Public Service på riktigt.

torsdag, juni 20, 2024

Kongressen erkänner problem med oförklarliga Tic tac-objekt av okänd härkomst (UAP) i amerikanskt luftrum

TEKNIK. Den amerikanska kongressen tog idag upp problem med att okända flygande förmål, av okänd komposition och härkomst rör sig i amerikanskt luftrum. Dessa okända objekt UAP (Unidentified Aerial Phenomena) är första gången på decennier åter i fokus för en utfrågning i kongressen. Text: NewsVoice | Videokälla: House Intelligence, Open C3 Subcommittee Hearing on Unidentified … Fortsätt läsa Kongressen erkänner problem med oförklarliga Tic tac-objekt av okänd härkomst (UAP) i amerikanskt luftrum