Jan Norberg: Återvandring si eller så

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 8 juni 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg, 10 juli 2021, selfie

OPINION. I den infekterade debatten om vad svenska politiker tänker göra åt det alltmer överskuggande migrationselände som drabbat Sverige har jag ägnat en bra stund åt att läsa olika partiers partiprogram.

Text: Jan Norberg | #valet2022

Efter en sådan genomgång så framkommer att det egentligen bara är uppstickarpartiet Alternativ för Sverige (AfS) som med hög och klar stämma deklarerar sin ståndpunkt beträffande Återvandring. Är då denna deklaration av AfS ,åtföljd av ett konkret förslag HUR de rent praktiskt tänkt sig lösa denna fråga?

AfS talar ganska tydligt om för väljarna att de tänker satsa på ett Återvandringsverk samtidigt som de stänger Migrationsverket. AfS har också helt klart för sig att integration inte är en framkomlig väg då det istället gäller att assimilera alla migranter till det svenska samhällets grundvärderingar. Jag citerar AfS:

Integrationen har inte misslyckats i brist på politiska ansträngningar, utan på grund av att premisserna är felaktiga.”

Är Återvandring enkelt att införa i Sverige och hur lång tid tar det för att fungera fullt ut?

”Alternativ för Sverige ser det som helt nödvändigt att Sverige bygger upp ett robust och effektivt återvandringssystem med kapacitet att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet.”

När man läser partiprogrammet från AfS så finns dock inte en enda rad om HURdetta skall gå till samt när vi medborgare kan förvänta oss att detta fungerar fullt ut. Det står givetvis helt klart att en totalt stoppad asylinvandring som partiet föreslår innebär att inflödet stoppas, men HUR skall det rent praktiskt gå till att genomföra ”ett effektivt återvandringssystem med kapacitet att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet”??

När börjar Återvandring att få synliga effekter?

Jag har letat ordentligt i alla partiers program och även om AfS är de enda som tydligt beskriver sin vision så hittar jag ingen konkret beskrivning och tidplan för NÄR vi alla kan se effekterna av dessa visioner. Pratar vi 3, 5 eller 10 år?

Att bygga ett nytt system för återvandring är sannolikt förknippat med ordentliga ansträngningar på en lång rad områden. Lagar behöver ändras, polisen måste kunna hantera alla människor som skall återvandra, Sveriges alla åtaganden gentemot EU och FN måste omförhandlas eller sägas upp, ett nytt Återvandringsverk måste startas och organiseras effektivt, etc, etc.

Att AfS vill använda ekonomiska incitament för att på frivillighetens grund få många att återvandra kan man fundera lite över om hur många det är som kommer att ansluta sig till. Skulle lite pengar och en underskriven papperslapp förhindra, dem som nappar på erbjudandet, att snart ha återvänt till Sverige?

Den slutsats man som väljare måste dra är HUR detta med återvandring skall fungera, det kommer inte att bli en enkel sak att hantera för AfS, om de mot förmodan kommer in i Riksdagen.

Dessutom kommer de inte, utan en mycket bred och svårförhandlad process, få andra partier med på sina förslag beträffande Återvandring. Så vad finns då som alternativa metoder för att få migranter att återvandra?

Sitter Hans Jensevik på svaret för Återvandring?

Jag har verkligen ansträngt mig för att hitta konkreta förslag från något håll som kan beskriva HUR detta egentligen skall gå till rent praktiskt. Mina kontakter med Hans Jensevik från den tekniska valsamverkansplattformen Nix to the Six visade sig faktiskt innehålla ett mycket konkret förslag för HUR detta med Återvandring skulle kunna organiseras.

Jensevik har alldeles uppenbart funderat igenom detta problem med ambitionen att också rent praktiskt kunna lösa detta problem som annars blir en bojsten för AfS.

Personligen så är jag alltid intresserad av att politiska partier också kan presentera sina förslag för HUR detta skall gå till rent praktiskt. Det enda parti som faktiskt konkret givit ett sådant förslag är faktiskt Rasmus Paludan med sitt parti Stram Kurs. Paludan förordar att Sverige drar in alla ekonomiska bidrag till migranter som inte vill/kan försörja sig själva.

Möjligen är detta en framkomlig väg för att få migranterna att assimilera sig och anamma det gamla hederliga svenska konceptet att samhällskontraktet inte bara innehåller rättigheter, det finns också en del skyldigheter.

Tyvärr preciserar inte heller Stram Kurs hur detta rent praktiskt skall gå till, Paludan verkar inte förstå hur djupt det svenska bidragsmentaliteten ätit sig in i det svenska medvetandet. Den svenska humanitära stormaktens omhändertagande av alla vilka vill utnyttja den svenska godheten är något som kommer att skapa mycket infekterade politiska debatter, läs alla andra partier som kommer att stå i Riksdagen med sedvanliga tillmälen om rasism, etc.

Hans Jensevik har därför skapat ett parti, under sin tekniska valsamverkansplattform, som heter Invandringsassimilation. Ett parti som fokuserar på ett konkret förslag HUR man kan skapa ett system för att förmå bidragsberoende migranter att assimilera sig och inte för alltid förbli en samhällsbelastning för alla de som vaknar på morgonen för att arbeta och betala in skattepengar till samhällets utveckling.

Partiets förslag är absolut inte enkelt att förstå då det bland annat förutsätter en radikal förändring på skatteuppbördens område. Fördelen med förslaget är att alla behandlas lika, något som borde tilltala alla de vilka känner att bidragsmodellen är den enda framkomliga vägen.

Att detta kommer att ta viss tid innan det är klart förefaller uppenbart, dock är förslaget anpassat till en grundsyn att alla skall behandlas lika. ”Allas lika värde” blir då ett begrepp som ger de övriga partierna en ursäkt att retirera och de kommer att få svårt att värja sig emot rättviseaspekterna som förslaget innehåller.

Är du intresserad att se och höra Hans Jensevik förklara sitt ganska avancerade förslag på Återvandringens område? Titta då gärna in hos Swexit TV någon av de närmaste dagarna, där Hans diskuterar sitt förslag med Christer Bigander och undertecknad.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Islam har blivit alltmer dominerande i vårt land.

  Ända sedan 1970-talet har svenska ledare tecknat immigrationsavtal med FN och andra aktörer och det senaste avtalet, GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION, öppnar samtliga slussar på vid gavel.

  Vilka konsekvenser av dessa avtal kan svenska folket räkna med?

  I nästan alla länderna kring Medelhavet och i Mellanöstern blomstrade kristendomen från första århundradet enligt vår tideräkning ända fram till sexhundratalet.

  Hur gick det till när kristendomen utrotades i dessa länder?

  Fysikprofessorn Bill Warner har gjort egna djupa efterforskningar för att ge svar på denna fråga och här ger han en kort sammanfattning:

  https://www.youtube.com/watch?v=-wugWj42pLI

  (Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner)

  Och en annan mycket skärpt naturvetenskapsman, zoologiprofessorn Walter Veith, ger oss här en förklaring till hur Islam skapades:

  https://www.youtube.com/watch?v=04_d4t9s66M&t=1930s

  (The Origin of Islam.)

 • Islam har blivit alltmer dominerande i vårt land.

  Ända sedan 1970-talet har svenska ledare tecknat immigrationsavtal med FN och andra aktörer och det senaste avtalet, GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION, öppnar samtliga slussar på vid gavel.

  Vilka konsekvenser av dessa avtal kan svenska folket räkna med?

  I nästan alla länderna kring Medelhavet och i Mellanöstern blomstrade kristendomen från första århundradet enligt vår tideräkning ända fram till sexhundratalet.

  Hur gick det till när kristendomen utrotades i dessa länder?

  Fysikprofessorn Bill Warner har gjort egna djupa efterforskningar för att ge svar på denna fråga och här ger han en kort sammanfattning:

  https://www.youtube.com/watch?v=-wugWj42pLI

  (Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner)

  Och en annan mycket skärpt naturvetenskapsman, zoologiprofessorn Walter Veith, ger oss här en förklaring till hur Islam skapades:

  https://www.youtube.com/watch?v=04_d4t9s66M&t=1930s

  (The Origin of Islam.)

 • En återvandring värd namnet, alltså en repatriering av alla icke europeiska folkslag, är INTE möjlig just nu, utan kräver ett totalt nytt paradigm i synen på verkligheten.
  Men nu till det glada budskapet: vi befinner oss faktiskt NU i en stor omvälvande samhällsförändring. MSM har givetvis inte sagt något, men den lyhörde märker nog av att det är ett något annat ljud i skällan än tillförne. Till exempel har telekomjätten Ericssons tvivelaktiga affärsmetoder uppdagats. Massmorden i förorterna mörkläggs inte heller längre, etc. T o m lögnerna om att inget som helst valfusk drabbade Trump i november 2020 har nästan upphört. Den ryska militära specialinsatsen (som är en utrökning av den djupa staten där) mot Ukraina, som MSM och politiker ägnat enormt mycket propagandautrymme åt, håller nu på att förändras i tonen, när nu Henry the K har talat om det futila motståndet. Samt vilken helt underbar självbildsrevision har inte Erdogans NATO-nej-utspel inte åstadkommit i mången sosse-hjärna!
  Ekonomiskt står klotet inför något hell nytt. Ryssland har redan börjat med att ta’ betalt i rubel-guld för sin olja. Centralbankernas makt är på väg bort och bankirernas snuskiga ekonomiska förbrytelser kommer inte fortsätta. Orsaken heter “skuld-mättnad”. Vi har redan hört hur bostadsmarknaden har fullständigt förändrats, men Schwabbens “Reset och 2030-NWO” kommer inte bli av. I stället kommer nu räfst och rättarting ta’ vid.
  Räkna med att den överlägset vinnande Donald Trump i presidentvalet 2020 snart är tillbaka och där den 1871 kriminellt uppkomna United State Corporation of Washington D.C.,placeras på historiens skräphög.
  Först när denna förändring har satt sig, kan måhända ett samarbete stater emellan åstadkomma lösningar på en bra återvandringspolitik. Det är helt nödvändigt för frågan gäller: Är det vi eller dom, som skall bestämma i vårt land?

 • En återvandring värd namnet, alltså en repatriering av alla icke europeiska folkslag, är INTE möjlig just nu, utan kräver ett totalt nytt paradigm i synen på verkligheten.
  Men nu till det glada budskapet: vi befinner oss faktiskt NU i en stor omvälvande samhällsförändring. MSM har givetvis inte sagt något, men den lyhörde märker nog av att det är ett något annat ljud i skällan än tillförne. Till exempel har telekomjätten Ericssons tvivelaktiga affärsmetoder uppdagats. Massmorden i förorterna mörkläggs inte heller längre, etc. T o m lögnerna om att inget som helst valfusk drabbade Trump i november 2020 har nästan upphört. Den ryska militära specialinsatsen (som är en utrökning av den djupa staten där) mot Ukraina, som MSM och politiker ägnat enormt mycket propagandautrymme åt, håller nu på att förändras i tonen, när nu Henry the K har talat om det futila motståndet. Samt vilken helt underbar självbildsrevision har inte Erdogans NATO-nej-utspel inte åstadkommit i mången sosse-hjärna!
  Ekonomiskt står klotet inför något hell nytt. Ryssland har redan börjat med att ta’ betalt i rubel-guld för sin olja. Centralbankernas makt är på väg bort och bankirernas snuskiga ekonomiska förbrytelser kommer inte fortsätta. Orsaken heter “skuld-mättnad”. Vi har redan hört hur bostadsmarknaden har fullständigt förändrats, men Schwabbens “Reset och 2030-NWO” kommer inte bli av. I stället kommer nu räfst och rättarting ta’ vid.
  Räkna med att den överlägset vinnande Donald Trump i presidentvalet 2020 snart är tillbaka och där den 1871 kriminellt uppkomna United State Corporation of Washington D.C.,placeras på historiens skräphög.
  Först när denna förändring har satt sig, kan måhända ett samarbete stater emellan åstadkomma lösningar på en bra återvandringspolitik. Det är helt nödvändigt för frågan gäller: Är det vi eller dom, som skall bestämma i vårt land?

 • Tyvärr går utvecklingen åt andra hållet.

  Sydsudaneser är det de folkslag som har lägst intelligens i hela världen 
  Nu har Migrationsverket beslutat att accelerera intaget av dom som ”kvotflyktingar”.
  Man måste allvarligt fråga sig vad syftet är.
  Vilken tillvaro har våra politiker tänkt sig för nykomlingarna?

  • Helt rätt Linden, Därför måsta alla småpartier enas, så inga röster blir bortkastade, om Nyans o Sossarna kniper makten, då är vi riktigt illa ute på riktigt, fyra år till med denna regering + Nyans, tror inte det då länge finns någonting kvar o rädda, det här blir vår sist chans, därför borde alla sätta sina EGON åt sidan o samarbeta om dom vill vårt land väl 

  • Soros m.fl. har uppenbarligen en agenda som syftar till utplåna vita västeuropéer. En åtgärd är att blanda upp européer med afrikaner och andra helt främmande folkslag. Varför vill man vita så illa? Vita och asiater har stått för de flesta framsteg i världshistorien och enklaste vägen till absolut kontroll är att eliminera dessa folkslag.

   Det ska upplevas som det nya normala med färgade och blandade relationer. Notera t.ex. reklaminslagen (svenska sådana) där många aktörer är svarta och mulatter och föräldrar är ofta av olika kulör.
   Ungefär som att hylla mångkultur och förakta den egna kulturen. Det finns olika sätt att montera ned det kitt som håller ihop en nation. Ytterligare ett är att dra rasistkortet om det framförs åsikter som de jag presenterar ovan. Det är ju fult numera att hylla sitt land, folk och kultur om man tillhöra ett vitt folkslag.

 • Tyvärr går utvecklingen åt andra hållet.

  Sydsudaneser är det de folkslag som har lägst intelligens i hela världen 
  Nu har Migrationsverket beslutat att accelerera intaget av dom som “kvotflyktingar”.
  Man måste allvarligt fråga sig vad syftet är.
  Vilken tillvaro har våra politiker tänkt sig för nykomlingarna?

  • Helt rätt Linden, Därför måsta alla småpartier enas, så inga röster blir bortkastade, om Nyans o Sossarna kniper makten, då är vi riktigt illa ute på riktigt, fyra år till med denna regering + Nyans, tror inte det då länge finns någonting kvar o rädda, det här blir vår sist chans, därför borde alla sätta sina EGON åt sidan o samarbeta om dom vill vårt land väl 

  • Soros m.fl. har uppenbarligen en agenda som syftar till utplåna vita västeuropéer. En åtgärd är att blanda upp européer med afrikaner och andra helt främmande folkslag. Varför vill man vita så illa? Vita och asiater har stått för de flesta framsteg i världshistorien och enklaste vägen till absolut kontroll är att eliminera dessa folkslag.

   Det ska upplevas som det nya normala med färgade och blandade relationer. Notera t.ex. reklaminslagen (svenska sådana) där många aktörer är svarta och mulatter och föräldrar är ofta av olika kulör.
   Ungefär som att hylla mångkultur och förakta den egna kulturen. Det finns olika sätt att montera ned det kitt som håller ihop en nation. Ytterligare ett är att dra rasistkortet om det framförs åsikter som de jag presenterar ovan. Det är ju fult numera att hylla sitt land, folk och kultur om man tillhöra ett vitt folkslag.

 • Hur många flygplan och båtar krävs det att förflytta denna mängd närapå 2 miljoner mäniskor,, hur många behövs sändas tillbaka ,, det finns ju en del svenskar som ej uppfyller våra levnadskrav på självförsörjning då inkluderat denna byråkratiska apparat som parasiterar på folkets arbetsinsatts genom att administrera diverse regler etc. Det behövs en frigörelse från staten som betyder att folket ej är staten utan att staten med dess tjänstemän är utsedd av medborgarna att localt företräda oss och med tjänstemanna ansvar.
  Då är det pengar och fördelar som korrumperar och så blir det till slut vilket system än du har,detsamma igen???

  • Jag brukar i regel vara väldigt skeptisk till de vilka kommenterar under pseudonym, det är i grunden väldigt fegt att inte våga stå för vad man tycker.

   När man konfronterar dessa anonymitetens riddare så brukar i regel en rad olika bortförklaringar komma och inte sällan hävdar dessa stackare att det inte är viktigt vem som står bakom en åsikt.
   Nåja, jag skall inledningsvis bemöta signaturen jesslar53 med respekt.

   Du har inte riktigt förstått, något som troligen beror på att du inte satt dig in i sakfrågan. Du tycks utgå i från att det är skattebetalarna som skall betala för återvandringen. FEL!!

   Genom att kräva in skatt av dessa snyltgäster på ett effektivt sätt så får man dem själva att på egen bekostnad flytta ut ur Sverige. Ingen har sagt var de skall flytta, om de väljer att flytta tillbaka dit de kom i från eller om de flyttar till ett annat EU-land som erbjuder dem bättre ek villkor än de Sverige erbjuder dem är upp till dem själva.

   Du uttrycker vidare att statens tjänstemän skall utses av folket på en mer lokal nivå. För att kunna komma vidare med ett sånt förslag så måste du också ge någon form av förslag hur detta skulle gå till. Vi är överens om att tjänstemanna ansvaret behöver skärpas.

   Jag bifogar en länk där jag diskuterar detta med Jesper Johansson.

   https://www.youtube.com/watch?v=nMlJUL0MVnc&t=

 • Hur många flygplan och båtar krävs det att förflytta denna mängd närapå 2 miljoner mäniskor,, hur många behövs sändas tillbaka ,, det finns ju en del svenskar som ej uppfyller våra levnadskrav på självförsörjning då inkluderat denna byråkratiska apparat som parasiterar på folkets arbetsinsatts genom att administrera diverse regler etc. Det behövs en frigörelse från staten som betyder att folket ej är staten utan att staten med dess tjänstemän är utsedd av medborgarna att localt företräda oss och med tjänstemanna ansvar.
  Då är det pengar och fördelar som korrumperar och så blir det till slut vilket system än du har,detsamma igen???

  • Jag brukar i regel vara väldigt skeptisk till de vilka kommenterar under pseudonym, det är i grunden väldigt fegt att inte våga stå för vad man tycker.

   När man konfronterar dessa anonymitetens riddare så brukar i regel en rad olika bortförklaringar komma och inte sällan hävdar dessa stackare att det inte är viktigt vem som står bakom en åsikt.
   Nåja, jag skall inledningsvis bemöta signaturen jesslar53 med respekt.

   Du har inte riktigt förstått, något som troligen beror på att du inte satt dig in i sakfrågan. Du tycks utgå i från att det är skattebetalarna som skall betala för återvandringen. FEL!!

   Genom att kräva in skatt av dessa snyltgäster på ett effektivt sätt så får man dem själva att på egen bekostnad flytta ut ur Sverige. Ingen har sagt var de skall flytta, om de väljer att flytta tillbaka dit de kom i från eller om de flyttar till ett annat EU-land som erbjuder dem bättre ek villkor än de Sverige erbjuder dem är upp till dem själva.

   Du uttrycker vidare att statens tjänstemän skall utses av folket på en mer lokal nivå. För att kunna komma vidare med ett sånt förslag så måste du också ge någon form av förslag hur detta skulle gå till. Vi är överens om att tjänstemanna ansvaret behöver skärpas.

   Jag bifogar en länk där jag diskuterar detta med Jesper Johansson.

   https://www.youtube.com/watch?v=nMlJUL0MVnc&t=

 • För det första så behövs det inte flera partier, absolut inte småpartier. AFS har väl en del bra synpunkter, bla att riksdagsledamoterna ska inte ha högre lön än medelsvenssons.
  Om man förstår rätt artikeln så så är artikeln för Hans Jenseviks förslag, helt ok.
  Men vad är förslaget…är det att dra in bidragen…eller..
  Och om nu valsamverkan med Hans Jensevik kommer över 4 % spärren, så hur ska dom genomföra det?
  Vem som helst vet att dom aldrig kommer att få igenom sina synpunkter. Alla vill starta ett parti och komma över 4%, själva eller tillsammans med andra för att det finns en stor möjlighet till att förtjäna bra med pengar (65 000 kr/månaden) En överläkares lön för personer som kanske aldrig har haft ett riktigt jobb eller är är svetsare.

  • Bra frågor Stig Lönnqvist, jag skulle varmt rekommendera dig att titta in hos youtube kanalen Swexit TV (vet inte säkert när Christer Bigander lägger ut inslaget) där Hans Jensevik får tillfälle att själv förklara sina tankar om återvandring.

   Det är människor av Hans Jenseviks kaliber Sverige behöver för att, om möjligt, kunna lösa de problem som massinvasionen förorsakat.

   Efter att på senare tid ha lärt känna Hans Jensevik så känner jag mig stärkt i uppfattningen att Hans egna erfarenheter av klansamhällets konsekvenser i Zimbabwe under diktatorns Mugabes ledning gör honom mer trovärdig än de yngre gardet vilka i dag styrs mer av känslor än av av ett rationellt tänkande.

   Jag välkomnar en debatt om detta med återvandring då det är en av de viktigare nycklarna vi måste hitta för att kunna låsa upp den mycket låsta situation Sverige nu befinner sig i.

 • Det blir lättare om man, medborgaren utgår ifrån att rösta på en person man förutsätter vill SVENSKA FOLKETS bästa. Då förhindrar vi ju att rösterna landar hos socialister.
  Men det primära problemet är att Sverige tvingas förr eller senare att strypa blodflödet till PARASITERNA underförstått avbryta skatteutplundringen.
  Att någon annan tvingas betala mina skatter var ju helt galet från första början och det är FÖRETAGARENS fel.
  Glasklart!

  • Kan säkert vara en väg som talar till förnuftet att få hela sin lön i handen och därefter själv betala in skatter och avgifter. Då syns plundringen.

 • Hela situationen är riktigt bekymmersam, många nya partier slåss och samma väljare
  Alla har sina hjärtefrågor mer eller mindre bra och viktiga, problemet är att röstfördelningen blir så splittrad så ingen kommer in, regeringen sitter kvar, vi får in Nyans, i värsta fall kommer Socialdemokraterna samarbeta med Nyans för att få behålla makten
  Tro mig, då kommer vi gå från askan i elden
  Skulle alla dessa små partier samsas under samma paraply, o avsätt sina hjärtefrågor skulle alla få in kandidater och påverka på riktigt
  Vi måste få in kloka pålästa människor i parlamentet, som kan sina egna områden, vet vad dom talar om, kan ställa våra politiker mot väggen och bidra också till folkbildning
  Den enda som i nuläget kan samarbeta med ALLA om viljan finns är, Nix To The Six o Hans Jensevik, en klok kunnig person som har förmågan o samarbeta med ALLA, utan egoistiska baktankar

  • Rita, tack för ditt stöd av det sunda förnuftet, det behövs!!

   Jag fick en sk flashback när jag funderade på hur jag skulle besvara din kommentar. Då jag anser mig ha ett hyggligt minne (än så länge i alla fall) så drog jag mig till minnes att den här sortens debatt förekommit tidigare här hos Newsvoice.

   För bra precis 4 år sedan hade vi här på Newsvoice en nästan identisk debatt (se kommentarsfältet). Vi vet ju alla att det inte hänt så särskilt mycket för att ändra utvecklingen sedan dess.

   Den stora frågan blir om vi som vill se en verklig förändring kan påverka valutgången den här gången.

   Håll tillgodo:

   https://newsvoice.se/2018/07/norberg-massmigrationsromantikerna/

   • Intressant, har ett litet minne av artikeln, min uppfattning har inte förändrats sedan förra valet
    Förstod läget då o förstår det även nu, med den skillnaden att detta kan vara sista chansen o göra något innan det är för sent + att nu har vi konkret även Nyans med i leken, vart detta leder är skrivet i stjärnorna, ingen vet, det enda vi vet att det inte kommer hämta någonting gott med sig för Sverige, svenskarna, eller våra redan utsatta barn o gamla. 

 • För det första så behövs det inte flera partier, absolut inte småpartier. AFS har väl en del bra synpunkter, bla att riksdagsledamoterna ska inte ha högre lön än medelsvenssons.
  Om man förstår rätt artikeln så så är artikeln för Hans Jenseviks förslag, helt ok.
  Men vad är förslaget…är det att dra in bidragen…eller..
  Och om nu valsamverkan med Hans Jensevik kommer över 4 % spärren, så hur ska dom genomföra det?
  Vem som helst vet att dom aldrig kommer att få igenom sina synpunkter. Alla vill starta ett parti och komma över 4%, själva eller tillsammans med andra för att det finns en stor möjlighet till att förtjäna bra med pengar (65 000 kr/månaden) En överläkares lön för personer som kanske aldrig har haft ett riktigt jobb eller är är svetsare.

  • Bra frågor Stig Lönnqvist, jag skulle varmt rekommendera dig att titta in hos youtube kanalen Swexit TV (vet inte säkert när Christer Bigander lägger ut inslaget) där Hans Jensevik får tillfälle att själv förklara sina tankar om återvandring.

   Det är människor av Hans Jenseviks kaliber Sverige behöver för att, om möjligt, kunna lösa de problem som massinvasionen förorsakat.

   Efter att på senare tid ha lärt känna Hans Jensevik så känner jag mig stärkt i uppfattningen att Hans egna erfarenheter av klansamhällets konsekvenser i Zimbabwe under diktatorns Mugabes ledning gör honom mer trovärdig än de yngre gardet vilka i dag styrs mer av känslor än av av ett rationellt tänkande.

   Jag välkomnar en debatt om detta med återvandring då det är en av de viktigare nycklarna vi måste hitta för att kunna låsa upp den mycket låsta situation Sverige nu befinner sig i.

 • Hej Jan,
  Jätteintressant ämne. Tack!
  Det finns väl egentligen bara 2 vägar att gå. Antingen ändrar man enligt sunt förnuft eller så kommer verkligheten att ändra på saker åt oss.
  Jag tror nog tyvärr på det sistnämnda. För många som sitter fast i nätet.
  Men jag skall kika på swexit tv

  • Rolf, jag delar helt din beskrivning om vilka alternativ vi står inför. Just därför är det min ambition att bidra till att inte “verkligheten” ändrar på saker åt oss.

   När vi väl har kommit “beyond the point of no return” så är det för sent att göra något åt “verkligheten”.

   Då har anarkin fått landet Sverige i totalt kaos.

 • Det blir lättare om man, medborgaren utgår ifrån att rösta på en person man förutsätter vill SVENSKA FOLKETS bästa. Då förhindrar vi ju att rösterna landar hos socialister.
  Men det primära problemet är att Sverige tvingas förr eller senare att strypa blodflödet till PARASITERNA underförstått avbryta skatteutplundringen.
  Att någon annan tvingas betala mina skatter var ju helt galet från första början och det är FÖRETAGARENS fel.
  Glasklart!

  • Kan säkert vara en väg som talar till förnuftet att få hela sin lön i handen och därefter själv betala in skatter och avgifter. Då syns plundringen.

 • Hela situationen är riktigt bekymmersam, många nya partier slåss och samma väljare
  Alla har sina hjärtefrågor mer eller mindre bra och viktiga, problemet är att röstfördelningen blir så splittrad så ingen kommer in, regeringen sitter kvar, vi får in Nyans, i värsta fall kommer Socialdemokraterna samarbeta med Nyans för att få behålla makten
  Tro mig, då kommer vi gå från askan i elden
  Skulle alla dessa små partier samsas under samma paraply, o avsätt sina hjärtefrågor skulle alla få in kandidater och påverka på riktigt
  Vi måste få in kloka pålästa människor i parlamentet, som kan sina egna områden, vet vad dom talar om, kan ställa våra politiker mot väggen och bidra också till folkbildning
  Den enda som i nuläget kan samarbeta med ALLA om viljan finns är, Nix To The Six o Hans Jensevik, en klok kunnig person som har förmågan o samarbeta med ALLA, utan egoistiska baktankar

  • Rita, tack för ditt stöd av det sunda förnuftet, det behövs!!

   Jag fick en sk flashback när jag funderade på hur jag skulle besvara din kommentar. Då jag anser mig ha ett hyggligt minne (än så länge i alla fall) så drog jag mig till minnes att den här sortens debatt förekommit tidigare här hos Newsvoice.

   För bra precis 4 år sedan hade vi här på Newsvoice en nästan identisk debatt (se kommentarsfältet). Vi vet ju alla att det inte hänt så särskilt mycket för att ändra utvecklingen sedan dess.

   Den stora frågan blir om vi som vill se en verklig förändring kan påverka valutgången den här gången.

   Håll tillgodo:

   https://newsvoice.se/2018/07/norberg-massmigrationsromantikerna/

   • Intressant, har ett litet minne av artikeln, min uppfattning har inte förändrats sedan förra valet
    Förstod läget då o förstår det även nu, med den skillnaden att detta kan vara sista chansen o göra något innan det är för sent + att nu har vi konkret även Nyans med i leken, vart detta leder är skrivet i stjärnorna, ingen vet, det enda vi vet att det inte kommer hämta någonting gott med sig för Sverige, svenskarna, eller våra redan utsatta barn o gamla. 

 • Hej Jan,
  Jätteintressant ämne. Tack!
  Det finns väl egentligen bara 2 vägar att gå. Antingen ändrar man enligt sunt förnuft eller så kommer verkligheten att ändra på saker åt oss.
  Jag tror nog tyvärr på det sistnämnda. För många som sitter fast i nätet.
  Men jag skall kika på swexit tv

  • Rolf, jag delar helt din beskrivning om vilka alternativ vi står inför. Just därför är det min ambition att bidra till att inte “verkligheten” ändrar på saker åt oss.

   När vi väl har kommit “beyond the point of no return” så är det för sent att göra något åt “verkligheten”.

   Då har anarkin fått landet Sverige i totalt kaos.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *