Jan Norberg: Återvandring si eller så

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 8 juni 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg, 10 juli 2021, selfie

OPINION. I den infekterade debatten om vad svenska politiker tänker göra åt det alltmer överskuggande migrationselände som drabbat Sverige har jag ägnat en bra stund åt att läsa olika partiers partiprogram.

Text: Jan Norberg | #valet2022

Efter en sådan genomgång så framkommer att det egentligen bara är uppstickarpartiet Alternativ för Sverige (AfS) som med hög och klar stämma deklarerar sin ståndpunkt beträffande Återvandring. Är då denna deklaration av AfS ,åtföljd av ett konkret förslag HUR de rent praktiskt tänkt sig lösa denna fråga?

AfS talar ganska tydligt om för väljarna att de tänker satsa på ett Återvandringsverk samtidigt som de stänger Migrationsverket. AfS har också helt klart för sig att integration inte är en framkomlig väg då det istället gäller att assimilera alla migranter till det svenska samhällets grundvärderingar. Jag citerar AfS:

Integrationen har inte misslyckats i brist på politiska ansträngningar, utan på grund av att premisserna är felaktiga.”

Är Återvandring enkelt att införa i Sverige och hur lång tid tar det för att fungera fullt ut?

”Alternativ för Sverige ser det som helt nödvändigt att Sverige bygger upp ett robust och effektivt återvandringssystem med kapacitet att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet.”

När man läser partiprogrammet från AfS så finns dock inte en enda rad om HURdetta skall gå till samt när vi medborgare kan förvänta oss att detta fungerar fullt ut. Det står givetvis helt klart att en totalt stoppad asylinvandring som partiet föreslår innebär att inflödet stoppas, men HUR skall det rent praktiskt gå till att genomföra ”ett effektivt återvandringssystem med kapacitet att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet”??

När börjar Återvandring att få synliga effekter?

Jag har letat ordentligt i alla partiers program och även om AfS är de enda som tydligt beskriver sin vision så hittar jag ingen konkret beskrivning och tidplan för NÄR vi alla kan se effekterna av dessa visioner. Pratar vi 3, 5 eller 10 år?

Att bygga ett nytt system för återvandring är sannolikt förknippat med ordentliga ansträngningar på en lång rad områden. Lagar behöver ändras, polisen måste kunna hantera alla människor som skall återvandra, Sveriges alla åtaganden gentemot EU och FN måste omförhandlas eller sägas upp, ett nytt Återvandringsverk måste startas och organiseras effektivt, etc, etc.

Att AfS vill använda ekonomiska incitament för att på frivillighetens grund få många att återvandra kan man fundera lite över om hur många det är som kommer att ansluta sig till. Skulle lite pengar och en underskriven papperslapp förhindra, dem som nappar på erbjudandet, att snart ha återvänt till Sverige?

Den slutsats man som väljare måste dra är HUR detta med återvandring skall fungera, det kommer inte att bli en enkel sak att hantera för AfS, om de mot förmodan kommer in i Riksdagen.

Dessutom kommer de inte, utan en mycket bred och svårförhandlad process, få andra partier med på sina förslag beträffande Återvandring. Så vad finns då som alternativa metoder för att få migranter att återvandra?

Sitter Hans Jensevik på svaret för Återvandring?

Jag har verkligen ansträngt mig för att hitta konkreta förslag från något håll som kan beskriva HUR detta egentligen skall gå till rent praktiskt. Mina kontakter med Hans Jensevik från den tekniska valsamverkansplattformen Nix to the Six visade sig faktiskt innehålla ett mycket konkret förslag för HUR detta med Återvandring skulle kunna organiseras.

Jensevik har alldeles uppenbart funderat igenom detta problem med ambitionen att också rent praktiskt kunna lösa detta problem som annars blir en bojsten för AfS.

Personligen så är jag alltid intresserad av att politiska partier också kan presentera sina förslag för HUR detta skall gå till rent praktiskt. Det enda parti som faktiskt konkret givit ett sådant förslag är faktiskt Rasmus Paludan med sitt parti Stram Kurs. Paludan förordar att Sverige drar in alla ekonomiska bidrag till migranter som inte vill/kan försörja sig själva.

Möjligen är detta en framkomlig väg för att få migranterna att assimilera sig och anamma det gamla hederliga svenska konceptet att samhällskontraktet inte bara innehåller rättigheter, det finns också en del skyldigheter.

Tyvärr preciserar inte heller Stram Kurs hur detta rent praktiskt skall gå till, Paludan verkar inte förstå hur djupt det svenska bidragsmentaliteten ätit sig in i det svenska medvetandet. Den svenska humanitära stormaktens omhändertagande av alla vilka vill utnyttja den svenska godheten är något som kommer att skapa mycket infekterade politiska debatter, läs alla andra partier som kommer att stå i Riksdagen med sedvanliga tillmälen om rasism, etc.

Hans Jensevik har därför skapat ett parti, under sin tekniska valsamverkansplattform, som heter Invandringsassimilation. Ett parti som fokuserar på ett konkret förslag HUR man kan skapa ett system för att förmå bidragsberoende migranter att assimilera sig och inte för alltid förbli en samhällsbelastning för alla de som vaknar på morgonen för att arbeta och betala in skattepengar till samhällets utveckling.

Partiets förslag är absolut inte enkelt att förstå då det bland annat förutsätter en radikal förändring på skatteuppbördens område. Fördelen med förslaget är att alla behandlas lika, något som borde tilltala alla de vilka känner att bidragsmodellen är den enda framkomliga vägen.

Att detta kommer att ta viss tid innan det är klart förefaller uppenbart, dock är förslaget anpassat till en grundsyn att alla skall behandlas lika. ”Allas lika värde” blir då ett begrepp som ger de övriga partierna en ursäkt att retirera och de kommer att få svårt att värja sig emot rättviseaspekterna som förslaget innehåller.

Är du intresserad att se och höra Hans Jensevik förklara sitt ganska avancerade förslag på Återvandringens område? Titta då gärna in hos Swexit TV någon av de närmaste dagarna, där Hans diskuterar sitt förslag med Christer Bigander och undertecknad.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq