Britta Björkholm på FHM kan inte förklara varför vaccinerade räknas som ovaccinerade – Magnetism mot ovaccinerad status

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 februari 2022
- NewsVoice redaktion
Britta Bjorkholm på Folkhälsomyndigheten. Bild från FHM:s video, 27 januari 2022

VACCINSKANDALEN. Britta Björkholm chef på FHM kan inte vetenskapligt eller logiskt förklara varför Folkhälsomyndigheten räknar vaccinerade som ovaccinerade. Den oberoende journalisten Per Shapiro ställde frågor under en presskonferens i slutet av januari. Björkholm svarar: “Ja, nä, jag vet inte riktigt hur jag ska svara”, på den svåraste frågan.

Text: Torbjörn Sassersson (uppd. kl 13:40), videon är oredigerad

Per Shapiro menar att de flesta anser att en injicerad person räknas som vaccinerad, men Folkhälsomyndighetens definition på en vaccinerad person är sedan hösten 2021 en person som tagit två injektioner och det ska ha gått 2 veckor sedan den andra injektionen tagits.

Shapiro säger till Britta Björkholm att FHM klumpar i hop alla personer i den ovan nämnda kategorin med de som är helt ovaccinerade.

Alla de som drabbas av vaccinbiverkningar inom den kritiska perioden strax efter en injicering tillsammans med de som fått diagnosen Covid-19 bokförs sedan som ovaccinerade personer som blivit sjuka. De påstått ovaccinerade får därmed bära skulden för insjuknanden.

Shapiro säger att han förstår att detta förfarande inte är Britta Björkholms eget beslut utan kommer från WHO. Han frågar sedan Britta Björkholm hur hon ser på att FHM-statistiken faktiskt är en manipulation.

Björkholm menar att den nya definitionen på när en person ska räknas som vaccinerad beror på att det tar ett tag för kroppen att uppvisa tänkt immunitet efter injektionen och den är för närvarande 2 veckor efter sista sprutan.

Per Shapiro, 27 jan 2022, eget verk
Per Shapiro, 27 jan 2022, eget verk

Per Shapiro kontrar med att säga att han inte syftar på när en påstådd immunitet infaller utan på de negativa utfallen av injektionerna som FHM flyttar mellan grupperna bestående av vaccinerade respektive påstått ovaccinerade personer. Han menar att det är tydligt att det finns ett “manipulativt mönster”.

Shapiro konstaterar att alla som fått en spruta och sedan blev sjuka placerades i gruppen ovaccinerade. Detta trots att Pfizer i början 2021 gick ut brett med att vaccinet skulle ge ett 95% skydd mot infektion (red anm).

“I dag [18 nov 2020] meddelar de båda företagen [Pfizer/Biontec] att fas III-studien av BNT162b2, som vaccinkandidatens beteckning lyder, nu är slutförd. Över 43 000 personer i olika åldrar och av varierande etnisk bakgrund har deltagit. Enligt företagen är vaccinets skyddseffekt mot symtomgivande covid-19 i genomsnitt 95 procent.”Lakemedelsvarlden.se

Britta Bjorkholm på Folkhälsomyndigheten. Bild från FHM:s video, 27 januari 2022
Britta Björkholm på Folkhälsomyndigheten. Bildruta från FHM:s video

Britta Björkholm kan inte svara

Shapiro fortsätter med att konstatera att de som fått dos två också placerades i kategorin ovaccinerade om de insjuknade, lades in eller avled inom två veckor efter den andra dosen.

“Det här trixandet leder ju till att det alltid ser ut att gå sämre än vad det gör för de ovaccinerade och de gynnar alltid bilden av att [ohörbart, FHM avbryter] oavsett om det handlar om dos ett, två eller tre.

Så min fråga är så här, det här handlar ju inte om vilka siffror som helst. De ligger till grund för diskriminerande åtgärder mot de ovaccinerade som nästan har blivit ett skälsord i samhället idag och lett till en enorm splittring. Så varför grumlar ni den verkliga kontrollgruppen [de ovaccinerade] och när tänker ni redovisa hur det faktiskt har gått för de icke vaccinerade jämfört med de övriga?”

Britta Björkholm svarar:

“Ja, nä, jag vet inte riktigt hur jag ska svara”.

Hon säger sedan:

“Vi har väldigt mycket data. Vi har väldigt mycket siffror på många olika sätt. Vi följer upp på många olika sätt. Vi tycker att vi lämnar ut siffror och data utav de vi har så … jag vet helt enkelt inte vad jag ska svara utan… vi tycker att vi är transparenta och redovisar det som är relevant”.

Det fanns helt enkelt inte svar på den frågan i Björkholms talmanus eftersom systemmedia aldrig skulle ställa den.

Britta Björkholm i heta stolen även i december 2021

Per Shapiros frågor framfördes i slutet av januari 2022, men Britta Björkholm hamnade i hetluften även i mitten på december 2021 då insatta personer i sociala medier avslöjade att Folkhälsomyndigheten fuskat med siffrorna gällande inlagda patienter på IVA.

SVT skriver att bloggaren Emanuel Karlsten var först ut med att påpeka felet. I en graf över antalet nyinlagda på IVA sedan starten på 2021 redovisas vaccinerade som ovaccinerade.

Karlsten hittade felet i “figur 4A” i Folkhälsomyndighetens veckoliga rapport om covid-19. Grafen visade antalet fall på IVA uppdelade i vaccinerade och ovaccinerade inte särredovisade vaccinerade när de var färre än tre. Istället räknades de som ovaccinerade.

Britta Björkholm förklarade bort felet att det var “en olycklig formulering”, att det var ett “missförstånd” och att myndigheten “är angelägna om att vara tydliga och transparenta”.

Att förklara vaccinerade som ovaccinerade sattes i system under hösten 2021.

Debatt: Vaccinerade dras magnetiskt till gruppen för ovaccinerade

Allmänheten kan konstatera att det råder en slags magisk magnetism som drar de vaccinerade tillbaka till ovaccinerad status. Folkhälsomyndigheten rekommenderade 12 januari 2022 att påfyllnadsdos (första booster-sprutan) av vaccin mot Covid-19 bör ges fem månader efter den tidigare dosen. Tidigare var rådet 6 månader.

Ett år senare den 31 januari 2022 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att påfyllnadsdos av vaccin mot Covid-19 ges från det att minst tre månader har gått sedan primärvaccinationens sista dos (dvs den andra dosen).

Trenden är att eftersom vaccinerandet uppmanas ske allt oftare och eftersom en person för närvarande räknas som ovaccinerad upp till 2 veckor efter den tredje dosen (första booster-sprutan), föser myndigheterna allt fler vaccinerade personer in i gruppen ovaccinerade.

Det råder en magisk magnetism mot oinjicerad status, vilket gör nästan alla människor till misstänka samhällsfaror enligt det rådande narrativet. Industrin tjänar enormt mycket på detta. Påverkas anställa vid FHM av vaccinindustrins lobbyister eller följer det endast blint läkmedelsindustrins frontorganisation WHO?

Det är detta myndighets- och regeringsbeteende som gör att miljontals människor människor runt om i världen väljer att protestera mot vad man kallar totalitärt maktutövande.

Läs mer: Presskonferens – Vad är syftet med lastbilsbelägringen i Ottawa?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq