Vi som säger nej till tvångsvaccinering – Namninsamling

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 december 2021
- NewsVoice redaktion
Mikael Jörgenstam, eget verk

OPINION & FAKTA. Mikael Jörgenstam har startat namninsamlingen ”Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!”. Jörgenstam säger att vi alla måste fundera på om det är rimligt att vi påtvingas experimentella medicinska behandlingar utan att det ännu finns kunskap om framtida biverkningar och långsiktiga negativa konsekvenser för folkhälsan.

Text: Mikael Jörgenstam

De flesta av er har säkert inte hört om de flera motionerna som lagts fram i riksdagen som föreslår just detta. Ännu färre av er har säkert läst dessa.

Jag har alltid tagit för givet, precis som majoriteten av befolkningen i Sverige troligen har, att vår riksdag och regering inte skulle kunna hamna i ett sådant läge att de vill ta bort våra fri och rättigheter på ett så uppenbart sätt att vi inte längre kan välja att avstå oprövade medicinska behandlingar, men nu är vi där.

Den här namninsamlingen kan vara det viktigaste ställningstagande du kan göra. För dig, dina barn och dina barnbarn.

Som dr Thomas Sarners, läkare och fd chef över kirurgavdelningen på Oberhavelkliniken i Tyskland säger i en presentation på youtube:

”Jag kan inte tala för er. Ni måste tala för er själva. Inte ens advokater driver något ärende för er. De kan bara företräda er i era klagomål”.

Precis som dr Sarners så har även jag tagit alla vacciner tidigare då min utlandstjänstgöring och bakgrund krävt det av mig men inte minst för att jag är född i Sverige under en period då många vacciner var ”nödvändiga” och krävdes från födseln.

Jag har tagit trippletten, och stelkrampssprutor. De senare har jag till och med behövt ta 4 gånger i mitt liv, bara i förebyggande syfte för det ”krävdes”. Detta trots att man sa att stelkrampssprutan håller sig i 30 år. Alltså borde jag vara skyddad i över 120 år nu.

Jag har tagit sprutor mot difteri, TBC och Hepatit B för min utlandstjänst. Kanske till och med kolera för en tjänst i Afrika. Jag vet inte ens alla sprutor jag fått genom åren. Jag har ätit malariaprofylaktika men aldrig sett röken av en mygga i södra Libanon på sommarhalvåret. ”För det krävdes av oss”.

Jag har däremot aldrig tagit influensavacciner. Först och främst för att jag inte ingått i någon så kallad riskgrupp men efter att svininfluensavaccinerna började diskuteras på liknande sätt som vi nu gör om Covid-19 så började jag fundera.

Stora delar av min släkt och många vänner arbetar inom omsorgen och vården. De blev tvingade att ta vaccinet och samtliga av dem fick symptom och därmed sjukdomen i och med den sprutan.

Samtliga i min familj, utom min far och jag själv som inte tog svininfluensavaccinet för att få behålla jobben. Samtidigt rapporterades att läkarna och sjuksköterskor vägrade ta det.

Den här gången är det däremot helt annorlunda.

Jag kan inte förmå mig att ta vaccinet mot Covid-19, eller SARS-CoV-2 som viruset heter, då det handlar om ett medicinskt försök av enorm omfattning.

Det är inte godkänt annat än av ”nödskäl” och har ännu inte testats färdigt i kliniska försök. Det är bortom allt tvivel att det handlar om ett mRNA-baserat vaccin med en tidigare okänd teknik som uppstod som ett FAS1-försök först efter den 14 februari 2020.

Det framgår ur epost skickade från Jennifer Routh till Anthony Fauci, båda anställda av NIH/NIAID i USA. En av deras motsvarigheter till det svenska FHM och smittskyddsinstitutet.

”National Institutes of Health är på väg att testa ett experimentellt budbärar-RNA (mRNA)-vaccin i en klinisk fas 1-prövning i vår. Denna första fas av kliniska tester kommer att innebära att vaccinet ges till friska vuxna i USA för att se om det är säkert och om det kan inducera ett immunsvar hos mottagarna. Det är viktigt att inse att utvecklingen av försöksvacciner och de kliniska testerna för att fastställa deras säkerhet och effektivitet tar tid.”

Detta innebär att de massvaccineringar vi idag ser inte är något annat än ett steg i FAS3-delen av kliniska försök. Det handlar således om ett rent medicinskt försök med hela befolkningen som ”urvalsgrupp” och deltagare.

Dr Ryan N Cole, en patolog som många nu smutskastat för att han uttalar sig, innehar specialistkompetens inom dermatologisk patologi, anatomisk patologi, klinisk patologi, kirurgisk patologi och innehar certifiering från American Board of Pathology, certifierad i anatomisk och klinisk patologi har presenterat följande på ett hastigt sammankallat seminarium.

Dr Cole säger att när de injicerade spikproteinet, utan någon annan del av vaccinet, i möss så uppvisar de samma sjukdomar som de som anges med Covid-19-vacciner. Han fortsätter att säga:

”Spike är toxinet, så återigen, varför injicerar vi något i människokroppen som är toxinet?

Dr Cole menar sig ha funnit belägg för att Spike-proteinet bryter ned mitokondrierna i A2-receptorerna i cellerna. Detta leder till kärl-, hjärt-, hjärn-, lung- och autoimmunsjukdomar direkt orsakade av Spike-proteiner. Spike bryter även ned blod-hjärnbarriären.

Dr Ryan N Cole rapporterar också om 200-faldig ökning av myokardit, sjukdomar i njurar, lever, testiklar och äggstockar. Vid försök på möss i laboratorier såg de att lipidnanopartiklar ackumuleras. Detta minskade fertiliteten hos råttor med 16%.

I föreläsningen säger Dr. Cole:

”Om du vaccinerar en person som har haft Covid-19, hyper-varvas immunförsvaret, du kan bli förstörd, du kan dö!  Vi har inga långsiktiga säkerhetsdata! Komplett anti-vetenskap!”

”Vi bryter absolut mot detta [Nürnbergkoden] som nation”.

Enligt dr Coles forskning har andra forskare även rapporterat en ökning av mänskligt Herpesvirus, Papillomavirus, Mononukleos, på grund av effekter på T-celler och CD8-celler i människokroppen. CD8- och T-cellerna håller också cancer i schack om den fungerar, säger han.

Från hans egen forskning och studier på sin egen patologiska klinik rapporterar han sig sett en 10 till 20-faldig ökning av livmodercancer under de första sex månaderna efter att USA påbörjade storskaliga vaccinationskampanjer.

Erik Ottoson (M) gillar inte: nej till tvångsvaccinering. Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan)Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan)
Erik Ottoson (M). Foton: Regeringskansliet och Mika Baumeister (sprutan). Licesn. Unsplash.com

Nej till tvångsvaccinering

Det finns mängder med juridiska skäl till att inte tillåta tvångsvaccinering med dessa preparat på någon befolkningsgrupp idag.

Först och främst därför vi har genomdrivit Nürnberg-koden just av detta skälet. För att förbjuda experiment på därmed inte införstådda människor.

Lika lite som läkare får experimentera på människor som inte är informerade om experimentet, lika lite får de enligt den hipokratiska eden ens administrera dessa försök till en ovetande befolkning.

Vi har i Sverige en patientlag som står i direkt strid med motionen som Erik Ottoson från moderaterna lagt fram. Det finns massor med exempel på lagar och förordningar detta strider mot, men ingen av dessa får något rum i massmedia eller förefaller ens finnas omtalade i motioner av denna natur.

Kan vi då ens på fullt allvar påstå att det i förvaltningar nödvändiga kompetenskravet är uppfyllt om vi inte ens får tillgång till de handlingar som talar emot en motion?

Hur kan ens en truckförare, bara för att denne är invald i riksdagen, lägga ett förslag som förnekar resultaten av den medicinska forskning som pågått under de senaste 1300 åren?

Vi har även förbud mot folkmord, övergrepp och våld eller olaga tvång mot människor och det får mig att fundera;

Hur kan det ens vara tillåtet att framställa en motion som så tydligt strider mot de mänskliga rättigheter Sverige som nation påstår sig vurma för?

Har våra politiker helt gett upp på logik, forskning, elementära rättigheter och de grunder som gör oss till människor?

Så nu behöver jag er hjälp som vanliga människor att fundera över er inställning till att tvinga på befolkningen experimentella behandlingar utan saklig kunskap om framtida biverkningar. För dessa vet inte forskarna någonting om idag.

Du som läser detta behöver på allvar ta ställning till följande.

Om en sjukdom som drabbar 5% av befolkningen där totalt 0.07% av världsbefolkningen avlider är värd att tvångsvaccinera med experimentella behandlingar och där biverkningar och dödsfall sker i en takt som skulle förbjuda alla laboratorieförsök omgående.

Det här vill alltså vissa politiker i riksdagen i Sverige nu börja injicera i barn för att ”stimulera frivilligt deltagande” i experimentet på befolkningen.

Denna namninsamling görs som ett försök att framföra ett mått av vett och etikett från enskilda individer, inte forskare nödvändigtvis även om flera signaturer kommer från personal inom sjukvården som även de ser verkligheten inom svensk sjukvård.

Gör ett val, men vad du än gör för val, tänk på att det är dina efterlevande som ska få bära bördan av det valet du gör idag!

Tack för ordet, Mikael Jörgenstam, nej till tvångsvaccination


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq