Debatt: Fyraprocentspärren kan nu brytas tack vare valsamverkan på nätet

Fyraprocentspärren vid val till Riksdagen är en demokratisk skamfläck

-

OPINION. Vi ser nu alla att det börjar uppstå en hel del nya politiska partier av olika typ, färg och karaktär, mestadels som ett utslag av protest mot de 8 etablerade partierna i Riksdagen.

Redaktören: Denna artikel återpubliceras. Endast seriösa kommentarer som håller sig till ämnet postas av moderatorn.

Sveriges vallagar utgör ett oöverstigligt hinder för nya partier att etablera sig, även de lokala procedurfrågorna i vallokalerna är ett sista försök att påverka valets utgång. Att socialdemokratiska valarbetare aktivt tar bort andra partiers valsedlar i vallokalerna är något vi alla tyvärr tvingats vänja oss vid.

Finland ett föregångsland

När du går till ett Riksdagsval i Finland så sker det på ett helt annat sätt. I Riksdagsvalet väljer du en kandidat som kommer från din egen lokala valkrets, du kan alltså inte rösta på någon kandidat som kommer från en annan valkrets. Som kandidat måste du i och för sig vara medlem av ett registrerat parti, men du måste framför allt vara väl förankrad i din valkrets då det är dina väljare i valkretsen du representerar.

Valproceduren i vallokalen

När du kommer till vallokalen måste du identifiera dig med en godkänd ID-handling på samma sätt som i Sverige. Du går in i valbåset och inne valbåset tittar du på listan över tillgängliga partier och dess representanter. Du väljer därefter en kandidat som har ett specifikt nummer och du skriver in det numret i en ruta. Klart!! I vilken ordning partierna presenteras på listan i valbåset är framlottad och inte nödvändigtvis i bokstavsordning.

Noterbart är också att du måste rösta på den plats som angivits på ditt röstkort. Förhandsröstning är förstås tillåtet på ungefär samma sätt som i Sverige en månad före valet.

Finland har ingen 4 % spärr

Får du som kandidat tillräckligt med röster så kommer du in i Riksdagen. I Finland har man rätt att bilda så kallade valmansföreningar, jag citerar.

”Vem kan ställa upp som kandidat?”

”Kandidater kan nomineras av

    1. partier som finns i partiregistret och
    2. röstberättigade personer som har grundat en valmansförening.”

Vad är en Valmansförening?

Jag citerar från Wikipedia, notera min markerade text:

“Valmansförening är i Finland en sammanslutning av ett visst antal röstberättigade medborgare som går samman för att nominera en kandidat i ett val. Valmansföreningar kan ställa upp endast en kandidat var, men de kan anmäla kandidaterna till en gemensam lista, som fungerar som ett valförbund.

Rätt att nominera kandidater i ett presidentval har enligt Finlands grundlag dels en sådan sammanslutning om minst 20 000 personer, dels ett politiskt parti som vid det senaste riksdagsvalet fick minst ett mandat i riksdagen. Vid riksdagsval kan en valmansförening med 100 personer nominera en kandidat, i kommunalval 3–10 personer beroende på kommunens storlek, normalt 10.

Vad göra åt 4 % spärren i Sverige?

Åter till den inledande observationen att det nu bildats en lång rad av små politiska partier i Sverige, mer eller mindre seriösa, dessa små partier utgör dock bara en mindre distraktion för de redan etablerade 8 riksdagspartierna.

Inget man ens behöver bry sig om då 4 % spärren effektivt stänger dem ute från att komma in i Riksdagen.

Tvärtom så välkomnas denna iver att bilda små och för valet helt betydelselösa partier då de aldrig når över denna odemokratiska 4 % spärr. Om de väljare som röstat på något av dessa partier i sin enfald tror att de med sina röster straffar de etablerade 8 partierna så misstar de sig gruvligt. Tvärtom så gör deras röster det lättare för dessa 8 etablerade partier att öka sin andel av giltiga röster. Alltså blir det bara ett större självmål att rösta på de små partier som nu på senare tid bildats.

Som i Finland så finns möjligheten att i Sverige bilda valteknisk samverkan vid Riksdagsval. Något som den gode Hans Jensevik med sitt initiativ försöker få alla dessa halvt fanatiska småpartiers företrädare att inse och förstå. 

Nix To The Six är, som jag ser det, den enda möjligheten för mindre och nya partier att samlas under ett partis hatt. Jag skall inte trötta er med hur detta rent praktiskt går till, jag bifogar länk som förklarar vad ”Nixxarna” vill åstadkomma.

Läs mer: Ordinarie stämma (årsmöte) 8 mars 2022

Genom att gå med i Nix To The Six ökar möjligheten för små partier att komma in i Riksdagen, detta då i relation till de röstetal vardera parti har fått i denna valtekniska samverkan.

Det är befängt och tro att alla dessa nya partier ensamma och på egen hand skulle kunna nå en riksdagsplats, den svenska naiviteten får inte förblinda alla passionerade människor som vill sitt land det bästa. Till alla dessa optimistiska amatörer vill jag bara uppmana er att ansluta till Nix To The Six så att vi inte slänger våra röster i rännstenen.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Jan Norberg
Jan Norberg
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör.

23 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

23 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hans Jensevik
Gäst
27 mars 2022 kl 10:44

Peter!

Detta är ett entreprenörsprojekt som handlar om demokrati på nätet. Ny grej, som inte finns någonstans.

Under mina tre år i Zimbabwe frågade jag vid ett tillfälle om det fanns någon primitiv by i djungeln någonstans där invånarna inte mött civilisationen. Det fanns det och jag ville se den. De varnade för det var ett farligt ställe. Mycket orm och skit. Det fanns en airstrip i närheten och en stig dit.

Vi flög in med det lilla plan med pilot som jag förfogade över och med mig hade jag en inköpt cykel och ett foto på en cykel. Jag skulle upprepa ett experiment en känd svensk upptäcktsresande gjort i Brasilien.

Jag ställde cykeln femtio meter från byn och gick fram och bekantade mig med invånarna. Det var ett ruskigt ställe. Förstod varför jag skulle gå mitt på stigen.
Så tog jag fram fotot och berättade om cykeln. Någon sådan fanns inte i vekligheten. Alla skakad på huvudet och skrattade. Efter ett tag förstod jag att de betraktade mig som en idiot. Jag hämtade cykeln och cyklade på den ett tiotal meter. Det tog 30 sekunder för dem att begripa vad det var fråga om.

Så är det med vår valplattform. Den finns och begrips av de som får en demonstration. Det tar lite mer än 30 sekunder. Ingen ifrågasätter nyttan av att ett antal fokuspartier i intern valsamverkan sätter in sina kandidater på en gemensam lista enligt den matematiska metod som mandaten fördelas i riksdagen efter ett val. Ingen ifrågasätter nyttan av partigrupper i riksdagen efter 11 september från de ingående fokuspartierna.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Hans Jensevik
27 mars 2022 kl 11:29

Konkret bad jag om. Låt oss säga att 4% motsvarar 7 mandat.
Och att de som samverkar är vilka partier? AFS, FI, vilka mer?
Dvs med tidigare kända andelar av röstetal (mindre än 4%) som tillsammans ger 4%
Vi får en lista med sannolikt ojämnt fördelade andelar.
Problematisera vad som då händer med de 7 mandaten.

Visa att du efter de 30 sekunderna har det mesta fortfarande ogjort och försök inte sälja in iden utan att problematisera ärligt.

Min misstanke är att kvantiseringsfelet som uppstår i såna fall leder till slutsatsen att man löser det genom att istf partirelaterad mandatfördelning måste representera hela gruppen med ‘diplomater’ som måste väga samman ett politiskt program. Dvs man har skapat ett nytt parti vilket man lika gärna kunde gjort från början.

Magnus Ström
Magnus Ström
Gäst
27 mars 2022 kl 07:03

Jag hafver till dag som är aldrig fått veta om den så kallade 4%-spärren/gränsen:

Hvilken är de officiella motiveringen den? När kom den?

Icken ens upplysare i dårhuset Riksdagen kan rakt meddela mig detta.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
27 mars 2022 kl 00:29

jag frågar samma till er som till andra som sedan åratal föreslagit valsamverkan
vad händer efter ett val som ger de önskade 4% ?
konkret tack och ni förstår mycket väl vilka problem som kan förväntas!
Kan ni inte ge ett tydligt svar så har ni ingen realistisk plan

Torbjörn Sassersson red.
Admin
26 mars 2022 kl 15:52

Denna artikel återpubliceras. Endast seriösa kommentarer som håller sig till ämnet postas av moderatorn. Tack för samarbetet.

Tomas Persson
Tomas Persson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
26 mars 2022 kl 18:19

Mycket intressant och tänkvärd artikel. Ett mycket bra initiativ som borde uppmärksammas i rikstäckande public service media…tyvärr kommer så aldrig att ske i – som jag tycker – klart vinklade SVT/SR. Tråkigt!

stig lönnqvist
stig lönnqvist
Gäst
26 mars 2022 kl 15:34

Systemet som nu finns är förlegat. Bra med initiativ till någån förändring. Är knapptryckarna med i nix to the six?
Vilka småpartier handlar det om, har dom över 4% tillsammans redan innan valet?
Är dom för eller emot nato? Är dom för eller emot kontanterna utfasning? Är dom för eller emot EU? …….

Hans Jensevik
Reply to  stig lönnqvist
27 mars 2022 kl 12:28

Knapptryckarna är inte med. De har en helt annan filosofi och system än vad vi har. Filosofiskt kan folkt uppdelas i två kategorier. De som väntar och tror att om politikerna i riksdagen bara visste hur det såg ut i verkligheten i Sverige och vad folk tycker så skulle de ta sitt förnuft till fånga och lägga om politiken. De som inser att det inte är så utan måste använda demokratin för att rösta bort de som finns nu och välja in nya och bättre politiker. Vi har den senare uppfattning och knapptryckarna den tidigare. Då är också våra system byggda där efter.

Hans Jensevik
Reply to  stig lönnqvist
27 mars 2022 kl 13:11

Bara de 600 000 i GB-gruppen Bränsleupproret är mer än två Miljöpartier. Får jag hälften av dem så passerar jag 4 % spärren. Jag jobbar på det.Ett fokusparti heter Invandringsassimilation. Det borde vara lika stort som Bränslepartiet. Det finns flera andra med hyfsat stor potential. Du kan leta och tipsa mig på [email protected] om du inte tar kontakt med dem och tipsar dem om oss Nixare vilket jag skulle uppskatta.

Erik Forsman
Reply to  Hans Jensevik
27 mars 2022 kl 14:56

Hans, säg bara vad vi ska rösta på, för det framgår inte. Resten kan ledarna för respektive gruppering/småpartier profilera sig efter att vi kommit in riksdagen. Det viktigaste är att komma in i riksdagen och få bort regeringen för inte kan det bli sämre.

Rolf Andersson
Rolf Andersson
Gäst
26 mars 2022 kl 15:51

Hej,
2018 gick valmyndighetens hemsida ner och när den kom upp igen var valsiffrorna något helt annat.
Om vi nu avser att få till en förändring, varför arbetas det inte på att enas under ett paraply?
Jag skickade mail till “Nixtothesix” och “Swebbtv” – har hittills inte fått något svar.
Alla dessa småpartier har vettiga åsikter, men vi spelar inte på lika villkor. Systemet är korrupt och de kommer att manövrera ut all opposition om man inte gör något oförutsett.
Skall vi återigen sitta och pilla oss i skägget och undra om vi blev blåsta?
Är det någon som på allvar tror att SD är verklig opposition?
Hela systemet inklusive media är ett gigantiskt hinder för att vi skall få verkligt inflytande över vårt eget land.
Det krävs något extraordinärt för att bryta den trenden.
Mvh
Rolf Andersson

Rolf Andersson
Rolf Andersson
Gäst
Reply to  Jan Norberg
26 mars 2022 kl 14:24

Tack för en jättebra artikel Jan!
Jag röstade på ett av de mindre partierna i förra valet.
Vore bra om våra alternativa media precis som Newsvoice gav
utrymme för dina åsikter och artiklar och belyste denna fråga.
Jag är rädd att annars blir det en ny tung besvikelse vid nästa val.
Har återigen mailat Swebbtv och hoppas att de kan göra något med din idé.
Kanske att man skall göra upp en lista över småpartierna och maila även dem.
Tack iallafall!
Mvh
Rolf Andersson

Hans Jensevik
Reply to  Rolf Andersson
26 mars 2022 kl 15:31

Ursäkta Rolf Andersson.
Jag har din e-post tillsammans med en hög andra. Samtidigt sitter jag och ömsom programmerar på portalen och spelar in videos för en snar presentation av hela valplattformen. Med 24 timmar på dygnet så måste jag prioritera. Vi är redan sent ute. Dagen började med en Zoom-presentation inför Medborgarrättsrörelsen Sverige och de fick se hur vi samlar väljare från olika håll under vårt paraply. De sa att nog ingen annan har något så genomarbetat som vi har. Du kan ha stora förväntningar och händer inget nu så får du de uppfyllda. Har du tänkt på att Bensinupproret har ca 600 000 i sin FB-grupp. Går hälften av dess in i ett fokusparti som förmodligen heter något snarlikt så blir det en partgrupp i riksdagen som är något större än nuvarande Miljöpartiet. Med upp till 12 fokuspartier i samverkan passeras lätt ¤ % spärren. Genom ett sinnrikt förfarande syns när det sker. På kan det bli ketchup!

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
Gäst
Reply to  Hans Jensevik
26 mars 2022 kl 17:45

Är inte problemet att avslöja de statsanställda som manipulerar rösträkning och redovisning?
Är chansen större med valsamverkan är det intressant.

Last edited 10 månader sedan by Samuel af Ugglas
Rolf Andersson
Rolf Andersson
Gäst
Reply to  Hans Jensevik
26 mars 2022 kl 18:29

Tack Hans,
Jag förstår. Det är ett mammutarbete. Jag hoppas innerligen att ditt arbete och även Jan´s artiklar bär frukt.
Jag antar att andra redan har kontaktat de nya mindre partierna med denna idé. Men jag skall iallafall skicka en blänkare men länk till denna artikel.
Jag har inte satt mig in i detaljerna men antar att mandaten går att fördela korrekt. Det skulle verkligen bli en levande riksdag. Med dagens teknik så skulle de debatter som hålls bli riktigt upplysande.
Bara tanken ger energi.

stig lönnqvist
stig lönnqvist
Gäst
Reply to  Hans Jensevik
27 mars 2022 kl 00:08

Hans Jensevik, om du varit uppmärksam på tråden så ställde jag några frågor angående nix to the six. Har du möjlighet och svara på dom. Detta är nånting nytt för mej med samverkan.

Jan Norberg
Jan Norberg
Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV