Psykopatmanualen – vägen till en snabb karriär

publicerad 18 maj 2022
- Erik Forsman
Psykopatmanualen Foto: NomadSoul1. Licens: Elements.Envato.com

Känner du dig förbisedd? Ser du att andra går förbi dig? Står du och stampar och kommer ingenstans? Hur kommer det sig att vissa blir chefer, men aldrig du? Tar karriären aldrig fart? Då kanske är dags att du lär dig spela lite fult, köra lite smutsiga knep. Lugn vi har lösningen. Vi ger dig Psykopatmanualen.

Text och översättning: Erik Forsman

Häng med på detta personalutvecklingsprogram. Det finns en uppsjö av böcker, föredragshållare och personliga coacher och det är en underdrift att kalla personutvecklingsbranschen, handledningen eller än värre ledarskapsutbildningsbranschen för ett träsk av självutnämnda gurus som alla påstår sig vara experter, men du ska veta det mesta av detta är trams, ämnat att separera dig från dina pengar samtidigt få dig beroende av deras så kallade tjänster.

NewsVoice har gått andra vägen. Tidningen har specialgranskat makten under mer än ett decennium och ofrivilligt blivit specialister; och så att säga bakvägen trängt in i maktens innersta kärna samt lärt oss känna igen vad vi ser genom alla avslöjanden. Under årens lopp har maktens struktur utkristalliserat sig.

Vi vänder nu på steken utformar här ett program ämnat att göra en snabb karriär som vi kallat för “Psykopatmanualen – vägen till snabb karriär”, men du kan vara lugn, man blir inte psykopat av att tillämpa detta utvecklingsprogram, dock utfärdar jag en varning.

Om du tillämpar programmet i vardagen är det viktigt att separera detta från ditt sanna jag, annars finns risken att du går sönder inombords – detta är inte för alla. Skaffa dig en livsåskådning som väger upp detta synnerligen syniska och effektiva maktprogram för en snabb karriär; gärna av buddistisk karaktär parat med yoga eller dylikt.

Att vara hänsynslös och äregirig i sin karriär kräver ett balanserat privatliv. Tänk på att det inte är fel att ta hand om sin karriär som kanske fler än du själv är beroende av. Kalla det osvenskt om du så vill. Detta ger jag dig helst gratis, men donera gärna en slant till NewsVoice.

Programmet är utformat både för män och kvinnor och vi kommer inte att göra någon åtskillnad mellan könen. Nu är det slutpratat och låt oss köra i gång.

Psykopatmanualen

Överglänsa aldrig makten

Få alltid makten ovanför dig, allt från din närmast chef till den högsta, att känna sig bekvämt överlägsna i din närhet. I din önskan att behaga eller imponera på dem, gå aldrig för långt i att visa dina talanger, i annat fall finns risken att du åstadkommer motsatt effekt, och detta skapar bara rädsla och osäkerhet från de som har makten. Få dem över dig att framstå som mer briljanta än de är, ty det är det som ger resultat i längden. Här gäller att vara långsiktig.

Om din närmsta chef tar åt sig äran för vad du kommit på eller gjort låt det bero. Med tiden kommer din chef att låta sina kollegor få kännedom om de riktiga förhållanden, speciellt om denna känner lojalitet till dig. Det är vida mer överlägset och effektivt om ditt rykte sipprar ut sakta: att det var du som låg bara idéerna. Ditt rykte är allt.

Lita aldrig för mycket på vänner, lär dig hur du använder fiender

På en arbetsplats råder konkurrens. Lita därför aldrig för mycket på “vänner” på arbetsplatsen, utan lär dig hur du använder dina fiender i stället. Var därför försiktig med vänner, ty de kommer att förråda dig snabbare för att de lättare blir avundsjuka. Det är bara dom du litar på som kan lura dig. Vänner känner sig säkra i din närhet därför blir de också bortskämda samt lätt tyranniska.

Anlita med fördel en före detta fiende och han eller hon kommer att vara mer lojal mot dig än din vän, eftersom han eller hon har mer att bevisa. Faktum är att du har mer att frukta från vänner än från fiender, som du vet var du har. Om du inte har några fiender, hitta ett sätt att skapa dem på.

Dölj dina avsikter

Håll människor ur balans och i mörker genom att aldrig avslöja syftet bakom dina handlingar. Om de inte har någon aning om vad du håller på med, kan de inte heller förbereda ett försvar. Led dem tillräckligt långt ner på fel väg, svep in dem i tillräckligt med rök och när de inser dina avsikter kommer det att vara för sent.

Säg alltid mindre än nödvändigt

När du försöker imponera på människor med ord; desto mer du berättar desto större är risken att du framstår som du inte har kontroll. Ju mindre du säger ju mindre är risken att du har fel. Även om du säger något banalt kommer det att verka originellt om du framställer det vagt, öppet och gåtfull – less is more. Mäktiga människor imponerar och skrämmer genom att säga mindre. Ju mer du säger, desto mer sannolikt är det att du säger något dumt.

Så mycket beror på rykte, bevaka det med ditt liv

Rykte är hörnstenen i all makt. Enbart genom rykte kan du skrämma och vinna. Når du en position och du halkar är du å andra sidan mycket sårbar, och ju mer makt du skaffat dig, ju fler kommer att försöka attackera dig från alla håll.

Gör ditt rykte omöjliga att inta. Var alltid uppmärksam på potentiella attacker och omintetgör dom innan de inträffar. Lär dig under tiden att förstöra dina fiender genom att ödelägg deras rykte. Ta sedan ett kliv åt sidan och låt den allmänna opinionen hänga dem, inte du.

Sök uppmärksamhet till varje pris

Tänk på att allt bedöms först och främst efter utseendet – vi går först efter de vi ser och här måste du sticka ut. Få dig själv att framstå som större, mer intressant och mer mystisk än andra. Få ditt rykte att spinna. Ett sätt att göra detta är att omge ditt namn med sensation och skandal. Kom ihåg att ryktbarhet av alla slag alltid ger makt. Allt bedöms efter detta – det som är osynligt räknas inte alls och är därför ingenting.

Låt dig aldrig bli en i mängden och tillåt aldrig att ditt rykte begravas i glömska. Stå ut. Stick ut. Var iögonfallande till varje pris. Gör dig själv till en uppmärksamhetsmagnet genom att framstå som större, mer färgstark, mer mystisk än de intetsägande och blyga massorna.

Få andra att göra jobbet åt dig, men ta alltid äran

Använd andra människors visdom, kunskap och arbete för att främja din egen sak. Sådan hjälp kommer inte bara att spara dig värdefull tid och energi, den kommer att ge dig en gudalik aura av effektivitet och snabbhet. Till slut kommer dina medhjälpare att glömmas bort och du kommer att bli ihågkommen. Gör aldrig själv vad andra kan göra för dig.

Få andra att komma till dig, använd lock och pock om det så behövs

När du tvingar den andra personen att agera är det du som har kontroll. Det är alltid bättre att få din motståndare att komma till dig och överge sina egna planer i processen. Locka honom eller henne med fantastiska vinster – attackera sedan. Då är det du som styr.

Vinn genom dina handlingar, aldrig genom argument

Varje momentan triumf du tror dig uppnått genom aldrig så bra argumentation är en seger du inte har råd med. Den förbittring och de illamående som blir resultatet av dina dräpande argument är starkare och varar därför längre. Det är så mycket mer kraftfullt och effektivt att få andra att hålla med dig genom dina handlingar, utan att säga ett ord. Demonstrera, förklara inte.

“Infektionsrisk” – undvik de olyckliga och utstötta

Du kan dö av någon annans elände – känslomässiga tillstånd är lika smittsamma som sjukdomar. Du kanske känner att du hjälper den drunknande men du framkallar bara din egen katastrof. Är du nya på jobbet finns risk att de ensamma och utstötta söker upp dig som ensamma Nisse och tjocka Gudrun. De olyckliga drar ibland olycka över sig; de finns risk att de kommer att smitta dig. Umgås med de framgångsrika och lyckliga i stället.

Lär dig konsten att få människor beroende av dig

För att behålla ditt oberoende måste du alltid vara behövd och önskad. Ju mer förtroende du får desto mer frihet har du. Se till att göra människor beroende av dig för deras lycka och välstånd så har du inget att frukta från dom. Lär dom aldrig tillräckligt mycket så att de till sist klarar sig utan dig.

Använd selektiv ärlighet och generositet för att avväpna ditt offer

Ett enda uppriktigt och ärligt åtagande kommer att täcka över dussintals oärliga. Öppenhjärtade gester av ärlighet och generositet övertygar även de mest misstänksamma människorna. Berätta vad du engagerar dig i för välgörenhet. Offra några timmar i veckan i kyrkans volontärsprogram, genom att dela ut gratis matlådor (gärna en söndagsmorgon) och låt andra bara så där lite i förbigående få veta det.

Din selektiva ärlighet öppnar ofta upp andras förhärdade rustningar – här gäller att luras och manipulera efter behag. En gåva i rätt tid kan vara lika effektiv som en trojansk häst och kommer att tjäna ditt syfte längre fram.

När du ber om hjälp, vädja till människors egenintresse, aldrig till deras barmhärtighet eller tacksamhet

Om du behöver vända dig till en allierad för att få hjälp, bry dig inte om att påminna dom om din tidigare hjälp och goda gärningar, för risken finns att de bara kommer att hitta ett sätt att ignorera dig. Upptäck i stället något i din förfrågan, eller i din allians som kommer att gynna dessa och betona detta. Dom kommer att svara entusiastiskt när de inser något kan vinnas för egen del.

Uppträd som en vän, arbeta som en spion

Att känna till din rival är helt avgörande. Använd spioner för att samla in värdefull information så håller du dig ett steg före. Ännu bättre: spela spion själv. I artiga sociala sammanhang så lär dig att sondera. Ställ indirekta frågor för att få människor att avslöja sina svagheter och avsikter. Det finns inget tillfälle som inte är en möjlighet för listigt spionage.

Krossa din fiende totalt

Alla stora ledare sedan Moses dagar har vetat att en fruktad fiende måste krossas fullständigt. Om en glöd lämnas osläckt finns risken att den åter tänds, oavsett hur svagt glöder är så kan en brand så småningom komma att bryta ut. Mer kan gå förlorat genom att stanna halvvägs än genom total förintelse. Dina fiender kommer att för eller senare återhämta sig och söka hämnd. Krossa inte bara kroppen utan även själen.

Använd din frånvaro för att öka din respekt och ära

Exponerar du dig för mycket och ofta i alla sociala sammanhang finns risken att ditt pris sjunker. Ju mer du syns och hörs desto vanligare kommer du att framstå. Om du redan är etablerad i en grupp, ta tillfället i akt och gör ett utträde som gör dig mer omtalad och ännu mer beundrad. Du måste lära dig när du ska lämna – skapa ditt värde genom sparsamhet och knapphet.

Håll andra i en lågeffektiv terror genom att skapa en atmosfär av oförutsägbarhet

De flesta människor är likt vanedjur med ett omättligt behov av att vara förtrogna med andra och känner störst trygghet om de vet vad som komma skall – helst i cyklar: nu kommer det här och sedan det här. Din förutsägbarhet ger dem en känsla av kontroll. Vänd därför på steken genom att vara medvetet oförutsägbar. Beteende som inte verkar ha någon konsekvens eller syfte kommer att bringa dem ur balans, och de kommer att brytas ner när de försöker förstå dina utspel. Detta ökar även på ditt rykte. Den här strategin kan skrämma och terroriseras.

Bygg inga fästningar eller borgar för att skydda dig själv – isolation är livsfarligt

Världen är farlig och fiender finns överallt – alla måste skydda sig själva. En fästning verkar till synes vara det säkraste. Men isolering utsätter dig för fler faror än den skyddar dig från, då detta bara avskärmar dig från värdefull information. Bättre att cirkulera bland människor, hitta allierade – mingla. Du är skyddad från dina fiender av mängden. Ensam och islodera har du inte massans skydd.

Vet vem du har att göra med – kränk aldrig fel person

Det finns många olika sorters människor här i världen, och du kan aldrig anta att alla kommer att reagera på dina strategier på samma sätt. Bedra eller utmanövrera vissa människor och de kommer att tillbringa resten av sina liv med att söka hämnd – de kan vara ulvar i fårakläder. Välj dina offer och motståndare noggrant – kränk eller lura aldrig fel person.

Förbind dig inte till någon

Det är bara den dumme som alltid skyndar sig ta öppet ta parti för ena eller andra sidan. Förbind dig inte till någon sida eller sak förutom dig egen. Genom att behålla ditt oberoende blir du andras mästare – spela ut människor mot varandra och får dem att följa dig i stället.

Spela dum för att fånga en dumbom – verka dummare än du är

Ingen tycker om att känna sig dum inför andra människor. Tricket är att få dina offer att känna sig smarta – och inte bara smarta utan dessutom smartare än vad du är. När de väl är övertygade om sin överlägsenhet jämte dig kommer de heller aldrig att misstänka dig för baktankar.

Använd kapitulationstaktik till att förvandla svaghet till makt

När du är svagare och förstår att du kommer att förlora, kämpa då aldrig för hederns skull utan välj i stället att ge upp. Överlämnandet ger dig tid att återhämta dig och omgruppera samt tid att plåga och irritera din erövrare samt även tid till att vänta på att hans eller hennes kraft ska avta.

Ge honom eller henne inte tillfredsställelse att slåss och besegra dig, utan ge upp först. Genom att vända andra kinden till gör du honom eller henne upprörd och orolig. Gör kapitulation till ett maktverktyg i stället.

Koncentrera dina krafter

Bevara din kraft och energi genom att hålla koncentrationen riktad mot dina starkaste sidor. Du vinner mer på att hitta en rik gruva och bryta och tränga djupare ner än genom att flyga från blomma till blomma likt en humla – intensiteten vinner alltid i längden.

När du letar efter kraft att lyfta dig, hitta en enda; det enda återhämtningsmetod och lik en fet ko kommer detta ge dig mjölk under lång tid framöver. Här gäller långsiktighet. Anordna och anlägg en trädgård att ta hand om och se den blomstra bara för dig. Detta kan görs i det lilla såväl som i det stora.

Spela den perfekta gentlemannen eller hovdamen

Den perfekta hovdamen trivs i en värld där allt kretsar kring makt och politisk fingerfärdighet. Hon bemästrat konsten att inrikta sig, hon smickrar, ger efter för överordnade och hävdar makt över andra på det mest sneda och graciösa sätt. Lär dig och tillämpa hovrättens lagar och tänk på att det inte finns någon gräns för hur långt du kan nå.

Återskapa dig själv

Acceptera aldrig de roller som andra påtvingar dig. Återskapa dig själv genom att skapa en ny identitet, likt artisten Madonna som ständigt återupptäcker sig själv – en som väcker uppmärksamhet och aldrig tråkar ut publiken. Var mästare över din egen bild i stället för att låta andra definiera den åt dig. Inkorporera dramatik i dina offentliga gester och handlingar – din kraft kommer att förstärkas och din karaktär kommer att verka större än livet.

Håll dina händer rena

Du måste utverka och utveckla ett mönster av artighet och effektivitet, dina händer får aldrig bli nedsmutsade av misstag och otäcka handlingar. Behåll ett fläckfritt ansande genom att använda andra som syndabockar och dölj dina mer smutsiga steg genom att de mer likar gulliga katt tassar allt för att dölja ditt långsiktiga engagemang.

Spela på människors behov av att tro – skapa kult kring dig – få följare

Människor har en överväldigande önskan att tro på något. Sug upp detta behov. Bli den som de önskar genom att erbjuda dem något de vill ha, en ny tro att följa kanske? Håll dina ord vaga men fulla av löfte. Betona med entusiasm och framför det rationella genom klart tänkande. Ge dina nya följare ritualer att utföra, be dem att göra uppoffringar för din räkning. I frånvaro av organiserad religion kommer ditt nya trossystem att ge dig en otrolig kraft.

Våga handling

Om du är osäker på ett tillvägagångssätt, försök dig då inte på det. Dina tvivel och tvekan kommer att negativt påverka ditt utförande. Skygghet är farligt, bättre att gå in med djärvhet. Alla misstag du begår genom fräckhet korrigeras enkelt med mer fräckhet. Alla beundrar de djärva, de modiga – ingen hedrar den blygsamma.

Planera, hela vägen till slutet

Slutet är allt – man kan aldrig nog underskatta finalen. Titta bara på våra kända partiledare. De landar mjukt utomlands, med fyllda fickor och prestigefulla uppdrag. Planera hela vägen dit. Ta hänsyn till alla möjliga konsekvenser, hinder och lyckovändningar som kan vända ditt hårda arbete som kan sluta med att äran går till andra.

För dagboksanteckningar. Försumma aldrig detta. Även om du inte orkar eller har tid, skriv några rader. Dagboken är guld värd, och endast genom att söka (könsroll + F) hittar du namn, datum och händelser och din dagbok, mins allt. Genom att planera enda till slutet kommer du inte att överväldigas av omständigheterna och du kommer att veta exakt när du ska sluta, i tid.

Styr försiktigt förmögenheten som kommer hjälpa till att bestämma framtiden – tänk långsiktigt – enda till slutet.

Få dina prestationer att till synes verka lätta

Dina handlingar måste verka naturliga och utföras med lätthet. Allt slit, all planering all övning som ligger bakom dom, och även alla smarta knep måste alltid döljas. När du agerar, agera utan ansträngning som om du kunde göra mycket mer. Undvik frestelsen att avslöja hur hårt du arbetat, det väcker bara frågor. Lär aldrig ut några av dina tricks – i annat fall kommer de att användas mot dig.

Styr alternativen; få andra att spela de kort du delar ut

De bästa bedrägerierna är de som verkar genom att personer gör egna val. Dina offer känner att de har kontroll, men det är faktiskt bara dina dockor. Ge folk alternativ som bara gynnar dig, som bara är till din fördel, vad de än väljer. Tvinga dem att göra val mellan det minsta av två onda saker, som båda tjänar ditt syfte.

Spela till folks fantasier

Sanningen undviks ofta av människor då den både är ful och obehaglig. Utgjuta detta och ge alternativ som stimulerar till mystik och fantasi. Hölj skeenden som du ligger bakom i dunkel, så som ödet eller karma. Avslöja aldrig sanningen och verkligheten om du inte samtidigt är beredd på ilskan och besvikelserna.

Livet är så hårt och plågsamt att människor skapar romantik eller trolla fram fantasier och dessa är som oaser i öknen för dom – alla flockas till dem. Det ligger stor kraft i att utnyttja massornas fantasier.

Ta redan på var människans svaghet – så kallade tumskruvar

Hur stark en människa än är har vi alla svaga punkter. Alla har således en svaghet, en lucka i slottsmuren. Den svagheten kan till exempel vara en osäkerhet, en okontrollerbar känsla, rädsla eller behov; det kan också vara ett litet hemligt nöje. Hur som helst, när det väl hittats är det en tumskruv som du kan vrida till din fördel.

Var kunglig eller drottninglik på ditt eget sätt, agera som en kunglighet för att bli behandlad som en

Sättet du bär dig, din hållning kommer ofta att avgöra hur du blir behandlad. Bär alltid kläder som är hela och rena, även om du innerst inne är en hippie eller revolutioner. Annars riskerar du i det långa loppet att framstå som vulgärt eller att vanligt folk inte kommer respekterar dig.

För en kung respekterar sig själv och inspirerar andra till samma känsla. Genom att agera kungligt och säker får detta dig att verka förutbestämd att bära en krona.

Bemästra tajmingen svåra konst

Verkar aldrig ha bråttom. Att ha bråttom, att verka jäktad eller än värre stressad uppenbarar en brist på kontroll över dig själv som andra ser. Visa alltid tålamod, som om du vet att allt bara kommer till dig så småningom. Bli en expert på detta med rätta tillfället – det rätta ögonblicket.

Ge akt på tidsandan, på trenderna för detta kommer att föra dig till makten. Lär dig att stå tillbaka när tiden ännu inte är mogen samt att omvänt häftigt slå till när tiden är inne.

Förkasta saker du inte kan få – ignorans är den bästa sätt att hantera det ouppnåeliga

Ju mer uppmärksamhet du ägnar åt en fiende, desto starkare gör du honom; och ett litet misstag blir ofta värre och mer synligt när man försöker fixa till det. Ibland är det bäst att lämna saker ifred. Om det är något du vill ha men inte kan få, visa bara förakt för det. Ju mindre intresse du avslöjar, desto mer överlägsen verkar du.

Skapa avledande manövrar genom strålglans

Starka bilder och storslagna symboliska gester skapar aura av makt – alla reagerar på dem. Kringgärda dig med fascinerande bilder och strålande symboler som förstärker din närvaro. Bländad av skenet kommer ingen att märka vad du verkligen gör.

Tänk på ett sätt, ditt sätt, men bete dig utåt som andra

Om du gör en stor sak av att gå emot tiden, ge emot kollektivet och visa upp dina okonventionella idéer och ditt oortodoxa tänkesätt kommer folk bara att tro att du bara vill ha uppmärksamhet och att du ser ner på dem. De kommer att hitta ett sätt att straffa dig för att få de att känna sig underlägsna. Det är mycket smartare att smälta in. Dela din originalitet endast med familjen och toleranta vänner – de som säkert kommer att uppskatta dig.

Rör runt i grytorna – provocera genom lugn

Ilska och andra starka känslor är alltid strategiskt kontraproduktiva. Du måste alltid visa dig lugn och vara objektiv. Men om du kan göra dina fiender arga samtidigt som du håller dig lugn får du en bestämd fördel. Få dina fiender ur balans. Hitta sprickan i deras fåfänga genom röra runt i grytorna samtidigt som du håller i trådarna.

Nej till gratislunchen

Det som erbjuds gratis är alltid farligt, ty det innebär vanligtvis ett trick eller en dold skyldighet – en outtalad skuld. Det som är värt något, är alltid värt att betala för. Glöm inte det. Genom att betala för dig håller du avstånd från tacksamhet, skuld eller bedrägeri. Ofta är det också klokt att betala hela priset men var samtidigt omvänt generös med dina pengar – generositet är ett tecken samt även en magnet för makt.

Gå aldrig in i en stor mans skor

Det som sker först framstår alltid som bättre och mer originellt än det som kommer efter. Om du har berömd förälder, måste du uppnå dubbla deras prestationer för att överglänsa dem. Gå inte vilse i andras skuggor, eller fastna i något förflutet du själv inte skapat. Fastställ ditt eget namn och identitet genom att ändra kurs. Döda idén om din överlägsna fader; förakta hans arv – få makt genom att lysa på ditt eget sätt.

Klå herden så kommer fåren kommer att skingras

Problem kan ofta spåras till en enda stark individ – den arrogante underhuggaren. Om du ger sådana människor utrymme att verka, kommer andra att ge efter för deras negativa inflytande. Vänta inte på att problemen förökar sig och försök inte förhandla med dem. Neutralisera deras inflytande genom att isolera eller förvisa. Slå ut källan till besväret och fåren kommer att spridas.

Använd och arbeta med andras hjärtan och sinnen

Tvång skapar en reaktion som så småningom kommer att motverka dig. Du måste förföra andra att vilja gå i din riktning. Person du förfört blir din lojala bonde. Förföra andra innebär att operera på deras individuella psykologi och svagheter. Mjuka upp deras motståndskraft genom att arbeta och spela på deras känslor – spela på det de tycker om samt vad det de fruktar. Ignorerar du andras hjärtan och sinnen kommer de till sist att hata dig.

Avväpna och provocera med spegeleffekten

Spegeln speglar verkligheten, men den är också det perfekta verktyget för bedrägeri. När du speglar dina fiender och gör precis som dom gör, kan de inte lista ut din strategi. Spegeleffekten hånar och förödmjukar dom också, vilket får dem att överreagera.

Genom att hålla upp en spegel förför du dom med illusionen att du delar deras värderingar; genom att hålla upp en spegel för deras handlingar, lär du dem en läxa. Få kan motstå kraften i spegeleffekten.

Predika behovet av förändring, men reformera aldrig för mycket på en gång.

Alla förstår motvilligt behovet av förändring (i det abstrakta) men på det dagliga planet är människor vanedjur. För mycket innovation är traumatiskt och kommer att leda till revolt. Om du är ny i en maktposition, eller en utomstående som försöker bygga en maktbas, visa respekt för det gamla sättet att göra saker på. Om förändring är nödvändig, låt det kännas som en mild förbättring, av det förflutna.

Framstå aldrig som perfekt

Att framstå som bättre än andra är alltid farligt, men farligast av allt är att verka som att man inte har några fel eller svagheter. Avund skapar tysta fiender. Det är smart att ibland visa defekter och erkänna ofarliga laster, för att avleda avund och framstå som mer mänsklig och tillgänglig. Endast gudar och döda kan verka perfekta ostraffat.

Vid seger, sluta i tid

Segerögonblicket är ofta ögonblick av största fara. I segerns hetta kan arrogans och övermod driva dig förbi målet du ursprungligen siktat på, och genom att gå för långt får du fler fiender än de du besegrat. Låt inte framgången gå dig till huvudet. Tänk på att det inte finns någon ersättning för strategi och noggrann planering. Sätt upp ett mål och sluta när du nått målet.

Anta formlöshetens obestämda figur

Genom att ta form, genom att ha en synlig plan öppnar du dig för attack. I stället för att anta en form som din fiende kan förstå, håll dig anpassningsbar och på resande fot. Acceptera det faktum att ingenting är säkert och ingen lag är fixt. Det bästa sättet att skydda sig är att vara så flytande och formlös som vatten; satsa aldrig på stabilitet eller varaktig ordning. Allting förändras.

Text och översättning: Erik Forsman

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq