Zoia Zakariasdotter intervjuar dr Shankara Chetty om covidagendan

publicerad 7 februari 2022
- Gästskribent
Dr Shankara Chetty. Foto: eget verk

https://www.youtube.com/watch?v=yAvpxgCnDx0

COVIDAGENDAN. NewsVoice har tidigare publicerat en intervju med dr Shankara Chetty, en läkare kunnig inom genetik, biologi och biokemi. Han bor och arbetar i Sydafrika, där han också har behandlat över 5000 patienter med Covid-19 utan att patienterna behövde sjukhusvård. I denna intervju från den 14 december 2021 som NewsVoice fått transkriberad intervjuar Zoia Zakariasdotter på Modiga människor dr Chetty.

Transkription

Idag gör jag en intervju med doktor Shankara Chetty och det här är också nummer 79 i programmet. Eftersom det här är en liten kanal, så är jag är väldigt tacksam för ert stöd både genom att dela intervjuerna och genom att stötta mig ekonomiskt. All information finns i beskrivningen nedanför. Nu vill jag presentera doktor Shankara Chetty

Zoia Zakariasdotter: Du har hjälpt över 5 000 patienter med COVID och ingen av dem behövde vara på sjukhus eller dö. Vad gjorde du?

Shankara Chetty: Zoia, jag tror att det är viktigt att förstå perspektivet. Jag har behandlat närmare över 8 000 patienter. De 7 000 som jag har nämnt är de som jag själv har undersökt personligen. Jag har även behandlat många patienter över telefon runt om i världen och för att jag inte har sett dem personligen, tenderar jag dock att inte räkna med dem, även om återhämtningarna är desamma. Men jag tror att perspektivet för att förstå vad som händer när man får COVID, har varit avgörande för framgången och jag tror att dina lyssnare kommer att förstå det. Behandlingen är det som får dem att förstå varför framgången har varit så stor. Bara för att sätta lite perspektiv på vad jag har upptäckt med denna sjukdom, har jag tagit tillfället i akt att själv undersöka varje enskild patient som fick COVID.

I början på pandemin hade vi mycket information om vad som hände på sjukhusen. Vi visste att patienter som kom till sjukhus hade plötslig uppkomst av andfåddhet, vilket utvecklades mycket snabbt. Några av dem krävde respirator, några av dem hade något sänkt syremättnad, men förblev så en längre tid. Det var skillnad i hastighet och svårighetsgrad och skillnad i längd av själva sjukdomen. Men en sak jag upptäckte var att vi inte förstod varför människor kom till sjukhus från början. Jag höll inte med om nedstängningarna och att isolera människor och att berätta för dem att de bara får uppsöka sjukhus när de känner andfåddhet. Vi behövde förstå hur de kom till den punkten.

Hela min påtryckning var att undersöka patienter tidigt och förstå vad som orsakade andfåddheten och hur de så småningom kom till sjukhuset. Om jag kunde ingripa i den processen tidigare, för att undvika att patienter hamnar på sjukhus, så utbildade jag mina patienter och uppmuntrade dem att komma till mig, när de känner minsta lilla symtom. Då kunde jag se utvecklingen och förstå varför vissa hamnar på sjukhus. Mycket tidigt upptäckte jag varför. Alla patienter som hade COVID fick “influensa-liknade” symtom. De hade ont i halsen och rinnande näsa och liknande. Varenda en av dem visade tecken på återhämtning på den femte dagen.

Sjukdomen varierade i sin svårighetsgrad, men generellt har alla patienter som blev sjuka, visat återhämtning senast den femte eller sjätte dagen. Vissa hade ont i halsen och var helt okej redan nästa dag och hade inga problem. Andra hade lite mer symtom som luftrörskatarr och behövde antibiotika. Var och en av oss tenderar att svara på vanliga virusinfektioner och luftvägsinfektioner annorlunda. Vissa av oss har bra immunitet och får milda symtom. Andra kan utveckla mer symtom, bakteriella infektioner och behöver antibiotika. Så jag märkte att detta var en typisk influensa. Det var absolut inget ovanligt.

Det fanns en liten skillnad i den kliniska presentationen i det att vissa patienter hade förändrat lukt- och smaksinne, vilket inte är ett vanligt symtom, men resten var vanliga. Så jag undrade varför människor blev andfådda, när de kände sig bättre den femte dagen. Jag nämnde detta för patienterna och jag förklarade till varje patient, att om de blir andfådda, måste de komma tillbaka omedelbart och jag måste få veta det. Så tidigt efter att de första patienterna som utvecklade andfåddhet kom tillbaka till mig, så var mitt fokus på att förstå denna andfåddhet. Vad orsakade det? Hur utvecklades det? Vad var de underliggande faktorerna som fick människor att bli andfådda?

Så fort patienterna märkte att de blev andfådda kom de tillbaka till mig och jag tog möjligheten att undersöka dem noggrant. Det första jag märkte var att varje patient som kom tillbaka med andfåddhet, verkade komma tillbaka till mig exakt en vecka efter början av sjukdomen. Så om en person kom till mig med illamående och det började den dagen, så var det den första sjukdagen. Jag märkte på alla att de på den femte dagen hade tecken på tillfrisknande. När patienterna kom tillbaka med andfåddhet, var det patienter som kom tillbaka på den åttonde dagen, exakt en vecka senare. Det var aldrig på sjunde dagen eller nionde dagen. Det var alltid den åttonde dagen.

Jag gick tillbaka och tittade på mina register. Jag upptäckte denna konstiga händelse att varje patient med andfåddhet fick det på den åttonde dagen. När jag frågade dessa patienter, var majoriteten av dem helt okej dagen innan. De trodde att de hade återhämtat sig och helt och plötsligt på den åttonde dagen, hade detta nya symtom visat sig och det var bara några av patienterna. Många som hade den initiala influensaliknande sjukdomen återhämtade sig och hade inget problem efteråt. Jag tror att det är anledningen till att människor sa att coronaviruset bara är en influensa. De hade inte den andra delen av denna sjukdom.

Jag insåg att detta är en bifasisk [kan uttrycka sig på två sätt] sjukdom. Något annat hände den åttonde dagen som orsakade en skillnad i patologin. Sedan när jag undersökte dessa patienter, liknade det den åttonde dagen. Jag har behandlat patienter med virala lunginflammationer tidigare och jag känner till den kliniska presentationen. Patienter med virala lunginflammationer tenderar att vara mycket sjuka med hög feber. Man kan se att patienten är sjuk.

Dock med dessa patienter, när man tittade på dem, så var de inte akut sjuka. De var trötta och andfådda, men visade inga andra tecknen på en lunginflammation. De kanske hade hosta, men det var alltid torrhosta och inga begränsningar i luftflödet. När man lyssnar på deras lungor, andades de lätt. Det enda symtomet var att de hade svårt för att ta ett djupt andetag. Det visade en begränsning av lungexpansion, men det visade ingen begränsning av luftflödet, så det såg ut som att själva lungan var inflammerad och inte kunde expandera förbi en viss punkt.

Men fyllning och tömning av luft från lungan var obegränsad, och det fanns naturligtvis inget sekret i lungorna. Det var inga andra ljud, så jag tänkte att det är en mycket märklig presentation, speciellt tidpunkten och speciellt i variationen. Jag ser några patienter som kom på den åttonde dagen som bara började bli andfådda. Det fanns andra som redan hade kommit till en punkt där deras syremättnad minskade.

Men allt detta inträffade på en dag, så det var skillnad i den hastighet, med vilken den andra delen tog fart. Några var milda, några var måttliga och några var allvarliga, på det sätt som de presenterade den åttonde dagen. Så omedelbart insåg jag att det handlar om en allergisk reaktion. Det betyder att dessa patienter som kom tillbaka på den åttonde dagen, var allergiska mot något i detta virus, som utlöstes på den åttonde dagen och presenterades med varierande svårighetsgrad – några lindrigt allergiska, några måttligt allergiska och några allvarligt allergiska mot ett allergen.

Lunginflammationer är progressiva sjukdomar. Man får ont i halsen och det utvecklas till en bronkit som utvecklas till en lunginflammation. Det här var inte så. Patienterna var helt okej dagen innan. Lunginflammationer dyker inte bara upp. Vad som dyker upp är om du äter en jordnöt och ditt ansikte svullnar upp. Det är vad som dyker upp. Så de är progressiva sjukdomar som kommer snabbt och det passade in. Jag fick intrycket av att jag har att göra med en bifasisk sjukdom, där den första och andra fasen inte hade någon korrelation mellan varandra. Den andra fasen var där all dödlighet och svår sjukdom låg. De som inte utvecklade den andra fasen hade absolut ingen risk att dö eller bli svårt sjuk, medan de som fick allergisk reaktion, där berodde svårigheten på hur allergiska de var.

Jag började titta på det här förfaringssättet. Kom ihåg, med varje patient som vi ser som läkare, är det en klinisk terapeutisk prövning. Vi undersöker dem kliniskt, ställer en diagnos på vad vi tror att det är, och sedan provar vi en terapi. Det är en terapeutisk prövning och det som säger oss att vår diagnos är rätt, är effekten av den terapin. Så om du kom till mig med huvudvärk och jag gav dig en Paracetamol, så kan jag inte vänta fem dagar för att avgöra om det fungerar eller inte. Det behöver visa en snabb förbättring. Om huvudvärken försvinner inom några timmar förstår jag att Paracetamol fungerade. Det skulle ge mig en förståelse för den underliggande mekanismen av din huvudvärk.

När man gör ett terapeutisk ingripande, så pekar det också på mekanismer. Om man behandlar fel mekanism kommer man inte att ha någon snabb nytta. Jag visste att det här en allergisk reaktion och min behandling den åttonde dagen var rätt. Vi visste att steroider är viktiga i denna sjukdom och vi vet att steroider är skadliga vid infektion. Så man måste vara mycket försiktig om man börjar med steroidbehandling. Men det var ytterst uppenbart att när patienter kom tillbaka på den åttonde dagen med andfåddhet, så gav det en indikation på att börja ge steroidbehandling. Jag visste att för att hantera en allergisk reaktion, var jag tvungen att använda en tillräckligt hög dos, för att stoppa den reaktionen.

De första patienterna som jag behandlade med steroider tog två eller tre dagar för att bli bättre och återhämta sig. Jag visste att hastigheten till återhämtning efter steroidbehandling var 2 eller 3 dagar och patienterna skulle återhämta sig. Återhämtningen var beroende på hur allvarlig reaktionen var och beroende på svårighetsgraden. Jag justerade därefter dosen av steroidbehandlingen något, som vi som läkare rutinmässigt gör. Vi ger patienten en dos steroid och om det inte blir förbättring inom några timmar, ökar vi dosen tills vi får klinisk återhämtning. Vid allergisk reaktion måste man använda lämplig dos av steroid, som dikteras av reaktionens svårighetsgrad.

Efter de första få patienterna, insåg jag att steroider fungerade och min åsikt var att jag behandlade en allergisk reaktion. När den 5:e eller 6:e patienten kom, bestämde jag att lägga till en dos av Prometazin, som är ett antihistamin för att se skillnaden i hastigheten till återhämtning. Den patienten var en av de mer kritiskt sjuka patienter som kom in med syremättnad på 80 % på den åttonde dagen och återigen mådde bra dagen innan. Hon var 40 år gammal och diabetiker och hade högt blodtryck under behandlingen. Jag gav henne steroider men lade till en dos av antihistamin för en dag, för att se om det skulle påverka hastigheten att återhämta sig med det här terapeutiska försöket med antihistamin.

Min personal kontaktade henne nästa dag och hon var helt okej. Hennes syremättnad var tillbaka till 100%. Hon var upptagen med hushållsarbete när de ringde henne. Jag varnade att det var bara en engångsdos och när den effekten försvinner kommer andfåddheten sannolikt tillbaka. Man måste ge det åtminstone en rimlig tidsperiod för att vara säker på att reaktionen är helt dämpad. Som jag hade förutspått kom andfåddheten tillbaka nästa dag. Hon kom tillbaka till mig och jag gav antihistamin och hon återhämtade sig snabbt. Så det gav mig förståelse för den underliggande mekanism som händer på åttonde dagen. Vi har att göra med något som utlöser en överkänslighetsreaktion och troligen en typ 1 överkänslighetsreaktion.

På grund av hastig debut och mångfalden av reaktioner, ser vi att det är beroende på individens svar på ett allergen, snarare än på själva viruset. Så vi vet vetenskapligt vad som händer när en allergisk reaktion utlöses. Man får utsläpp av kemiska mediatorer från degranulering [frisättning av upplagrade mediatorer] av mastceller. Dessa mediatorer är leukotriener, prostaglandiner och prostacyklin och blodplättsaktiverande faktor. Så målet blev att minska alla dessa mediatorer med lämpliga behandlingar. Så mycket tidigt när jag insåg fördelen med antihistamin, lade jag även till Montelukast, något vi gör rutinmässigt och även en blodförtunnande medicin. Vi känner till att blodplätts-aktiverande faktorer kommer att orsaka koagulationsrubbningar. Det såg vi redan på sjukhuset att koagulation var ett problem.

Jag började se återhämtningarna. Grunden till hela min upptäckt är att vi har att göra med bifasisk sjukdom och kan förutsäga den åttonde dagen för varje patient. Så jag kan starta aggressiv behandling och se till att jag använder rätt medicinering i lämplig dos för att vända reaktionen snabbt. Det gav mig snabba återhämtningar för varje enskild patient. Jag hade inga dödsfall, inga sjukhusinläggningar och inga lång COVID-fall i den första vågen. Vi hade inga komplikationer heller från COVID, som andra runt om i världen såg. Naturligtvis behövde patienter inget extra syre eftersom patienter blev snabbt bättre. Det fanns ingen anledning för mig att ge syrgas, när det var en tydlig förbättring inom några timmar som jag såg.

Hela interventionen blev att utbilda människor om när denna allergiska reaktion skulle inträffa. Det gjorde att man måste hålla utkik efter symtomen. De fick komma tillbaka, eftersom detta är något från den åttonde dagen som kommer att gå utom kontroll utan att man märker det. Eftersom den allergiska reaktionen är i lungorna och i blodkärlen, så är det svårt att märka det. Allt man känner är trötthet och andfåddhet, så hastigheten och aggressionen av ingripande är det viktigaste. För att få patienten att komma tillbaka i rätt tid för ett snabbt ingripande, behöver man förutse den åttonde dagen. Man ska ge dem råd om vad de kan förvänta sig den dagen, så att de kommer tillbaka om de inser att något förändras den dagen. Det var i grund och botten formen för att behandla patienterna.

Vad vi har runt om i världen är en feldiagnos. Det diagnostiseras som COVID-lunginflammation, men det är det inte. Om man diagnostiserar det som en COVID-lunginflammation, då fortsätter man att jaga ett virus, men det finns inget virus som orsakar problemet. Det som orsakar problemet är delar av viruset, efter att vårt immunförsvar tagit hand om infektionen. Det är reaktionen på det som utlöste denna allergiska process på den åttonde dagen – och endast hos dem som var allergiska mot det.

I den andra vågen i Sydafrika hade vi den ökända sydafrikanska varianten. Jag tog tillfället i akt med dessa förändringar för att försöka bättre förstå vad jag såg. Först och främst immunglobulin E är det specifika immunglobulinet som ökar när du får en allergisk reaktion. Men immunglobulin E är en långsam markör. Det tar ett tag innan jag kan visa ökningen av immunglobulin E. Som en långsam markör var det inte ett bra test för reaktionen den åttonde dagen, eftersom det skulle ta några dagar innan nivån skulle öka. Jag kunde inte skjuta upp behandlingen tills den markören visade något.

Den andra markören är histamin och histamin skulle ha varit den bästa markören för att förutsäga den åttonde dagen. För att testa histamin måste man samla in ett 24-timmars urinprov som självklart skulle skjuta upp behandlingen i 24 timmar medan man tar provet. Med kunskap om hur snabbt sjukdomen kan vara utom kontroll, så är det oetisk att vänta med behandling av en patient, medan man försöker ta reda på en teori, så jag gjorde inte det.

Men i den andra vågen började jag se fall av lång COVID från den första vågen, som av min uppfattning behandlades felaktigt. Så jag började testa IgE-nivåer [blodprovstest för allergi] på dessa patienter. Jag såg att alla fall med lång COVID hade ett förhöjt IgE. Det bevisade för mig att de hade en lång reaktion. Att mina patienter inte hade lång COVID betyder att jag behandlade reaktionen på rätt sätt. Ingen av mina patienter fick lång COVID-syndrom, så i princip på den åttonde dagen så finns det en grupp patienter som inte reagerar. De är inte allergiska och kommer inte att ha något problem från den dagen och framåt. Sedan finns det de som har milda reaktioner och som blir andfådda, men det kommer att vara övergående och lätt att behandla. Några patienter kommer att ha måttliga reaktioner. Dessa reaktioner är mycket allvarligare och håller i sig längre, än den milda reaktionen. Om man inte behandlar dem, är det dessa patienter som får lång COVID.

En måttlig allergisk reaktion som är obehandlad, och har skapat en självförevigande spiral av degranulering av mastceller kan övergå till lång COVID, om det inte stoppas i tid. Man får i princip en långvarig allergisk reaktion. Kom ihåg att man inte behöver utsättas för ett allergen under lång tid. Det räcker med en kort tid för att utlösa processen. Då har du naturligtvis de som har allvarliga reaktioner, som tenderar mot anafylax. Det är dessa patienter som får andningssvårigheter mycket snabbt. Om det inte stoppas omgående, behöver de respiratorvård. Det är tydligt att vi ser det runt om i världen. I den andra vågen, med den ökända sydafrikanska varianten, är den enda skillnaden i viruset en förändring i spikproteinet. Ingenting annat hade förändrats. Så jag tittade på förändringarna i presentationen.

Vad jag hittade var att vi hade att göra med en mer smittsam variant som hänger ihop med spikproteinet, det spikproteinet som är receptorn som binder viruset till sin värd. En förändring i spikproteinet skulle göra ett virus mer eller mindre smittsamt. Vi såg också en ökning av gastrointestionella symtom [vanligast illamående och kräkningar] vid första presentationen, som visar att spikproteinets förändring nu gav det en bättre bindning till ACE-receptorer i tarmen. Man såg mer gastrointestionella symtom och det jag hittade var att åttonde-dags-patienter som hade denna reaktion, hade mycket mer allvarlig reaktion. Det betyder att allergenet var nu mer allergiframkallande.

Det väckte min uppmärksamhet till det faktum att spikproteinet var boven. Det utlöser den här processen eftersom det var det enda som förändrades, och nu såg jag betydligt svårare reaktioner på den åttonde dagen. Den åttonde dagen förändrades inte. Patienter märkte fortfarande en tydlig försämring på just den dagen. Så genom alla vågorna av varianter som jag har behandlat hittills, den åttonde dagen har förblivit konstant. Med förändringen av varianter såg vi förändringar i presentation och svårighetsgraden av den inledande virussjukdomen. Vi såg förändringar i svårighetsgraden av överkänslighetsreaktionen från åttonde dagen och framåt. Det hänger mycket nära ihop med virulensen [dess förmåga att orsaka skada] av olika stammar, så när en stam sägs vara mycket mer dödlig, betyder det att det utlöser långt starkare allergisk reaktion på den åttonde dagen. Det är allt det betyder och om den allergiska reaktionen inte behandlas omgående, skulle man få mer sjuklighet och dödlighet.

Vad vi har att göra med är ett allergen, ett spikprotein som när det frisätts från viruset på den åttonde dagen, utlöser en överkänslighetsreaktion hos en överkänslig person. Den allergiska reaktionen, om den lämnas obehandlad, resulterar i inflammation som utvecklas till hyperinflammation. Det är vad vi har sett på sjukhus – cytokinstorm. Om man lämnar denna hyperinflammation utan behandling, kommer den att utvecklas till hyperkoagulation och blodproppar och resten som vi ser. Men det är en överkänslighets-utlösare på den åttonde dagen som orsakar en okontrollerad spiral om den inte behandlas.

Hela syftet med min behandling var att förutsäga den åttonde dagen, att fånga patienter på den dagen och stoppa utvecklingen av den fortsatta inflammationen och koagulationen genom att stoppa överkänslighets-utlösaren. Det tror jag är anledningen till att jag har fått de resultat jag har fått. Det är en enkel analytisk vetenskap och medicin.

Zoia Zakariasdotter: När jag lyssnar på dig är du väldigt tydlig med vad du gör. Det är fantastiskt att lyssna på dig och det gör mig också väldigt ledsen, för det här är…

Shankara Chetty: Ingen behövde dö! Så enkelt är det. Det är något som jag har drivit på i ett år nu Zoia, och jag önskar att patienterna skulle förstå. Läkare borde följa, men jag tror resan som jag varit med om under de senaste två åren har lett mig till att inse att det finns en större agenda för detta, en mer ondskefull agenda som pågår. Trots allt hittade jag ett sätt att lösa pandemin men ingen vill lyssna.

Zoia Zakariasdotter: Nej, jag kan berätta direkt att jag gjorde en intervju igår kväll och jag hade så många kommentarer. Innan den här intervjun fanns det så många som kommenterade om den här intervjun, men vi har knappt någon som tittar nu. Jag tror att folk vet om dig och ditt arbete.

Shankara Chetty: Det var därför jag ville ha Göran med. Han är en person som hörde talas om mig tidigt i Sverige genom en vän. Han blev förvånad över vad jag hade upptäckt och han förstod tydligt detta om degranulering av mastceller, som jag pratade om. Han försökte påverka forskning och politik i Sverige. Han hade samma svårigheter som jag har haft runt om i världen. Han fick COVID och upplevde mitt perspektiv på behandling och återhämtade sig helt. Så det finns folk runt omkring oss på detta jordklot som vet sanningen, men det blir svårare och svårare att dela den sanningen. Och tyvärr, de som kontrollerar denna pandemi vet att sanningen förändrar allt. Det förändrar hela perspektivet på pandemin.

Zoia Zakariasdotter: Ja, för jag menar, vi vet båda att det här inte handlar om hälsa. Det har slutat att handla om hälsa. Det handlade aldrig om att ta hand om människor.

Shankara Chetty: Om det skulle handla om hälsa, skulle få en större publik. Så enkelt är det. Som du ser tror jag världen måste förstå att oavsett vad man säger: Fakta är fakta. Det går inte att komma ifrån det. För att sätta det i perspektiv: Om du vaknar en morgon och hittar en främling i ditt hem och du frågar mainstream-media om vad främlingen gör i ditt hem, svarar de att du är inlåst och han är bara där för att hålla dig sällskap. Han är bara på besök. Så du tror på det. Dina vänner besöker dig och de säger samma sak. Han är bara hos dig för att hälsa på och hålla dig sällskap. Men när fakta kommer fram, så förklarar det inte varför din TV saknas och att bilen inte är i garaget och varför ytterdörren har brutits upp.

Men du fortsätter att berätta för dina vänner att han är här för att besöka dig. Men den dagen du inser att han är en inbrottstjuv, då börjar allt bli vettigt. Jag tror att fakta kommer att avgöra agendan – inte tvärtom. Här avgör agendan de fakta vi hör, men fakta är fakta. Om du är villig att titta på allt omkring dig och börja förstå varför det är som det är, då kanske du kommer att förstå den dolda agendan lite bättre.

Zoia Zakariasdotter: Ja, vi fick precis vår första kvinnliga statsminister någonsin i Sverige och det första hon säger till oss är att sluta krama människor, eftersom du inte vet om de är vaccinerade eller inte.

Shankara Chetty: Det är irrelevant om de vaccinerats eller inte. Vaccinerade sprider fortfarande viruset. Bara i morse i min praktik måste jag ha sett ungefär 7 fullt vaccinerade personer som har fått COVID, bland alla som jag har sett. Så, det är tydligt att vaccinet hindrar dig inte att bli smittad eller sprida denna infektion. Jag tar tillfället i akt att förklara vad som händer. De använder vaccinerna för att splittra samhället. Folk tror att när de tar ett vaccin får de mirakulöst blått blod och de är bättre än alla andra runt omkring dem för att de är vaccinerade. Det är helt enkelt att håna folks fördomar. Vaccinet kommer ta fram det värsta i oss. Det är bättre att jag tar vaccinet, så jag kan nedvärdera alla runt omkring mig för att de inte har vaccinerat sig. Jag inser inte att det är ett falskt hopp.

Jag tar tillfället i akt att förklara för dessa patienter så att de nu förstår, att även fast de är fullvaccinerade, så har de ändå fått COVID och att vaccinet inte fungerar. De borde sluta tvinga andra människor att ta det. Vaccinerna är helt ologiska, orimliga och de är absolut onödiga. Men självklart behöver folk som vaccinerar sig motivera det, oavsett anledning. Jag tycker vetenskap, fakta och logikens vilja ger oss en bättre förståelse.

Zoia Zakariasdotter: Jag hade en fråga här om spikproteinet på den åttonde dagen. Hur kommer det sig att det händer på den åttonde dagen?

Shankara Chetty: Okej, virus tenderar att ha en uppsättning replikationscyklar [process för viruset att reproducera sig i en levande cell] till skillnad från bakterier som inte infekterar sin värd och växer i det oändliga. Det är bara virus som har förmågan att integrera sin värd på något sätt, som orsakar långvariga ihållande infektioner. Men när ett latent virus dyker upp igen, då ger det samma sjukdomsmönster. Det finns alltid ett mönster till det och ett virus replikerar för en ändlig tid i sin värd. Vattkoppor har en fast progression som börjar med influensaliknande symtom, men det finns inga utslag. Plötsligt utvecklas utslag, och knottror som till slut blir blåsor och efter några vågor av dessa blåsor, återhämtar man sig. Vattkoppor varar under en begränsad tid, så vi vet att när sjukdomen börjar, blir man bättre om några dagar.

Återigen har virus inte en obestämd replikationscykel och det är anledningen till att detta virus har en replikationscykel på cirka fyra till fem dagar och då börjar din immunitet att förstå det och börjar att kämpa mot det. Men det är bara när din immunitet börjar kämpa mot det och dödar det viruset som du får virusdelar och exponeringen för detta. Det är anledningen till den åttonde dagen eftersom viruset har en ändlig replikationscykel och på den åttonde dagen har replikeringen upphört. Det är då exponeringen för allergenet inträffar. Medan spikproteinet sitter fast på viruset kommer man inte att reagera på det. När spikproteinet frigörs kan det utlösa den allergiska processen, när ditt immunsystem har fått grepp om viruset och börjar bryta upp det. Och naturligtvis är spikproteinet den primära patogenen av COVID sjukdomen, det är inte coronavirus. Coronavirus orsakar en övergående sjukdom, som är ett självbegränsande viralt influensaliknande luftvägssyndrom under de första sju dagarna av infektionen. Din kropp har tillräcklig immunstyrka för att bekämpa det och utveckla immunitet mot själva viruset. Spikproteinet är den primära patogenen av COVID-sjukdomen och spikproteinet ansvarar för all dödlighet och svår sjukdom. Så COVID-sjukdom orsakas av spikproteinet som använder coronaviruset som en vektor [bärare] för att komma in i din kropp.

Vi jagar fel saker. Vi blir distraherade av viruset. Att döda alla coronavirus kommer inte att stoppa problemet, för problemet är inte biet. Det är om du är allergisk mot sticket. Så vi räknar bin och jagar bin och isolerar bin och behandlar inte sticket. Vi har ett flertal gånger bevisat att isolering och instängning inte gör skillnad. Låt mig uttrycka det så här: Det var menat så här. Det var planerat att misslyckas. Vi har att göra med ett luftburet luftvägsvirus. Vi visste redan från dag ett att vi hade att göra med ett luftburet luftvägsvirus. Då måste vi välja våra ingripanden utifrån en individuell basis och en befolkningsbasis.

Från en individuell basis, alla med luftvägsvirus, alla med någon form av sjukdom behöver behandlas omgående. Den tidiga behandlingen skulle ge oss en förståelse för denna sjukdoms natur, och skulle hjälpa oss att stävja dödligheten och svår sjukdom. Det är det första vi borde ha gjort utifrån en individuell basis – att behandla patienter och förstå sjukdomen. Från ett befolkningsperspektiv vet vi att vi har att göra med luftvägsvirus. Sättet att hantera det skulle vara att uppmuntra hygienåtgärder, att uppmuntra social distansering och att uppmuntra människor som mår dåligt av att isolera sig. Det är allt du kan göra för ett luftvägsvirus. Det finns inget mer.

Om vi tittar på åtgärder som vidtagits, ur ett personperspektiv, ur ett individuellt perspektiv, fanns det ingen tidig behandling. Patienter var aktivt avskräckta från att söka tidig behandling. De blev tillsagda att isolera sig, att inte gå till sina läkare. Läkare var livrädda eller gjordes livrädda, för att du ska sprida det här viruset. Så träffa inte din patient. Det finns ingen behandling för det. Försök inte, allt du behöver göra är att berätta för patienten att isolera sig. Det är precis motsatsen till vad som krävs ur ett folkhälsoperspektiv. Patienterna blev tillsagda att isolera sig. Syftet var att spåra och följa upp och hitta viruset och isolera det. I hela mänsklighetens historia har vi aldrig lyckats isolera ett luftburet virus. Vi har aldrig kunnat göra det, så varför välja det som en folkhälsostrategi till att börja med.

Det andra vi aldrig har lyckats göra ur ett folkhälsoperspektiv, är att vaccinera oss ut ur en respiratorisk virusepidemi med ett RNA-virus. RNA-virus är mycket mutagena. De förändras hela tiden och det är nästan omöjligt att designa ett vaccin mot dem. Man kommer alltid att jaga svansen, eftersom när ett virus muterar behöver du ett nytt vaccin. När du utvecklar ett nytt vaccin, muteras det igen, så man kommer aldrig att kunna vaccinera sig ur detta. Men vaccinationen sattes in från början som det enda sättet att komma ur pandemin. Så de två huvudsakliga metoderna som vi använder för att kontrollera pandemin var helt meningslösa och förutbestämda att misslyckas från första början.

Det fanns några andra saker som säkerställde misslyckandet om man tittar på isoleringsåtgärderna. För att lyckas med att isolera ett virus och förhindra det från att spridas, behöver några saker vara på plats. En liknelse – föreställ dig att du har en skål med vitt ris och du har två svarta riskorn i skålen. De där svarta riskornen kommer att spridas till resten i skålen, så du vet att det finns en hastighet med vilken de svarta riskornen kommer att spridas. Så det första du behöver för att kunna identifiera de svarta riskornen, är bra syn.

Det andra du behöver göra är ett ingripande i rätt tid, så du måste isolera de svarta riskornen, innan de har förmågan att sprida sig till de andra. Du måste vara snabb och effektiv, så synen är det viktigaste för att identifiera de svarta riskornen. Vår syn tillhandahölls av ett felaktigt PCR-test, som inte på något sätt hade specialiteten för att kunna isolera dessa två riskorn i rätt tid. Så du fick suddig syn från början. Du skulle aldrig med hjälp av PCR-testet kunna identifiera dessa två svarta riskorn i rätt tid.

Det äventyrar helheten, eftersom du aldrig kommer att isolera dem i rätt tid, och de därmed ges möjlighet att sprida sig. Så PCR-testet var problemet från starten. Det var inte till hjälp för att kunna skilja de vita kornen från de svarta. I princip fick jag ett PCR-test och blev tillsagd att isolera ärten i poolen. Jag skulle aldrig kunna göra det. Det hjälper mig inte att särskilja tillräckligt för att kunna göra det, så det var meningen att misslyckas från start. Naturligtvis tillverkades PCR-testet på det sättet, eftersom det vi behöver för vår berättelse är dåliga data, och när du har dåliga data kan du motivera vad som helst. Så PCR-testet var tänkt att ge oss de dåliga uppgifterna och inte menat att faktiskt hjälpa oss att isolera detta virus.

Ur vaccinationsperspektiv om man väljer att vaccinera, så är valet av vaccin mycket viktigt. Man vill identifiera den aktuella varianten och man vill använda den som kandidat, för antingen ett levande försvagat vaccin eller ett avdödat virusvaccin. Det skulle vara bästa sättet att stimulera ett immunförsvar, ett brett varierat immunsvar. Målet med vaccinet är att efterlikna naturlig immunitet. Varje vaccin har det som sitt slutmål, att efterlikna naturlig immunitet och på så sätt förhindra återinfektion och överföring. När de bestämde att vaccination kommer att bli vägen att följa, vilket för det första var meningslöst, i och med att det handlar om ett RNA-virus, valde de att använda adenoidvektormodellen [?] eller mRNA-modellen för vacciner, vilket är helt nytt. Vi övergav traditionella metoder för att göra ett vaccin. Vi övergav de traditionella metoderna för att kontrollera en pandemi. Så mRNA-vaccinerna har utvecklats och givetvis lanserats på marknaden.

Mycket av den rädsla och ångest som skapades var att motivera vaccinationen av hela planeten. Vaccinerna gick inte igenom de nödvändiga prövningarna och de gick inte igenom de nödvändiga säkerhetsbedömningarna och det är naturligtvis mycket oseriöst. Personer som var ansvariga ändrade definitionerna av saker, så att det skulle passa agendan. Så vi ändrade definitionen av en pandemi. En pandemi har alltid handlat om dödlighet och svår sjukdom, men de ändrade det till antal fall. Så du kan berätta för mig att det finns 20 000 nya fall i Sverige idag. Det kommer att skrämma det levande dagsljuset ur mig. Tyvärr, det du inte berättar för mig om dessa 20 000 fall, är att endast 500 är lätt sjuka. Så vi borde testa infektioner och man bör titta på dödlighet och svår sjukdom, inte antal fall.

PCR-testet var aldrig utformad för att testa asymtomatiska människor. Det var inte heller designat för att användas som ett diagnostiskt verktyg, så som det används idag. Det var aldrig meningen att det skulle bli ett screeningsverktyg, men vi använder det för screening.

Vi använder det för att testa asymtomatiska människor, för att räkna fall, även om det inte är specifikt. Så, vi får ett vackert sammansatt data från det. Det tillåter människor som hanterar berättelsen att kontrollera data och körsbärsplocka den typ av data som stöder deras berättelse. PCR-testet är den största samverkan i denna pandemi för att motivera allt som berättelsen måste motivera.

När det gäller mRNA, lade jag det här till en forskare alldeles nyligen. Det är som att du hittar någon i ditt hem och försöker förstå varför han är där. Vetenskapen bakom mRNA-vaccinationen har aldrig använts i ett vaccin tidigare. Kom ihåg att mRNA har alltid varit genterapi. Vad som i princip händer är att du injiceras med mRNA, som är ett meddelande som kommer in i din cell. Det använder sedan mekanismen och maskineriet i din cell för att få den att tillverka spikprotein. Detta spikprotein måste nu kännas igen av din kropp som främmande. När din kropp känner igen det som främmande, utvecklar den antikroppar mot det. Om det av någon slump är neutraliserande eller steriliserande antikroppar när de kommer i kontakt med viruset, som har samma spikprotein, kommer de neutraliserande antikropparna att fästa till det spikproteinet och döda det viruset. Det förhindrar att det infekterar dig och naturligtvis hindrar dig från att överföra det. Det är vad vaccinet är menat att göra och det är vetenskapen bakom vaccinationen.

När man använder mRNA är det ny teknik som måste lagras i ett -90°C frys. När man injicerar det till någon, så är man inte medveten om hur den distribueras i kroppen. Man är inte medveten om hur länge detta mRNA kommer att finnas kvar i kroppen. Man är omedveten om hur mycket protein det kommer att skapa. Det gör att du inte är medveten om hur länge tillverkningen av spikproteinet pågår. Så det finns alla dessa variabler med mRNA. När du ger det till en människa, kan alla dessa variabler påverka immunitetsnivån som utvecklas, men syftet är att utveckla antikroppar till spikproteinet. Så varför skulle man inte välja att kringgå all denna osäkerhet och ge patienten en injektion av spikproteiner?

Man skulle få samma slutresultat. Eliminera mRNA helt och ge en dos av spikprotein. Din kropp kommer att känna igen det som ett främmande ämne och kommer då att utveckla ett immunförsvar, som svar på de neutraliserande antikropparna. Det kommer att vara lika effektivt, när du är utsatt för den typen av virus med samma typ av spikprotein. Så varför behövs mRNA?

Det är absolut onödigt och om man tillverkar spikproteiner behöver man inte en -90°C frys. Man vet exakta dosen som injiceras i en person. Man vet exakt hur länge det kommer att finnas kvar. Man vet exakt hur mycket att ge beroende på patientens vikt, så varför lägga in denna onödiga variabel i utformningen av ett vaccin, en ny onödig variabel. Det betyder inte att mRNA inte är nödvändigt. Det betyder att mRNA tjänar ett annat syfte. Kom ihåg människor som utvecklar vaccinerna är inte idioter. De har en agenda så vi måste ge dem kredit för vad de gör, men de kanske inte berättar för oss vad avsikten är. Så vi måste förstå vad de försöker göra. Så mRNA har sin egen agenda. Det handlar inte om att producera spikprotein och skapa immunsvar. Det finns mer i det än vad vi kan ana. Så dessa små inkonsekvenser och dessa brister på logiken i hur vi har hanterat pandemin, tvingar oss att vara lite kritiska och lite försiktiga med vad vi får höra. Det var meningen att vi skulle betala från början.

Zoia Zakariasdotter: Ja, men jag sa till dig innan vi började, att jag vill prata om barnen och vaccinet.

Shankara Chetty: Ja, det är helt onödigt. Kom ihåg att vi pratar om en allergisk reaktion som dödar människor. Vi pratar inte om ett virus längre. Så, vi har att göra med en befolkning som utsätts för ett allergen och några av dem är allergiska mot det. Om de inte behandlas kommer de att dö av det. Naturligtvis är det dessa data som används för att motivera massvaccinationen av planeten. Om ingen dog skulle vi inte prata om vacciner. Så, det är dödligheten och svår sjukdom som krävs för att motivera massvaccinationen.

För att sätta lite perspektiv på barnen. Barns immunförsvar är omoget så de har inte förmågan att trigga en allvarlig anafylaktisk typ av reaktion till detta, förrän deras immunitet mognar. Och mognaden av immuniteten kan tidsinställas till när resten av kroppen börjar mogna. De riskerar inte att få denna andra fas. Så länge de har en omogen immunitet, kommer de inte att ha en överkänslig reaktion. Så barn är inte i riskzonen av eventuell dödlighet och svår sjukdom från detta virus. Så vaccination av barn är helt onödig. Kom ihåg, att vi fick höra det i början att asymtomatiska personer kan sprida detta virus. Det var en uppenbar lögn, eftersom asymtomatiska människor inte kan sprida detta virus.

I all den vetenskap som har föregått denna pandemi har vi aldrig hittat något luftvägsvirus som liknar detta, som sprids asymtomatiskt. Så när man pratar om asymtomatisk spridning är det en lögn. Du kan få asymtomatisk infektion. Så du får viruset, men din immunitet är så stark att den dödar det direkt, och du har inte särskilt många symtom. Det är asymtomatisk infektion och man ser det hos dem som har starkt immunförsvar. Så människor som har asymtomatisk infektion är inte i riskzonen. De är starkast i samhället och de sprider inte viruset, eftersom de dödar det, innan det får en chans att replikera i dem. Så när de talade om asymtomatisk spridning, var det bara för att skapa rädsla och för att vara rädd för personen som hostar bredvid dig. Men om jag sa att även personer utan hosta kan sprida, så nu är du försiktig med alla omkring dig. Det var vad de ville, att alla skulle vara rädda för varandra och att hålla sig borta från varandra. Så om personen inte hostar och inte har influensaliknande symtom, varför kan jag inte ge honom en kram? Det var där för ett syfte. Syftet är större än jag tror att de flesta inser. Vaccinerna har en annan agenda än sjukvården, så det är inte meningen att de ska avsluta denna pandemi. De har tänkt att föreviga den och vidmakthålla den tills de når sin slutliga agenda.

Zoia Zakariasdotter: Så hemskt. Kan jag fråga dig, om de också säger till gravida kvinnor att ta detta vaccin?

Shankara Chetty: Ja, i Sydafrika ges det till gravida kvinnor och de ger det till barn från 12 års ålder. De vill sänka ner det till 5 års ålder, vilket är helt onödigt. Människor frågar mig om vaccination av barn. Vi borde inte ens ha vaccinerat de över 65 år. I artikeln som jag skrev Zoia, insåg jag detta i den första vågen, och min personal är de som fick mig att skriva den här artikeln. Jag har förblivit husläkare, inte för att jag inte hade möjlighet att specialisera mig. Jag har bred vetenskaplig bakgrund och jag trodde att det skulle vara det bästa för att behålla mångfalden av patienter som jag ser. Jag behövde förbli husläkare. Jag kunde ha specialiserat mig, men jag kände att det skulle begränsa min räckvidd. Förståelsen för vetenskapen har alltid funnits där.

När min personal såg hur patienter mirakulöst tillfrisknade, pratade de med mig och sa att jag måste berätta detta för världen. Men jag hade redan stött på censuren och sett missinformationen och alla dessa saker. Jag menar när vi fick det första fallet i Sydafrika, hade The Lancet redan publicerat en artikel om biverkningar och skadliga effekter av hydroxiklorokin. Jag visste att det var helt falskt, eftersom jag behandlar patienter med denna medicin och jag har aldrig sett det hända. Naturligtvis, de använde stora doser som är giftiga. Jag kunde tydligt se att man använde en giftig dos och de sa att det dödar. Vad förväntade man sig? Det var dumheter av högsta klass. När jag tittade på det, såg jag att en tjuv inte behöver stjäla från mig fem gånger, för att jag ska klassificera honom som en tjuv.

När jag såg att de vanliga media gick på den här vägen, visste jag att jag inte kunde lita på dem. Jag började vara mycket försiktig med informationen som kom ut. Jag valde att lita på min utbildning och år av vetenskap, som har dikterat hur vi handskas med sådana saker. Så jag valde att inte isolera och göra allt de sa. Jag satte ett tält utanför mitt hem och litade på solljus och ventilation, som är de bästa desinficeringsmedlen som finns. Jag höll händerna borta från ansiktet. Jag bar en ansiktsmask när jag var i kontakt med patienter och det är allt jag gjorde. Jag har aldrig burit full PPE, [Personlig skyddsutrustning]. Det har heller aldrig min personal gjort. Vi kanske har varit smittade, vem vet, men jag behöver inte veta om jag blivit smittad, om jag inte har några symtom. Så jag kan vara en av de få som är asymtomatisk och har ett robust immunsvar, men ingen av oss har blivit sjuka under hela denna tid.

Ingen av mina patienter hade infektioner korsade mellan sig. Jag delade in dem i tre områden: ett med COVID, ett med COVID-misstänkta, (utanför min praktik) och alla som kom för att träffa mig av andra skäl släpptes in i min praktik. Jag hade ingen korsinfektion mellan dessa grupper. Så jag hade inget behov eller anledning att stänga mig själv ute från någon av mina patienter. Jag behövde bara se till att hålla patienterna på rätt plats och det verkade lösa alla problem.

Vi tittar på vacciner och interventioner. När jag skrev den här artikeln bestämde jag mig för att använda min vetenskapliga bakgrund och publicera en artikel som ger klarhet i helheten som vi står inför.

  1. Från en förståelse av spanska sjukan och vad som händer i första vågen.
  2. Vad som kommer att hända i den andra vågen och hur denna pandemi faktiskt kommer att utspela sig.
  3. Vilka insatser vi faktiskt behöver för att förstå varför mitt protokoll och perspektiv är viktigt.

Det var två rader i hela artikeln som gjorde den till en av de mest kontroversiella artiklar skrivna. Allt jag sa var att om tidigt ingripande och lämplig behandling kunde förhindra all dödlighet och sjuklighet, skulle ett vaccin som är dåligt testat och snabbt släppts ut på marknaden vara onödigt. Jag tror att de tog det som ett förebyggande anfall mot vaccinationer och bestämde att det var för kontroversiellt. Men anfallen berodde inte på att jag har något emot vaccinationer. Anfallen berodde på att tecknen visade att det är onödigt.

Zoia Zakariasdotter: Doktor Shankara, vad gör dig så modig? Jag menar att du sitter här och berättar för oss detta och du följer inte strömmen.

Shankara Chetty: Zoia, jag är en väldigt andlig person, inte religiös på något sätt som du kanske tänker. Men jag är väldigt andlig. Jag tror att det alltid finns en större bild där ute och så har jag en mycket djup tro. Jag tror att det är min tro som fick mig igenom detta. Det är mänsklighetens tro som testas just nu. Vi har lagt vår tro på ett vaccin. Det ger oss falskt hopp. Det har antagit proportionerna av en religion och är inte längre vetenskaplig. Det är nu din räddare och så tror du på det och håller fast vid det med båda händerna. Folk har blivit fanatiska om vaccinationer. Ingen får prata illa om deras frälsare. De kommer att kastreras om de gör det. Det är vad vi ser runt hela planeten och det är psykologiskt förståeligt. Hela världen har blivit psykologiskt manipulerade. Vi ska ge upp vår frihet till ett tillstånd av konstant irrationell ångest, så att vi tar förhastade beslut. Det är som om någon skulle skrämma dig och du snabbt hoppade ut genom fönstret, men inser inte att du bor på fjärde våningen.

Det handlar om att behålla rädslan för att kunna behålla vaccinationsprogrammet. I början av pandemin fick vi veta att vi har att göra med en fiende som är mycket farlig och skulle döda oss, men vi kunde inte se honom. Så vi hade alla den här ångesten. Självklart när man har den typen av ångest, vill man ha svar och förstå det. Men de ansvariga håller dig förvirrad. Så länge de håller dig förvirrad, kommer ångesten att bestå och du kommer att börja tappa tron och hoppet. De såg till att ångesten fortsätter, genom att först säga att du ska använda munskydd och sedan säga att de inte fungerar och sedan säger de att vi behöver 2 stycken. Man blir förvirrad. Sedan sa de att viruset lever på ytor i 10 dagar eller 12 dagar, så du började sprita allt du tog hem från affären. Men den här fienden kan du inte se, så du sitter med en väldigt irrationell rädsla. Sedan övertygade de oss om att den säkraste platsen för oss i all denna hysteri som vi står inför, är fängelse. Så du ger upp dina friheter, stänger ditt företag och låser in dig i fängelse. Det skulle vara det säkraste. De låste in oss alla och vi gav villigt upp våra friheter och gick och satte oss i fängelset.

Nu blev vi tillsagda att om vi vill ha våra friheter tillbaka, måste vi ta ett ologiskt vaccin. Det finns absolut ingen motivering för det. Vi var inte inlåsta i fängelse för att skydda oss. Vi vallades in som boskap i en fålla och den enda utvägen var genom ett dike och det är där vi befinner oss idag. Så det här handlar mer om inskränkning av dina individuella friheter på premissen att ge upp din frihet till förmån för gruppen. Det är viktigt. Men de tvingar oss med vaccinet, som absolut inte är till fördel för en grupp. Det har absolut ingen gruppnytta. De inför krav på COVID-pass, för att skydda en grupp. Det är helt meningslöst. Sanningen är att immuniteten är stark och robust mot detta virus.

Det har varit en mycket liten andel av människor som har haft en återinfektion, men jag har aldrig sett någon som blivit sjuk 3 gånger, och just detta faktum säger mig att vi utvecklar ett bra robust immunsvar till viruset. Om man får en återinfektion, så är det för att man inte hade ett tillräckligt starkt immunsvar mot den första. Det kan liknas med en boosterdos av ett vaccin, och alla människor som har blivit återinfekterade hade lindriga infektioner. Den andra infektionen är alltid mild infektion och det är vad de undviker att berätta för oss. De säger att du kan bli återinfekterad, men säger inte att det finns en väldigt liten chans till det. De säger inte att om du skulle bli infekterad, så är det en mycket mild och övergående infektion och chanserna att få en tredje är obefintlig. De undviker att berätta hela sanningen och säger bara att du löper risk för återinfektion.

När det kommer till själva vaccinpasset så är det ologiskt, men mer än ologiskt. Det är tvång och desinformation av högsta ordning. Kom ihåg, det är inte alla som vaccineras (av vilket vaccin som helst), som utvecklar bra immunsvar. Det finns människor som inte utvecklar en bra respons, eftersom de har nedsatt immunförsvar av en mängd olika mekanismer. Så det rätta skulle vara att vaccinera människor, testa dem om de har ett immunsvar och sedan ge dem klartecken att mingla i samhället. Det gör vi inte nu. Kom ihåg, om du tittar på immunitet – jag vet att det är robust från naturlig infektion – och immunitet skulle vara måttet för din frihet. Då borde vi ha bra B- och T-cellstester som talar om, vem som är immun. Om vi får den immuniteten genom en naturlig infektion eller genom ett vaccin, det spelar ingen roll, så länge du visar immunitet. Då är det motiverat att man får ett immunitetspass och inte ett vaccinpass. Immunitetspasset berättar för alla omkring dig att du är immun mot sjukdomen och du kommer inte att infektera eller överföra det till dem.

Men man ger ut ett vaccin som inte stoppar infektion eller överföring. Man ger ut ett pass utan att kontrollera om man har utvecklat ett immunsvar överhuvudtaget mot vaccinet. Man använder det för att rättfärdiga människors friheter eller brist på sådana, och ger andra människor runt omkring en falsk känsla av säkerhet, när man går runt med vaccinpasset. Plötsligt behöver man ett vaccinpass för att flyga, men det säger inget om att man inte har en infektion. Så vad är passet till för? Det är till för att försöka inskränka eller kontrollera våra friheter eller omfattningen av våra friheter. Det är allt ett vaccinpass är tänkt att göra. Det är tänkt att begränsa dig om du får flyga eller inte. Men det säger inget om att du utgör en risk för andra människor på flygplanet eller i landet du besöker. Ett vaccinpass kan inte på något sätt ge förtroende till det, så vad är lösningen? Vad är lösningen på allt detta?

Lösningen tror jag är att människan måste skära ner sitt ego. Det är det som har fört oss till denna punkt. Coronaviruset är här för att bryta allt som är byggt på en svag grund. Så sjukvård, ekonomi, utbildning – allt som är byggt på svaga grunder kommer att gå sönder. Det är tänkt att när du lägger stress på sådana system och de inte är byggda på rätt sätt, kommer de att falla sönder. Jag tror att coronaviruset är här för att tvinga mänskligheten att tänka om. Om man tittar på de system som vi har på plats idag: ekonomi, sjukvård, utbildning, så har de byggts för 100 år sedan. De designades för att gynna ett fåtal på bekostnad av majoriteten. Nu har vi utvecklat en medelklass under de förflutna 100 åren. Vi kämpade för våra friheter och vi tror att demokrati är vår frihet.

Det är medelklassen som har skapat alla problem och kampen för demokrati. Dessa system som vi har, har vi prövat genom våra friheter att justera, eftersom vi vill ha mer rättvisa. Vi vill ha mer jämlikhet, vi vill ha mer förståelse för skadan vi gör på vår planet. Så vi har justerat dessa system så att de ska bli mer rättvisa. Men kom ihåg att de inte var designade för att göra det från början. Så vi har nått en punkt där de inte tjänar oss längre och vi måste förstå begränsningarna i design. Så det bästa skulle vara att bryta ner dem och starta om på en mer rättvis plattform. Så coronavirus och pandemin ger oss möjligheten att återuppbygga. Det kan vi inte göra förrän vi bryter det gamla. Jag tror att det finns lite hopp. Mänskligheten behöver vara modig att ta tag i detta med båda händerna och ta denna möjlighet och inte var rädd och inte tillåta människor att manipulera för sin egen själviska vinning.

Det är vad jag ser att coronaviruset är här för att göra. Vaccinerna är menade att splittra. Som mänsklighet har vi tagit oss igenom splittringarna av ras, religion och etnicitet. Vi är på väg bort från uppdelningen av gränserna. Men det tillåter inte människor att styra oss längre. Vi behöver splittring för att hålla folk intresserade av vad som händer i deras liv, snarare än politikernas. Så vaccinet är här för att splittra och detta är ett vackert verktyg för att splittra. Det kommer att dela upp din familj och jag tror att du redan har sett det. Ja, det är ett nytt sätt att dela upp mänskligheten. Själva vaccinerna har den agendan på spel, men vart vi går härifrån är i princip bortom vår kontroll och det har alltid legat utanför vår kontroll.

Vaccinationskampanjen är människans försök att kontrollera Guds verk. Gud vet vad han gör. Vi hade inte behövt stänga våra gränser och massvaccinera människor för att bromsa ett luftvägsvirus. Vi drar linjer på marken utan att vara medveten om att detta sprider sig genom luften och det är nonsens. Så vad jag hade förväntat mig skulle hända. Den första vågen skulle vara den svåraste. Vi skulle upptäcka att vi har att göra med en allergisk reaktion. Jag förstår varför de över 55 var i riskzonen. För att vara i riskzonen från ett allergen måste du ha blivit utsätt för det tidigare. Ditt första bistick kommer inte att utlösa en reaktion trots att du är allergisk, eftersom du måste utveckla antikroppar mot det.

Men det andra bisticket kommer att utlösa en reaktion om du är allergisk. Så personer över 55 som var allergiska har blivit utsatta för något liknande förut – de hade de olämpliga antikropparna för att få en dålig reaktion. De under 55 var naiva. De kan ha varit allergiska, men de har aldrig varit utsatta för något liknande innan, så de skulle utsättas för det i den första vågen.

Första kontakten med viruset skulle göra att de utvecklar de olämpliga antikropparna, men de skulle inte ha svår sjukdom, därför att den svåra sjukdomen är den allergiska reaktionen.

I den andra vågen, skulle alla dessa under 55 som nu hade blivit utsatta i den första vågen ha svår sjukdom. I den andra vågen såg vi yngre människor dö oavsett variant. De utsattes för allergenet i den första vågen och fick nu överkänslighetsreaktioner i den andra vågen.

I den tredje vågen skulle jag förvänta mig att spridningen av detta virus skulle leda till ett mått på tolerans, som vi utvecklar. I den tredje vågen förväntade jag mig mycket mindre dödlighet och svår sjukdom. I den fjärde vågen som vi går in i nu, skulle jag förvänta mig att viruset börjar bli en endemi, vilket betyder att det inte skulle orsaka samma svårighetsgrad av sjukdom. Det skulle gå över till en övergående influensa och det är så pandemin skulle fungera. Men vi gick och orsakade problem med att massvaccinera befolkningen, och det är vad som kommer att få denna pandemi att vidmakthållas.

Nu har vi omikron här i Sydafrika. Alla springer runt och stänger sina gränser. Det är en annan ologisk, nästan galen sak att göra. Det bästa vaccinet är ett levande försvagat vaccin, ett som orsakar så lindrig sjukdom, att du kan låta det spridas skenande i samhället och som ger flockimmunitet. Detta är vad omikron ger oss. Det ger oss en mild variant som kan spridas snabbt genom samhällen och ge dig ett bättre resultat än vaccinet kan genom naturlig immunitet, nästan flockimmunitet. Tyvärr, människor som är vaccinerade kommer inte att kunna utveckla en bred naturlig respons till viruset när de blir infekterade med det. De skulle vara benägna för återinfektioner och generera mutationer och orsaka att denna pandemi bevaras. Det är så att Gud ger oss – som jag tycker – ett naturligt vaccin i omikron, men naturligtvis, våra egon tvingar oss att stänga våra gränser och rusa runt och vaccinera alla. Det är nonsens.

Någon i Tyskland frågade mig precis: ”Vi har deltavarianten som härjar i Tyskland. Vad tycker du att vi borde göra?” Jag sa: ”Ta 10 personer från Sydafrika som är smittade med omikron och få dem att gå runt i landet, så sprider vi det. Det kommer att trycka undan deltavarianten och problemet skulle bli löst.” Du vet, Zoia, att det har varit ett skämt med mina patienter. Från början av pandemin visste jag att vi inte kommer att undvika detta. Eftersom det är ett luftvägsvirus, så har man lite eller ingen chans alls att undvika det. Så någon gång kommer alla att få corona eller COVID-sjukdom, så skämtet med mina patienter har alltid varit att du kommer att få corona. Det är så det är, så välj din variant noggrant. Välj den som inte kommer att döda dig.

Nu har vi omikron. Jag antar att det är den vi borde välja. Men jag tror att vi måste vara lite försiktiga. Det vi vet är att vi har att göra med ett konstruerat virus. Jag har absolut ingen tvekan om att den gjordes i ett labb, lika mycket som det finns optimism med omikron. Omikron kunde mycket lätt ha tillverkats i ett labb. Mildheten kan mycket väl vara en distraktion till dess spridning, som viruset har varit en distraktion för de negativa effekterna av spikproteinet. Jag tror på försiktig optimism. Om några månader ser vi om omikron har orsakat långvarig skada. Först då kommer vi att inse allvaret i våra råd. Jag skulle inte råda folk att bli smittade med omikron, men om man skulle få corona, så är det den varianten att få. Om två eller tre månader senare kanske vi inser att det var en mild variant och pandemin går över i en endemi och detta skulle vara en av de sista vågorna.

Zoia Zakariasdotter: Jag hoppas det. Sista frågan, shedding [spikproteiner från vaccinerade kan överföras till ovaccinerade], vad tänker du om det? Har du några tankar om det?

Shankara Chetty: Shedding förekommer. Jag har sett enstaka medlemmar i familjer vaccineras och en vecka senare blir hela familjen sjuk. Men jag tror Zoia, bara för att dina lyssnare ska förstå patologin bakom det vi har att göra med. Vad vi har på den åttonde dagen är vad jag skulle kalla spikprotein-sjukdom. Det är en sjukdom som orsakas av spikproteinet. Vi ser det med vaccinationer. Anledningen till att jag kallar det spikprotein-sjukdom är att det dyker upp på så många olika platser nuförtiden. Det dyker upp på den åttonde dagen. Det dyker upp efter vaccinationer. Det dyker upp på en mängd olika ställen, men det är samma sjukdom. Så jag tror att klassificeringen som sådan ger bättre förståelse. Vi vet att det man får är en allergisk reaktion på den åttonde dagen. Hos vaccinerade patienter har jag sett patienter, som 7 till 10 dagar efter att de fått mRNA-vaccinerna, blivit sjuka. Självklart testar de positivt för COVID, men det är det inte. Dessa patienter reagerar på spikproteinet som tillverkades av vaccinet, så vaccinet var vektorn [bäraren] och en tyst vektor. Så när en patient kommer till mig 7 till 10 dagar efter vaccinationen, då vet jag att jag ska behandla för spikproteinsjukdom, som om jag skulle behandla en 8-dagspatient – inte som 1-dagspatient, eftersom de helt har undvikit viruset.

De fick spikproteinsjukdom direkt via vaccinet och det är anledningen till att man ser att dessa patienter, några av dem inom 2 eller 3 dagar hamnar på sjukhuset och behöver respirator. Det är helt enkelt för att det inte är 2 eller 3 dagar in i sjukdomen. Det började direkt med överkänslighet och dessa patienter måste man testa och behandla snabbt, eftersom hastigheten och aggressionen blir väldigt viktig för att rädda deras liv. Så det är spikproteinsjukdom. Om spikproteinet är kvar i din kropp över en längre tid, kommer det att orsaka andra biologiska effekter. Det är det som vi studerar nu. Det kan ge oss en förståelse för effekterna från vad vi kommer att se efter vaccinationer. Nu har vi upptäckt att spikproteinet kan orsaka endotelskada. Det kan orsaka myokardit. Det har likheter med prioner [en infektiös partikel bestående av protein] som orsakar neuropati, Alzheimer och demens. Det har likheter med HIV:s patogena proteiner, så det kommer att undertrycka din immunitet.

Det kommer att orsaka en återkomst av latenta virus. Det kommer att orsaka en återkomst av cancer i patienter som tidigare haft cancer. Det kan också integrera sig i cellmembranet eftersom det är ett membranprotein och kan utlösa en mängd autoimmuna sjukdomar. Det har också visat att det dämpar DNA-reparation. Så vi vet alla dessa saker om spikproteinet och vad det kan göra, så det är anledningen till att jag vet att det är giftigt. Det har alla dessa sätt att skada människans kropp. Jag har tittat på vad vi har att göra med ur perspektivet av vaccinationer och viruset självt.

Viruset ger dig en enda dos spikprotein som är övergående och din kropp kommer att bli av med det. Vaccinet ger dig hela dosen och det är anledningen till att vi måste förstå den biologiska effekten. Bara för att sätta det i perspektiv. Penicillin är antibiotikum som är dess biologiska effekt. Men för att få dess biologiska effekt behöver du hela dosen. Om jag tog en enda dos av penicillin vilket är vad viruset gör, och jag gav varje person på denna planet en dos penicillin. Sedan lutar jag mig tillbaka och säger att alla ska isolera sig i 14 dagar. Varje person som är allergisk mot penicillin kommer att dö. Men det är inte penicillin som dödar dem. Det är en allergi mot penicillin som dödar dem. Då kan jag använda de dödsfallen för att rättfärdiga en massvaccination. Men tyvärr, massvaccinationen är med full dos av penicillin. Så nu har jag övertygat alla att penicillin kommer att lösa problemet. Så spikproteinet är hela dosen av toxinet, så vi måste tydligt förstå vad detta gift kommer att göra med oss på lång sikt.

Det är där forskningen har visat dessa problem som spikproteinet kan orsaka. När det gäller rapportering av biverkningar, så vet vi att det är väldigt dåligt rapporterade. Siffrorna går inte att tro på. Men vi kan titta på spridningen av patologin. Om man tittar på den patologin, ser vi exakt vad vi förväntar oss. Endotelskador som leder till blodproppar, stroke, hjärtinfarkt, emboli. Vi ser myokardit, vi ser neuropati, vi ser försämring av Alzheimers och demens. Vi ser återkomst av cancer, latent cancer. Vi ser autoimmunitet. Vi ser DNA-problem, missfall, dödfödda och påverkan på graviditeter. Så exakt vad vi förväntar oss, är vad vi ser. Spikprotein är faktiskt giftigt. Vi vet att det gör dessa saker, så vaccinationskampanjen bör stoppas omedelbart. Kom ihåg, den enda exponeringen man kan ha för detta toxin är genom coronavirusinfektion [naturlig infektion]. Och det är en övergående exponering, där man utvecklar immunitet mot viruset. Då kan vektorn [bäraren] inte infektera dig längre och kan inte utsätta dig för spikproteinet. Men nu har vi alla dessa miljontals människor runt omkring i världen som går runt och tillverkar spikproteiner och sprider det till varandra, när vi egentligen inte hade behövt komma i kontakt med det. Så vi har en mänsklig pandemi i framtiden på grund av spikproteinet och av mRNA shedding [överföring].

Mycket nonsens som vi ser har faktiskt en agenda. Vaccinpasset och allt som vi ser idag har en agenda. Det har en social agenda. Det har en rättslig agenda och den har en ekonomisk agenda. Men det har absolut ingen hälsoagenda. Hälsoproblemen används bara som motivering till en helt onödig massvaccinationskampanj och den vaccinationskampanjen har tre mål:

  1. Att minska befolkningen. Vi kommer att se en mängd sjukdomar i framtiden. Det kommer att vara över så lång tid och genom en sådan mängd patologi, att vi aldrig kommer att kunna förstå att de orsakas av giftet, eftersom de är för många och alltför varierande i patologin. När någon förgiftar någon så vill man inte att alla ska dö samtidig, för då inser människor att du förgiftar dem. Ju mer de dör av olika orsaker och under längre tid, desto svårare är det att veta att dödsfallen är på grund av giftet.
  2. Det är också till för att inskränka våra friheter genom smittskyddsåtgärderna. Så människor ska bli exalterade över att ta vaccinet och det kvalificerar dem att sitta längst fram i bussen. Jag måste sitta längst bak i bussen. De är stolta över sina vaccinationer, men vad de inte inser är att detta är ett system för att långsamt kontrollera dina friheter. Så du har en mobiltelefon med den gröna bocken som säger att du är speciell, och du kan gå och sitta på en restaurang genom att skanna QR-koden. Vart man än går så kan man visa skärmen, och man kommer att vara stolt över det. Man lägger ut bilder på Facebook om den gröna bocken.
  3. Några av oss att ha ett rött kryss. En dag när du går till restaurangen har din gröna bock förvandlats till ett rött kryss och när de kollar varför, beror det på att du missade din boosterdos för några dagar sedan. Då går du och tar din boosterdos för att få tillbaka din gröna bock, och så är du tillåten i restaurangen igen. Men vad du inte inser är att en dag när du går till den här restaurangen, kommer det inte att vara en grön bock. Den gröna bocken kommer att bli ett rött kryss igen. Du kommer att få ett raserianfall för du tog din booster-dos igår, och det borde ha varit en grön bock. Sedan kollar killen på datorn och säger: ”Ja, men du har inte betalat dina trafikböter från förra veckan”. Då kommer vi att inse att vi förlorat våra friheter, och det kommer att vara för sent. Då kommer jag att se dig sitta längst bak i bussen med mig, med dina biverkningar som plus.

Mänskligheten följer den här vägen. Det är konstigt att hela planeten försöker begå självmord utan att veta det. Jag försöker få lite vett i dem. Vi sitter med masshypnos i stor skala och visst är det medelklassen som har orsakat problemen i denna ekonomipyramid. Vi har den globala ekonomin som inte är något annat än ett pyramidspel. Alla investerar i alla andra och så har människorna i toppen sina tentakler som tränger igenom hela pyramiden. Naturligtvis, pyramidspel brukar kollapsa och det hände nästan 2008, men de översvämmade marknaden med pengar. De skrev ut mer och höll det i schack. Men det kommer att kollapsa. De vet det och det enda sättet att rädda sig själv, är vanligtvis att ta pengarna och springa. Men det här är en global pyramid och det finns ingenstans dit du kan springa.

Vi har inte koloniserat Mars än. Jag hoppas det inte är meningen med all den undersökning vi gör på den planeten. Det enda sättet att rädda den här pyramiden är att den halveras horisontellt, så att toppen blir kvar och botten faller sönder och dör. Då har ingen ambitioner att nå toppen längre. Det är medelklassen som är problemet. Vi har under de senaste 100 åren gjort denna pyramid möjlig. Så det bästa sättet ekonomiskt att behålla din förmögenhet är att eliminera medelklassen. För att göra det, allt som behöver göras är att stänga världsekonomin under några år. Det är små och medelstora företag som inte kommer att överleva detta. Alla dina lån och alla dina återbetalningar kommer inte att uppfyllas. Bankerna kommer att utestänga alla betalningar från medelklassen. Bankerna kommer att kollapsa för att de drivs av oss – medelklassen, som försöker konsumera.

Sedan kommer den som är överst att köpa upp tillgångar och ta in en global digital valuta. Det är dit det kommer att gå. Så när du ta bort medelklassen, alla i botten kollapsar och vi blir beroende. Självklart kommer de att säga till oss, oroa dig inte, vi ger dig ett räddningspaket och ser till att du är okej, medan du förstör dina möjligheter att köpa och äga ditt eget hem och ditt företag. Naturligtvis har de inget emot att skuldsätta länder, för ju mer de skuldsätter, desto mer kan de beskatta och desto mer kan de fattiga förbli fattiga. Så, vi får våra räddningspaket, men vi inser inte att räddningsaktionerna finns där för att uppmuntra oss att kapitulera och falla i ett tvåstegssystem, där det återigen blir herre och slav. Så ekonomin är tänkt att misslyckas. Det saboteras till att helt enkelt misslyckas, för att få in ett totalitärt ekonomiskt och socialt system. Så ta ditt vaccin medan du kan.

Först sa de, (för att sätta det i lekmannaspråk för din publik), ett vaccin ska förhindra infektion och överföring och det är vad som ger det en gruppförmån. Om du tar det för att skydda mig, vet vi att det inte händer, så det finns ingen gruppförmån. Ändå de säger att det förhindrar svår sjukdom och död. Två saker: Det är en terapeutisk fördel och inte en vaccinfördel. Min medicin förebygger svår sjukdom och död också, och jag utsätter inte hela planeten för biverkningar av mina mediciner. Jag ger det bara till sjuka människor. Den terapeutiska nyttan kommer från desensibilisering. Det betyder att du blir mer tolerant mot allergenet och på det sättet förebygger svår sjukdom och död. Jag lägger in en liten bit av jordnöt i din mun varje dag, så när jag ger dig hela jordnöten, kommer du inte att explodera…

Men ännu viktigare är förebyggande av svår sjukdom och död. Det är en individuell förmån. Det är inte en gruppförmån. Så hur motiverar man obligatoriskt vaccin? En bra jämförelse är fallskärmshoppning. Fallskärmshoppning är en individuell risk, en individuell nytta och ett individuellt val. Det är vad vaccinet är, en individuell risk, en individuell nytta och jag vill ha mitt individuella val. Nu säger du till mig att jag måste hoppa fallskärm för skydda killen bredvid mig. Jag vill veta hur jag skyddar den här killen bredvid mig med fallskärmshoppning, eftersom du inte har bevisat en gruppförmån än. Så du säger att titta på tecknen, men du har ändå inte gett mig tecknen.

Några månader senare när jag fortfarande inte har vaccinerat mig, kommer du till mig och säger: ”Jag ger dig en öl och donut. Hoppa! ” Jag sa nej. ”Jag vill inte ha din öl och donut. Jag vill veta hur det skyddar killen bredvid mig, eftersom han är viktig för mig. Om det skulle skydda honom, så skulle jag kunna tänka mig att hoppa. Men du har inte bevisat hur det skyddar honom. Nu är vi vid en punkt, där du hotar att trycka ut mig från planet och du har fortfarande inte bevisat hur det skyddar den här killen bredvid mig. Jag har blivit lite försiktig eftersom du ser ut att vara en skurk. Jag är lite skeptisk till dina motiv, för du hotar att trycka ut mig från planet utan att motivera varför du vill göra det. När jag sedan tittar på fallskärmen som du ger mig, är den full av hål och ser inte tillräckligt säker ut. När jag tittar på marken under mig där jag ska landa, ser det ut som att det ligger några döda människor där. När jag frågar dig om dessa människor som ser ut som om de dog på landningsbanan, säger du att de mår bra. De är alla okej och jag ska inte oroa mig för dem. De har inte blivit rapporterade för de mår bra. Jag känner mig tveksam om du tänker göra detta mot mig.”

Vaccinationstveksamhet är helt berättigad. Det kommer från en sund förståelse av vetenskapen. Om jag hade satt ut dig vid kanten av ett flygplan med den läckande fallskärmen och några döda kroppar på platsen där du ska landa, skulle du också vara ganska tveksam. Det är lika med vaccinet. Så länge de inte bevisar att det finns en gruppförmån, finns det inget skäl till att göra det obligatorisk. Det kan inte motiveras. Men naturligtvis ber man om en gruppförmån, så de hittar ett sätt att motivera det med statistiken, genom att säga att det minskar överföringen. Men att stå på andra sidan vägen minskar också överföringen. Antingen blockerar vaccinet överföring eller så gör det inte det. Det finns inget mellanting.

Zoia Zakariasdotter: Men jag tänker bara avsluta det här med att ge folk lite hopp.

Shankara Chetty: Ja, jag tror att det alltid finns hopp, Zoia. Jag tror att det som kan avsluta denna pandemi, är om vi tar bort rädslan. Jag tror att med utbildning och förståelse kommer vi lång väg för att få bort den rädslan. Vi behöver också tro. Gud kommer att ta oss igenom detta. Han har sin agenda så länge vi håller ögonen på bollen. Gör vi det vi borde göra och erkänner mänskligheten i all dess mångfald och strävar efter att skydda det som är omkring oss – då tror jag att vi tar oss igenom. Jag tror inte att det finns något att oroa sig för. Jag tror att vi har mer att oroa oss från överenskommelsen och agendan, än något annat. Så länge vi förstår den agendan är det enkelt att bara säga nej.

Den frihet som vi längtar efter, och som våra förfäder kämpade för, gav vi till politiker att skydda – inte för att dela ut efter eget gottfinnande. Det är där vi är nu. De känner att de borde dela ut dessa friheter efter eget gottfinnande. För det första var det aldrig deras uppgift. Jag tror att mänskligheten måste ha lite mod och vara modig. Jag är väldigt nöjd med allt som händer runt om i världen i de sociala upproren. Folk tar tillbaka sin makt och jag tror det är vad som krävs. Alla saker som vi har sett hitintills är nonsens. Jag ser att Pfizer inte ville släppa bevisen från detta vaccinationsprogram förrän runt 2090. Jag menar det är inte logiskt. De vill att man ska ta vaccinet idag, men de vill vänta till 2090 för att ge mig resultaten av deras experiment, som talar om för mig om jag borde ta det eller inte. Då skulle till och med Bill ha passerat genom (Gates) portarna och det kommer inte att ha någon betydelse. Så snälla, berätta för mig idag vad vi borde veta. Ge mig den information jag behöver för att göra ett välgrundat val. Så länge de inte ger oss den här informationen, borde folk bara säga nej.

Zoia Zakariasdotter: Det är det perfekta slutet faktiskt. Tack så mycket doktor Shankara, tack.

Shankara Chetty: Det var så lite. Jag hoppas att människor i Sverige inte längre är rädda för corona och jag hoppas att de kan se att det finns ett slut i sikte. Vad som krävs är inte ett vaccin. Det som krävs är bara att ta bort rädslan och återgå till att vara mänskliga. Människor blir behandlade som spetälska när de får diagnosen COVID och det är helt fel. Jag kan inte se hur det skulle kunna främja mänskligheten i en tid då vi behöver sträcka ut en hjälpande hand till varandra för att stärka vårt brödraskap. Vi har blivit splittrade och måste ändra på det.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq