Mattias Fredricson och Britta Björkholm kan inte besvara “shapirofrågor” om covidinjektionerna

publicerad 18 februari 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Mattias Fredricson (Socialstyrelsen), Britta Björkholm (Folkhälsomyndigheten) och Per Shapiro (Folkets Radio). Foton: Folkhälsomyndigheten

COVIDSKANDALEN. Per Shapiro har återigen lyckats formulera relevanta frågor som myndighetspersoner inte kan besvara. Mattias Fredricson på Socialstyrelsen och Britta Björkholm på Folkhälsomyndigheten undviker frågor om det påstådda behovet av vacciner för barn och hur myndigheterna egentligen definierar en ovaccinerad person.

Per Shapiros första fråga lyder:

"När det gäller vaccination av barn och ungdomar så har Läkemedelsverket hittills mottagit drygt 250 rapporter om misstänkta allvarliga biverkningar i åldrarn 10 till 19, varav fem dödsfall. I övrigt är det frågan om livshotande tillstånd, sjukhusinläggningar, invalidisering. Vi vet också från tidigare studier att det bara är 1-10% av alla biverkningar som rapporteras in.

Min fråga till dig [Britta Björkholm], alltså, mig veterligen så har ju ingen, inga barn eller ungdomar dött av Covid-19, som inte haft underliggande sjukdom, vore det inte med facit i hand ansvarsfullt idag att rekommendera vaccin enbart till riskgrupper i de här åldrarna?"

Britta Björkholm:

"Vi rekommenderar ju vaccin till riskgrupper, ja, i de lägre åldrarna är det ju så och sedan från 12 år och uppåt rekommenderar vi alla att vaccinera sig.

Biverkningarna har jag inte någon detaljerad kunskap om eftersom de går till Läkemedelsverket, men i vår bedömning så har vi ju sett att det finns fortfarande, även om riskerna är små, så finns det barn som drabbas av svårare sjukdom av Covid-19, så att det är motiverat att rekommendera vaccination från 12 år och uppåt, och för yngre barn, för de barn som har andra underliggande sjukdomar som gör att de har en högre risk."

Per Shapiro:

"Socialstyrelsen då, för några veckor sedan tog jag upp att Folkhälsomyndighetens statistik i vissa fall är missvisande för att man flyttar över vaccinerade patienter till en slaskgrupp som man kallar ovaccinerade beroende på hur lång tid det har gått efter injektionen och sedan dess har jag upptäckt ännu fler konstigheter i er statistik.

Ni tillämpar en slags 60-dagars regel så att om jag idag läggs in på sjukhus så kan datumet för det senaste positiva testet gälla som insjuknandedag om det har gått mindre än 60 dagar, så då klassas jag som en covidpatient i er statistik.

Om jag var ovaccinerad vid det testtillfället, det är lite krångligt det här, då kommer ni alltså att registrera mig som en ovaccinerad patient trots att jag mycket väl kan ha vaccinerat mig under de här 60 dagarna.

Så det jag undrar, alltså återigen så är det ett utfall som talar till de vaccinerades fördel, så att det ser sämre ut för de så kallat ovaccinerade, vem är det på din myndighet som har beslutat om de här konstiga räknesätten och hur påverkar det den sammantagna bilden?"

Mattias Fredricson:

"Jag tänker att Socialstyrelsens arbete med att ta fram statistik är en ganska komplex process som innefattar att vi hämtar statistik från olika databaser, och så vidare, och vi har på vår hemsida ganska mycket information om hur det där går till och hur det sammanställs, och så vidare, så att jag får hänvisa till hemsidan och vår presstjänst om du vill ha närmare information om just de där frågorna, för de är väldigt detaljerade kring vår statistik."

Per Shapiro:

"Min fråga är, vem är det som har beslutat om det här konstiga räknesättet?"

Mattias Fredricson:

"Du får vända dig till vår presstjänst så kommer de att hjälpa dig".

Per Shapiro:

"Presstjänst? Men du är ju här!".

Mattias Fredricson:

"Du får vända dig till vår presstjänst så kommer de att hjälpa dig med det".

Presskonferensens moderator:

"Det låter som om du får vända dig till presstjänsten".

Mattias Fredricson och Britta Björkholm kan inte svara professionellt

Fredricson och Björkholm kan kan alltså varken lämna besked om hur räknesätten kommit till, vem som har tagit besluten eller konsekvenserna av de underliga kalkylerna. De kan inte heller argumentera vetenskapligt eller förklara varför det är rimligt att covidvaccinera barn som tycks skadas mer av vaccinerna än den påstådda nyttan med injektionerna.

Läs mer: Britta Björkholm på FHM kan inte förklara varför vaccinerade räknas som ovaccinerade – Magnetism mot ovaccinerad status

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Pressträff om covid-19, 17 februari [Web Archive] [FHM, feb 2022]
Tid: kl. 14.00

Medverkande
Britta Björkholm, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten (på plats)
Mattias Fredricson, enhetschef, Socialstyrelsen (på plats)
Svante Werger, särskild rådgivare, Myndigheten MSB (digitalt)