Debatt: Fyraprocentspärren kan nu brytas tack vare valsamverkan på nätet

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 26 mars 2022
- Jan Norberg
Riksdagen. Foto: Janwikifoto. Licens: GFDL

OPINION. Vi ser nu alla att det börjar uppstå en hel del nya politiska partier av olika typ, färg och karaktär, mestadels som ett utslag av protest mot de 8 etablerade partierna i Riksdagen.

Redaktören: Denna artikel återpubliceras. Endast seriösa kommentarer som håller sig till ämnet postas av moderatorn.

Sveriges vallagar utgör ett oöverstigligt hinder för nya partier att etablera sig, även de lokala procedurfrågorna i vallokalerna är ett sista försök att påverka valets utgång. Att socialdemokratiska valarbetare aktivt tar bort andra partiers valsedlar i vallokalerna är något vi alla tyvärr tvingats vänja oss vid.

Finland ett föregångsland

När du går till ett Riksdagsval i Finland så sker det på ett helt annat sätt. I Riksdagsvalet väljer du en kandidat som kommer från din egen lokala valkrets, du kan alltså inte rösta på någon kandidat som kommer från en annan valkrets. Som kandidat måste du i och för sig vara medlem av ett registrerat parti, men du måste framför allt vara väl förankrad i din valkrets då det är dina väljare i valkretsen du representerar.

Valproceduren i vallokalen

När du kommer till vallokalen måste du identifiera dig med en godkänd ID-handling på samma sätt som i Sverige. Du går in i valbåset och inne valbåset tittar du på listan över tillgängliga partier och dess representanter. Du väljer därefter en kandidat som har ett specifikt nummer och du skriver in det numret i en ruta. Klart!! I vilken ordning partierna presenteras på listan i valbåset är framlottad och inte nödvändigtvis i bokstavsordning.

Noterbart är också att du måste rösta på den plats som angivits på ditt röstkort. Förhandsröstning är förstås tillåtet på ungefär samma sätt som i Sverige en månad före valet.

Finland har ingen 4 % spärr

Får du som kandidat tillräckligt med röster så kommer du in i Riksdagen. I Finland har man rätt att bilda så kallade valmansföreningar, jag citerar.

”Vem kan ställa upp som kandidat?”

”Kandidater kan nomineras av

    1. partier som finns i partiregistret och
    2. röstberättigade personer som har grundat en valmansförening.”

Vad är en Valmansförening?

Jag citerar från Wikipedia, notera min markerade text:

“Valmansförening är i Finland en sammanslutning av ett visst antal röstberättigade medborgare som går samman för att nominera en kandidat i ett val. Valmansföreningar kan ställa upp endast en kandidat var, men de kan anmäla kandidaterna till en gemensam lista, som fungerar som ett valförbund.

Rätt att nominera kandidater i ett presidentval har enligt Finlands grundlag dels en sådan sammanslutning om minst 20 000 personer, dels ett politiskt parti som vid det senaste riksdagsvalet fick minst ett mandat i riksdagen. Vid riksdagsval kan en valmansförening med 100 personer nominera en kandidat, i kommunalval 3–10 personer beroende på kommunens storlek, normalt 10.

Vad göra åt 4 % spärren i Sverige?

Åter till den inledande observationen att det nu bildats en lång rad av små politiska partier i Sverige, mer eller mindre seriösa, dessa små partier utgör dock bara en mindre distraktion för de redan etablerade 8 riksdagspartierna.

Inget man ens behöver bry sig om då 4 % spärren effektivt stänger dem ute från att komma in i Riksdagen.

Tvärtom så välkomnas denna iver att bilda små och för valet helt betydelselösa partier då de aldrig når över denna odemokratiska 4 % spärr. Om de väljare som röstat på något av dessa partier i sin enfald tror att de med sina röster straffar de etablerade 8 partierna så misstar de sig gruvligt. Tvärtom så gör deras röster det lättare för dessa 8 etablerade partier att öka sin andel av giltiga röster. Alltså blir det bara ett större självmål att rösta på de små partier som nu på senare tid bildats.

Som i Finland så finns möjligheten att i Sverige bilda valteknisk samverkan vid Riksdagsval. Något som den gode Hans Jensevik med sitt initiativ försöker få alla dessa halvt fanatiska småpartiers företrädare att inse och förstå. 

Nix To The Six är, som jag ser det, den enda möjligheten för mindre och nya partier att samlas under ett partis hatt. Jag skall inte trötta er med hur detta rent praktiskt går till, jag bifogar länk som förklarar vad ”Nixxarna” vill åstadkomma.

Läs mer: Ordinarie stämma (årsmöte) 8 mars 2022

Genom att gå med i Nix To The Six ökar möjligheten för små partier att komma in i Riksdagen, detta då i relation till de röstetal vardera parti har fått i denna valtekniska samverkan.

Det är befängt och tro att alla dessa nya partier ensamma och på egen hand skulle kunna nå en riksdagsplats, den svenska naiviteten får inte förblinda alla passionerade människor som vill sitt land det bästa. Till alla dessa optimistiska amatörer vill jag bara uppmana er att ansluta till Nix To The Six så att vi inte slänger våra röster i rännstenen.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice