Så lär du dig att vara källkritisk på internet

publicerad 22 mars 2022
- Underhållning @NewsVoice
Foto: UX Indonesia. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

Är du källkritisk på internet? Nätet är fantastiskt på många sätt och vis. Det är en outsinlig källa till information, och här kan vi lära oss allt mellan himmel och jord. Vi kan läsa nyheter och se på tutorials som lär oss hur vi ska göra allt från hemmabyggen till trädgården till hur vi bäst odlar rosor på balkongen.

Fördelarna med ett fritt internet är många – men det finns också fallgropar. När vem som helst kan lägga ut vilken information som helst är det lätt att desinformation sprids, och det är sällan bra. Vi ska därför gå igenom vikten av att vara källkritisk på internet i dagens artikel.

Kontrollera dina uppgifter på flera håll

När vem som helst får lov att påstå nästan vad som helst på internet är det för många aktörer lätt att hävda att just man själv är den bästa eller mest kunniga inom något område. Till exempel som med svenska casinon, där många aktörer hävdar sig vara bäst, på en marknad där konkurrensen är stor.

Att använda sig av sidor som No-account-casino.com där varje casino faktiskt gåtts igenom av en kunnig person kan ge en god hint om det casino som påstår sig vara bäst faktiskt också är det.

Att dubbelkolla uppgifter är alltid en god idé. Vi hittade till exempel en blogg som påstår att alla ålar föds i Sargassohavet. Det är en uppgift som låter ganska osannolik, men med en närmare googling och läsning av en rad olika forskningsartiklar visade det sig faktiskt att uppgifterna stämde – alla ålar föds i Sargassohavet och vandrar därefter ut vidare för att leva sitt liv på andra platser runt om i världen. Till och med i Sverige!

Är du källkritisk på internet – finns helst två tillförlitliga källor?

Ibland finns det inte möjligheter att dubbelkolla informationen som sprids. Det kan vara så att det kanske bara är en enda källa som har delat informationen, eller att den information som finns på flera olika ställen härstammar från en och samma källa. I dessa fall gäller det att vara extra noggrann och även använda sunt förnuft.

Det är givetvis inte något unikt att det endast finns en enda källa till någon uppgift. Det kan till exempel handla om något ämne där endast ett fåtal personer har kunskap, eller det kan röra sig om hemligstämplade uppgifter som läckt ut.

Ett annat scenario som sker då och då är att en visselblåsare träder fram. Det vill säga en person som rapporterar om oegentligheter på sin arbetsplats, trots att denne vet att det med stor sannolikhet kommer leda till repressalier av något slag om detta görs.

Om bara en enda källa finns till uppgifterna får man helt enkelt värdera den källa som är tillgänglig, tillsammans med de uppgifter som getts.

  • Är den källa som finns angiven en trovärdig källa – är denne pålitlig och verkar källan ha en omfattande kunskap inom det ämne som anges?
  • Och hur värderar du uppgifterna som källan anger – känns det som att det är ett troligt scenario som beskrivs, eller låter det som något som är för bra för att vara sant?
  • Kommer personen i fråga att vinna eller förlora på att informationen som anges kommer ut?

Det är många viktiga saker att tänka på när du vill vara källkritisk på internet – och det är alltid en god idé att tänka ett extra varv. Ingen vill ju vara delaktig i att sprida falska uppgifter.

Extern skribent

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq