Vilket ansvar har Bränsleupproret för att få bort 8-klövern?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 25 maj 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg, 2021-08-25, selfie

SVERIGE. Ibland måste vi alla lägga bort en del av våra egna käpphästar för att nå våra personliga mål inom olika områden. Det måste ibland ske till priset av kompromisser med andra människor och grupper. Så också på politikens område.

Text: Jan Norberg | #valet2022

Hur många tillhör det sovande folket? Om man på ett mycket övergripande plan delar in Sveriges ursprungsbefolkning i två kategorier så består nog den allra största delen av människor som inte är särskilt intresserade av den politiska utvecklingen i landet. För att använda landsförrädaren Fredrik Reinfeldts boktitel ”Det sovande folket” så kan man med visst fog säga att Reinfeldt för en gångs skull hade rätt. Svenska folket sover djupt.

Den andra och mer intressanta kategorin av dessa två är de människor som vaknat upp ur sin Törnrosa-sömn. De tittar sig yrvaket omkring och finner till sin stora förvåning att det inte finns ett enda politiskt parti som torgför de frågor som den nyvakne, men politiskt intresserade medborgaren, anser som viktiga.

Hur får man bort väljarföraktet från de åttas gäng?

De nyvakna söker sig därför till något av små uppstickarpartierna som insett samma sak som den enskilde vilken vill försöka påverka den svenska partipolitiken. Ofta driver dessa uppstickarpartier vissa, men inte alla, frågor. Det finns en del s.k. enfrågepartier och då får man som väljare acceptera att vissa frågor är partiets s.k. profil/hjärtefrågor.

Folkrörelsernas framtid osäker – Bränsleupproret på väg att bli lurade

Men och det är viktigt att framhålla, det finns olika folkrörelselika grupperingar som på olika sociala media driver enskilda sakfrågor. En av dessa numera ganska välkända folkrörelser är Bränsleupproret. De samlar nästan 600.000 följare på Facebook och måste därför betraktas som en folkrörelse.

Bränsleupprorets portalfigur heter Peder Blohm Bokenhielm och han har via opinionsbildning försökt påverka dagens 8-klöver med sin grupps krav på sänkta bränslekostnader. Bränsleupprorets framgångar, att få gehör för sina påtryckningar, har dock varit i stort sett resultatlösa i kretsen av de 8 riksdagspartierna.

Det förefaller enligt initierade personer som att vissa partier har lovat Bränsleupproret att ta protesterna på allvar om de kommer i regeringsställning. Moderaterna sägs enligt uppgift ha gjort vissa utfästelser. Vågar Bränsleupproret verkligen lita på utfästelser av  den typen, eller är det rent av så att Bokenhielm och hans grupp återigen med öppna ögon faktiskt litar på partier i Riksdagen?

Är Bränsleupproret med sina nästan 600.000 följare på väg att bli lika lurade som alla vi andra vilka tidigare ändå haft ett visst förtroende för våra svenska riksdagspolitiker?

Är steget att vara opinionsbildare till att bli politiskt aktiva alltför stort?

På min fråga om varför Bränsleupproret inte bildar ett politiskt parti för att sätta etablissemanget under press, så svarar Peder Blohm Bokenhielm att de jobbar långsiktigt och har siktet inställt på nästa val 2026. Den retoriska frågan om varför man avvaktar ville jag inte ställa då det vore att provocera Bränsleupprorets alla följare alltför närgånget.

Dock måste frågan ställas inom Bränsleupproret, dvs är deras (och många andras) hjärtefråga inte värd att bilda underlag för ett politiskt parti? Personligen tror jag att det finns jättemånga fler än de 600.000 Facebook-följarna som skulle överväga en röst på ett parti med denna fråga som profilfråga. Energikostnaderna tar en allt större del av medborgarnas redan alltför högt beskattade inkomster.

Bränsleupproret förstår inte sin betydelse för den svenska partipolitikens framtida utveckling

Kan Bränsleupprorets alla sympatisörer sätta sig över skiljelinjerna i andra politiska frågor och ena sig i just denna fråga blir de en veritabel valbomb i höstens val.

Jag inser givetvis att det i praktiken är för sent för Bränsleupproret att själva organisera sig i ett politiskt parti, men det har Nix to the Six under Hans Jenseviks ledning förutsett och därför specialdesignat ett parti klart för att övertas av Bränsleupproret, om de vill detta är förstås säkrast att tillägga.

300.000 röster är vad som krävs för att komma in i Riksdagen

Det krävs som bekant cirka 300.000 röster för att komma in i Riksdagen, om därför bara 50% av Bränsleupprorets sympatisörer lägger sin röst på detta parti så kommer man in i Riksdagen.

Med dessa 300.000 röster från Bränsleupprorets sympatisörer så banar också dessa väg för de andra uppstickarpartierna att haka på i en teknisk valsamverkan. Det förtjänar i sammanhanget och påpekas att med dessa 300.000 röster så har Bränsleuppropet ungefär lika många mandat som Miljöpartiet hade förra valet.

Det vore väl en nåd att stilla bedja om, dvs att själva kunna komma in i Riksdagen och snabbt avveckla dessa så förhatliga energipriser som gräver gigantiska hål i alla familjers plånböcker.

Är Bränsleupproret beredda att gå före och bana väg för en mer direktdemokratisk utveckling?

Slutfrågan blir därför, är Bränsleupproret beredda att ta sitt medborgerliga ansvar för att vi tillsammans kan slänga ut många av partierna inom 8-klövern?

Text: Jan Norberg | #valet2022


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mot den egoism som framkommer i artikeln finns ingen annan bot
  än att överge den och börja hjälpas åt.
  Vilket innebär att det monetära systemet måste bort.
  Men vilken maktmänniska vill det?
  Så ni kommer att få se samhället kollapsa. Makten folk hoppas sedan kunna skapa en ny global diktatur, där alla slavar är injicerade med
  microchip.
  Ha re så kul!

 • Mot den egoism som framkommer i artikeln finns ingen annan bot
  än att överge den och börja hjälpas åt.
  Vilket innebär att det monetära systemet måste bort.
  Men vilken maktmänniska vill det?
  Så ni kommer att få se samhället kollapsa. Makten folk hoppas sedan kunna skapa en ny global diktatur, där alla slavar är injicerade med
  microchip.
  Ha re så kul!

 • Tack Jan, Vore lysande idé om nix to the Six med ledning av den omutbara kloka Hans Jensevik kunde gå ihop, tillsammans med ett gäng andra kloka människor som t.ex., Peder Blom, Anders Sydborg, Henrik Jönsson, Leif Östling, Magnus Stenlund, Elsa Widding, Du Jan mf, andra väl pålästa, så kunde vi få in ett gäng kloka omutbara ärliga människor in i riksdagen, energipriserna håller på , föra Sverige tillbaka in i stenåldern + + mycket annat elände.
  Denna combo tror jag på, vi måste få in människor som har förmågan och medverka till folkbildning med riktig kunskap
  Vi behöver inte väck dom redan vakna, men dom måste ens under samma flagga och vi måste få in människor som har förmågan och väcka också en del av dom som fortfarande sover med riktig kunskp. Det är vi skyldiga våra barn o barnbrn.
  Hade Knapptryckarna också tagit in kandidater med riktig kompetens på olika områden som jag önskade, tillåtit dom o debattera o lägga motioner, ja då hade Knapptryckarna varit oslagbara, jag trodde stenhårt på 10 kanske 20%
  Nu blev det tyvärr inte så och det är synd, nu har dom slagit fast sina kandidatlistor, vilka knappast längre går att ändra, tror inte heller att viljan finns där tyvärr.

 • Tack Jan, Vore lysande idé om nix to the Six med ledning av den omutbara kloka Hans Jensevik kunde gå ihop, tillsammans med ett gäng andra kloka människor som t.ex., Peder Blom, Anders Sydborg, Henrik Jönsson, Leif Östling, Magnus Stenlund, Elsa Widding, Du Jan mf, andra väl pålästa, så kunde vi få in ett gäng kloka omutbara ärliga människor in i riksdagen, energipriserna håller på , föra Sverige tillbaka in i stenåldern + + mycket annat elände.
  Denna combo tror jag på, vi måste få in människor som har förmågan och medverka till folkbildning med riktig kunskap
  Vi behöver inte väck dom redan vakna, men dom måste ens under samma flagga och vi måste få in människor som har förmågan och väcka också en del av dom som fortfarande sover med riktig kunskp. Det är vi skyldiga våra barn o barnbrn.
  Hade Knapptryckarna också tagit in kandidater med riktig kompetens på olika områden som jag önskade, tillåtit dom o debattera o lägga motioner, ja då hade Knapptryckarna varit oslagbara, jag trodde stenhårt på 10 kanske 20%
  Nu blev det tyvärr inte så och det är synd, nu har dom slagit fast sina kandidatlistor, vilka knappast längre går att ändra, tror inte heller att viljan finns där tyvärr.

 • Bränsleupproret sover nog lika djupt som den större delen av den svenska befolkningen tyvärr. När det blir tomt i diskarna på ICA och Konsum då kanske det kan hända nåt. Eller när man inte längre har råd att betala elräkningen..

  Om det dessutom valfuskas som det med all sannolikhet redan gjorts vid tidigare val ser jag ingen annan möjlighet än att gå in rikdagshuset och lyfta ut ansvariga på gatan utan vare sig pensioner eller fallskärmar och sätta in personer som tar ansvar för landet.

  • Martin Stensö är en klok orädd person som vågar ställa obekväma frågor på ett lugnt o sansat sätt, en fantastisk person 

  • Denna granskning av Martin Stensö borde användas som diskussionsunderlag i alla skolor för att främja kritiskt tänkande och ge elever insyn i hur propaganda framförs på ett skenbart objektivt sätt.

   • Innan internet med sant & fake, så läste man böcker tidsskrifter som man valde själv efter intresse och bildade sig en uppfattning om saker och ting , Nu skall vi bli lärda hur vi skall bli indoktrinerade och alla som sticker sin nos i vad andra skall tycka och tänka skall hållas milsvidd distans ifrån.
    Vi folket kan bedömma vad vi vill tycka och tänka, gamle George Orwell var träffsäker i sin analys om framtiden.

  • Jag vill poängtera hur viktig denna granskning av en av alla dessa propagandistiska “vetenskapsmän” är. Hur kan sådant SYNNERLIGEN vagt och värdeladdat prat av Andreas Önnerfors kallas vetenskapligt?

   Jag utgår helt ifrån att professor Andreas Önnerfors läser denna kommentar och ber honom att redovisa vilken skola han utbildates av i Trier i Tyskland. Var det en jesuitskola?

   Trier är känt som en högborg för jesuiter och där finns flera elitistiska jesuitskolor.

   Andreas Önnerfors växte upp i Köln, där fadern var professor. I storstaden Köln finns det många mycket högkvalitativa skolor. Ändå skickades Andreas Önnerfors till Trier för att formas.

   Staden Trier ligger 174,8 km från Köln.

   Nu är Andreas Önnerfors “Visiting Associate Professor, University of California, Berkeley”.

   Det skulle även vara intressant om han skulle vilja redovisa huruvida han har förbindelser med SANTA CLARA UNIVERSITY – BERKELEY CAMPUS, JESUIT SCHOOL OF THEOLOGY.

 • Det enda intressanta utfallet är att en röst på ”bränsleupproret” eller annat mindre parti förhindrar socialisternas tillväxt proportionellt.
  Det är det valet i September 2022 handlar om.
  De som missbrukar väljarnas förtroende skall sparkas. Det enda språket en politiker förstår!

 • Bränsleupproret sover nog lika djupt som den större delen av den svenska befolkningen tyvärr. När det blir tomt i diskarna på ICA och Konsum då kanske det kan hända nåt. Eller när man inte längre har råd att betala elräkningen..

  Om det dessutom valfuskas som det med all sannolikhet redan gjorts vid tidigare val ser jag ingen annan möjlighet än att gå in rikdagshuset och lyfta ut ansvariga på gatan utan vare sig pensioner eller fallskärmar och sätta in personer som tar ansvar för landet.

  • Martin Stensö är en klok orädd person som vågar ställa obekväma frågor på ett lugnt o sansat sätt, en fantastisk person 

  • Denna granskning av Martin Stensö borde användas som diskussionsunderlag i alla skolor för att främja kritiskt tänkande och ge elever insyn i hur propaganda framförs på ett skenbart objektivt sätt.

   • Innan internet med sant & fake, så läste man böcker tidsskrifter som man valde själv efter intresse och bildade sig en uppfattning om saker och ting , Nu skall vi bli lärda hur vi skall bli indoktrinerade och alla som sticker sin nos i vad andra skall tycka och tänka skall hållas milsvidd distans ifrån.
    Vi folket kan bedömma vad vi vill tycka och tänka, gamle George Orwell var träffsäker i sin analys om framtiden.

  • Jag vill poängtera hur viktig denna granskning av en av alla dessa propagandistiska “vetenskapsmän” är. Hur kan sådant SYNNERLIGEN vagt och värdeladdat prat av Andreas Önnerfors kallas vetenskapligt?

   Jag utgår helt ifrån att professor Andreas Önnerfors läser denna kommentar och ber honom att redovisa vilken skola han utbildates av i Trier i Tyskland. Var det en jesuitskola?

   Trier är känt som en högborg för jesuiter och där finns flera elitistiska jesuitskolor.

   Andreas Önnerfors växte upp i Köln, där fadern var professor. I storstaden Köln finns det många mycket högkvalitativa skolor. Ändå skickades Andreas Önnerfors till Trier för att formas.

   Staden Trier ligger 174,8 km från Köln.

   Nu är Andreas Önnerfors “Visiting Associate Professor, University of California, Berkeley”.

   Det skulle även vara intressant om han skulle vilja redovisa huruvida han har förbindelser med SANTA CLARA UNIVERSITY – BERKELEY CAMPUS, JESUIT SCHOOL OF THEOLOGY.

 • För er som undrar hur det går för Bränsleupproret så vill jag redovisa vad Peder Blohm Bokenhielm skrivit nyligen.

  “Det är ensamt på toppen”
  Efter mer än tre år med att vara ansiktet/ledare för Sveriges största folkgrupp så har man fått perspektiv.
  Många har kallat oss en maktfaktor, andra har kallat oss för framtidens demokrati.
  Vi har suttit i finrummet med eliten, vi står med Svensson på torget.
  Vi försöker vara partipolitisk obundna i den mest politiska frågan som finns.
  Vi kämpar hela tiden med människor som vill oss väl, men även de som vill att vi inte ska lyckas.
  Vi försöker hitta svaga punkter i regeringens orsak till straffskatter, men utan att staten ska förlora alltför mycket pengar för det drabbar oss medborgare i slutändan.
  Vi försöker vara alla till lags, fastän det är omöjligt.
  Jag ville berätta här för er lite hur det har varit att vara den ledande figuren i detta.
  Jag har haft hjälp av många människor, där man tar emot oändligt med information.
  Allt från misslyckade militära affärer där militären har rustat upp saker för att sen sälja det för halva upprustningskostnaden.
  Berättelser från människor i deras vardag, hur det är t.ex att inte kunna fullfölja sin cancerbehandling på grund av kostnader för att pendla till dessa.
  Hur det är för företagare och åkerier, som tar lån för klara sin vardagsdrift,där man hoppas på mirakel för att kunna överleva.
  Taxichaufförer som har fått byta spridare i sina dieselbilar 27 gånger för att reduktionsinblandningen är helt åt skogen och förstör deras motorer.
  Arbetare på lastbilsfabriken, som berättar att man får fin justera varenda motor till den svenska marknaden för att de ska hålla för reduktionsinblandningen.
  Som sagt, detta är bara ett axplock ur en oändlig ström som vi måste tänka på, analysera och göra till vettig information som hjälper oss i vårt arbete.
  Att sänka kostnaden att köra bil.

  Kommentaren begränsas av antalet tecken så gå till nästa kommentar.

  • Då är det kanske dags för Peder och enas med andra vettiga människor som vill samma som han, få sin röst hörd i större krätser, inte behöva kämpa ensam mot Goliat,
   Dessa fantastiska KÄMPAR måste enas under politiskt oberoende flagg, alla partipolitik måste så småningom skrotas o försvinna, även alla partipiskor som bra leder till maktmissbruk och korruption.  

 • Det enda intressanta utfallet är att en röst på “bränsleupproret” eller annat mindre parti förhindrar socialisternas tillväxt proportionellt.
  Det är det valet i September 2022 handlar om.
  De som missbrukar väljarnas förtroende skall sparkas. Det enda språket en politiker förstår!

 • För er som undrar hur det går för Bränsleupproret så vill jag redovisa vad Peder Blohm Bokenhielm skrivit nyligen.

  “Det är ensamt på toppen”
  Efter mer än tre år med att vara ansiktet/ledare för Sveriges största folkgrupp så har man fått perspektiv.
  Många har kallat oss en maktfaktor, andra har kallat oss för framtidens demokrati.
  Vi har suttit i finrummet med eliten, vi står med Svensson på torget.
  Vi försöker vara partipolitisk obundna i den mest politiska frågan som finns.
  Vi kämpar hela tiden med människor som vill oss väl, men även de som vill att vi inte ska lyckas.
  Vi försöker hitta svaga punkter i regeringens orsak till straffskatter, men utan att staten ska förlora alltför mycket pengar för det drabbar oss medborgare i slutändan.
  Vi försöker vara alla till lags, fastän det är omöjligt.
  Jag ville berätta här för er lite hur det har varit att vara den ledande figuren i detta.
  Jag har haft hjälp av många människor, där man tar emot oändligt med information.
  Allt från misslyckade militära affärer där militären har rustat upp saker för att sen sälja det för halva upprustningskostnaden.
  Berättelser från människor i deras vardag, hur det är t.ex att inte kunna fullfölja sin cancerbehandling på grund av kostnader för att pendla till dessa.
  Hur det är för företagare och åkerier, som tar lån för klara sin vardagsdrift,där man hoppas på mirakel för att kunna överleva.
  Taxichaufförer som har fått byta spridare i sina dieselbilar 27 gånger för att reduktionsinblandningen är helt åt skogen och förstör deras motorer.
  Arbetare på lastbilsfabriken, som berättar att man får fin justera varenda motor till den svenska marknaden för att de ska hålla för reduktionsinblandningen.
  Som sagt, detta är bara ett axplock ur en oändlig ström som vi måste tänka på, analysera och göra till vettig information som hjälper oss i vårt arbete.
  Att sänka kostnaden att köra bil.

  Kommentaren begränsas av antalet tecken så gå till nästa kommentar.

  • Då är det kanske dags för Peder och enas med andra vettiga människor som vill samma som han, få sin röst hörd i större krätser, inte behöva kämpa ensam mot Goliat,
   Dessa fantastiska KÄMPAR måste enas under politiskt oberoende flagg, alla partipolitik måste så småningom skrotas o försvinna, även alla partipiskor som bra leder till maktmissbruk och korruption.  

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *