Lobbyismen i Sverige är oreglerad och sossarna är bäst i konsten

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 13 maj 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg, 10 juli 2021, selfie

OPINION. Jag tänkte idag beröra särintressenas parad i den form som gör att vi som medborgare och väljare inte förstår hur enormt vilseförda vi egentligen är. Sverige försöker utestänga insyn gällande svenska politikers samröre med lobbyisterna och sossarna är bäst i klassen på att dra fördelar genom dessa samarbeten.

Text: Jan Norberg

EU:s definition av Lobbyism regleras i artikel 11.1–11.4 i Europeiska unionens fördrag. Saxat ur fördraget: Artikel 11

  1. Institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de ”representativa sammanslutningarna” möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.
  2. Institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.
  3. Europeiska kommissionen ska ha ett omfattande samråd med alla berörda parter i syfte att säkerställa att unionens åtgärder blir enhetliga och öppna.
  4. Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

De förfaranden och villkor som krävs för att lägga fram ett sådant initiativ ska fastställas i enlighet med artikel 24 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Den riktigt intressanta frågan som uppstår är ju VARFÖR politikerna, överhuvudtaget behöver ta intryck från olika särintressen (de representativa sammanslutningarna= lobbyisterna) som leder till regel- och lagändringar med konsekvenser för de som skall betala, ofta skattebetalarna. Inga väljare har ju valt dessa lobbyister som har korrupta politiker i sitt fasta grepp!

Många politiska sakfrågor drivs idag fram till beslut av lobbyintressen och som därmed starkt påverkar partierna och enskilda politiker, Mattias Karlsson och SD:s s.k. tankesmedja Oikos är ju bara en av otroligt många dolda lobbyorganisationer.

För att sprida vår kritik även till andra partier så kan vi ju ta ett känt exempel hos Moderaterna, vi tar en av många, här är en känd Moderat f.d. riksdagskvinna vid namn Sofie Arkelsten. Hon är urtypen för en politiker som lärt sig hantverket av sin pappa Bo Arkelsten, (numera ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd).

Samnytt: Inställt julbord för kommunpersonal men politiker och chefer fick slottsmiddag

Sofie Arkelsten utgör själva sinnebilden för hur det numera går till att ta sig fram som karriärpolitiker. Via ungdomsförbund ges hon alltmer ansvarstyngda uppgifter för att slutligen hamna i riksdagen.

Det hon nog blev mest känd för skulle jag nog säga är hennes samröre med Big Pharma. Vilket Wikipedia inte berättar något om. Hon har som ett exempel i Riksdagen motionerat ett flertal gånger om obligatorisk tvångsvaccinering. Efter att ha gjort sina 12 år i riksdagen så gör hon som de allra flesta, dvs hon tar själv jobb vid ett lobbyföretag. I hennes fall heter företaget Hallvarsson & Halvarsson.

Regler för Lobbyism

Om vi börjar med EU där det spenderas fantastiska summor på lobbyism så finns där ett slags register där alla lobbyister frivilligt (sic!) kan registrera sig.

Det framgår av en ganska färsk Siepsrapport  om hemlighetsmakeriet i Europeiska rådet, där statsministrar möts för toppmöten, det beskrivs som ett “vakuum av ansvarsutkrävande” men även ministerrådsmöten på lägre nivå “är svåra att få insyn i” trots vissa öppenhetsregler.

Tar vi detta i någon slags storleksordning så är lobbyisterna som jobbar för olika Big Tech bolag och dess branschföreningar de som spenderar mest på den s.k. EU-lobbyingen.

Över 600 företag, koncerner och företagssammanslutningar lobbar för påverka EU:s lagstiftning som rör digitala frågor. Tillsammans lägger de årligen minst 100 miljoner euro på sin lobbying mot EU-institutionerna vilket gör tech-sektorn till en av de största i EU. Mörkertalet är dock mycket stort. Big Tech är fullt i klass med sektorer som läkemedel, fossila bränslen och finans. För att inte tala om tex vindkraftsindustrin. Den industri som finansieras av både globalister och Ryssland, allt i regi av Miljömuppar och övriga partiföreträdare.

Det finns en sammanställning som organisationerna Corporate Europe Observatory och Lobbycontrol gjort.

De enskilt största Big Tech jättarna som lägger mest på EU-lobbying är Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple och Huawei. Något vi inte minst märkt i Sverige, där den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Miljöpartiet verkligen har sprungit denna lobbys ärenden under lång tid.

Tänk på de starkt skattesubventionerade och energislukande serverhallarna ute i landsortens olika kommuner. Dessa multinationella globalistföretag skapar med sitt enorma elbehov en bristande utbudssituation. Vi normala elkonsumenter och skattebetalare tvingas därför, förutom med våra skatter, också att betala med vilt skenande elpriser.

Hur många lobbyister finns det då egentligen?

Det totala antalet lobbyister i Bryssel uppgår till lite drygt 30.000 människor, varav ca 12.000 valt att frivilligt registrera sig som lobbyister. Detta säger en del om det enorma mörkertal som vi måste inse finns.

Lobbyism en verklig fara för demokratin

Kanske vi alla måste vakna och börja pressa våra politiker på det faktum att det är väljarna och medborgarna som de skall företräda. Inte olika lobbyintressen!

Många tror att Sverige inte har någon korruption. Den generella bilden våra myndigheter och politiker försöker måla upp är att Sverige är ett föredöme. De försöker inbilla medborgarna att vi i Sverige inte har någon korruption öht. En ren lögn skulle jag säga. Sveriges mut och korruptionslagstiftning är ett enda stort skämt.

Sverige har öht inga krav på registrering av lobbyister, det är ju därför Sverige ses som en jungfrulig marknad för lobbyisterna. Jag påminner bara om SD:s korrupta tankesmedja Oikos eller Moderaternas och Liberalernas Timbro. Finansierade av särintressen!

Det är mycket besvärande hur lätt alla politiska partier tar frågan om vilka de egentligen representerar. Jag påminner om partistödspengarna!

USA går före med gott exempel

Väldigt många svenskar tar intryck av Stasi-TV och den genomkorrupta MedStrömsMedias ständiga lögner, där man alltid framställer USA som en veritabel kloak, där särintressen via olika lobbyorganisationer är de som egentligen styr.

I realiteten är det faktiskt tvärtom, USA har betydligt högre krav på alla vilka håller på med, att för olika särintressens räkning, bedriva lobbyverksamhet. Om vi tittar på tex dessa två organisationer så ser man tydligt hur det går till i USA, i just det här fallet har vi valt att titta lite extra på just Kevin McCarthy. Jag påminner om Andreas Palmlöv, stabschef och rådgivare till Mattias Karlsson.

Det finns en annan öppenhet i USA och det finns särskilda organisationer som redovisar lobbyisternas framfart på ett betydligt bättre sätt än någon annanstans. Två organisationer är Opensecrets.org och Followthemoney.org. I realiteten är det alltså faktiskt tvärtom, USA har betydligt högre krav på alla vilka håller på med, att för olika särintressens räkning, bedriva lobbyverksamhet. Det är det nog inte så många svenskar som vet.

Läs mer: Exemplet Kevin McCarthy, republikan i Californien, USA

Striktare regler i USA för lobbyister

Skälet varför vi troligen kan lita mer på dessa källor redovisade härovan är att många former av donationer i USA är avdragsgilla för givaren. I USA, såväl som i EU och Sverige kan vi utgå ifrån att mycket av de ekonomiska stöden kommer ifrån olika stiftelser där man dels har skattelättnader och där ju insynen också är klart sämre.

Mycket tyder på att många kända globalister bollar stora belopp mellan sina respektive stiftelser för att dölja ursprunget varifrån pengarna kommer. George Soros är en av dessa globalister vilka under sina täckmantlar som filantroper slussar ut stora pengar från stora globalistiska intressen. Eller för att göra det mer konkret.

Greta Thunberg och hennes familj har ju skapat en stiftelse dit de slussar pengar som de får från tex George Soros och andra av hans kaliber. Greta Thunbergs stiftelse donerar i sin tur stora summor till olika suspekta organisationer. Varifrån har Gretas stiftelse och de vilka donerat stora pengar, fått sina pengar blir då den givna frågan?

Senast jag kollade så hade hon fått in cirka 7,5 miljoner. Tänk på det när du läser om Extinction Rebellion då de utför sina illdåd mot Stockholms morgontrafikanter genom att limma fast sig vid gatan där vanliga skattebetalare är på väg till jobbet för att försörja sig och betala skatt.

Sossarna är som alltid värst i klassen då det gäller lobbyism

Stefan Löfven är ju ett talande exempel på hur sossarna agerat springpojkar i den här typen korruption. Hans inblandning i Investorägda Saab på flygplanssidan är ju ett exempel som många idag har glömt.

Läs mer i Aftonbladet: Löfven i tingsrätten – om sin inblandning i Jas-affären

Själv beskrev Löfven sin roll så här:

”Jag är arbetargrabb. Det är klart att jag hjälper ett svenskt företag och se till att vi ska få jobb till Sverige.”

Att han hade sina fingrar mycket långt ned i syltburken kan vi vara säkra på, och när han väl skulle avsluta sin politiker karriär så gick han ett steg längre och skänkte utan parlamentariskt stöd svenska skattebetalares pengar (mångmiljardstöd till FN) som muta för att själv få ett toppjobb inom FN.

Skammens lägsta gränser vad avser skattefinansierad lobbyism har därmed flyttat ned ytterligare ett hack.

Med en bakgrund som konsult vid Saab under några år så var jag hyggligt insatt när de i konkurrens med bla Frankrike och USA skulle offerera Gripen till Brasilien. När affären stod och vägde så satsade Wallenbergägda Saab på Stefan Löfven som sitt bästa kort för att kunna få affären i Brasilien, en typisk lobbyverksamhet.

Läs mer: Lars Amber: Smutsig svensk vapenexport

Löfvens kontakter med de brasilianska fackföreningarna ansågs vara nyckeln till att Saab så småningom skulle få Gripen affären. Löfven var då detta hände inte statsminister, men väl en framstående LO-man.

Han tog då kontakt med sina Brasilianska fackliga bröder och förklarade för dem att om Saab fick flygplansordern så skulle minsann den inhemska brasilianska flygplanstillverkaren Embraer få en hel del produktion då Saab, som en del av det som på fikonspråk kallas motköp, var villiga att lägga en del produktion i Brasilien. Löften om arbetstillfällen går hem även i Brasilien.

Dåvarande Presidenten, Dilma Rousseff, tvekade då Brasiliens militär, sannolikt mutade av Frankrike (Dassault Rafale) och USA (Lockheed Martin), avrådde henne från det svenska alternativet då svenskarna inte varit riktigt korrupta som sina franska och amerikanska konkurrenter.

När det så plötsligt kom fram att USA, under Obama administrationen, avlyssnat de flesta av världens statschefers mobiltelefoner så dröjde det inte särskilt länge innan hon gav efter för de brasilianska fackens påtryckningar att köpa det svenska alternativet. Hon ville sannolikt också straffa USA för deras olagliga avlyssningar av hennes mobiltelefon.

Stefan Löfven agerade lobbyist åt Saab och därmed ägnade han sig åt avancerad internationell korruption. Har vi sett honom straffad för detta?

Vad blir då slutsatsen av detta?

När politiker får ansvaret att göra stora affärer går det nästan undantagslöst åt helvete, de verkar inte ens förstå att de begår allvarliga brott. Stefan Löfvens försvar, då han varit i domstolen, var ju att han minsann är en arbetargrabb som ställer upp när de gäller svenska arbetstillfällen. Det räcker tydligen för att få domstolens beskydd.

Fackens makt i Sverige är stor och då vårt rättsväsende alltid skyddar dessa kriminella politiker så kan de lugnt fortsätta med sin kriminalitet.

Om svenska politiker därmed skall beviljas åtalseftergift för sin personliga inblandning i den här typen av affärer, så visar ju detta att när de starka finansiella och industriella krafterna skrider till verket i internationell konkurrens, så passar också nationella politiker på att samtidigt säkra sin karriärutveckling efter sina år som politiker.

Några affärsmän är de ju verkligen inte, och moral och etik lämnar de hemma när de skall försöka vara affärsmän i statens tjänst.

Det pågår ett lobbykrig mellan olika särintressen och då politiker, tack vare det skattefinansierade partistödet helt kan bortse från sina väljare, så kan dessa politiker riskfritt springa dessa lobbyisters ärenden.

Hur man skall komma tillrätta med all denna lobbyverksamhet?

Om vi till att börja med skulle göra som i USA, där ju lobbyverksamhet är något som alla är medvetna om, och som inte helt mörkas. I USA är det däremot stentuffa krav på att alla vilka agerar som lobbyister registrerar sig och de vilka får gåvor och donationer är tvingade att redovisa dessa.

Det finns därutöver krav på att givarna också skall redovisa hur mycket man ger i olika former av ekonomisk ersättning till olika politiska representanter och partier. Med denna transparens så går det ju för olika medier att gräva fram olika samband mellan lobbyister och politiker.

Den andra varianten är ju den som EU nu diskuterat under många år.

Saxat ur denna artikel:

TEMA Lobbyism

AKTUELLT – Vad händer?

I december 2020 avslutades förhandlingar mellan ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen om att uppdatera EU:s öppenhetsregister för lobbyister. Närmast ska uppgörelsen godkännas.

PROBLEMET – Vad ska lösas?

EU:s öppenhetsregister är i dag frivilligt för lobbyister att anmäla sig till. Många mäktiga intressen som man vet lobbar gentemot EU finns inte listade där. Registret listar bara organisationer och företag som lobbar gentemot Europaparlamantet och EU-kommissionen, inte ministerrådet.

Bland frivilligorganisationer som arbetar för öppenhet och mot korruption finns dock även ett missnöje med hur EU-kommissionen offentliggör sina kontakter med lobbyister.

FÖRSLAGET

EU-kommissionen vill att alla intressen som lobbar mot alla EU-institutioner ska vara listade i ett öppenhetsregister. EU-kommissionen presenterade i september 2016 ett lagförslag om ett obligatoriskt öppenhetsregister som ska omfatta kommissionen, rådet och EU-parlamentet. Förslaget innebär att även EU-parlamentet och rådet ska förbinda sig att bara träffa lobbyister som är listade i EU:s öppenhetsregister. Idag gäller detta bara för EU-kommissionen. Förslaget skulle också innebära att rådet för första gången skulle omfattas av öppenhetsregistret.

Värt att notera är att det s.k. öppenhetsregistret som nu senast 2019 föreslagits är dock frivilligt och skulle, som EU tänkt sig, inte omfatta alla inom EU. Varför det kan vi ju fråga oss?

Transparency International har i en 68 sidig rapport redan år 2015 påpekat bristerna med EU:s förslag: LOBBYING IN EUROPE – Hidden Influence, Privileged Access

Var står då Sverige i allt detta?

Sverige, är inne på EU:s förslag, men Sverige vill i praktiken gå ännu lite längre i sina försök att utestänga insyn betr svenska politikers samröre med lobbyisterna.

Jag tycker att det är mycket märkligt att detta får fortgå då det ju bevisat är en form av brottslig verksamhet som de sysslar med.

Principiellt är jag personligen motståndare till de flesta former av förbudspolitik där staten försöker begränsa företag från att själv bestämma över sina marknadsåtgärder som de finansierar med upplupna vinster. Det strider mot min uppfattning av fri företagsamhet, i en fri och ärlig konkurrens.

Men, och det är viktigt att understryka, det vore bättre att låta företag och särintressen fritt få bearbeta alla kategorier som på olika sätt kan bidra till en för Sverige bra utveckling, det ger ju oss förhoppningsvis fler arbetstillfällen. Så, varför inte tvinga alla lobbyister att registrera sig som lobbyister samtidigt som man ger dessa lobbyister en avdragsrätt för de pengar de lägger på denna lobbyverksamhet?

Då uppstår ju en transparens som gör det möjligt att granska alla som varit med att finansiera sin lobbying.

Dock måste det tilläggas att alla politikers dagliga agenda måste vara helt öppen och tillgänglig så att allmänheten när som helst kan se vilka lobbyister som alla dessa politiker träffar. Rädslan att bli ertappad om hemliga möten med olika lobbyister kommer sannolikt att ha en avskräckande effekt på båda parter.

Det borde införas särskilt hårda straff för dem som går för långt, både ibland politiker och lobbyister.

Vi måste som medborgare bli betydligt mer medvetna om att politiker idag skiter i sina medborgare, vi måste skapa ett beroendeförhållande gentemot resp partis väljare.

Mer direkt medborgarinflytande där tex bestämmande folkomröstningar likt den Schweiziska modellen finns att tillgå, då vi ser maktmissbruk av den här typen.

Vill man se detta från den humoristiska sidan, så kan man ju titta och njuta av denna melodi, den är mycket träffande.

Vill vi ha det så här som det beskrivs i denna melodi?

En avslutande artikel kommer inom kort hur vi genom att få till en folkrörelse ibland alla små nya uppstickarpartier kan rubba den korrupta politikerdominansen och implementera en direktdemokrati värd namnet i Sverige.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq