Ang fjn, denna skrämmande sk org har du tyvärr rätt runt deras ’17 punkts program’. Blir nästan fysiskt illamående när jag tänker på att orget existerar

 • Allt är en planenlig strategi för Deep State att lura världens befolkning med denna covid19 bluff för att implementera den nya världsordningen för ett djävulskt kontrollsystem och en kontantlös värld bl.a och att få världens befolkning att gå med på alla de 17 delmål som ligger i FN:s agenda 2030. Allt detta är för Artificiell intelligens (AI) den teknokratiska revolution och den högtekniska implementering i våra människokroppar där de sedermera kan ha full kontroll över allt vad vi företar oss med.

  Du behöver inte vara så intelligent för att förstå att en sådan teknik kommer att användas för att bygga upp en global övervakningsstat. Vaccinmandaten har redan lett till vaccinpass. Vaccinpassen är i princip QR-koder för att spåra dig genom att ansluta till din smartphone. Detta kommer oundvikligen att mycket snart leda till biometriskt ID inbäddat i din kropp.

  Slagorden, framförallt The Great Reset – “den stora omstarten”, kommer inom kort att infinna sig och har ju redan börjat och blir en sann realitet i världen. Detta välkomnas varmt bland globalistiskt sinnade politiker och var bland annat tema för årets profilerade World Economic Forum-möte Davos Agenda där Schwab konfererade med inflytelserika makthavare över hela världen. Begreppet åsyftar bland annat en omställning där det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre med långtgående digitalisering och robotisering – även av människorna själva.

  Deltog i samtalen med Schwab gjorde bland annat FN:s generalsekreterare Antonio Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Thedros Adhanom Ghebreyesus, Internationella valutafondens direktör Kristalina Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Anthony Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

 • Det är viktigt att kalla saker för dess rätta namn, de aktuella injektionens har inget med vaccin att göra utan är en genetisk terapi som förändrar DNA och det finns ett depopulationssyfte kring den skapade influensahysterin!

 • Min mor jobbade på P&O Ferrymasters i Helsingborg för drygt 20 år sedan. Det året var influensan “livsfarlig”, och trots noll fall på företaget skulle alla vaccineras. Någon dag efter att man vaccinerat personalen var alla hemma i “influensan”. Det var första gången jag hörde att, “man kom för sent”.

  En släkting på 99 år bor på ålderdomshem. Varenda år kommer liemannen och ska ge influensavaccin. Varenda år hamnar hon på sjuka huset med lunginflammation. Ja alltid “kommer de för sent”. I år kom de och gav 3e genmanipuleringen. Hela avdelningen fick “influensan”. Ja de “kom ju lite för sent igen”.

  En annan släkting jobbar som barnskötare. Ingen hade fått svininfluensan på skolan. På fredagen kom man och injicera skiten. På måndagen var 70% ca hemma och hade “svininfluensan”. Du gissa rätt, “de kom för sent”!

  Vintern 2020 var ingen på skolan pigg på influensavaccinet, med sviniga influensa vaccinet i minne. Men en räddhågsen i personalen trilla dit. Två dagar senare var hon hemma och var “svin” sjuk. Sen blev en och en sjuk och vi hade vad som brukar kallas “covid 19 pandemin”.

  Man kommer ju ALDRIG “försent”! Man kommer alltid i precis rätt tid för att dra igång nästa våg av skit över befolkningen. Pfizer varianten, Moderna varianten, Eurofin varianten.

  Och nu är ju “Idioten” lös på riktigt. https://www.youtube.com/watch?v=XteixwzvNtc

  Ju mer vaccinerad, ju fler sprutor behöver man.

  Själv känner jag tre personer som fått “covid” efter vaccineringen. En kan inte prata utan att börja hosta. Går på syrgas och har nog inte långt kvar.

  Vaccinen skyddar inte ett jävla skit! Det är ett statistisk antagande beroende på hur mycket antikroppar mot ett gift du kan få kroppen att producera. Med sex veckor med genoccin i kroppen då du räknas som ovaccinerad, så skulle det inte förvåna mig om SAMTLIGA fall av “covid” idag är “vaccinerade”, “ovaccinerade” som faktisk är vaccinerade, och de som är anhöriga och smittats av “något” av de som fått skiten.

  • Ah sjutton, bra beskrivet,, Kanske skall det till en sådant här drastiskt och katastrofalt läge, där Vi alla och våra privatliv hotas av en hänsynslös ‘lkm medelsbransch’ som eg är front för sogterrorist’gruppn’, för att strecket i sanden ska dras av oss och för att Vi ska ta steget och göra upp med ‘dem’,, på riktigt. Här handlar det bara om att stå upp och slåss Och inte vika ett steg, el lägga sig ned ‘för’ parasitpsykopaterna (Ve O Fasa) och be ‘dem’ dra åt h…e. Jag hoppas jag väljer det förstnämnda, det är åtminstone min intention, när/om tiden kommer. Jag vill nämligen åsamka ‘dem’ en hel del..

 • Relaterat om denna livsfarliga skandal från CheckFact 

  14 DEC 2021

  Etiska rådet hölls utanför beslut om vaccinpass
  Statens medicinsk-etiska råd har till uppgift att ge vägledning till riksdag och regering i frågor som rör medicinsk etik. Men varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten…
  Läs mer…

  14 DEC 2021

  Jurister i debattartikel – ”Vaccinationsbevis är ren utpressning”
  En grupp jurister, advokater och juriststuderande framför i en debattartikel sin kritik mot regeringens påtryckningar på dem…
  Läs mer…

 • “– vi lever i en period av “skakig” demokrati, när politikers främsta angelägenhet är berikningen av Big Pharma och investerare.
  “Kapital”, skriver Thomas Dunning, “undviker buller och disskussion och har en skräckinjagande natur.” Det är sant, men det är inte hela sanningen. Kapitalet är rädd för brist på vinst eller för lite vinst, som naturen är rädd för tomhet. Men när det väl finns tillräcklig vinst blir kapitalet djärvt. Ge 10 %, och kapitalet går med på all användning, vid 20 % blir det livligt, vid 50 % är det klart redo att bryta huvudet, till 100 % bryter det mot alla mänskliga lagar, vid 300 % finns det inget brott som det skulle undvika ingen risk, även vid smärta i galgen. Smugglingen och slavhandeln är ett övertygande bevis på ovanstående, Thomas Dunning.”
  https://notrebondroit.be/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *