Bonniermedia tjänar pengar på importerad kriminalitet

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 2 juni 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg, 2021-08-25, selfie

OPINION. Jag följer sedan några år vad Bonniermedia erbjuder offentliganställda under rubriken utbildning och ibland blir jag upprörd över hur illa ställt det är med moralen hos dessa marknadsaktörer inom mediavärlden.

Bonniermedia är väl medvetna om att det inte finns en chef inom offentlig sektor som vågar vägra den anställde möjligheter till viss vidareutbildning. Varför tror du att Bonnier marknadsför denna typ av utbildning? Svaret är att de givetvis vet om att utbildningsbudgetar för de anställda inom offentlig sektor är ordentligt tilltagna.

Bonniermedia försöker göra affärer på kurser och utbildningar för alla områden inom offentlig sektor, förvisso är alla deras utbildningar öppna för alla, men marknadsföringen riktar främst in sig på offentlig sektor.

När jag såg programmet härnedan som kostar deltagarna nästan 9000 kr för en dag så åkte hela proppskåpet i backen. Jag blev upprörd av flera orsaker, men läs först om programmet på länken nedan så återkommer jag längre ned med en kommentar.

Aktuell Hållbarhet: Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Nå, vad tyckte du?

Är det inte fantastiskt att Bonniermedia kommersiellt slår mynt av den kriminalitet som vi passivt låtit våra politiker sprida sig som en löpeld. Istället för att angripa orsaken till denna kriminalitet så anpassar sig Sverige till det faktum att vi tillåter denna kriminalitet att fortsätta och till och med öka.

Personligen tycker jag att detta bekräftar synen på att den här typen av kriminalitet accepteras av allt fler i Sverige. Den stora frågorna blir:

 • Varför accepterar  och anpassar sig allt fler till denna typ av kriminalitet?
 • Varför har man anställda som inte ens vet om att detta förekommer?
 • Varför måste de annars genomgå basala utbildningar i regi av Bonnierkoncernen?

Reflektionen blir att det måste finnas kraftiga brister i allmänhetens medvetande om den här sortens kriminalitet. Som vanligt synliggörs inte detta av samhällets officiella företrädare.

Bonniermedia tjänar pengar på importerad kriminalitet. Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Bonnierhuset, Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0

Bonniermedia gynnas av politiker som mörkar problem

Politiker bedriver en medveten tystnadskampanj där man stigmatiserar alla som vill angripa rotorsakerna till att detta över huvud taget förekommer.

I skolans värld förtigs att den här sortens brottslighet är en utbredd företeelse. Jag har själv många gånger varit gästföreläsare vid universitet och högskolor om bla inköps- och upphandlingsverksamhet, och då jag redan för cirka 10 år sedan försökte understryka vikten av att på olika sätt kontrollera sina leverantörer (supply chain) fick jag ibland motargumentet att den kriminalitet jag ville förhindra, var förbjuden i lag.

Inför EU-inträdet i början av 90-talet så råkade jag ha ganska ingående diskussioner med NOU (Nämnden för Offentlig Upphandling). Jag insåg redan då de kommande konsekvenserna av olika EU-direktiv som Sverige blev tvingade att konvertera till svensk lagstiftning.

Det är med stor sorg i hjärtat som jag nu många år senare ser hur Sverige fullständigt har kapitulerat för den mestadels importerade kriminella verksamheterna.

Jag avslutar med en from förhoppning att politiker med ambitioner att ta sig in i Riksdagen hör av sig. Jag lovar att överföra mina erfarenheter från denna sektor.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Bonnier media. Har ju hela plattformen. Skall de lansera några böcker. Kastar de ut någon som skrivit bok, och kallar sig författare, och får snacka hej vilt för boken, som den värsta Narcissism, och får kuska runt fritt, i både SVT och TV4, och ha reklam kampanj med bok intervjuer. Ja, säger inte att alla är så, men det är ju ganska lätt att genomskåda, vad de sysslar med.

 • Bonnier borde inte alls få dominera inom media som de gör nu då de driver en egen och Sverigefintlig agenda. Det är ett demokratisk problem också. Väljarna manipuleras av ljugande medier. Koncernen borde splittras upp och fördelas på flera inhemska ägare så att olika röster och meningar får komma till tals.
  Kulturprofilen Sven Stolpe skrev träffande i Nya Värmlands tidning för nästan exakt 50 år sedan:

  ”Kulturpolitiken har på kort tid genom destruktionen av skolor och universitet, frikostigt stöd av kommunist- och porrtidningar, dito teatrar – hänsynslöst indoktrinerande av Sveriges Radios s. k. nyhetsförmedling fört landet till närmast ett KAOS,…själva centrum för den andliga och moraliska destruktionen i vårt land är tidningen Dagens Nyheter” .

 • Eftersom dom enligt artikeln slår mynt av vad dom varit med om att ställa till med genom sin skadliga opinionsbildning vore det rimligt att dom fick böta vid sidan av att parasitera och böterna skulle kunna finansiera samhällsnyttiga altmedier. Men det kommer naturligtvis ingen ekonomist att hålla med om. Bestraffningar är bara till för vanligt folk

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *