Teknisk valsamverkan för att bryta 8 klöverns dominans – #Valet2022

publicerad 16 maj 2022
- av Jan Norberg
Jan Norberg, 10 juli 2021, selfie

OPINION. Vilka är då medlen och metoderna för att kunna spräcka 8-klöverns totala väljarförakt? Vi har på senare år sett hur ganska många svenska medborgare tröttnat på politikernas fullständiga likgiltighet gentemot sina ursprungliga svenska medborgare. Är folkrörelsernas tid i Sverige ett minne blott?

Text: Jan Norberg | #valet2022

De nya folkrörelserna har i och för sig tagit sig lite olika former och uttryckssätt. De olika rörelserna har kanske inte alltid varit helt enade om sina respektive prioriteringar, men man verkar vara hyggligt eniga om en sak.

Svensk partipolitik måste förnyas och det mycket fort, annars övergår demokratin till en nattväktarstat som får fokusera på att hålla sina medborgare i schack med brutala metoder. Vi är på god väg redan nu. Dvs de av oss som ser detta komma!

Polisens tillkortakommanden

Polisens politisering, det s.k. Södertörnsyndromet, har genom Dan Eliassons försorg nu fått livsfarliga konsekvenser för den svenska ursprungsbefolkningen och därmed förlamat alla poliser i deras tjänsteutövning. Tack Dan Eliasson.

När våldet från islamska och kriminella klangrupperingar uppmuntras samtidigt som polisen uppträder med stor brutalitet när ursprungssvenskar på ett fredligt sätt vill manifestera sin oro för den samhällsordning, som våra 8 riksdagspartier tycks vara överens om är den rätta, ja, då har vi ett demokratiskt jätteproblem i Sverige.

Vad kan olika svenska folkrörelser göra?

Vilka möjligheter har då alla ursprungssvenskar att påverka den politiska utvecklingen i Sverige om samtliga riksdagspartier i stort sett är överens om den samhällsordning, vilken vi nu snabbt ser falla samman inför våra egna ögon?

Den så djupt odemokratiska 4 %-spärren för att komma in i Riksdagen sätter effektivt käppar i hjulet för alla människor med ambitioner att försöka göra något åt den nu rådande samhällsordningen.

Kommer Stram Kurs att påverka det svenska valet?

Den dansk svenske juristen och politikern Rasmus Paludan har med sitt svenska parti Stram Kurs valt ett mer spektakulärt sätt att påverka den sovande svenska ursprungsbefolkningen. Hans strategi är tydligt polariserande och hans budskap är att åskådliggöra den risk som det innebär att låta klankulturen från MENA successivt få flytta fram sina islamska positioner.

Rasmus Paludans strategi bygger på att visa upp konsekvenserna av en helt oreglerad massinvasion, han lyckas enligt mitt sätt att se det, ganska bra. Genom att utmana de våldsälskande islamisterna så tvingar han alla ursprungssvenskar att ta ställning.

Nya politiska partier uppstår i en rasande takt

Utan att ta ställning till fördel för något speciellt parti av dessa nya uppstickarpartier så har de ett gemensamt problem, det stavas den 4 % spärr som effektivt utestänger dem från att komma in i Riksdagen.

För att ändå exemplifiera ett sådant nytt parti som uppstått, Knapptryckarna, så försöker de på ett nytt sätt organisera sin verksamhet. Deras idéer präglas av ett påtagligt inslag av direktdemokrati där medborgarna via omröstningar i en så kallad röstmotor skall avge sin mening i olika sakfrågor. Partiets representanter förbinder sig då att följa majoritetens beslut då det blir dags för votering i Riksdagens plenisal.

Det finns enligt Valmyndigheten ett ganska stort antal nya s.k. uppstickarpartier, hur många av alla dessa partier som har en rimlig chans att ta sig in i Riksdagen är det mycket svårt att säkert bedöma. Dock kan man med relativt stor säkerhet utgå ifrån att inget av dessa nya partier sannolikt kommer över 4 %-spärren.

Valsamverkan
Bild: Hans Jensevik

Är någon form av teknisk valsamverkan lösningen?

Det finns en legal väg att runda 8-klöverns totala dominans. Den stavades valteknisk samverkan då den förmodligen prövades för sista gången för 30 år sedan. Det var på det sättet som KDS (KD) tog sig in i Riksdagen. KD sitter som bekant kvar i Riksdagen.

De tilltänkta KD-ledamöterna varvades in på valbara platser på Centerpartiets valsedlar. Denna öppenhet resulterade i mediala drev som skadade Centerpartiet allvarligt, men även KD, som endast fick in sin kommande partiledare Alf Svensson, men det räckte för att inifrån riksdagen bygga upp partiet.

Nu prövas nya samarbetsformer och mest intressant är Teknisk Valsamverkan

Låt oss börja med modellen för Teknisk Valsamverkan i sin enklaste form. Den innebär INTE att något av de deltagande uppstickarpartier behöver underordna sig något annat parti. Valsamverkan är bara en helt legal teknisk metod för att komma in i Riksdagen, därefter agerar alla partier som ingått i denna tekniska valsamverkan helt fritt.

Förvisso behövs en paraplyorganisation som alla uppstickarpartier går in under innan valet, något som dock är rena teknikaliteter. Väl inne i Riksdagen så är alla uppstickarpartier helt autonoma och röstar helt självständigt.

Paraplyorganisationen är vanligtvis en ideell förening, en tillhandahållare av verktygslådan för de olika partiernas tekniska valsamverkan. För att sticka ut i det mediala bruset och vara attraktiv behöver paraplyorganisationen samla uppstickarpartier med ”politiska hörntänder”.

Det är inte kopior på redan etablerade partier som behövs, därför är det önskvärt att plattformen för teknisk valsamverkan innehåller funktioner som medger att en säker omröstningsprocedur finns, allt för att kunna möta kraven på en fungerande direktdemokrati i frågor som läggs fram för väljarnas val.

Kampmoralen hos uppstickarpartierna är mycket god, men..

I sin iver att mana fram positiva känslor inom respektive parti så vill ytterst få av uppstickarpartiernas medlemmar medge att de av egen kraft är oförmögna att ta sig in i Riksdagen. Det skulle ju vara dåligt för den interna kampmoralen i varje sådant parti.

Sitter man som jag på ordentlig distans från den svenska valrörelsen så inser jag ändå att vi alla som överväger att rösta på något av dessa uppstickarpartier måste inse de realiteter vi har att förhålla oss till. Frågan blir för oss väljare om dessa uppstickarpartier kan ta sig samman och ingå i en teknisk valsamverkan?

NewsVoice har en ide om att i samarbete med Perspektiv TV att bjuda in representanter för några av dessa uppstickarpartier med den givna frågan om de kan tänka sig att medverka i en organiserad teknisk valsamverkan. Återstår och se hur många av dessa partiers företrädare som kommer till intervjuer där denna möjlighet diskuteras.

Text: Jan Norberg | #valet2022


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Överväger att lämna in TRE ogiltiga valsedlar.
  Undrar om Magdalena Andersson tänker betrakta dem som sina?
  Det är ju för övrigt VALMYNDIGHETEN som avgör valresultatet genom ”fuskräkning”, eller hur? Där lämnas medborgarna inga GARANTIER ! ! !

 • Överväger att lämna in TRE ogiltiga valsedlar.
  Undrar om Magdalena Andersson tänker betrakta dem som sina?
  Det är ju för övrigt VALMYNDIGHETEN som avgör valresultatet genom “fuskräkning”, eller hur? Där lämnas medborgarna inga GARANTIER ! ! !

 • Korruptionen är förmodligen mer omfattande än vad man ens vågar tänka. WEF & co, eller andra kålrötter som delar deras intressen, har ett finger med i spelet och valresultatet kommer därmed manipuleras. Frågan är i vilken utsträckning, det finns inget område som är heligt för dessa strukturer. Vi lever i en tid när all skit kommer upp till ytan, vilket börjar bli allt mer uppenbart, och skithuset de kallar Riksdagen är inget undantag.

  De är så illa pressade att de inte skyr några medel och snacket om demokrati är till stor del att spel för gallerierna. Dock hade jag jublat om uppstickarpartier hade fått en betydande andel av folkets röster. För varje sunt tänkande svensk torde det vara otänkbart att rösta på något av de etablerade riksdagspartierna.

  • Sten, du skriver:

   “Dock hade jag jublat om uppstickarpartier hade fått en betydande andel av folkets röster. För varje sunt tänkande svensk torde det vara otänkbart att rösta på något av de etablerade riksdagspartierna.”

   Som framgått kan alla dessa uppstickarpartier mycket väl få en betydande andel av folkets röster, men vad hjälper det när inget av dessa partier av egen kraft kommer över 4 % spärren i Riksdagsvalet.

   Jag tror att jag fångat in frustrationen hos många vilka tycker som du och jag. Frustrationen beror nog dessvärre på en massiv okunskap om hur vårt svenska valsystem fungerar i praktiken. Det behöver vi alla hjälpas åt att ändra på inför valet.

   Nästa artikel i denna serie kommer därför att handla om islamistpartiet Nyans och hur de på riktigt kan ta plats i Sveriges riksdag. Bäva månde Sossarna!!

  1. Sent påtänkt. (Sent skall syndarna vakna) De flesta partier har redan låst sina listor OCH har hybris … som vanligt … eller har redan drabbats av depression och lagt ned, likt Kommunistiska partiet.
  2. Valsamverkanspartiet har tjatat om valsamverkan mycket länge OCH har en öppen lista. Vi har ännu inte beställt valsedlar. Välkomna om ni anser att valsamverkan är en bra idé! Alla seriösa partier är inbjudna. Alla från AfS till Kommunistiska partiet. Nix to The Six är också inbjudet givetvis. Här intervjuar jag Hans Jensevik: https://archive.org/details/intervju-med-hans-jensevik-nix-to-the-six
  3. Valmotorer på osäker hårdvara på osäkra OS och osäkra appar från främmande makter, med maktambitioner, med inkompetenta användare är inte säkert nog. Knapptryckarnas galjonsfigur vet redan om att Knapptryckarna är osäkert: https://archive.org/details/telefonsamtal-martin-gustavsson-ulf-bejerstrand-2021-08-27
 • Mkt bra skrivet. Men, ser att allt är ” riggat – teater” och kommer inte att rösta för första gången. Det är andra krafter som styr. Det finns få vägar som nu kan leda till förändring: folk måste ut på gatorna. Alternativt är att den systemkritiska kompetensen stannar hemma fr jobbet- money talks – i sitt missnöje. Karl Denninger har haft träffande inlägg på sin blogg om detta, då gällande obligatorisk vaccination ( eller förlora jobbet). Med andra ord sitter vi fast i denna skit tills folk vaknar. svensken är så ……manipulerad och vaknad sannolikt inte.

  • Glenn, det är inga andra krafter som styr, däremot påverkar dessa “krafter” de som styr. Våra politiker har genom partistödspengar från svenska skattebetalare gjort sig oberoende av svenska väljare.

   Det krävs bara ett fåtal väljare vart 4:e år för att de ändå kommer att sitta kvar, förvisso är det svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att påverka alla dessa politiker i olika sakfrågor. De politiska karriäristerna ser på oss väljare som röstboskap.

   Genom att inte rösta så ger du dessa politiker frirum att göra precis tvärtemot vad du och andra soffliggare egentligen tycker borde göras. Det är fegt att inte rösta, du lämnar walk over till korrupta politiker och deras inkomstbringande lobbyister vilka då får det ännu enklare att påverka vad våra politiker skall trycka på för knapp vid voteringarna i Riksdagen.

   Gör din plikt och rösta på något av alla dessa uppstickarpartier, mig är det egalt vilket av dessa partier du röstar på så länge det leder till att 8-klöverns dominans spräcks.

   Vi väljare kan bara med våra fötter visa vad vi tycker. Genom att lägga upp dina fötter på soffan ger du alla de vilka du verkar avsky ännu större manöverutrymme.

   Vill du det?

  • Borde vara var mans skyldighet o rösta
   Och ge sig ut på gatorna är givetvis det bästa sättet o väcka opinion bland folket o signalera folkets missnöje mot våra ruttna politiker.
   Frågan är bara, vem har receptet o folket ut på gatorna i tusental som i Frankrike, tippa o spruta gödsel på regeringsbyggnader, gå man ur huset, det är vad borde hända också i Sverige

 • Korruptionen är förmodligen mer omfattande än vad man ens vågar tänka. WEF & co, eller andra kålrötter som delar deras intressen, har ett finger med i spelet och valresultatet kommer därmed manipuleras. Frågan är i vilken utsträckning, det finns inget område som är heligt för dessa strukturer. Vi lever i en tid när all skit kommer upp till ytan, vilket börjar bli allt mer uppenbart, och skithuset de kallar Riksdagen är inget undantag.

  De är så illa pressade att de inte skyr några medel och snacket om demokrati är till stor del att spel för gallerierna. Dock hade jag jublat om uppstickarpartier hade fått en betydande andel av folkets röster. För varje sunt tänkande svensk torde det vara otänkbart att rösta på något av de etablerade riksdagspartierna.

  • Sten, du skriver:

   “Dock hade jag jublat om uppstickarpartier hade fått en betydande andel av folkets röster. För varje sunt tänkande svensk torde det vara otänkbart att rösta på något av de etablerade riksdagspartierna.”

   Som framgått kan alla dessa uppstickarpartier mycket väl få en betydande andel av folkets röster, men vad hjälper det när inget av dessa partier av egen kraft kommer över 4 % spärren i Riksdagsvalet.

   Jag tror att jag fångat in frustrationen hos många vilka tycker som du och jag. Frustrationen beror nog dessvärre på en massiv okunskap om hur vårt svenska valsystem fungerar i praktiken. Det behöver vi alla hjälpas åt att ändra på inför valet.

   Nästa artikel i denna serie kommer därför att handla om islamistpartiet Nyans och hur de på riktigt kan ta plats i Sveriges riksdag. Bäva månde Sossarna!!

  1. Sent påtänkt. (Sent skall syndarna vakna) De flesta partier har redan låst sina listor OCH har hybris … som vanligt … eller har redan drabbats av depression och lagt ned, likt Kommunistiska partiet.
  2. Valsamverkanspartiet har tjatat om valsamverkan mycket länge OCH har en öppen lista. Vi har ännu inte beställt valsedlar. Välkomna om ni anser att valsamverkan är en bra idé! Alla seriösa partier är inbjudna. Alla från AfS till Kommunistiska partiet. Nix to The Six är också inbjudet givetvis. Här intervjuar jag Hans Jensevik: https://archive.org/details/intervju-med-hans-jensevik-nix-to-the-six
  3. Valmotorer på osäker hårdvara på osäkra OS och osäkra appar från främmande makter, med maktambitioner, med inkompetenta användare är inte säkert nog. Knapptryckarnas galjonsfigur vet redan om att Knapptryckarna är osäkert: https://archive.org/details/telefonsamtal-martin-gustavsson-ulf-bejerstrand-2021-08-27
 • Mycket bra artikel Jan Norberg. Peter Grfströms inlägg är också värdefulla . Eftersom jag själv tog initiativ till minst tre samverkansmöten jan-mars så vet jag såväl möjligheter som var skon klämmer. Tyvärr verkar det som att det egna oförståndet står över den tuffa realiteten att det behövs ca 250 000 röster för att ta sig in. Med nuvarande konkurrens kommer ingen klara den gränsen,tror jag. Fast nu börjar en del ungdomar inse detta, Men varför inte Jan Norberg ta initiativ själv till ett zoommöte med representanter (de som säger ja till ngn form av samverkan ) från 3-6 av de partier som står listade (Jag kan bistå bakom kulisserna med min erfarenhet – men erkänner mig förbrukad) . Nix-to-the six valsamverkanslista är mycket snarlik den jag presenterade till flera vid Bunkermöte tidigt i år – men nu måste man också kunna reglementet hos valnämnden. En del viktiga sistadatum är redan passerade. Alltså Jan Norberg. Sök upp två medarbetare och sedan jämka ihop de andra!

 • På nix to the six ger dom ej konkret exempel men säger att formeln som fördelar mandat ska tillämpas även på det mindre antalet som går till denna valsamverkans parti. Om dom lyckas precis komma över spärren och får 14 mandat motsvarar ett fokuspartis 0,3% av rösterna 1.05 mandat. Det skulle antagligen accepteras som att deras kandidat får ett självständigt mandat. Men räkna vidare på fler exempel så ser ni att det uppkommer problem som inte går att lösa med hela mandat. Och då uppkommer ett behov av intern diplomati

  • Lottning är mitt förslag i Valsamverkanspartiet. Kandidaterna överst på listan kommer in först och alla kan kämpa för att partiet skall få ännu fler mandat och för att personligen bli inkryssade. För att bli inkryssad behöver man mer än 5% av kryssen på partiet har jag för mig.

 • 8-klövern är ett passande uttryck. Partier med egen färg, men ingen egen agenda. Tillsammans bildar riksdagspartierna en ytligt sett vacker regnbåge, med HBTQI som belysning och migration som dekoration.
  Fyrklöver lär ge tur, men Åttaklöver för tankarna till någont fyrbent, fyrkantigt med klövar och kanske snett grinande tvetungat tryne…?

 • 4% av 349 är ungefär 14 mandat. Hur ska alla som ingick kunna vara fria att föra sin egen politik efter valet?Trolig lösning: man måste samarbete även efter valet med en miniatyrriksdag och ett mått av diplomati internt. Den som fick motsvarande 0.3 mandat vill ha mer att säga till om än den som fick 0.2 så någon ‘miniordförande’ måste jämka ihop det

 • Utan en effektiv valsamverkan är risken stor att ingen kommer in o allt fortsätter som förut, många har bra tankar men det egna Egot går före, därför vore det viktiga att dessa EGON kunde valsamverkan.
  Jag trodde att de kunde vara möjligt men efter några månaders hårt arbetsdagar nära dygnet runt, ansåg jag att det egna egot av de ledande, blev ohållbart, jag gav upp. Tror inte att ett enmansparti kan lyckas, inte heller med tjo o hej, det håller inte enda till mål, många tröttnar
  Tror inte heller man kan driva ett parti utan ärliga oberoende sakkunniga på olika områden
  Nix to the Six tror jag på, om flera partier kunde gå under Hans Jenseviks flagga, då kunde vi kanske få förändring på riktigt, den mannen vet vad han talar om  

  • Bästa Rita. Jag har också haft mina duster med Ulf b, men han börjar nu också inse att utan valsamverkan kommer ingen in. Genom att övriga partiers ledande namn faktiskt kan bidra inom Knapptryckarna med motionsskrivande och opinionsbildning så skulle ändå deras fina idéer bli representerade i Riksdagen. Du kanske tillsammans med Jan Norberg kunde bilda en liten kommission för att samla övriga partier – och med den ursprungliga grundidén ändå utmana och slå ut de six. Ursprungligen såg det ut så här: Knapptryckarna – http://www.frihetsverige.se Precis som du skriver , att du gav upp , så var det nära att jag gjorde likadant – men för mycket står på spel. Speciellt måste vi nu få folkomrösta om NATO

   • Det är bra. I det här läget är det inte de stora egenkära ledarna med visioner som behövs utan många små rörliga kompromissvilliga människor som kan och vill samverka.

   • Tyvärr handlar det om en man i två skepnader, det han utsatte oss för var oförlåtligt o kan drabba vem som helst som vågar komma med egna tankar o förslag, då hamnar man under en intern rättegång, nästa som om du mördat någon, inte konstigt als med alla dessa avhopp, dom är troligen många flera vad vi känner till, jag vet 7st som avgick under ett mycket kort spann, 5 avgick samtidigt. Nej, jag har inte mycket till för UB & Co, det kommer aldrig hålla i längden, jag följer med stor nyfikenhet Hans Jensevik, den mannen är kunnig o smart o jag hopps innerligen att han kommer in, då kan vi få se förändring på riktigt med direktdemokrati inkluderat med sund folkbildning, jag kan bar önska lycka till för KT o hoppas att UB lärt sig någonting hur han behandlar sina partikamrater  

 • Mkt bra skrivet. Men, ser att allt är ” riggat – teater” och kommer inte att rösta för första gången. Det är andra krafter som styr. Det finns få vägar som nu kan leda till förändring: folk måste ut på gatorna. Alternativt är att den systemkritiska kompetensen stannar hemma fr jobbet- money talks – i sitt missnöje. Karl Denninger har haft träffande inlägg på sin blogg om detta, då gällande obligatorisk vaccination ( eller förlora jobbet). Med andra ord sitter vi fast i denna skit tills folk vaknar. svensken är så ……manipulerad och vaknad sannolikt inte.

  • Glenn, det är inga andra krafter som styr, däremot påverkar dessa “krafter” de som styr. Våra politiker har genom partistödspengar från svenska skattebetalare gjort sig oberoende av svenska väljare.

   Det krävs bara ett fåtal väljare vart 4:e år för att de ändå kommer att sitta kvar, förvisso är det svårt, för att inte säga nästan omöjligt, att påverka alla dessa politiker i olika sakfrågor. De politiska karriäristerna ser på oss väljare som röstboskap.

   Genom att inte rösta så ger du dessa politiker frirum att göra precis tvärtemot vad du och andra soffliggare egentligen tycker borde göras. Det är fegt att inte rösta, du lämnar walk over till korrupta politiker och deras inkomstbringande lobbyister vilka då får det ännu enklare att påverka vad våra politiker skall trycka på för knapp vid voteringarna i Riksdagen.

   Gör din plikt och rösta på något av alla dessa uppstickarpartier, mig är det egalt vilket av dessa partier du röstar på så länge det leder till att 8-klöverns dominans spräcks.

   Vi väljare kan bara med våra fötter visa vad vi tycker. Genom att lägga upp dina fötter på soffan ger du alla de vilka du verkar avsky ännu större manöverutrymme.

   Vill du det?

  • Borde vara var mans skyldighet o rösta
   Och ge sig ut på gatorna är givetvis det bästa sättet o väcka opinion bland folket o signalera folkets missnöje mot våra ruttna politiker.
   Frågan är bara, vem har receptet o folket ut på gatorna i tusental som i Frankrike, tippa o spruta gödsel på regeringsbyggnader, gå man ur huset, det är vad borde hända också i Sverige

 • Mycket bra artikel Jan Norberg. Peter Grfströms inlägg är också värdefulla . Eftersom jag själv tog initiativ till minst tre samverkansmöten jan-mars så vet jag såväl möjligheter som var skon klämmer. Tyvärr verkar det som att det egna oförståndet står över den tuffa realiteten att det behövs ca 250 000 röster för att ta sig in. Med nuvarande konkurrens kommer ingen klara den gränsen,tror jag. Fast nu börjar en del ungdomar inse detta, Men varför inte Jan Norberg ta initiativ själv till ett zoommöte med representanter (de som säger ja till ngn form av samverkan ) från 3-6 av de partier som står listade (Jag kan bistå bakom kulisserna med min erfarenhet – men erkänner mig förbrukad) . Nix-to-the six valsamverkanslista är mycket snarlik den jag presenterade till flera vid Bunkermöte tidigt i år – men nu måste man också kunna reglementet hos valnämnden. En del viktiga sistadatum är redan passerade. Alltså Jan Norberg. Sök upp två medarbetare och sedan jämka ihop de andra!

 • På nix to the six ger dom ej konkret exempel men säger att formeln som fördelar mandat ska tillämpas även på det mindre antalet som går till denna valsamverkans parti. Om dom lyckas precis komma över spärren och får 14 mandat motsvarar ett fokuspartis 0,3% av rösterna 1.05 mandat. Det skulle antagligen accepteras som att deras kandidat får ett självständigt mandat. Men räkna vidare på fler exempel så ser ni att det uppkommer problem som inte går att lösa med hela mandat. Och då uppkommer ett behov av intern diplomati

  • Lottning är mitt förslag i Valsamverkanspartiet. Kandidaterna överst på listan kommer in först och alla kan kämpa för att partiet skall få ännu fler mandat och för att personligen bli inkryssade. För att bli inkryssad behöver man mer än 5% av kryssen på partiet har jag för mig.

 • 8-klövern är ett passande uttryck. Partier med egen färg, men ingen egen agenda. Tillsammans bildar riksdagspartierna en ytligt sett vacker regnbåge, med HBTQI som belysning och migration som dekoration.
  Fyrklöver lär ge tur, men Åttaklöver för tankarna till någont fyrbent, fyrkantigt med klövar och kanske snett grinande tvetungat tryne…?

 • 4% av 349 är ungefär 14 mandat. Hur ska alla som ingick kunna vara fria att föra sin egen politik efter valet?Trolig lösning: man måste samarbete även efter valet med en miniatyrriksdag och ett mått av diplomati internt. Den som fick motsvarande 0.3 mandat vill ha mer att säga till om än den som fick 0.2 så någon ‘miniordförande’ måste jämka ihop det

 • Utan en effektiv valsamverkan är risken stor att ingen kommer in o allt fortsätter som förut, många har bra tankar men det egna Egot går före, därför vore det viktiga att dessa EGON kunde valsamverkan.
  Jag trodde att de kunde vara möjligt men efter några månaders hårt arbetsdagar nära dygnet runt, ansåg jag att det egna egot av de ledande, blev ohållbart, jag gav upp. Tror inte att ett enmansparti kan lyckas, inte heller med tjo o hej, det håller inte enda till mål, många tröttnar
  Tror inte heller man kan driva ett parti utan ärliga oberoende sakkunniga på olika områden
  Nix to the Six tror jag på, om flera partier kunde gå under Hans Jenseviks flagga, då kunde vi kanske få förändring på riktigt, den mannen vet vad han talar om  

  • Bästa Rita. Jag har också haft mina duster med Ulf b, men han börjar nu också inse att utan valsamverkan kommer ingen in. Genom att övriga partiers ledande namn faktiskt kan bidra inom Knapptryckarna med motionsskrivande och opinionsbildning så skulle ändå deras fina idéer bli representerade i Riksdagen. Du kanske tillsammans med Jan Norberg kunde bilda en liten kommission för att samla övriga partier – och med den ursprungliga grundidén ändå utmana och slå ut de six. Ursprungligen såg det ut så här: Knapptryckarna – http://www.frihetsverige.se Precis som du skriver , att du gav upp , så var det nära att jag gjorde likadant – men för mycket står på spel. Speciellt måste vi nu få folkomrösta om NATO

   • Det är bra. I det här läget är det inte de stora egenkära ledarna med visioner som behövs utan många små rörliga kompromissvilliga människor som kan och vill samverka.

   • Tyvärr handlar det om en man i två skepnader, det han utsatte oss för var oförlåtligt o kan drabba vem som helst som vågar komma med egna tankar o förslag, då hamnar man under en intern rättegång, nästa som om du mördat någon, inte konstigt als med alla dessa avhopp, dom är troligen många flera vad vi känner till, jag vet 7st som avgick under ett mycket kort spann, 5 avgick samtidigt. Nej, jag har inte mycket till för UB & Co, det kommer aldrig hålla i längden, jag följer med stor nyfikenhet Hans Jensevik, den mannen är kunnig o smart o jag hopps innerligen att han kommer in, då kan vi få se förändring på riktigt med direktdemokrati inkluderat med sund folkbildning, jag kan bar önska lycka till för KT o hoppas att UB lärt sig någonting hur han behandlar sina partikamrater  

 • Det vore verkligen bra om man kunde få till en sådan samverkan mellan alla dessa småpartier. Som det ser ut nu kommer jag inte att rösta öht. Tänker inte bidra till ett högt valdeltagande.

  • Helen, det är ingen idé att rösta om man inte tror på den representativa demokratin öht. Inte heller är det nån idé att rösta om inte något av alla partierna har en politik att erbjuda som tilltalar dig.

   Att bli soffliggare är dock det sämsta alternativet, du straffar ingen genom av avstå från att rösta. Tvärtom så väger rösterna från då de vilka faktiskt röstar ännu tyngre.

   Allra värst blir det om du lägger sin röst på ett parti som inte kommer över 4 % spärren. Då ger du partierna som faktiskt tar sig in över spärren en hjälp att få den relativa vikten av en röst (som du i praktiken slängt i avloppet), att väga betydligt tyngre.

   Kanske låter mitt resonemang lite märkligt men om man sätter sig in i konsekvenserna av dagens regler betr valet till Riksdagen så är det primära att vi inte slänger bort våra röster.

   Ta exemplet i artikeln, om dessa uppstickarpartier tillsammans får 39 % av väljarnas röster utan att något av partierna kommer över 4 % spärren och därmed i praktiken stängs ute från Riskdagen.

   Då kommer de vilka röstat på nåt av partierna som faktiskt kommer över 4 % spärren att väga betydligt tyngre då mandaten i Riksdagen skall beräknas och fördelas.

   Jag medger att detta med 4% spärren är ett djävulens påfund men vi kan ju inte låta dagens ordning få fortsätta att hålla opposition utestängd från den politiska arenan.

   • En sak partierna borde arbeta för, få bort 4% spärren snarast, då kan vi få in kunniga personer som kan sin sak, Små partiet borde gå ihop, men det går inte med egoistiska ledare som inte tål om partikamraterna kommer med idéer o tankar, en ledares uppgift är också o lyssna, däremot tror jag att valsamverkan med Hans Jensevik som ledare skulle fungera bra, jag fick ett enormt förtroende för Hans  

    • Tack för ditt förtroende! Tack för våra samtal där vi bara konstaterar att vi kan erbjuda väljarna en lösning men som hästen erbjuda hinken med härligt fint källvatten. Jag väntar på herr ketchup och pratar med ledare för kollektiv som ställda inför möjligheter reduceras till hönsmammor för sin ”flock”! Hur rundar man och når väljarna direkt?

 • Svensken är inte ”mogen” för att slänga ut socialisterna. Medborgaren kan inte på egen hand stoppa ”bidragsflödet”.
  Inte ens Peter Hultqvists politiska bravader kan ändra på det.
  Kan korruptionen avslöjas tydligare?

 • Det vore verkligen bra om man kunde få till en sådan samverkan mellan alla dessa småpartier. Som det ser ut nu kommer jag inte att rösta öht. Tänker inte bidra till ett högt valdeltagande.

  • Helen, det är ingen idé att rösta om man inte tror på den representativa demokratin öht. Inte heller är det nån idé att rösta om inte något av alla partierna har en politik att erbjuda som tilltalar dig.

   Att bli soffliggare är dock det sämsta alternativet, du straffar ingen genom av avstå från att rösta. Tvärtom så väger rösterna från då de vilka faktiskt röstar ännu tyngre.

   Allra värst blir det om du lägger sin röst på ett parti som inte kommer över 4 % spärren. Då ger du partierna som faktiskt tar sig in över spärren en hjälp att få den relativa vikten av en röst (som du i praktiken slängt i avloppet), att väga betydligt tyngre.

   Kanske låter mitt resonemang lite märkligt men om man sätter sig in i konsekvenserna av dagens regler betr valet till Riksdagen så är det primära att vi inte slänger bort våra röster.

   Ta exemplet i artikeln, om dessa uppstickarpartier tillsammans får 39 % av väljarnas röster utan att något av partierna kommer över 4 % spärren och därmed i praktiken stängs ute från Riskdagen.

   Då kommer de vilka röstat på nåt av partierna som faktiskt kommer över 4 % spärren att väga betydligt tyngre då mandaten i Riksdagen skall beräknas och fördelas.

   Jag medger att detta med 4% spärren är ett djävulens påfund men vi kan ju inte låta dagens ordning få fortsätta att hålla opposition utestängd från den politiska arenan.

   • En sak partierna borde arbeta för, få bort 4% spärren snarast, då kan vi få in kunniga personer som kan sin sak, Små partiet borde gå ihop, men det går inte med egoistiska ledare som inte tål om partikamraterna kommer med idéer o tankar, en ledares uppgift är också o lyssna, däremot tror jag att valsamverkan med Hans Jensevik som ledare skulle fungera bra, jag fick ett enormt förtroende för Hans  

    • Tack för ditt förtroende! Tack för våra samtal där vi bara konstaterar att vi kan erbjuda väljarna en lösning men som hästen erbjuda hinken med härligt fint källvatten. Jag väntar på herr ketchup och pratar med ledare för kollektiv som ställda inför möjligheter reduceras till hönsmammor för sin “flock”! Hur rundar man och når väljarna direkt?

 • Svensken är inte “mogen” för att slänga ut socialisterna. Medborgaren kan inte på egen hand stoppa “bidragsflödet”.
  Inte ens Peter Hultqvists politiska bravader kan ändra på det.
  Kan korruptionen avslöjas tydligare?

  • Fredrik, dina spekulationer om vem som tar vem sker ju praktiken efter valet. Då är det så dags att kräkas över valutgången. Vi måste påverka valet nu INNAN valet!!

   Om du frågar mig så är nog ett regeringsalternativ att Sossarna går ihop med Moderaterna, de får då sannolikt cirka 50 % och då ansluter nog också C samt L till en sådan koalition.

   Pga SD:s totalt katastrofala strategi inför valet så kommer socialister i olika konstellationer att göra allt för att hängs sig kvar vid makten.

   Tänk på det när du avger din röst!!

 • Bra Jan!
  Skrev ett mail till Swebbtv angående detta ämne förra gången du tog upp det.
  Har inte fått något svar än. Måste inte betyda något – men ämnet måste belysas.
  Bra med perspektiv TV. Någon annan som hört av sig till Swebbtv?

  • Rolf, jag har redan fått nej tack som svar från SwebbTV. De vill vänta, varför har jag svårt att förstå, men vi lever ju i en fri värld där alla aktörer inom fri media bestämmer själva vad de vill satsa på.

   Detta med teknisk valsamverkan är dock vårt enda hopp om vi på allvar vill spräcka 8-klöverns totala dominans.

   Hjälp gärna till att sprida detta så att alla medlemmar i de olika partierna får ta del av tankarna med teknisk valsamverkan.

   • Hej Jan, bra idé. (Swebbtv är upptagen med att agera kil mellan grupper av svenskar, bl a kristna och muslimer, och ägnar sig inte åt en stark svensk gemenskap oavsett religion, etnicitet, eller politisk färg.). Idén om en paraplyorganisation som kan samla samhällsförbättrare är precis vad som behövs. Bra initiativ!

   • Hej Jan,
    Skrev följande brev nedan till Swebbtv innan jag hann läsa ditt svar.
    Mycket märkligt att de inte vill vädra din ståndpunkt. Den är ju faktiskt den enda till buds stående lösningen precis som du själv skriver. Det får väl bli en kampanj för att skapa en kampanj. Alltså att så många som möjligt skriver in till olika plattformar om denna (din) idé (både skriftbaserade och tv baserade alternativa media) för att få mer spridning. Och även att vända sig till respektive partier.
    Tack för att du lyft frågan Jan!
    Mvh
    Rolf Andersson

    Här kommer mitt brev till Swebbtv som jag skrev för 5 minuter sedan:

    “Hej Swebbtv och Mikael,
    Jan Norberg skrev på Newsvoice om valsamarbete för att alla nybildade partier skall ha en chans att komma in i riksdagen.
    Vore inte det något att lyfta på er plattform.
    Annars riskerar vi stå där med “ingen förändring” och ett gäng nybildade partier som faller utanför både riksdag och 1% nivån för att ens få valsedlar utlagda till nästa val.
    Allt verkar rulla i den riktningen.
    Inte ens Kasselstrand som vid senaste valet trodde (och det gjorde jag också) att han kunde göra en “Ny demokrati:are” och komma in direkt samma år som partiet bildades, tror nu verkligen att hans parti skall komma in. Det låter mer som att de inriktar sig på att få 1% för att bygga vidare därifrån.
    Hur samarbeten skall åstadkommas i praktiken vet jag inte.
    Men att det måste fokuseras på tror jag är väsentligt.
    Mvh
    Rolf Andersson”

    • Tack Rolf för din draghjälp,

     vi gör alla olika prioriteringar och jag har respekt för Swebb TV:s prion. Men då det drar ihop sig till val så borde alla fria/alternativa medier kunna samarbeta mot ett gemensamt mål. Det måste vara överställt alla andra prioriteringar.

     SwebbTV verkar ha en viss faiblesse för stora geopolitiska skeenden där framför allt Magnus Stenlund vill kunna regera i ensamt majestät under Micke Willgerts något mer ödmjuka ledning.

     SwebbTV gör stor nytta och de behövs verkligen men de skulle tjäna på en mer folklig profilering, att behöva löpa PR-mässigt gatlopp i DN där Stenlund angrips personligen är inte värt att ens bemöta. Men med ett stort personligt ego så blir det svårt att inte gå i svaromål på DN:s provokationer.

     Nu gäller det för all alternativmedia att påverka valutgången, inte att vinna prestigebaserade maktkamper mellan självutnämnda intellektuella personligheter.

     • Hej Jan,
      Håller med. Tycker att de gör ett fantastiskt jobb på Swebbtv, men som du säger så är valet prio.
      Vi får väl hojta på annat håll.
      Hur är det med partierna själva – någon som ställt frågan till några av dom och hur de ställer sig?
      Mvh
      Rolf Andersson

      • Har utfrågat olika partier via Valsamverkanspartiet. Min hypotes är att det verkar finnas ett förhållande mellan IQ och förmågan att förstå att man behöver valsamverka. För de med lågt IQ leder detta lätt till intern hybris under en narcissist. Hybrisen kan dock avta med många förluster och då används det lilla IQ:t betydligt effektivare, narscissisten avsätts och pragmatiker tar över. Då blir valsamverkan möjlig.

     • Håller med dig Jan. Magnus har inte riktigt förstått maktens innersta kärna (han står i vägen för sig själv) hur den är konfigurerad samt hur man bör förhålla sig mot dito.

      DN är rika och mäktiga, det är inte SwebbTV och då gäller det att förhålla sig smart i stället. Här går Magnus (inte SwebbTV) head to head i en tuppfight med DN. Osmart. Har en artikel som ligger i NewsVoices pipeline på gång om ämnet, till exempel: desto mer du tänker på din fiende och ger din energi, ju starkare bli denne och SwebbTV skulle naturligtvis helt ignorera DN patetiska utspel som var ämnat för de redan frälsta till lika hjärntvättade. Säg alltid mindre än nödvändigt. När du försöker imponera på människor med ord, desto mer du babblar på, desto större än risken att du framstår som du inte har kontroll. Ju mindre du säger ju mindre är risken att du har fel. Ju mer du pratar, desto mer sannolikt är det att du säger något dumt. Till sist försök inte överglänsa de som har mer makt än du har. I din önskan att imponera gå aldrig för långt i att visa dina talanger, i annat fall finns risken kan du åstadkommer motsatt effekt, och skapar rädsla och osäkerhet från de som har makten och dom kommer dom att attackera dig och det ör vad som nu sker. Makten har riktat in sig på just Magnus. som gör Ledare på Ledare och det är just så som dom vill ha det. Till sist bränner han ut sig i förtid. Ignorera i stället.

     • Hej Jan,
      Har nu varit i kontakt med partiet “Knapptryckarna” och de i sin tur (enligt Bo Jonsson) har varit i kontakt med övriga partier om valsamarbete – även “Nixtothesix” och Hans Jensevik. Men de har fått kalla handen sofar.
      Behöver inte betyda att det är en stängd väg. Bara som det ser ut just nu.
      Så i nuläget finns en mängd initiativ och ett splittrat landskap.
      Men kanske är det ett friskhetstecken på väg mot något.
      Trots allt är “individen” och friheten att tänka självständigt och fritt en motreaktion mot “grupptänket” inom de etablerade konsensus doktrinerna.
      Men verkligheten kräver röster och att komma in i “huset” från kylan utanför.
      Mvh
      Rolf Andersson

      • Rolf, jag vill inte föregå framtida eventuella diskussioner med alla företrädare för de olika partierna, inte heller vill jag så split i rörelsen som nu, i form av olika uppstickarpartier, snabbt växer fram.

       Jag ser min egen roll som den vilken vill ena en splittrad opposition, och då pratar jag opposition utanför den etablerade kretsen av de 8 partierna.

       Jag är bara lite förtvivlad över att tron på det egna partiets förmåga, att av egen kraft ta sig in i Riksdagen, tyvärr är kraftigt överdriven.

       För att uttrycka sig lite överdrivet så vill resp parti mycket mer än de i realiteten kan backa upp. Man saknar alltför ofta den insiktsnivå som krävs för att kunna manövrera sig in i maktens boningar.

       Utan överdrift kan man konstatera att den svenska befolkningen hjärntvättats under så många årtionden att de frivilligt valt att lägga sina öden i de 8 partiernas händer.

       Att då plötsligt känna frihetens och hoppets värme sprida sig får inte gå om intet på samma sätt som när Ny Demokrati kollapsade.

       De nya partierna och dess medlemmar måste lära sig det politiska spelet som de inom 8-klövern utvecklat på ett raffinerat sätt.

      • Tack Jan,
       Man får ta ett steg tillbaks och inse att läget är något trängt och att spela enligt existerande regler är knepigt. Men det finns bra gry i skapandet av nya vägar. Samtidigt är en stor del av befolkningen slavar under auktoritetstroende eller hjärntvätt som du säger.
       Kan man förändra utifrån? Eller måste man för att ha inflytande gå via riksdagen?
       Man får nog fortsätta att känna förtvivlan för att hålla sinnena skärpta.

      • Hej Rolf, betr SwebbTV så såg jag att deras senaste program hade fångat upp min artikelserie om det kommande valet.

       Stenlund som är en jävligt skärpt kille hade insett vad jag berättade om i en tidigare artikel.

       Det kanske trots allt finns en öppning att SwebbTV fördjupar sig i detta med teknisk valsamverkan, vi får väl hoppas på det.

       Cirka 1 timme in i detta inslag pratar Stenlund om den artikel där jag förklarar hur det gått till när SD tog in 3 st “nymoderater” i sin ganska nybildade tankesmedja Oikos under Mattias Karlssons ledning.

       Hoppas att Stenlund läser denna kommentar och hör av sig för ett snack.

       https://swebbtv.se/w/9UXChpub17EFXrkNqfFiny

  • Fredrik, dina spekulationer om vem som tar vem sker ju praktiken efter valet. Då är det så dags att kräkas över valutgången. Vi måste påverka valet nu INNAN valet!!

   Om du frågar mig så är nog ett regeringsalternativ att Sossarna går ihop med Moderaterna, de får då sannolikt cirka 50 % och då ansluter nog också C samt L till en sådan koalition.

   Pga SD:s totalt katastrofala strategi inför valet så kommer socialister i olika konstellationer att göra allt för att hängs sig kvar vid makten.

   Tänk på det när du avger din röst!!

 • Bra Jan!
  Skrev ett mail till Swebbtv angående detta ämne förra gången du tog upp det.
  Har inte fått något svar än. Måste inte betyda något – men ämnet måste belysas.
  Bra med perspektiv TV. Någon annan som hört av sig till Swebbtv?

  • Rolf, jag har redan fått nej tack som svar från SwebbTV. De vill vänta, varför har jag svårt att förstå, men vi lever ju i en fri värld där alla aktörer inom fri media bestämmer själva vad de vill satsa på.

   Detta med teknisk valsamverkan är dock vårt enda hopp om vi på allvar vill spräcka 8-klöverns totala dominans.

   Hjälp gärna till att sprida detta så att alla medlemmar i de olika partierna får ta del av tankarna med teknisk valsamverkan.

   • Hej Jan, bra idé. (Swebbtv är upptagen med att agera kil mellan grupper av svenskar, bl a kristna och muslimer, och ägnar sig inte åt en stark svensk gemenskap oavsett religion, etnicitet, eller politisk färg.). Idén om en paraplyorganisation som kan samla samhällsförbättrare är precis vad som behövs. Bra initiativ!

   • Hej Jan,
    Skrev följande brev nedan till Swebbtv innan jag hann läsa ditt svar.
    Mycket märkligt att de inte vill vädra din ståndpunkt. Den är ju faktiskt den enda till buds stående lösningen precis som du själv skriver. Det får väl bli en kampanj för att skapa en kampanj. Alltså att så många som möjligt skriver in till olika plattformar om denna (din) idé (både skriftbaserade och tv baserade alternativa media) för att få mer spridning. Och även att vända sig till respektive partier.
    Tack för att du lyft frågan Jan!
    Mvh
    Rolf Andersson

    Här kommer mitt brev till Swebbtv som jag skrev för 5 minuter sedan:

    “Hej Swebbtv och Mikael,
    Jan Norberg skrev på Newsvoice om valsamarbete för att alla nybildade partier skall ha en chans att komma in i riksdagen.
    Vore inte det något att lyfta på er plattform.
    Annars riskerar vi stå där med “ingen förändring” och ett gäng nybildade partier som faller utanför både riksdag och 1% nivån för att ens få valsedlar utlagda till nästa val.
    Allt verkar rulla i den riktningen.
    Inte ens Kasselstrand som vid senaste valet trodde (och det gjorde jag också) att han kunde göra en “Ny demokrati:are” och komma in direkt samma år som partiet bildades, tror nu verkligen att hans parti skall komma in. Det låter mer som att de inriktar sig på att få 1% för att bygga vidare därifrån.
    Hur samarbeten skall åstadkommas i praktiken vet jag inte.
    Men att det måste fokuseras på tror jag är väsentligt.
    Mvh
    Rolf Andersson”

    • Tack Rolf för din draghjälp,

     vi gör alla olika prioriteringar och jag har respekt för Swebb TV:s prion. Men då det drar ihop sig till val så borde alla fria/alternativa medier kunna samarbeta mot ett gemensamt mål. Det måste vara överställt alla andra prioriteringar.

     SwebbTV verkar ha en viss faiblesse för stora geopolitiska skeenden där framför allt Magnus Stenlund vill kunna regera i ensamt majestät under Micke Willgerts något mer ödmjuka ledning.

     SwebbTV gör stor nytta och de behövs verkligen men de skulle tjäna på en mer folklig profilering, att behöva löpa PR-mässigt gatlopp i DN där Stenlund angrips personligen är inte värt att ens bemöta. Men med ett stort personligt ego så blir det svårt att inte gå i svaromål på DN:s provokationer.

     Nu gäller det för all alternativmedia att påverka valutgången, inte att vinna prestigebaserade maktkamper mellan självutnämnda intellektuella personligheter.

     • Hej Jan,
      Håller med. Tycker att de gör ett fantastiskt jobb på Swebbtv, men som du säger så är valet prio.
      Vi får väl hojta på annat håll.
      Hur är det med partierna själva – någon som ställt frågan till några av dom och hur de ställer sig?
      Mvh
      Rolf Andersson

      • Har utfrågat olika partier via Valsamverkanspartiet. Min hypotes är att det verkar finnas ett förhållande mellan IQ och förmågan att förstå att man behöver valsamverka. För de med lågt IQ leder detta lätt till intern hybris under en narcissist. Hybrisen kan dock avta med många förluster och då används det lilla IQ:t betydligt effektivare, narscissisten avsätts och pragmatiker tar över. Då blir valsamverkan möjlig.

     • Håller med dig Jan. Magnus har inte riktigt förstått maktens innersta kärna (han står i vägen för sig själv) hur den är konfigurerad samt hur man bör förhålla sig mot dito.

      DN är rika och mäktiga, det är inte SwebbTV och då gäller det att förhålla sig smart i stället. Här går Magnus (inte SwebbTV) head to head i en tuppfight med DN. Osmart. Har en artikel som ligger i NewsVoices pipeline på gång om ämnet, till exempel: desto mer du tänker på din fiende och ger din energi, ju starkare bli denne och SwebbTV skulle naturligtvis helt ignorera DN patetiska utspel som var ämnat för de redan frälsta till lika hjärntvättade. Säg alltid mindre än nödvändigt. När du försöker imponera på människor med ord, desto mer du babblar på, desto större än risken att du framstår som du inte har kontroll. Ju mindre du säger ju mindre är risken att du har fel. Ju mer du pratar, desto mer sannolikt är det att du säger något dumt. Till sist försök inte överglänsa de som har mer makt än du har. I din önskan att imponera gå aldrig för långt i att visa dina talanger, i annat fall finns risken kan du åstadkommer motsatt effekt, och skapar rädsla och osäkerhet från de som har makten och dom kommer dom att attackera dig och det ör vad som nu sker. Makten har riktat in sig på just Magnus. som gör Ledare på Ledare och det är just så som dom vill ha det. Till sist bränner han ut sig i förtid. Ignorera i stället.

     • Hej Jan,
      Har nu varit i kontakt med partiet “Knapptryckarna” och de i sin tur (enligt Bo Jonsson) har varit i kontakt med övriga partier om valsamarbete – även “Nixtothesix” och Hans Jensevik. Men de har fått kalla handen sofar.
      Behöver inte betyda att det är en stängd väg. Bara som det ser ut just nu.
      Så i nuläget finns en mängd initiativ och ett splittrat landskap.
      Men kanske är det ett friskhetstecken på väg mot något.
      Trots allt är “individen” och friheten att tänka självständigt och fritt en motreaktion mot “grupptänket” inom de etablerade konsensus doktrinerna.
      Men verkligheten kräver röster och att komma in i “huset” från kylan utanför.
      Mvh
      Rolf Andersson

      • Rolf, jag vill inte föregå framtida eventuella diskussioner med alla företrädare för de olika partierna, inte heller vill jag så split i rörelsen som nu, i form av olika uppstickarpartier, snabbt växer fram.

       Jag ser min egen roll som den vilken vill ena en splittrad opposition, och då pratar jag opposition utanför den etablerade kretsen av de 8 partierna.

       Jag är bara lite förtvivlad över att tron på det egna partiets förmåga, att av egen kraft ta sig in i Riksdagen, tyvärr är kraftigt överdriven.

       För att uttrycka sig lite överdrivet så vill resp parti mycket mer än de i realiteten kan backa upp. Man saknar alltför ofta den insiktsnivå som krävs för att kunna manövrera sig in i maktens boningar.

       Utan överdrift kan man konstatera att den svenska befolkningen hjärntvättats under så många årtionden att de frivilligt valt att lägga sina öden i de 8 partiernas händer.

       Att då plötsligt känna frihetens och hoppets värme sprida sig får inte gå om intet på samma sätt som när Ny Demokrati kollapsade.

       De nya partierna och dess medlemmar måste lära sig det politiska spelet som de inom 8-klövern utvecklat på ett raffinerat sätt.

      • Tack Jan,
       Man får ta ett steg tillbaks och inse att läget är något trängt och att spela enligt existerande regler är knepigt. Men det finns bra gry i skapandet av nya vägar. Samtidigt är en stor del av befolkningen slavar under auktoritetstroende eller hjärntvätt som du säger.
       Kan man förändra utifrån? Eller måste man för att ha inflytande gå via riksdagen?
       Man får nog fortsätta att känna förtvivlan för att hålla sinnena skärpta.

      • Hej Rolf, betr SwebbTV så såg jag att deras senaste program hade fångat upp min artikelserie om det kommande valet.

       Stenlund som är en jävligt skärpt kille hade insett vad jag berättade om i en tidigare artikel.

       Det kanske trots allt finns en öppning att SwebbTV fördjupar sig i detta med teknisk valsamverkan, vi får väl hoppas på det.

       Cirka 1 timme in i detta inslag pratar Stenlund om den artikel där jag förklarar hur det gått till när SD tog in 3 st “nymoderater” i sin ganska nybildade tankesmedja Oikos under Mattias Karlssons ledning.

       Hoppas att Stenlund läser denna kommentar och hör av sig för ett snack.

       https://swebbtv.se/w/9UXChpub17EFXrkNqfFiny

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *