Bodify Research och NewsVoice replikerar Bluetooth-test av vaccinerade

publicerad 11 juli 2022
- Gästskribent
Cyberspace. Foto och redaktionell licens: Shutterstock.com

BLUETOOTH-EXPERIMENT. Bodify Research i samarbete med NewsVoice ska med ett fälttest i slutet av augusti 2022 verifiera eller dementera en tidigare fälttest som genomfördes i Spanien under sommaren 2021. Hypotesen är att covidvaccin, PCR- och/eller antigentest installerar en MAC-adress i den vaccinerade kroppen.

Text: Lennart Fröderberg (Bodify Research), redigerad av NewsVoice (uppdaterad 26 aug)

Syftet med testet är för att se om vi kan uppnå samma resultat som fastställdes i Spanien 2021. Om inte, kan vi förkasta den spanska testet som vilseledande.

Anmälan till fälttestet i Stockholm

Anmäl ditt intresse till e-mail: bodify.research@protonmail.com. Vi återkommer med datum, tid, plats för fälttestet i Stockholm senast 5 dagar före första testdagen.

Deltagarna ska i god tid innan fälttestet skicka in underlag/bevis för att de:

 1. Injicerats/vaccinerats med covid-19-spruta.
 2. Tagit ett RT-PCR-test med en PCR-svabb, alltså en pinne i näsan.
 3. Tagit ett antigentest med svabb. En swabb-pinne i hals, svaljet eller via munnens slemhinna på kindens insida.

Bakgrund: Dr Luis De Benitos tester

Dr Luis De Benito delar med sig av en förhandsrapport om MAC-adressfenomenet hos vaccinerade personer. Benito som är digestionsläkare med doktorsexamen i molekylärbiologi, presenterar ett utdrag av forskningen om de mystiska MAC-adresser med Bluetooth-applikationer som han och andra forskare säger sig ha upptäckt hos vaccinerade individer.

Läs mer i NewsVoice: Dr Luis Benito: Covidvaccinerade blir Bluetooth-enheter

Det handlar om en kort rapport som han har skickat till olika forskargrupper över hela världen. I denna förhandsvisning förklarar dr De Benito vad han har observerat och vad som kan vara de möjliga orsakerna till fenomet med detekterade MAC-adresser. 100-tals patienter testades.

Benito beskriver i en video i artikeln ovan hur testerna genomföredes på hans privatklinik. Det fanns tex ingen annan personal i byggnaden förutom honom själv och testarna utfördes kvällstid för att minimera felkällor. Den enda störning under testerna var när en ambulans från räddningstjänsten kom och gick i byggnaden, men denna ambulans kunde Benito lätt identifiera.

Benito konstaterade att vaccinerade personer ofta gav utslag för MAC-adresser (Media Access Control), en unik identifierare som elektroniktillverkarna tilldelar elektroniska enheter som kan anslutas till ett nätverk.

Resultat

Av de 137 tillfrågade patienterna uppgav 112 att de hade vaccinerats och 25 att de inte hade vaccinerats.

96 patienter av de 112 uppgav att de hade vaccinerats. Trost att deltagare stängt av alla elektroniska enheter fanns aktiva MAC-koder kvar, förklarar Benito. En möjlig tolkning är att vissa patienter hade ett MAC-ID i sina kroppar.

“Med denna enkla observation under juli och augusti 2021 har jag kunnat verifiera att 100 procent av de patienter som säger att de inte är vaccinerade inte lyfter någon kontaktanordning med min mobiltelefon via Bluetooth.”

86% av de som sa att de var vaccinerade genererar MAC-adresser

Benito gjorde flera iakttagelser. En av de mest underliga var att olika personer som injicerades med innehållet i samma injektionsflaska, alltså från samma distribution av samma parti (batch), ändå hade olika MAC-adresser.

Benito konsulterade datatekniker, robotforskare, biologer och ingenjörer, experter inom datavetenskap och nanorobotik. Flera av dessa förespråkar möjligheten att koderna/ID:s genereras som ett resultat av interaktionen mellan det som injiceras och personens genetiska material.

Anmäl dig till fälttestet i Stockholm. Anmäl ditt intresse senast 27 augusti till e-mail: bodify.research@protonmail.com 2022.

Text: Lennart Fröderberg, Bodify Research


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Lite av riktiga Electric Boys, för den delen kvinnor också. men få se nu, är det alltså en Mac i kroppen, där de spårar allt. Kan ha missuppfattat. men det ser ju ut som alla går med en mobil, tätt intill skallen, och det behövs ju inte ens operera in den i skallen, det liksom är en utombordare, men fungerar lika bra som inombordare. jag tror, förvisso, nästan alla mobiltillverkare har Spionprogram redan när man köper den i butiken, man är uppkopplad hela tiden, som bluetooth. Bara att skillnaden är, om någon stänger av mobilen, det kan oroa dem som vill ha Kontroll. för det räcker ju inte att byta, ägare, eftersom det, är signum på ansiktsskanning, och röstkänning. det är ju en Club i världen som vet om detta, och vet också, att det är få som stänger ner sina mobiler.

  • med 5G riktar man en koncentrerad mängd energi direkt mot en så “målet” faller ihop om man så vill! Man kan göra en mängd olika saker, ett exempel “Målet avviker från sin godkända rutt, då får målet en riktad mängd högfrekvent energi så målet slåss ut, antingen permanent eller får enbart en el-chock”, men det kan finnas en mängd olika applikationer. Och har man en antenn inne i kroppen så kan man inbte göra sig “osynlig” för systemet. Att ha en antenn inne i kroppen är inte alls samma sak som att bära på en telefon i fickan.

 • Utan att ha läst ett ord i artikeln så säger jag följande

  Detta med blåtand i vaccin giftet är från början ett sidospår och inte omöjligen som en fälla att gå i för de som söker sanningen. För jag med är så gott som söker på att vacciner och i synnerhet de här nya leder åt helvetet. Bara Fud är god sade Jesus

  Mvh

 • https://principia-scientific.com/are-pcr-tests-secret-vaccines/
  https://principia-scientific.com/nasal-covid-swabs-with-nanoparticles-cause-brain-damage/
  Intressant iniativ – jag skulle dock avråda från krav på att swabba.
  Det finns många artiklar om nanoteknologi just i swabben och även andra ämnen som inte skall vara där + möjlig vaccinering genom swabben.
  Ta bort krav på swabb men undersök gärna swabbarna i lab och mikroskop etc.

  • Detr är ju just swabbarnas leveranser som vi aavser att spåra / tracka med RFID / NFC / BT readers / scanners.

   • Tack för svaret Lennart. Missförstod där.
    Båda sakerna är intressanta – MAC adresser och en slags IoB funktion kanske i samband med G efter vaxx och vad den kan finnas i swabbarna. (och även ansiktsmask osv. läst många artiklar och videos om nanoteknologi)

 • https://youtu.be/EKhG9seiAlU Tom Wheeler tar upp detta 13:22 in i videon. Dom bygger upp vad dom kallar för IOT Internet Of Things och Internet Of Bio and Nano Things med en TRANSHUMANISM agenda där militären sitter ifrån FEMA Fusion centers med ECHELON etcetera och styr allas hälsa med hjälp av mikrovågor emot EEG. Targeted Individuals är experimentoffer för dessa teknologier och det vi utsätts för är så sjukt och extremt att många haft svårt att tro oss och förstå att detta pågår här och nu och har pågått sedan decennier tillbaka. SMART teknologier landerades först från DARPA och dom säger själva att det är det mest extrema som någonsin lanserats till mänskligheten. Se även DARPA Hydrogel och ha i åtanke att medier berättade att “vaccin” ska skickas till DARPA innan leverans “för kontroll”……… DARPA har en historik med decennier inom olika mikrochip och nanochip. NASA kallar det för SMART DUST. SMART GRID och SMART societies är militär övervakning som är så extrem att folk inte fattat. RNM Remote Neural Monitoring

 • Ska bli intressant att se om det ger något.

  Mätte själv på bara ett par personer med enkel microvågsmätare utan att få något utslag. De mätarna har dock inte så stort frekvensspektra. Var noga att mäta de högre frekvenserna som finns för wifi och bluetooth osv.

  • Det sänds bara ut ngt om det tar emot rätt signal som får chipen att svara. Så att bara passivt mäta ger inget. Och det kan inte vara ngt väldigt litet som simmar omkring som jag tror många här föreställer sig. Jag vill upprepa att det finns vaccinsprutor med option i form av en ca 1cm rf-id chip som skjuts in under huden. En sån skulle kunna ge en ID-signal. Men det är separat och ingår överhuvudtaget inte i vaccinblandningen

 • Om det verkar bli bekräftat bör man i anslutning till testet undersöka om det verkligen finns sån rf-elektronik INUTI kroppen så det inte är en rf-id krets i kläderna. Det går att påvisa rf-ellektronik i kroppen med en känslig sk buggdetektor som bygger på att man inducerar och påvisar radiofrekventa övertoner som inte kan finnas i kroppen naturligt.
  Jag vet inte hur känsliga buggdetektorer som finns kommersiellt men elektronikspecialister kan mäta upp sånt om dom får uppdraget specificerat.

   • Förutsättning: Ni har fått napp i form av en ID signal via BT. Om inte behöver du inte läsa resten.
    Men det är inte BT mätningar som är det avgörande för att påvisa dold elektronik utan mätningar av hur elektronikkomponenter i en rf-apparat med eller utan strömförsörjning alltid kan fås att avslöja sin närvaro genom att det uppstår radiofrekventa övertoner 2f 3f etc om en tillräckligt stark mätsignal med en valbar ren frekvens f stimulerar. Genom att flytta antennproben runt på kroppen ser man var övertonerna har sitt max och hittar på så sätt var det finns ngt gömt. Tex i kläderna.
    En sån mätning kan nog göras med tillräckligt lång mätpuls för att registreras med en känslig mottagare och spektrumanalysator. Ett alternativ är att i stället använda ett väl filtrerat transientsvar från en kort puls och fourieranalysera men det behövs nog inte för enkla chipar.

 • OM man utgår från hypotesen att tillverkarna medvetet lagt till ämnen/funktioner som stör/kompletterar kroppens eget system är det nog sannolikt att de valt att prova en mängd olika varianter. Dvs varje batch kan vara unik och via personregister kan de nu efteråt utvärdera hur olika “vacccinsammansättningar” /batcher påverkar olika grupper.
  Därför är det nog att göra det lite enkelt för sig att säga “Om inte vi kan verifiera vad Benito har gjort måste Benito vara fel”.

  “”Syftet med testet är för att se om vi kan uppnå samma resultat som fastställdes i Spanien 2021. Om inte, kan vi förkasta den spanska testet som vilseledande.””

  Om nu BigPharma gör ett globalt experiment är det nog naivt att tro att de skulle använda samma mixtur på alla. Troligare att de provar en mängd varianter inkluderat olika placebovarianter. Har de plötslig tillgång till miljarder labbråttor passar de nog på att prova både det ena och det andra.
  Denna variantflora skapar ju ytterligare förvirring avseende biverkningar och tillverkarna mm kan lättare hävda att biverkningarna inte är entydiga och måste komma från något annat än injektionen.

  • Hmmm… Vi genomför testet för att verifiera / dementera det som tidigare funnits. Jag har redan gjort tester i mindre skala. Vilket motiverat mig att skala upp de testerna. Om någon vill deltaga för att öka kvaliteten påde studier vi kommer att genomföra så är ni välkomna. Stänga av / lämna alla ev. BT sändande enheter när ni isf kommer till den plats vi senare meddelar.

 • Ett mkt intelligent initiativ. ‘Hoppas’ ,desvärre, att ni har rätt för då smulas ‘hypotesen att det skulle finnas ‘konspirationsteoretiker’ inom området, sönder och samman.. Värre kanske för dom som springer omkring med ipadresser i kroppen, men de kan prova maskros- och el tallbarrsteextrakt. Det har jag hört sköljer ur kroppen på spikproteiner, alltid ngt, och då kanske det andra också ryker

  • Det finns en lera som attraherar magnetiskt material som ex. GO/ GRO grafen / grafenoxid. Det tror jag har större bäring än tallbarr m.m men tallbarr m.m är bättre än att inte ta det men att tro det påverkar BT sändare baserade byggdamed bl.a GO / Grafen håller jag för osannolikt.

   • Hej Lennart, tacksam för tips om leran, vad den heter och hur man kan få tag på den (orolig för en anhörig som tagit injektionerna)

   • Lennart, skulle du kunna dela med dig information om leran du nämner. Låter väldigt intressant. Vad heter den? Tack 🙂

  • Intelligent eller inte intelligent. Det är så jag fungerar. Jag gör ALLTID egna tester innan jag skriver på något som jag tycker verkar intressant. Inte svårare än så. Min mikroskopiering är av helt unik kvalitet och mitt resultat har senare verifierats av bl.a de resultat Dr. Robert O. Young funnit. Young har mer effektiva elektron mikroskop men 1500ggr förstoring med ”rätt” ljussättning var grunden för den kvalietet jag levererade. Det duger för mig i nuvarande process. Jag har mikroskopierat insidorna på andningsmasker samt toppen på PCR pinnen i en kvalitet som jag ej sett någon annanstans hittills. Ljuset är extremt viktigt när mikroskopieringen sker.

   • Jag tror alltid på lösningar. Finns det frågor, finns det svar. Det här är inte ngt oövervinnerligt som dom på det mest illvilliga sätt kommit på, utan det måste finnas ngn metod som kan neutralisera detta elände. Extrakten har jag som sagt hört kan fungera på spikproteinerna, kanske det andra shittet oxå får sig en smäll. Ingen aning, men jag säger lycka till. Kan ni detektera ngt, då v e t man och därifrån kan man ta problemet mot en lösning. Som sagt vad vet jag, mer än att det är högkriminella vi har att göra med

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *