Bonniermedia tjänar pengar på importerad kriminalitet

publicerad 2 juni 2022
- av Jan Norberg
Jan Norberg, 2021-08-25, selfie

OPINION. Jag följer sedan några år vad Bonniermedia erbjuder offentliganställda under rubriken utbildning och ibland blir jag upprörd över hur illa ställt det är med moralen hos dessa marknadsaktörer inom mediavärlden.

Bonniermedia är väl medvetna om att det inte finns en chef inom offentlig sektor som vågar vägra den anställde möjligheter till viss vidareutbildning. Varför tror du att Bonnier marknadsför denna typ av utbildning? Svaret är att de givetvis vet om att utbildningsbudgetar för de anställda inom offentlig sektor är ordentligt tilltagna.

Bonniermedia försöker göra affärer på kurser och utbildningar för alla områden inom offentlig sektor, förvisso är alla deras utbildningar öppna för alla, men marknadsföringen riktar främst in sig på offentlig sektor.

När jag såg programmet härnedan som kostar deltagarna nästan 9000 kr för en dag så åkte hela proppskåpet i backen. Jag blev upprörd av flera orsaker, men läs först om programmet på länken nedan så återkommer jag längre ned med en kommentar.

Aktuell Hållbarhet: Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Nå, vad tyckte du?

Är det inte fantastiskt att Bonniermedia kommersiellt slår mynt av den kriminalitet som vi passivt låtit våra politiker sprida sig som en löpeld. Istället för att angripa orsaken till denna kriminalitet så anpassar sig Sverige till det faktum att vi tillåter denna kriminalitet att fortsätta och till och med öka.

Personligen tycker jag att detta bekräftar synen på att den här typen av kriminalitet accepteras av allt fler i Sverige. Den stora frågorna blir:

  • Varför accepterar  och anpassar sig allt fler till denna typ av kriminalitet?
  • Varför har man anställda som inte ens vet om att detta förekommer?
  • Varför måste de annars genomgå basala utbildningar i regi av Bonnierkoncernen?

Reflektionen blir att det måste finnas kraftiga brister i allmänhetens medvetande om den här sortens kriminalitet. Som vanligt synliggörs inte detta av samhällets officiella företrädare.

Bonniermedia tjänar pengar på importerad kriminalitet. Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0
Bonnierhuset, Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0

Bonniermedia gynnas av politiker som mörkar problem

Politiker bedriver en medveten tystnadskampanj där man stigmatiserar alla som vill angripa rotorsakerna till att detta över huvud taget förekommer.

I skolans värld förtigs att den här sortens brottslighet är en utbredd företeelse. Jag har själv många gånger varit gästföreläsare vid universitet och högskolor om bla inköps- och upphandlingsverksamhet, och då jag redan för cirka 10 år sedan försökte understryka vikten av att på olika sätt kontrollera sina leverantörer (supply chain) fick jag ibland motargumentet att den kriminalitet jag ville förhindra, var förbjuden i lag.

Inför EU-inträdet i början av 90-talet så råkade jag ha ganska ingående diskussioner med NOU (Nämnden för Offentlig Upphandling). Jag insåg redan då de kommande konsekvenserna av olika EU-direktiv som Sverige blev tvingade att konvertera till svensk lagstiftning.

Det är med stor sorg i hjärtat som jag nu många år senare ser hur Sverige fullständigt har kapitulerat för den mestadels importerade kriminella verksamheterna.

Jag avslutar med en from förhoppning att politiker med ambitioner att ta sig in i Riksdagen hör av sig. Jag lovar att överföra mina erfarenheter från denna sektor.

Text: Jan Norberg