Säkerhetspolitik – 300 solenergifarmer ger Gotland eloberoende och skydd mot kabelsabotage

publicerad 4 april 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
Försvaret på Gotland. Foto: Emy Åklundh, Försvarsmakten

TEKNIK & SÄKERHETSPOLITIK. NewsVoice rapporterade 2021 om Gangvidefarm, en av Gotlands största solenergianläggningar. I denna uppföljning fokuserar vi på solenergins säkerhetspolitiska betydelse för Gotland som försörjs med el via två kablar från fastlandet. Skadas kablarna kan alla verksamheter på ön bromsas i månader, säger Per Karlsson på Gangvidefarm.

Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson | Musik: Be Suspense av ArtHaiz | Foto ovan av Emy Åklundh, Försvarsmakten

Det unika med Gangvidefarm är fastighetens solpanelsanläggning som är mycket omfattande och målet är att lagra energin som vätgas istället för enbart i relativt ineffektiva och dyra batterier. Gårdsproduktionen ska förse de lokala elnätet med elnätstjänster. Det ska gå att både sälja och köpa el och effekt samt naturligtvis tillgodose gårdens elförsörjning.

NewsVoice: Gangvide Farm en av Gotlands största solenergianläggningar – Men de får inte sälja el till grannen

Småskaligt containerbaserat vätgassystem

Systemet som byggs är unikt och det består av ett småskaligt containerbaserat vätgassystem. Den stora fördelen med ett vätgassystem är att gasen kan lagras till vintern utan att förlora energi. Dagens batterier klarar inte av att lagra energin i månader utan snarare i någon vecka.

Ett småskaligt containerbaserat vätgassystem. Foto: NewsVoice
Ett småskaligt containerbaserat vätgassystem. I bild en hus-container. Foto: NewsVoice

Solcellerna på Gangvide Farm producerar 60 000 kWh om året. Gården använder sedan 35% av den energin och resten säljs på elnätet.

För att hantera vätgaspropduktionen har Per Karlsson startat bolaget Hydrogenfarm och målet är att bygga en tankstation för vätgasfordon och snabbladdare för batteribilar.

"I stället för allt domedagssnack om klimatet vill jag göra något. Men med facit i hand inser jag att jag har varit väldigt tidigt ute. Vätgastekniken var inte mogen, och nya problem har dykt upp efterhand", säger Per Karlsson till tidningen Elinstallatören.

Gangvidefarm, lada täckt med solpaneler. Foto: NewsVoice
Gangvidefarm, lada täckt med solpaneler. Foto: NewsVoice

Gotland är en säkerhetspolitisk region

Det finns en annan aspekt på självförsörjning och det handlar om säkerhetspolitik. Gotland ligger halvvägs till Ryssland och i det nya läget mellan Sverige och Ryssland har det blivit än mer aktuellt att Gotland inte förblir beroende av de två elkablar som förser ön med el.

Per och Kristin Karlsson som driver Gangvidefarm är initiativtagare till ett stort kommunalt projekt som handlar om att låta andra farmer på ön bli solelsproducenter.

Per säger att de samarbetspartners han talat med generellt inte vill ha småskaliga system, men Per resonerar att många små system tillsammans blir storskaligt.

Tanken är därför att flera farmer på ön ska ha containerbaserade vätgassystem och med 300 liknande anläggningar blir hela Gotland självförsörjande på el. Då spelar det ingen större roll om elkablarna till Gotland saboteras eller skadas vid en olycka.

Om Ryssland i praktiken utgör ett reellt hot Sverige är en annan fråga. Enligt ryska försvarsmakten blir Gotland endast ett hot om Sverige går med i NATO eftersom det sannolikt leder till att Gotland då får en amerikansk militärbas. Ön är redan bas för amerikanska patriotmissiler. I juni 2021 tog Gotland emot de första leveranserna av materiel till luftvärnssystemet Patriot.

Svenska regeringen går alltså på den amerikanska linjen. Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är mycket intresserade att få Gotland mindre sårbart. Per och Kristin Karlsson har därför haft täta kontakter med MSB.

Text, video och redigering: Torbjörn Sassersson | Musik: Be Suspense av ArtHaiz

Relaterat och källor