Tänk om folkets sheriff skulle ta och gripa Tegnell & Company?

publicerad 11 februari 2022
- Harriet Larsson
Anders Tegnell gripen av sheriff.

Inte en dag för tidigt tänkte undertecknad, när jag läste om den nya partibildningen Svenska Rikslagen. Det initiala målet för partiet är att granska hur makthavarna har hanterat Covid-19-krisen, med utgångspunkt från FN:s mänskliga rättigheter och Svea Rikes grundlag med hjälp av expertis samt jurister.

Text: Harriet Larsson, Harriets Blogg

”Vår uppfattning är att regeringen i Sverige, med covidpandemin som förevändning, har bidragit till att splittra familjer, vänner och befolkning mellan vaccinerade och ovaccinerade medborgare. Den politiska agendan handlar inte längre om folkhälsan eller att förhindra smittspridning.

Med tveksamt fungerande PCR-tester, experimentvaccin, munskydd och nedstängningar handlar det istället allt mer om att kontrollera befolkningen och om att avskaffa våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Med censur tystar man kritiskt tänkande läkare, vetenskapsmän och medborgare. Detta är inte förenligt med demokrati och detta kommer Svenska Rikslagen med våra väljares stöd och inom ramen för vårt svenska rättssystem att granska och motarbeta.” – Svenskarikslagen.se/material

Min förhoppning är att partiet gräver djupare och frågar sig varför makthavarna så snabbt synkroniserade sig i lögner som motiverade lockdown-restriktioner och avskaffande av våra mänskliga rättigheter, som när det handlat om migration har varit en helig ko.

FN med WHO är bara två brickor för västoligarkernas gröna omställning med Agenda 2030. Kontroll över medborgarna är förutsättning för den fjärde industriella revolutionen, där pandemin blev alibi för teknisk kontroll som annars hade varit svårt att genomföra, men med rädsla för sjukdom och död gick det som smort.

När jag tittar i min backspegel, så ser jag skrämmande likheter med hur massvaccination mot svininfluensan under 2009 gick till.

SvD skildrade senare mejlväxlingen mellan Anders Tegnell och Johan Carlsson, dessa vaccinfrälsta herrar under 2009, när svininfluensan stod i farstun. Då de krasst konstaterade att trilskande smittskyddsläkare måste inse att massvaccination är politik och affärer!

När svininfluensan klassades som fullskalig pandemi var Sverige låst i planen att vaccinera hela befolkningen. Utåt var alla överens, men SvD kan avslöja att det gjordes invändningar inom myndigheterna. För över hundra barn har priset för Sveriges största vaccinationsinsats blivit högt – de kämpar med narkolepsin.”
https://www.svd.se/svd-granskar-sveriges-vaccinering-mot-svininfluensan

En av trilskande smittskyddsläkare var Staffan Sylvan som förgäves skrev till Tegnell&Carlsson:

”Det är aldrig bra att fatta ett beslut på dåligt underlag. Jag tycker att man bör besinna sig något innan man går in i ett så kostsamt och osäkert projekt.”

Eftersom det handlade om en lindrig variant, som snabbt dog ut. I augusti 2009 kom smällen med narkolepsi av Pandemrix som företaget GlaxoSmithKline tog fram i hög hastighet.

”Absolut oväntat. Ingen kunde ana detta”, sa Anders Tegnell på Socialstyrelsen om narkolepsikopplingen.

Undrar vad Anders Tegnell ska säga i dag, då rapporter och artiklar från läkare och forskare kommer om biverkningar och död efter mRNA teknikens experimentvaccin?

Anders Tegnell och Johan Carlsson lärde sig inte ett dyft av narkolepsiskandalen. De upprepar samma misstag om och om igen, oavsett vilken influensa det handlar om, svin-, fågel- eller covidinfluensan.

Eftersom WHO är deras försåtliga ledstjärna, som så snabbt som möjligt klassar minsta virus som en pandemi, allt för att glädja sina finansiärer med Bill Gates och Melinda Gates i spetsen.

Big Pharma har alltid varit skickliga i sina avtal mot nationens politiker, avtalen förvandlas till en fotboja för enorma inköp, där deras arvoderade experter eldar på masspsykosen. Maria Larsson dåvarande socialminister jamsade bara med precis som Lena Hallengren gör idag.

Min misstanke är att det i avtalstexten ocovidvacciner står att fungerande och väl beprövade mediciner inte får användas i stället för vaccin.

I kandidatuppsatsen ”Pandemigarantiavtalet – när förtur blir fotboja” kom statsvetaren Tilda Eriksson vid Göteborgs universitet fram till att det politiska idealet, att beslut skall omprövas om situationen ändras, åsidosattes när svininfluensan nådde Sverige:

”Det blir ett problem om man har bestämt långt innan hur man ska agera. Då blir det en fotboja”, menar hon.

Fotbojan kring Covid-19 ägde rum genom Event 201, där världsledare deltog i en simuleringsövning om framtida pandemier. De fick lära sig att totalitär övervakning är ett måste inför framtida pandemier, som lägligt kom strax därefter och lockdown åtgärder med vaccinpass sjösattes snabbt och samordnat bland världens ledare.

Arrangörer var John Hopkins institut för global hälsa och Klaus Schwab från World Economic Forum. Strax därefter klassade WHO Covid-19 som en pandemi.

Trots svåra biverkningar och död hos otaliga vaccinerade av snabbframtagna covidvacciner, låtsas ansvariga vara lika oskyldiga och ovetande idag och påstår att massvaccinering är absolut nödvändigt med upprepande sprutor utan ett slut.

Nu har de eldat upp sig ytterligare i sitt brödraskap och förvarnar oss om återkommande sprutor varje år, vilket korrelerar till globalistmaffians inflytande över världens nationer. Då talar expertis för makthavares döva öron.

När forskare nu vill göra en studie om vaccinets påföljder, då stoppas de av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket med motivering att en sådan studie skulle stoppa vaccinationsviljan och tilltron till myndigheter. Vi kan bara konstatera att vi bor i ett dårhus, där dårarna har makten över oss.

I Alexander Pärleros senaste avsnitt av ”Framgångspodden”, en av Sveriges största intervjupoddar, deltog Katarina Gospic, hjärnforskare och läkare, som avslöjade fusket hos Pfizer. I avsnittet som heter ”Den censurerade pandemin” pratar de om pandemin och läkemedelsbolaget Pfizer, som enligt Katarina Gospic fifflar och mörkar sina studier för att tjäna pengar – och hur hela världen har gått på deras lögner.

Att sätta foliehatt på en kunnig och respekterad hjärnforskare är svårt, men Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, försöker ändå. Antivaxxare skall ständigt veva runt” .

Så kom ihåg att vaccin främst är politik och Big Business. Om det hjälper eller stjälper medborgare är sekundärt. För det handla enbart om ett gigantiskt brott mot mänskligheten, som med uppsåt har iscensatts av en liten klick miljardärer, i samspel med Big Pharma och regeringar världen över. Detta måste folkets sheriff avslöja för att stoppa den globala finansmaffians planer på världsherravälde.

Text: Harriet Larsson, Harriets Blogg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: covid-19