Har Sverige passerat Point of No Return eller kan vi vända trenden? – Valet 2022

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 26 juli 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

https://www.youtube.com/watch?v=N9uEC4Ox6h8

VALET 2022. Vårt senaste Youtube-samtal tar upp att det nyligen kommit en rapport från EU:s ekonomiske kommissionär Paolo Gentiloni. Rapporten bör vara dynamit i den svenska debatten inför valet 2022, men den mörkas effektivt av det svenska politiska etablissemanget.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik (grafik om inget annat anges) | #valet2022

Att dagens sosseregering inklusive deras stödpartier inte vill tala om Sveriges framtida läge är förståeligt då EU-rapporten inte är någon direkt valvinnare för dem. Att oppositionen däremot inte utnyttjar tillfället är dock ytterst förvånande.

Prestige före förnuft

Illusionen av Sverige som en av världens bästa välfärdsnationer måste vidmakthållas till varje pris. Sossarna är beredda att göra vilka populistiska utspel som helst, ta tex NATO-frågan, för att kunna smälla i sina medborgare att de är dådkraftiga men framför allt, om något skall förändras i Sverige så är det Sossarna som skall stå vid rodret under genomförandet. Inget annat parti göre sig besvär. Det märkliga är att de andra partierna är tysta och samtycker.

ArcanumSkolan 2024

Fortfarande tror en ganska stor del av svenskarna att Sverige har en verklig tigerekonomi, det var möjligen sant, men då var året 1970. Sedan dess har det gått utför och nu har vi i realiteten en U-landsekonomi. Dock med världens högsta skattetryck.

Gråsossarnas tragik är vetskapen om att Socialdemokraterna inte längre förvaltar och utvecklar en välfärdsstat mot något bättre för sin befolkning utan S är ett parti, som för sin egen existens, parasiterar på sitt eget lands ursprungsbefolkning.

Som ursprunglig svensk förutsätts man tyvärr vara så dum och naiv att man aldrig ifrågasätter sossarnas systematiska lurendrejeri. Det gäller för S att hålla masken så länge det går, förnuftet och respekten för medborgarna har lämnat Sveavägen 68 för många år sedan. När kommer smällen?

Har vi passerat Point of No Return?

För de som ännu kan flytta från Sverige är detta en ständigt högaktuell fråga och för de apatiska väljarna är det ingen fråga alls. De har inte råd att flytta.

Kortsiktigheten och förmågan att ställa sina medborgare inför fullbordat faktum är en klassisk sosse gren. Att kunna vända kappan efter vinden med hänvisning till att sossarna ”inte såg det komma” är numera sedan länge en välkänd förklaringsmodell.

Alla vet att det maktälskande Socialdemokraterna köper stora volymer av sina röster av invandrarna genom generösa bidrag. De kan inte såga av den gren de sitter på. Och inget av de övriga sju partierna skulle heller våga tänka tanken att såga av den grenen. Sossedoktrinen har alla i sitt grepp.

Vad kan vända trenden?

Låt oss vara överens om att vansinnet med röstköp är både oärligt och menligt för oss alla, som medborgare och skattebetalare. Åtminstone för de av oss som fortfarande betalar skatt.

Vår idé är att alla som kan skall betala skatt, enligt vårt förslag om en Kapitationsskatt så kan vi se fram emot vad som på fikonspråk kallas en breddad skattebas. Breddad skattebas = väsentligt lägre skatt för alla!

Ingen arbetsförmögen, kvinna som man, skall med hänvisning religion eller andra kulturella skäl, medelst bidrag, kunna leva på sina medmänniskors slit och lojalitet mot Sverige som nation.

I en marknadsstyrd ekonomi så bygger medborgarna själva upp sitt land, politiker och myndigheter skapar inga jobb. Det gör medborgarna själva.

Med en Kapitationsskatt sänks det totala skattetrycket högst väsentligt för alla, hur mycket och när denna skattereform är fullt genomförd går att diskutera. En halvering av det totala skattetrycket borde inte vara en omöjlighet.

Läs mer om kaptationsskatt i NewsVoice

Med god vilja och ett snabbt successivt införande kommer många av våra kulturberikare att flytta ut ur landet Sverige. Bidragskranarna stängs av om de inte själva bidrar och skaffar sig en egen inkomst samt betalar sin dagliga skatt. It is as simple as that!

EU:s nya rapport om inflation och ekonomisk tillväxt är beviset för att Sverige snabbt halkar efter övriga världen.

Innan vi går in på själva analysen så vill vi stanna vid det faktum att Sverige, enligt rapporten, har den i särklass lägsta ekonomiska tillväxten i hela EU. Eller för att prata klarspråk, Portugal som toppar listan med en tillväxt på 6,5 % skall jämföras med Sveriges tillväxt som är 1,3 % (0,8 % för 2023) vilket är sämst i hela EU.

Som om inte det vore illa nog så beräknas inflationen för Sverige bli 6,6 % och för Portugal 6,8 %, båda länderna har en socialistisk regim och ungefär lika många innevånare, så vad är skillnaden?

Kommissionens prognoser för 2022 och 2023

Grafiken visar hur hög inflationen kommissionen räknar kommer bli i EU-länderna för valt år. Grafik: Europaportalen. Källa: EU-kommissionen Skapad med Datawrapper.
Grafiken visar hur hög inflationen kommissionen räknar kommer bli i EU-länderna för valt år. Grafik: Europaportalen. Källa: EU-kommissionen Skapad med Datawrapper.

Europaportalen skriver:

“EU-kommissionen räknar med längre tillväxt och högre inflation och varnar för en recessionsstorm om Ryssland helt stryper gasflödet. Sverige beräknas få den lägsta tillväxten i EU i år och nästa.​” Kommissionens prognos för ekonomis tillväxt i EU 2022 och 2023

Gentiloni betonar självklart osäkerheten i rapporten med hänvisning till det pågående kriget mellan Ukraina och Ryssland, allt för att slippa prata om EU och dess alla medlemsländers övriga och mer strukturella tillkortakommanden.

Rapporten betonar också den globala osäkerheten på en rad områden som stora riskfaktorer, allt för att spela ned och dölja konsekvenserna av det globala inflytandet på våra europeiska ekonomier.

Sveriges framtida ekonomiska tillväxt bedöms som den sämsta i EU och en av de större riskerna för Sveriges del bedöms vara hushållssektorns höga belåningsgrad. Fritt översatt innebär detta att vår bostadssektor är så högt belånad att vid minsta räntehöjning så kraschar vår bostadsmarknad, ännu en gång kanske det är bäst att tillägga. Senast detta hände var i början av 1990-talet.

Att staten Sveriges ekonomi bedöms som hyggligt god har en stor del av sin förklaring i det faktum att den utländska statsbelåningen, jämfört med andra länder, är relativt låg.

Den faktor som påverkar oss som konsumenter allra mest är dock inflationen, den beräknas fram till och med 2023 bli 8,3 % som ett genomsnitt för EU.

Det finns skäl att vara lite skeptisk till beräkningen som landar på 8,3 %. Trenden är tydlig och med globalismens effekter så kan vi nog dessvärre räkna med att Sverige högst sannolikt kommer att ligga i topp även för nästa års inflationssiffror.

Sveriges inflation kan i slutet av 2023 mycket väl landa på siffror uppåt 10 – 12 %. Klarar den globala världsordningen en långvarig påverkan av kriget och dess alla olika konsekvenser?

Är det en global recession vi börjar se?

Tja, det är frågor vi lär bli varse vad tiden lider. Att inflationen nu börjar närma sig nivåer som bara vi lite äldre upplevt ger oss anledning att återigen blicka tillbaka historiskt och se om vi med hjälp av historien kan förutsäga vad som kan komma att hända inom ett eller två år.

Många av de idag yrkesverksamma har ingen egen erfarenhet hur man agerar när inflationen rör sig vid 15 % nivån och banklåneräntan för bostadslån ligger på ungefär samma nivåer.

Det som då hjälpte till att skyla över effekterna och som kunde dupera den svenska allmänheten var att lönerna steg snabbt och kraftigt för att i någon mån kompensera den arbetande befolkningen. Likaså användes devalvering flitigt som ett sätt att ta sig ur sina egenskapade misslyckanden.

Att hjälpa svenska företag med exporten tvingades ju fram för att inte hela samhällsbygget Sverige skulle rasa ihop fullständigt under 1980-talet.

Nu har cirka 40 år gått, är det dags nu igen för en allvarlig sättning i den svenska ekonomin, eller blir det ännu värre den här gången? 

Vi hade vid mitten av 80-talet en ekonomi som till stora delar överhettades av avregleringar och en expansiv finanspolitik samtidigt som stora och kostsamma reformer skulle betalas, något som ganska effektivt urholkade den stats-finansiella basen. Marginalskatter på cirka 80-85 % var vardagsmat för allt fler inkomsttagare.

Behovet av en genomgripande skattereform växte därför fram ganska snabbt, dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt insåg tidigt betydelsen av ett förenklat skattesystem som skulle ersätta det gigantiska lapptäcke som utvecklats på skatteområdet.

Tyvärr kunde inte Ingvar Carlsson 1995 hålla fingrarna borta från skattehöjningar då han med sin utlovat temporära värnskatt spräckte idéen om 50 % maximal marginalskatt. Värnskatten lever än i dag och har byggts på många gånger.

Tidpunkten för införandet 1990/91 kunde dock ha varit bättre då en mycket snabb och kraftig internationell lågkonjunktur drabbade Sverige påtagligt värre än många andra länder.

George Soros manipulativa attack mot den svenska kronan med konsekvensen att räntan momentant drevs upp till 500 %, blev första gången den svenska befolkningen själva med häpna ögon kunde se dessa rovgiriga asätare i aktion. Å andra sidan blev just den här upplevelsen ett uppvaknande för oss och många andra, dvs att vi är många som inte riktigt förstått hur allt hänger ihop bakom kulisserna.

Text: Jan Norberg och Hans Jensevik

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Att oppositionen håller tyst beror på att de i praktiken INTE är en opposition. Det skall bara se ut så för att lura väljarna.
  Alla står under fast kontroll av den monetära eliten.
  Gå in i ett parti, låtsas vara mycket intresserad, lägg tid på dem och du kommer snabbt mot centrum. Då ser du vilka som bestämmer.
  Varför är alla t.ex medlemmar av antingen Bilderbergarna eller som Lööf, medlem i Trilaterala Kommisionen?

 • Att oppositionen håller tyst beror på att de i praktiken INTE är en opposition. Det skall bara se ut så för att lura väljarna.
  Alla står under fast kontroll av den monetära eliten.
  Gå in i ett parti, låtsas vara mycket intresserad, lägg tid på dem och du kommer snabbt mot centrum. Då ser du vilka som bestämmer.
  Varför är alla t.ex medlemmar av antingen Bilderbergarna eller som Lööf, medlem i Trilaterala Kommisionen?

 • Används Dominion med tillhörande mjukvara för att räkna rösterna i svenska valet? Förra valet i Sverige visade stora likheter med det amerikanska presidentvalet i stater som Pennsylvania och Georgia — plötslig blackout och fullständigt ändrad balans i vågskålen när rösträkningen “kom igång” igen. Det skulle kanske behövas en oberoende kontrollgrupp, var man nu hittar en sådan, för att se till att inte valet i Sverige manipuleras? Utan en sådan kommer garanterat stora grupper att känna sig bedragna och tilliten till det politiska systemet kommer att sjunka ytterligare.

  • Bäste Baron v B så kan jag informera att frågan om valsäkerhetsfrågan kommer upp inom ett par veckor här hos Newsvoice och hos Swexit TV. Det är mer research omkring denna fråga än vad man generellt föreställer sig. Men vi återkommer snart om detta mer i detalj.

 • Används Dominion med tillhörande mjukvara för att räkna rösterna i svenska valet? Förra valet i Sverige visade stora likheter med det amerikanska presidentvalet i stater som Pennsylvania och Georgia — plötslig blackout och fullständigt ändrad balans i vågskålen när rösträkningen “kom igång” igen. Det skulle kanske behövas en oberoende kontrollgrupp, var man nu hittar en sådan, för att se till att inte valet i Sverige manipuleras? Utan en sådan kommer garanterat stora grupper att känna sig bedragna och tilliten till det politiska systemet kommer att sjunka ytterligare.

  • Bäste Baron v B så kan jag informera att frågan om valsäkerhetsfrågan kommer upp inom ett par veckor här hos Newsvoice och hos Swexit TV. Det är mer research omkring denna fråga än vad man generellt föreställer sig. Men vi återkommer snart om detta mer i detalj.

 • Det där ordet sysselsatt är ju mest en definition på att enbart skapa rörelse.
  Passar bra för politiskt ansatta personer, som mest aldrig skapar en säljbar produkt.

  • Å du har så rätt, dvs begreppet sysselsatt är en stor lögn när man tittat närmare på det. Allt för att vi skall förledas tro att sysselsättning också omfattar sysselsättningspolitiska åtgärder helt skattefinansierade.

 • Det där ordet sysselsatt är ju mest en definition på att enbart skapa rörelse.
  Passar bra för politiskt ansatta personer, som mest aldrig skapar en säljbar produkt.

  • Å du har så rätt, dvs begreppet sysselsatt är en stor lögn när man tittat närmare på det. Allt för att vi skall förledas tro att sysselsättning också omfattar sysselsättningspolitiska åtgärder helt skattefinansierade.

 • Ja, Sverige blir nog svårt att rädda eftersom S, M, MP, C importerat närmare två miljoner dysfunktionella människor till Sverige som i slutändan kommer att ruinera landet. Det är bättre att börja förbereda flytten från det dårhus som 7-klövern skapat i Sverige och söka en tillvaro utomlands. Det måste ske ett mirakel för att det “sovande folket” ska vakna och jag tror inte på ett sådant mirakel utan nedförsbacken är konstant och obeveklig.

  • Den här utvecklingen skapas nu i USA med sina öppna gränser. Och där rep. stater bussar runt migranter till liberala stater och folk flyttar bort från buset till konservativa stater. Praktiskt taget samma spelplan. Där syns detta enär där är 50 stater i en union.

  • #”Det måste ske ett mirakel ….” skriver Benny H, men det tror han inte på …, ty “nedförsbacken är konstant och obeveklig”.
   Kanske inte, trots allt! Vi har dock här i vår gamla Stockholmsbyråkrati den stridbare kämpen Carl Norberg, tack och lov, som säger sig vara lycklig över att få vara med, ihop med sitt följe, att just nu se den internationella Djupa Staten skalas av och rökas ut för senare straffrättsliga åtgärder.

   Augusti ’22 kommer bli något att minnas, då Trump45 äntligen kommer äntra ringen i D C och bataljen kan börja, för att med mellanårsvalet i november avslutas med Resident Bidens och D P:s ändalykt. Majoriteten svenskar (alla övriga västerlänningar) kommer få se sina känslostyrda värderingar krossade av ljuset från verkligheten och den kulturmarxistiska hjärntvätten skrapas bort.

   Sedan Trump berövades sin valseger i presidentvalet 2020, har en stor folkupplysningskampanj pågått, i form av en ytterst omfattande och noggrant planerad “stingoperation”. Det sker i samarbete med Putin, Xi och Erdogan.
   D S har använt Ukraina som en proxy i krigföringen mot Ryssland, vars självständighet skall krossas och dess naturtillgångar skall läggas rabarber på.

   • Fortsättning från ovan Elitens önskan att bli med i NATO, NU, klockan fem i tolv, beror på vår, för de flesta okända, men sedan länge omfattande medverkan (Telekom-underrättelse, Internet-linor, serverhallar, FRA-lagar) i det Anglo-Sionistiska imperiebygget, en monopolär värld styrd i enlighet med Agenda 2030, som vår sosseregering redan har tagit beslut om att vara med i.

    För penningadeln, med Wallenbergarna i spetsen, ett lätt beslut och för de vänsterblivna, troligen till viss del beroende på “hållhaks-business”, av sådan art som paret Epstein/Maxwell har gjort sig kända genom. Efter EU-tillträdet 1995, har många politiker och myndighetspersoner, försedda med kraftfulla SIDA-medel, haft fattig-utlandet som ett prioriterad verksamhetsfält, långt viktigare än sitt egna land.
    Es wird ein Wunder geschehen, sjöng ju Zarah.

 • Valet 2022 skall handla om vilka oförrätter 7 klövern har orsakat SVENSKA FOLKET.
  Löften utfärdade av socialistiska politiker har inget med svensk framtid att göra.

 • Ja, Sverige blir nog svårt att rädda eftersom S, M, MP, C importerat närmare två miljoner dysfunktionella människor till Sverige som i slutändan kommer att ruinera landet. Det är bättre att börja förbereda flytten från det dårhus som 7-klövern skapat i Sverige och söka en tillvaro utomlands. Det måste ske ett mirakel för att det “sovande folket” ska vakna och jag tror inte på ett sådant mirakel utan nedförsbacken är konstant och obeveklig.

  • Den här utvecklingen skapas nu i USA med sina öppna gränser. Och där rep. stater bussar runt migranter till liberala stater och folk flyttar bort från buset till konservativa stater. Praktiskt taget samma spelplan. Där syns detta enär där är 50 stater i en union.

  • #”Det måste ske ett mirakel ….” skriver Benny H, men det tror han inte på …, ty “nedförsbacken är konstant och obeveklig”.
   Kanske inte, trots allt! Vi har dock här i vår gamla Stockholmsbyråkrati den stridbare kämpen Carl Norberg, tack och lov, som säger sig vara lycklig över att få vara med, ihop med sitt följe, att just nu se den internationella Djupa Staten skalas av och rökas ut för senare straffrättsliga åtgärder.

   Augusti ’22 kommer bli något att minnas, då Trump45 äntligen kommer äntra ringen i D C och bataljen kan börja, för att med mellanårsvalet i november avslutas med Resident Bidens och D P:s ändalykt. Majoriteten svenskar (alla övriga västerlänningar) kommer få se sina känslostyrda värderingar krossade av ljuset från verkligheten och den kulturmarxistiska hjärntvätten skrapas bort.

   Sedan Trump berövades sin valseger i presidentvalet 2020, har en stor folkupplysningskampanj pågått, i form av en ytterst omfattande och noggrant planerad “stingoperation”. Det sker i samarbete med Putin, Xi och Erdogan.
   D S har använt Ukraina som en proxy i krigföringen mot Ryssland, vars självständighet skall krossas och dess naturtillgångar skall läggas rabarber på.

   • Fortsättning från ovan Elitens önskan att bli med i NATO, NU, klockan fem i tolv, beror på vår, för de flesta okända, men sedan länge omfattande medverkan (Telekom-underrättelse, Internet-linor, serverhallar, FRA-lagar) i det Anglo-Sionistiska imperiebygget, en monopolär värld styrd i enlighet med Agenda 2030, som vår sosseregering redan har tagit beslut om att vara med i.

    För penningadeln, med Wallenbergarna i spetsen, ett lätt beslut och för de vänsterblivna, troligen till viss del beroende på “hållhaks-business”, av sådan art som paret Epstein/Maxwell har gjort sig kända genom. Efter EU-tillträdet 1995, har många politiker och myndighetspersoner, försedda med kraftfulla SIDA-medel, haft fattig-utlandet som ett prioriterad verksamhetsfält, långt viktigare än sitt egna land.
    Es wird ein Wunder geschehen, sjöng ju Zarah.

 • Valet 2022 skall handla om vilka oförrätter 7 klövern har orsakat SVENSKA FOLKET.
  Löften utfärdade av socialistiska politiker har inget med svensk framtid att göra.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *