Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Studie: 89% av de som dog av Covid-19 var vaccinerade

publicerad 13 mars 2022
- Kerstin Unger-Salén
Covidkrisen. Foto: US Navy, Harley K. Sarmiento, specialist, masskommunikation
Covidkrisen

Det är förståeligt att nyheter om Covid-19 nu dränks av nyhetsrapportering från ett krigshärjat Ukraina. Emellertid är det viktigt att vi inte tar ögonen från de nya rapporterna om de verkliga siffrorna om dödsfall och biverkningar av covidsprutan. EU har inte heller gett upp hoppet om att kunna kontrollera människor med vaccinmandat och digitala vaccinpass.

Text: Kerstin Unger-Salén

En synnerligen uppseendeväckande rapport har nyligen publicerats av Storbritanniens Regering, utan någon medial uppmärksamhet, trots att resultaten visar ett skrämmande resultat. 9 av 10 som dör av Covid-19 idag har tagit mRNA sprutan.

Den senaste rapporteringen från brittiska UKHSA Vaccine Surveillance Report visar att 91 % av som fått Covid-19 var vaccinerade och över 18 gamla. Av dessa dog 4,861 av Covid-19 och av dessa personerna var 3120 trippelvaccinerade. Enbart 559 var ovaccinerade bland dödsfallen.

89% av de som dog var vaccinerade med en eller två eller (majoriteten) med tre doser. De som vaccinerats löper således större risk att få Covid och därmed också att dö av Covid-19.

Det är vad statistiken visar. 

Tittar man längre tillbaka i tiden, november till december och hur utvecklingen såg ut då, förstår man att det går bättre och bättre för de ovaccinerade och sämre för de som låtit vaccinera sig. Detta är inget att applådera utan är synnerligen tragiskt.

Även om vi tar hänsyn till att ungefär 80% av Storbritanniens befolkning är vaccinerad och att det därför är logiskt att fler dödsfall registreras i denna grupp än i en ovaccinerad grupp, var ju hela tanken bakom mRNA-covidsprutan att folk inte skulle få Covid-19, färre skulle hamna på sjukhus och framför allt att färre dödsfall skulle registreras i den ”vaccinerade” gruppen. Så var inte fallet. Det blev tvärtom och detta faktum kvarstår hur man än vrider och vänder på siffrorna.

Om allmänheten känt till alla de risker som anmäls in och de oegentligheter, som framför allt omgett Pfizers kliniska studier (ännu inte avslutade), hade de flesta svalt att avstå från sprutan.

BlackRocks fd portfoliochef: covidsprutan är skadlig

Kristi Leigh intervjuade BlackRocks före detta portfoliochef Edward Dowd. Det är en synnerligen avslöjande konversation där Dowd exponerar Pfizers bedrägeri.

Kristi Leigh och Edward Dowd. Foton: egna arbeten
Kristi Leigh och Edward Dowd. Foton: egna arbeten

Edward Dowd har ett ekonomiskt perspektiv. Han påpekar att de som arbetar på Wall Street alltid måste ligga före för att bedöma värdet av ett företag eller vad som håller på att hända i världen.

Modernas värde har gått ner med 70% och Pfizers värde är inte längre på uppgående. Ett tecken på att man redan vet att information som är på väg ut kommer att visa att dessa företag är involverade i ett bedrägeri och att sanningen från deras kliniska studier nu kommer att publiceras mot Pfizers vilja, enligt Dowd.

Han förstod på ett tidigt stadium att covid-sprutan inte var säker och har därför avstått från att låta sig injiceras.

EudraVigilance officiella sida har 40 000 människor anmälts döda på grund av covidssprutan [i slutet av februari] och över 3.6 miljoner anmälningar om biverkningar. Om vi sedan tar med i kalkylen att endast en bråkdel av fallen anmäls (kan vara så lågt som 1%) kan magnituden anas vad denna spruta har åstadkommit i dödsfall och hälsorisker.

FDA är tillståndsmyndigheten i USA som möjliggjort att världen godkände mRNA covidsprutan för Emergency Use.

Vid det här laget förstår vi att både FDA och CDC är helt korrupta. Europeiska EMA är inte bättre. Alla har deltagit i ett bedrägeri mot allmänheten och ingen av dem har gjort sitt yttersta för att värna om säkerheten med dessa sprutor. Tvärtom om. Man har underlättat godkännande av en spruta som är fylld med hälsorisker och som aldrig borde få ha sett dagens ljus.

Därmed förnekas inte att vi hade ett stort problem med Covid-19. Men man kan inte utsätta människor för nya svåra hälsoproblem för att lösa en annan hälsokris.

Text: Kerstin-Unger Salén

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: covid-19