Gates Foundation, WHO och läkemedelsbolag deltog 2021 i apkopp-pandemisimulering

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 maj 2022
- Torbjörn Sassersson red.
TTX Report 2021. Källa: nti.org

VACCININDUSTRIN. Världshälsoorganisationen (WHO) höll den 20:e maj ett krismöte för att diskutera utbrottet av apkoppor efter att blott 100 fall rapporterats i 12 länder. Mötet tog lärdom av en apkopp-pandemisimulering utförd i ett samarbete mellan Gates Foundation, WHO och Pharma-chefer i mars 2021. Det skriver Michael Nevradakis i en artikel för Childrenshealthdefense.org.

I oktober 2019, bara veckor före utbrottet av covid-19, organiserade Johns Hopkins Center for Health Security, tillsammans med World Economic Forum (WEF) och Bill & Melinda Gates Foundation, pandemiövningen “Event 201”, som speglade vad som senare följde under Covid-19-pandemin.

I mars 2021 höll Nuclear Threat Initiative (NTI), i samband med en säkerhetskonferens i München, en övning (tabletop exercise) för att minska biologiska hot med hög konsekvens.

Detta “fiktiva övningsscenario” involverade simuleringen av “en dödlig, global pandemi som involverade en ovanlig stam av appoxvirus som först dök upp i den fiktiva nationen Brinia och spred sig globalt under 18 månader”.

Apkopp-scenario. Källa: NTI
Apkopp-scenario. Källa: NTI

Läs mer: Gör dig redo för massvaccinering mot monkeypoxvirus – Industrins vinstmaximeringsmaskin har omstartat

Prognos på 270 miljoner dödsfall – för att skapa en lönsam motivation

Enligt NTI samlade denna övning, som utvecklades i samråd med tekniska och policyexperter, 19 seniora ledare och experter från hela Afrika, Amerika, Asien och Europa med årtionden av kombinerad påstådd erfarenhet inom folkhälsa, bioteknikindustri, internationell säkerhet och filantropi.

Övningen kulminerade i en rapport som publicerades i november 2021, med titeln “Strengthening Global Systems to Prevent and Response to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference.”

Den här rapporten innehåller viktiga resultat från övningen, såväl som “handlingsbara rekommendationer för det internationella samfundet”.

Resultatet av detta “övningsscenario” fann att den fiktiva pandemin, “orsakad av en terroristattack med en patogen konstruerad i ett laboratorium med otillräckliga biosäkerhets- och biosäkerhetsbestämmelser och svag tillsyn”, ledde till “mer än tre miljarder fall och 270 miljoner dödsfall över hela världen”.

Det fiktiva startdatumet för appoxpandemin i denna övning var den 15 maj 2022. Det första europeiska fallet av apkoppor identifierades den 7 maj 2022.

Nedanstående rekommendationer bekräftades under det simulerade apkopp-pandemiscenariot.

De viktigaste resultaten från rapporten var följande fynd:

 • Behovet av “ett mer robust, transparent system för upptäckt, utvärdering och tidig varning som snabbt kan kommunicera handlingskraftig information om pandemirisker”.
 • “Klyftor i beredskapen på nationell nivå”, vilket kommer att kräva att nationella regeringar “förbättrar beredskapen genom att utveckla pandemiberedskapsplaner på nationell nivå som bygger på ett sammanhängande system av “utlösare” som föranleder förutseende åtgärder, trots osäkerhet och kostnader på kort sikt. Detta beskrevs som en “no-regrets” policyskapande grund.
 • “Klyftor i biologisk forskningsstyrning” för att “uppfylla dagens säkerhetskrav” och vara “redo för avsevärt utökade utmaningar i framtiden”.
 • “Otillräcklig finansiering av internationell beredskap för pandemier”, och brist på finansiering för länder för att “göra de nödvändiga nationella investeringarna i pandemiberedskap”.

Viktiga rekommendationer inkluderade:

 • Stödja internationella system “för pandemisk riskbedömning, varning och undersökning av utbrottsursprung”, uppmanar WHO att “etablera ett graderat, transparent, internationellt folkhälsovarningssystem” och FN-systemet för att etablera en ny mekanism för att undersöka “high-consequence biological events” av okänt ursprung.
 • Utvecklingen och implementeringen av “utlösare på nationell nivå för tidig, proaktiv pandemirespons”, inklusive anpassningen av “no-regrets”-metoden för att svara på pandemier via föregripande åtgärder baserade på “triggers” som automatiskt skulle generera ett svar på “high-consequence biological events”.
 • Etableringen av “en internationell enhet dedikerad till att minska framväxande biologiska risker förknippade med snabba tekniska framsteg”, som skulle “stödja interventioner genom hela biovetenskapliga och biotekniska forsknings- och utvecklingscykeln – från finansiering, genom genomförande och vidare till publicering eller kommersialisering”.
 • Utvecklingen av “en katalytisk global hälsosäkerhetsfond för att påskynda kapacitetsuppbyggnaden för pandemiberedskap i länder runt om i världen”, som skulle omfatta “nationella ledare, utvecklingsbanker, filantropiska givare och den privata sektorn” i syfte att etablera och finansiera “en ny finansieringsmekanism för att stärka global hälsosäkerhet och pandemiberedskap” och som skulle uppmuntra “nationella regeringar att investera i sin egen beredskap på lång sikt”.
 • Inrättandet av “en robust internationell process för att ta itu med utmaningen med motståndskraft i försörjningskedjan”, baserad på en “panel på hög nivå” som skulle sammankallas av FN:s generalsekreterare “för att ta fram rekommendationer för kritiska åtgärder för att stärka den globala försörjningskedjans motståndskraft för medicinska och folkhälsoförnödenheter”.

Läs hela artikeln av Michael Nevradakis, Ph.D.

Översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det lär finnas ett antal sjukdomar som härjar med viss spridning över tid och vilka får medial uppmärksamhet? Är det inte alltid virusgrundade med risk för pandemi? Bra skräckvärde i det!

  Att “mörka sidan” lyft fram just apviruset tidigare och nu flaggas för dess spridning innebär att det ingår i en agenda. Vill de skapa krusningar av rädsla genom att bara knysta “nytt virus” eller är det en förberedelse för nya grepp som bygger på det coviden börjat skapa? Man kan lugnt räkna med att det finns raffinerade planer på hur de ska motivera sina ingrepp via klimat, virus, krig, livsmedelsbrist kryddat med massinvandring, rasmotsättningar och andra polariseringar och gärna utplåning av folk med början på det vita västvärlden.

 • Det lär finnas ett antal sjukdomar som härjar med viss spridning över tid och vilka får medial uppmärksamhet? Är det inte alltid virusgrundade med risk för pandemi? Bra skräckvärde i det!

  Att “mörka sidan” lyft fram just apviruset tidigare och nu flaggas för dess spridning innebär att det ingår i en agenda. Vill de skapa krusningar av rädsla genom att bara knysta “nytt virus” eller är det en förberedelse för nya grepp som bygger på det coviden börjat skapa? Man kan lugnt räkna med att det finns raffinerade planer på hur de ska motivera sina ingrepp via klimat, virus, krig, livsmedelsbrist kryddat med massinvandring, rasmotsättningar och andra polariseringar och gärna utplåning av folk med början på det vita västvärlden.

 • Verkar som att dessa pandemisimuleringar snarare är generalrepetitioner innan man släpper loss virusen.

 • Verkar som att dessa pandemisimuleringar snarare är generalrepetitioner innan man släpper loss virusen.

 • Träffsäkerheten är ju helt outstanding! De får rätt nästan på dagen! De predikterade ett utbrott mellan 15 maj och 5 juni 2022 och WHO bekräftade det första fallet under maj i år!! Wow! Skulle man inte veta att dessa organisationer och människor jobbar för mänsklighetens bästa så skulle man ju nästan tro att det är de själva som släpper ut dessa virus…

  Men nu är ju Apkoppor vatten under bron… Nu är det Leopardkoppor som är i pipen i de senaste simuleringarna från 19-20 maj i år i Berlin:

  “Warning: G7 Health Ministers and WHO Simulate New Pandemic -‘Leopard Pox”
  https://rairfoundation.com/warning-g7-health-ministers-and-who-simulate-new-pandemic-leopard-pox/

  Kan vi alltså vänta oss ett utbrott av Leopardkoppor under 2023? Spännande tider detta!

  • Ja, alla de djuren på Noaks ark blev smittade och nu går de iland över landgången en i taget.

 • Träffsäkerheten är ju helt outstanding! De får rätt nästan på dagen! De predikterade ett utbrott mellan 15 maj och 5 juni 2022 och WHO bekräftade det första fallet under maj i år!! Wow! Skulle man inte veta att dessa organisationer och människor jobbar för mänsklighetens bästa så skulle man ju nästan tro att det är de själva som släpper ut dessa virus…

  Men nu är ju Apkoppor vatten under bron… Nu är det Leopardkoppor som är i pipen i de senaste simuleringarna från 19-20 maj i år i Berlin:

  “Warning: G7 Health Ministers and WHO Simulate New Pandemic -‘Leopard Pox”
  https://rairfoundation.com/warning-g7-health-ministers-and-who-simulate-new-pandemic-leopard-pox/

  Kan vi alltså vänta oss ett utbrott av Leopardkoppor under 2023? Spännande tider detta!

  • Ja, alla de djuren på Noaks ark blev smittade och nu går de iland över landgången en i taget.

 • Hörde på nyheterna att WHO inte rekommenderar massvaccinering av befolkningen, utan säker sex var bästa skydd. Förvånande mig i alla fall.

  • WHO är ett gäng skurkar

   Det lär inte finnas säkert sex utanför den välsignade äktenskapsbädden

   • Nej så ska det vara också,. Enbart inom äktenskapet och enbart missionären, då är man trygg och säkrad från dessa koppor.

 • Detta verkar inte stämma direkt utan pdf är troligen ändrad nyligen

  Kolla själva på archive.org

 • Hörde på nyheterna att WHO inte rekommenderar massvaccinering av befolkningen, utan säker sex var bästa skydd. Förvånande mig i alla fall.

  • WHO är ett gäng skurkar

   Det lär inte finnas säkert sex utanför den välsignade äktenskapsbädden

   • Nej så ska det vara också,. Enbart inom äktenskapet och enbart missionären, då är man trygg och säkrad från dessa koppor.

 • Detta verkar inte stämma direkt utan pdf är troligen ändrad nyligen

  Kolla själva på archive.org

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *