Ta vaccinbiverkningarna på allvar och ge oss nödvändig vård​! – Upprop riktat till Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Sveriges riksdag​

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 april 2022
- NewsVoice redaktion
Svensk politiker i fosterställning. Foto: Shutterstock.com (redaktionell licens)

Eftersom ni anser att det mest effektiva mot att stoppa pandemin är att alla ska vaccinera sig, så vill vi informera er om konsekvenserna av de vaccin ni använder på svenska folket. Exceptionellt många har drabbats av svåra, långvariga hälsoproblem av vaccinet.

Avsändare: Kampanjen och Manifestationen: Talaomdet.se

Vaccinskador som är förödande både för oss individer, våra familjer, nära och kära men även för samhället i stort.

Vi blir sjukskrivna och har behov av återkommande vård och behandling, vilket innebär att vi både belastar staten ekonomiskt och sjukvården som redan var överbelastad innan pandemin pga neddragningar med mera.

Arbetsgivarna får även stora problem då de anställda inte kan utföra sitt arbete pga långvarig sjukfrånvaro.

ArcanumSkolan 2024

Individerna i sin tur får ett ovärdigt liv i sjukdom som orsakats av dessa vaccin och svårigheter med ekonomin.

När ni villkorligt godkände detta vaccin så var det för att ni snabbt ville ha ut ett fungerande vaccin på marknaden, vilket är förståeligt med tanke på rådande pandemi men detta vaccin godkändes med villkor.

Villkor som bygger på att återkommande studier av effekterna av vaccinet samt biverkningar ska göras och sedan analyseras av er. Trots detta villkor, så blundar ni för alla biverkningar och dödsfall som uppkommit pga av vaccinen.

Det enda ni pratar om är hur effektivt detta ”säkra” vaccin är, som ni faktiskt inte har några belägg för då ni verkar ha missat både biverkningar, dödsfall och studier som visar att vaccinet är allt annat än bra för människokroppen.

Detta icke agerande är inhumant och en stor folkhälsoskandal då ni medvetet väljer att utsätta människor för allvarliga och många gånger kroniska vaccinskador som ni sedan inte vill ta ansvar över, utan lämnar dessa människor åt sitt öde.

Det mest allvarliga i allt detta är att ni faktiskt vänder ryggen till alla svenska medborgare som fått långvariga hälsoproblem av vaccinen. Vi får ingen hjälp! Vi hänvisas till allmän vård/vårdcentraler som inte har kunskapen om biverkningarna och som inte ger oss någon rimlig vård inom rimlig tid. Vi sitter i våra ”väntrum” hemma.

Frustrerade, sjuka, oroliga och förbannade men ingen hjälper oss. Nu är det dags för er att kavla upp ärmarna och hjälpa oss! Ta ert ansvar! Ni beslutade att använda dessa vacciner i Sverige, utan en plan för hur ni ska ta hand om de som fått vaccinskador.

Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021
Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021

Lena Hallengren säger också att vi kommer att få ersättning för våra vaccinskador men detta är en lögn. Ersättning utgår endast till ett fåtal personer och bevisbördan läggs på oss, då få läkare anmäler in misstankar om biverkningar vilket bryter mot Läkemedelsverkets föreskrifter.

Anmälningarna blir då ett mörkertal då många varken har ork eller kunskapen om att man kan anmäla in sina biverkningar till Läkemedelsverket och Läkemedelsförsäkringen. På detta sätt slipper ni återigen ta ansvar för alla medborgare som fått vaccinskador.

Vi behöver kvalitativ utredning, vård och behandling och detta måste göras inom specialistvård. Ni har upprättat mottagningar för de med långtidscovid men inte för oss med långvariga och ibland kroniska hälsoproblem pga vaccinskador.

Vi kräver att ni öppnar specialistmottagningar runt om i Sverige för alla oss som har fått långvariga vaccinskador! Vi kräver även ersättning för våra vaccinskador!

Uppropet är presumtivt signerat av miljontals medborgare i Sverige

Relaterat

Den 30 april klockan 14.00 samlas tusentals drabbade, anhöriga, läkare och sjuksköterskor i Observatorielunden i Stockholm för att manifestera för att de som skadats av sprutorna ska få hjälp.

Läs mer och ta del av personliga vittnesmål från människor som blivit sjuka efter sprutorna här:

Ta vaccinbiverkningarna på allvar och ge oss nödvändig vård​!

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq