När ska professor Dan Larhammar erkänna att han hade fel?

publicerad 20 juni 2022
- Gästskribent
Dan Larhammar (pressfoto: katalog.uu.se) och Anders Jensen (privat foto)
Dan Larhammar (pressfoto: katalog.uu.se) och Anders Jensen (privat foto)
Bildmontage: Dan Larhammar (pressfoto: katalog.uu.se) och Anders Jensen (privat foto)

OPINION. Dan Larhammar ordförande för Kungliga Vetenskapsakademien och f.d. ordf. för VoF (Vetenskap och Folkbildning), solkar ner den vetenskapliga trovärdigheten/förtroendet, samt drar vanära över vetenskapen genom förföljelse/mobbing av oliktänkare till VoF.

Text: Anders Jensen (ajveda@gmail.com) som har bloggen Voffaren.se

Professor Dan Larhammar och föreningen VoF utsåg läkaren Annika Dahlqvist till ”Årets förvillare” med bl.a. motiveringen: ”har under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost [LCHF – min anm.] och sjukdom”.

Professor Dan Larhammar: ”Dödskyssen till Annika Dahlqvist”

Detta mobbingpris som de kallar folkbildning har påverkat henne mycket negativt i livet. Professor Dan Larhammar benämnde det hela som ”Dödskyssen till Annika Dahlqvist”.

Nu har verkligheten kommit ikapp Larhammar och VoF i och med att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) nu slår fast att det finns ett tydligt samband mellan socker och ohälsa.

EFSA skriver:

”Baserat på risken att utveckla kroniska metabola sjukdomar och karies, bör konsumtionen av tillsatt och fritt socker vara så låg som möjligt”.

Tillsatt socker och fritt socker (men även kolhydrater som ju är socker för kroppen – reds. anm.) ökar risken för bl.a. de metabola sjukdomarna fetma (överflödigt socker lagras som fett i kroppen), typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar som tex höga blodfetter, högt blodtryck, leversjukdom (fettlever) och karies.

Ju mer socker, desto större risk.

Det är den slutliga bedömningen i den vetenskapliga genomgången av 32.500 vetenskapliga studier som EFSA gjort.

Till detta skall läggas det faktumet att en cancer inte kan överleva utan socker. Otto Warburg fick Nobelpris 1931 för denna upptäckt.

Läs här om Voffarna som indirekt anser att nobelpristagaren Otto Warburg var en kvacksalvare.

EFSA:s fastställande står också i bjärt kontrast till en av VoF:s tidigare ordförande och vetenskapshaverist Martin Rundkvist uttalande i samband med att Socialstyrelsen godkände LCHF som rekommenderad kost för diabetiker.

”Men det betyder inte att sådan kost [LCHF] är bättre än de vanliga kostråden för diabetiker” [som då bl.a. innehöll upptill 60% kolhydrater/socker – förf. anm].

Det betyder därtill inte att man går ner i vikt av LCHF”. Larhammar/VoF försöker befästa rådande paradigm in i absurdum. Larhammar har även (mot betalning får man anta?) stöttat Swedish Nutrition Foundation (SNF) i dess kamp för att bagatellisera sockrets skadeverkningar.   Läs mer här.

Dan Larhammar har också i olika sammanhang beklagat sig djupt över att det finns en djupt oroande antivetenskaplig trend i samhället.

De lovar på sin hemsida att göra en pudel om de har fel i något – men än har vi inte sett någon – trots begäran.

  • Så när ska Larhammar och VoF erkänna att han och de hade fel?
  • När skall de be om ursäkt till Annika Dahlqvist för denna mobbing?.

Följande Larhammar-citat kan kanske passa bra in i detta sammanhang:

”Viljan och förmågan att erkänna och korrigera sina misstag är viktiga egenskaper inom vetenskaplig verksamhet. Och det är viktigt att göra detta medan det fortfarande är möjligt att backa, medan det fortfarande finns någon trovärdighet kvar att försvara”.

Text: Anders Jensen som har bloggen Voffaren.se – webbplatsen med ett journalistiskt ändamål för att informera, kritisera och väcka debatt

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq