Förvaltningsrätten kunde inte besluta om jätteböter för Max Winter – Fördel för frihetsrörelsen och mötesfriheten

publicerad 8 mars 2022
- av NewsVoice
Natalie Jonsson och Max Winter, 8:e mars 2022. Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se

JURIDIK. Max Winter, en av grundarna av Frihetsrörelsen, hade en muntlig förhandling idag i Förvaltningsrätten om en jätteböter som han ålagts att betala. Han försvarade sig själv med framgång. Förvaltningsrätten kunde inte ta beslut utan bad att få återkomma eftersom Winter var påläst.

Text och video: Torbjörn Sassersson

NewsVoice var på plats idag när Max Winter skulle in för att förhandla två bötesbelopp på sammanlagt 60,000 kr som Länsstyrelsen kräver honom på. Vi intervjuade honom före och efter förhandlingarna.

Max Winter hävdade under förhandlingarna att EU-rätten och den svenska grundlagen övertrumfar Pandemilagen gällande mötesfrihet och eftersom han inte fått ett godkännande från polisen att arrangera frihetsmarscherna kan han inte heller klassas som en arrangör.

Detta innebär att fallet blir ett EU-rättsmål, enligt Winter.

Om Max Winter trots allt förlorar kommer han att försöka lyfta frågan till Kammarrätten. Om Winter förlorar i alla instanser kommer samhället kliva upp på en helt ny nivå av kontroll över människors friheter att mötas och yttra sig. Alla drabbas, inte bara frihetsrörelsen. Sverige blir en polisstat.

Relaterat