Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Hannah Pollack Sarneckis FOI-rapport om “grön fascism” är ett konspirationsbygge

publicerad 16 maj 2022
- Gästskribent
FOI och Hannah Pollack Sarnecki, 30 maj 2022. Foto: Martin Stensö och SVT
FOI och Hannah Pollack Sarnecki, 30 maj 2022.

Hannah Pollack Sarnecki på FOI författade 2021 en rapport med titeln: “Fascismens gröna rötter”. I den buntas ett brett spektrum av samhällsrörelser samman, från vaccinskeptiker till nya nätmedier. De misstänkliggörs som samhällsfaror, men rapportens forcerade teser om vanligt folk stämmer inte med verkligheten. Sarnecki ser fiender istället för välinformerade människor.

Text: Extern skribent | #valet2022

Fascismens gröna rötter av Hanna Pollack Sarnecki för FOI
Fascismens gröna rötter av Hanna Pollack Sarnecki för FOI

FOI:s rapport sammanfattar ganska bra det vi i en demokrati kalla för opposition, vilket varje demokrati förutsätter – främst då mot till exempel globalisering och smygande vaccintvång, med andra ord, folklig resning. Här nämns också några attentat som tillskrivs “grön fascism” som av Ted Kaczynski, en student på ett elituniversitet, men det man inte nämner i rapporten är att han också var ett offer för CIA:s illegala MK Ultra-program.

I rapporten nämns också så kallade “centrala plattformar som ingår i rörelsen”. Här nämns nättidningen NewsVoice som en plattform, när det egentigen handlar om en vanlig nyhetstidning med utgivningsbevis. Ordet plattform kan och har använts i alla möjliga och omöjliga sammanhang inte minst inom IT-teknologi så det är lite oklart vad som avses. NewsVoice innehåller över 10 000 artiklar om de mest skilda ting, ämnen av 100-tals författare.

Om rapporten på FOI: Pandemin god grogrund för gröna fascistiska idéer

Hannah Pollack Sarnecki är dock missnöjd med innehållet och hon är sannolitk välkommen in med en replik, om det håller tidningens krav på kvalitet. Problemet är att författaren också måste klara av att underkasta sig en efterföljande debatt, men det är tveksamt om Hannah Pollack Sarnecki skulle klara en dialog med vanligt folk.

Här särskilt belyses NewsVoices “esoteriska läror handlar ofta om känsla och intuition”. NewsVoice har inte speciellt många av dessa artiklar. Det är emellertid tveksamt om känslor och intuition tillsammans med esoteriska läror kan anses vara så pass suspekt att Hannah Pollack Sarnecki på Totalförsvarets forskningsinstitut måste granska dessa.

Dessa artiklar vänder sig till en mindre krets av initierade personer. Vilka är dessa? Intresset för esoteriska läror är rätt så skralt här i västerlandet så rapporten skjuter myggor med kanoner.

Rapporten kretsar sammanfattningsvis kring hur påstådda delar av den så kallade fascistiska och nationalsocialistiska rörelserna historiskt och idag närmat sig frågor om miljö, natur, klimat och ekologi och allt mynnar ut i något man benämner som fascismens gröna rötter eller grön fascism samt konspirationsteorier, kris och kollaps. Starka ord.

Man ska vara försiktig med ord. FOI-rapporten är faktiskt ett ganska fantastiskt konspirationsbygge. Man häpnar. De flesta har nog aldrig hört talas om grön fascism, innan de läste Sarneckis rapport.

Både fascism, och för den delen nationalsocialism, kan betraktas som extrema vänsterrörelser. Fascism innebär att staten, tillsammans med industrin (näringslivet, icke statliga bolag), bestämmer vad som ska producera åt nationen. Det betyder att fascism är en nationalekonomisk term. Nationalsocialismen, är nästan samma sak, men med en germansk folkgemenskap som har en rasbiologisk prägel medels antisemitism.

Här blandas högt och lågt och hur kan extremvänstern vara högerextrem på samma gång? Eller hur kan vänster vara höger? Det blir lätt så när man tittar i en spegel. Vill i allmänhet FOI, och i synnerhet Hannah Pollack Sarnecki, bli bekant med grön fascism ligger Miljöpartiet närmare till hands att granska som också har egna plattformar för sin extrema propaganda. Enklast är väl att FOI vänder sig direkt till den socialdemokratiska regeringen, där man nog bäst har koll på extrema vänsterfrågor.

Vem är Hannah Pollack Sarnecki?

Droppen som kom att urholka stenen och som definitivt fick mig att tröttna på Hannah Pollack Sarneckis alla turer var när hon och två personer fotade och observerade manifestationen #Talaomdet tillägnad vaccinskadade den 30:e april i Observatorielunden i Stockholm.

Läs mer: Martin Stensö om Hannah Pollack Sarneckis närvaro på manifestationen för vaccinskadade

Hannah är kriminalprofessor Jerzy Sarneckis dotter. Jerzy som ägnat hela sin karriär med att mörka allt som har med invandrarnas problem med bland annat brottsligheten i ett halvt sekel med sitt mantra “socioeconomic factors”  där allt är samhällets fel, eller för att spetsa till det, allt är svenskarnas fel. Det är svenskarnas rasism som är felet och Hannah är väl inne på samma spår här, att all kritik av maktens utspel är farligt. Den fria åsiktsbildningen och fri debatt är farliga saker.

Jerzy Sarnecki han har väl aldrig jobbat för att lösa några samhällsproblem eller ens brott, som den kriminolog han är utan vill bara upprätthålla invandringen och bibehålla Sverige som en mångkultur, kosta vad det kosta vill. Jerzy Sarnecki har uppgett att han arbetar för att “Sverige ska ha en generös flyktingpolitik, även om det medför stora påfrestningar”. Detta är samma totalitära tankegods som alla kulturmarxister omhuldar.

News55: Jerzy Sarnecki i stor intervju: “Näthatare är inga lyckliga människor”

Ska jag säga någonting om henne så ser vi här återigen det som framkommer i allt fler granskningar nämligen att andra generationens invandrares brottslighet kan vara eller riskera att bli systemhotande. I detta fall rör det sig om misstänkt olaglig åsiktsregistrering som enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 är förbjuden enligt grundlagen.

Påkommen med fingrarna i syltburken och med byxorna nere hävdar FOI att de inte alls var där (på manifestationen #Talaomdet) för att kartlägga oliktänkande utan och att det är ”FOI-relatetade personer” som gör detta på sin fritid. ”FOI-relatetade personer” kan nog aldrig betraktas som privatpersoner (ordet ”privat” nämns inte) utan dom är närvarande just som representerar i rollen som tjänstemän.

I detta fall kan vi nog med fog hävda att brottsligheten bottnar just i socioekonomiska faktorer då gåsleversocialister och manschettproletärer också är en socioekonomisk faktor vilket familjen Sarnecki här måste representera när de lägger ut sin lyxvilla på fashionabla Lidingö till försäljning för 29 miljoner kronor.

Här finner vi också roten till vurmandet för massinvandring då de negativa aspekterna av massinvandring knappast drabbar familjen på Lidingö, men om det skulle göra det skulle nog familjen gråta ut i media som det stora offret då nu “antisemitismen” även nått Lidingö.

Text: Extern skribent

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq