Varför vilseleder PM Nilsson läsarna om Patriot-missilernas kapacitet?

publicerad 11 juni 2022
- av Christian Pavón
Patriot missile launcher. Foto: Mark Holloway. Licens: CC BY 2.0

OPINION. I en artikel i Dagens Industri försöker PM Nilsson invagga falsk trygghet i sina läsare. I Artikeln skriver han bland annat om att Sverige köpt in det amerikanska luftvärnssystemet Patriot som: “Tillsammans skapar de något som liknar en så kallad anti-access/area denial-zon över södra Östersjön, omöjlig för fienden att flyga i eller att skjuta missiler igenom.” Detta är en grovt missvisande vilket dessutom upprepas mer än en gång i artikeln.

Text: Christian Pavón

PM Nilsson är en ledarskribent för Dagens Industri och har trots att han saknar militär bakgrund blivit invald i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

En amerikansk tillverkare av högteknologiska militära komponenter vid namn Partyard skrev en artikel om detta år 2019 när man väldigt tydligt bekräftar att det inte existerar ett fungerande försvar mot dessa typer av missiler. Med hypersoniska missiler avses missiler som kan färdas i överljudshastighet.

Vissa spekulerar om att de kan färdas i tio gånger ljudets hastighet. Tillverkaren bekräftar också misstankarna om att Ryssland är längre framskridna med denna teknologi än USA.

Relaterat: Säkerhetspolitik – 300 solenergifarmer ger Gotland eloberoende och skydd mot kabelsabotage

I en annan artikel från den amerikanska tidningen BreakingDefence med spetskompetens inom militär strategi skriver om USA:s skydd mot interkontinentala missiler:

“A new study of US missile defenses has found that — after 70 years and some $350 billion in investment — no “system thus far developed has been shown to be effective against realistic ICBM threats” to the homeland.”

Studien har gjorts av American Physical Society som är en stiftelse av fysiker.

När man läser dessa dessa artiklar av personer med sakkunskap inser man snabbt att det PM Nilsson sysslar med antingen är ett resultat av medvetet förvillande av läsarna eller direkt okunskap och dumhet.

Det är tydligt att det saknas såväl skydd mot interkontinentala missiler som inte är hypersoniska samt just hypersoniska missiler. Interkontinentala missiler som kallas ICBM i förkortning kan utrustas med kärnvapen. Jag är med andra ord betydligt mer beredd på att lita på militära experter och fysiker än PM Nilsson.

Den enda vettiga slutsatsen man kan dra här är att PM Nilsson vilseleder för det är inte rimligt att tro att en journalist på Dagens Industri skulle vara så dåligt påläst. En trend vi sett mer och mer i journalistiska kretsar är att dessa personer trots total brist på militär erfarenhet blir invalda i diverse militära finrum.

Utöver PM Nilsson så ser vi den oerhört rysskritiska finsk/svenska journalisten vid namn Patrik Oksanen som är invald i Kungliga svenska krigsvetenskapsakademin. Oksanen likt PM Nilsson saknar också helt militär erfarenhet, men blir ändå invald i en akademi som är avsedd för officerare.

Varför dessa blivit invalda i ett sådant finrum utan meriter är verkligen häpnadsväckande och slutligen, varför vilselder PM Nilsson sina läsare?

Text: Christian Pavón

Källor