Bodify Research och NewsVoice replikerar Bluetooth-test av vaccinerade

publicerad 11 juli 2022
- Gästskribent
Cyberspace. Foto och redaktionell licens: Shutterstock.com

BLUETOOTH-EXPERIMENT. Bodify Research i samarbete med NewsVoice ska med ett fälttest i slutet av augusti 2022 verifiera eller dementera en tidigare fälttest som genomfördes i Spanien under sommaren 2021. Hypotesen är att covidvaccin, PCR- och/eller antigentest installerar en MAC-adress i den vaccinerade kroppen.

Text: Lennart Fröderberg (Bodify Research), redigerad av NewsVoice (uppdaterad 26 aug)

Syftet med testet är för att se om vi kan uppnå samma resultat som fastställdes i Spanien 2021. Om inte, kan vi förkasta den spanska testet som vilseledande.

Anmälan till fälttestet i Stockholm

Anmäl ditt intresse till e-mail: bodify.research@protonmail.com. Vi återkommer med datum, tid, plats för fälttestet i Stockholm senast 5 dagar före första testdagen.

Deltagarna ska i god tid innan fälttestet skicka in underlag/bevis för att de:

  1. Injicerats/vaccinerats med covid-19-spruta.
  2. Tagit ett RT-PCR-test med en PCR-svabb, alltså en pinne i näsan.
  3. Tagit ett antigentest med svabb. En swabb-pinne i hals, svaljet eller via munnens slemhinna på kindens insida.

Bakgrund: Dr Luis De Benitos tester

Dr Luis De Benito delar med sig av en förhandsrapport om MAC-adressfenomenet hos vaccinerade personer. Benito som är digestionsläkare med doktorsexamen i molekylärbiologi, presenterar ett utdrag av forskningen om de mystiska MAC-adresser med Bluetooth-applikationer som han och andra forskare säger sig ha upptäckt hos vaccinerade individer.

Läs mer i NewsVoice: Dr Luis Benito: Covidvaccinerade blir Bluetooth-enheter

Det handlar om en kort rapport som han har skickat till olika forskargrupper över hela världen. I denna förhandsvisning förklarar dr De Benito vad han har observerat och vad som kan vara de möjliga orsakerna till fenomet med detekterade MAC-adresser. 100-tals patienter testades.

Benito beskriver i en video i artikeln ovan hur testerna genomföredes på hans privatklinik. Det fanns tex ingen annan personal i byggnaden förutom honom själv och testarna utfördes kvällstid för att minimera felkällor. Den enda störning under testerna var när en ambulans från räddningstjänsten kom och gick i byggnaden, men denna ambulans kunde Benito lätt identifiera.

Benito konstaterade att vaccinerade personer ofta gav utslag för MAC-adresser (Media Access Control), en unik identifierare som elektroniktillverkarna tilldelar elektroniska enheter som kan anslutas till ett nätverk.

Resultat

Av de 137 tillfrågade patienterna uppgav 112 att de hade vaccinerats och 25 att de inte hade vaccinerats.

96 patienter av de 112 uppgav att de hade vaccinerats. Trost att deltagare stängt av alla elektroniska enheter fanns aktiva MAC-koder kvar, förklarar Benito. En möjlig tolkning är att vissa patienter hade ett MAC-ID i sina kroppar.

”Med denna enkla observation under juli och augusti 2021 har jag kunnat verifiera att 100 procent av de patienter som säger att de inte är vaccinerade inte lyfter någon kontaktanordning med min mobiltelefon via Bluetooth.”

86% av de som sa att de var vaccinerade genererar MAC-adresser

Benito gjorde flera iakttagelser. En av de mest underliga var att olika personer som injicerades med innehållet i samma injektionsflaska, alltså från samma distribution av samma parti (batch), ändå hade olika MAC-adresser.

Benito konsulterade datatekniker, robotforskare, biologer och ingenjörer, experter inom datavetenskap och nanorobotik. Flera av dessa förespråkar möjligheten att koderna/ID:s genereras som ett resultat av interaktionen mellan det som injiceras och personens genetiska material.

Anmäl dig till fälttestet i Stockholm. Anmäl ditt intresse senast 27 augusti till e-mail: bodify.research@protonmail.com 2022.

Text: Lennart Fröderberg, Bodify Research


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq