Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Lasse Malmgren: Granskning av propagandan, Ukrainakriget, Covid-19 och klimatkrisen

publicerad 31 juli 2022
- Lasse Malmgren
Lars Malmgren

OPINION & ANALYS. Att massmedia förmedlar bilder som inte speglar verkligheten, utan den bild som tjänar maktens syften är uppenbart. Låt mig bara ta tre exempel.

Text: Lasse Malmgren, kolla gärna på Spaning 30

Bakgrunden till kriget i Ukraina

Det är ett odiskutabelt faktum att ”Den djupa staten” i Västvärlden låg bakom det regimskifte som ägde rum i Ukraina 2014. Läckta telefonsamtal visar hur USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland i detalj planerade vilka som skulle ingå i den nya regeringen. Där fanns bland annat nynazistiska krafter som var starkt negativt inställda till den stora ryska minoritet som bor i Ukraina.

I delar av landet vägrade etniskt ryska ukrainare godkänna den nyinsatta regeringen. I Krim som endast tillhört Ukraina under ett halvt sekel valde en stark majoritet att ingå i Den ryska federationen.

I de östra delarna ville befolkningen fortfarande tillhöra Ukraina, men krävde en större självständighet – bland annat rätten att få fortsätta tala ryska, som faktiskt 60 % av den samlade ukrainska befolkningen talade innan statskuppen 2014.

Den konflikt som uppstod internt i Ukraina försökte den nya regimen att lösa med våld, vilket alltså ledde till den väpnade konflikt som härjat i Ukraina under de 8 år som föregick Rysslands ”special operation”.

Att inte redovisa denna historiska bakgrund, ger en fullständigt felaktig bild av bakgrunden till det krig som nu pågår i Ukraina.

”Klimatkatastrofen”

Det finns ett stort antal forskare som ifrågasätter den alarmistiska bild som fullständigt onyanserat sprids i media. Ett exempel på detta är Patrick Moore, en av grundarna till Greenpeace, som påvisar att koldioxidhalten i atmosfären var på sin absolut lägsta nivå för ca 150 år sedan då industrialiseringen tog fart.

Inte under 4 500 000 000 år har alltså klotets atmosfär innehållit så lite CO², så den ökning som har skett under det sista århundradet har alltså, enligt honom, främst varit av godo.

CO² är ju en absolut nödvändig beståndsdel i den fotosyntes som gör att vi har biologiskt liv på jorden. Våra utsläpp av CO² har bidragit till en grönare värld! Hade koldioxidhalten fortsatt att sjunka, så hade på sikt jordens växtliv varit hotat.

Fossilutsläppens positiva effekter är något som aldrig redovisas av media – man redovisar det som en dödlig gas, istället för som en av livets nödvändiga byggstenar!

Diagram som styrker resonemanget redovisas i min videon nedan (Spaning 30).

Covid-19 -Sjukdomens bakgrund och konsekvenser

Nyligen hävdade SR, SVT och TV4 att Covid-19 troligen härstammar från matmarknaden i Wuhan. Detta är ett skrattretande påstående med tanke på att det under 20 år har genomförts forskning på coronaviruset som en viktig komponent i biologisk krigföring.

Vissa sekvenser av det som bygger upp viruset är t.o.m. patenterade och man kan inte patentera något som inte är skapat av människor.

Dessutom har media inte redovisat de många biverkningarna av vaccinen, eller det faktum att dödligheten har stigit bland de grupper som låtit vaccinera sig, medan man i de länder som undvikit vaccination har betydligt lägre dödlighet.

Haiti har lägst vaccinationsgrad i den västliga hemisfären och också lägst dödlighet i Covid-19.

Christine Anderson, ledamot av Europaparlamentet för Tyskland, har beskrivit vaccinen som det största brottet som någonsin begåtts mot mänskligheten. Trots dessa alarmerande rapporter och kritik har vi inte sett någon form av ifrågasättande rapportering i media. Ensidigheten är total.

Är propagandan endast av ondo?

För den självständigt tänkande människan är det uppenbart att massmedia i allmänhet, och dessvärre public service i synnerhet, förmedlar en allt annat än neutral bild av verkligheten.

Man kan bli irriterad, förbannad eller bara trött på att ständigt matas med denna propagandistiska ”nyhetsförmedling”, men kan också något gott komma ur detta? Det är ju trots allt genom att övervinna motstånd som vi utvecklas!

Hela evolutionen redovisar ständigt exempel på hur tillvarons besvärligheter har fått oss att övervinna hinder och utveckla nya förmågor. Hela vår tekniska utveckling har stammat ur det faktum att vi i den tempererade zonen har varit tvingade att utveckla vår förmåga att bygga hus och hitta lösningar för att överleva i områden där väderförhållanden under den kallare delen av året har varit utmanande.

Detta har utvecklat uppfinningsförmåga och intelligens.

Så när frågan uppstår – hur människan ska kunna utvecklas till att bli självständigt tänkande, så är svaret givet. Endast genom att kunna genomskåda lögner, propaganda och allsköns ologiska resonemang, kan man som individ hitta fram till sanningar – om än relativa sådana.

För ytterst tror jag att vi står för ett gigantiskt paradigmskifte i världen, där gamla ’sanningar’ kommer få stryka på foten för mer logiska synsätt. Den superrika elit som till så stor del styr världen, är när allt kommer omkring inte så rik. Deras rikedom bygger på nominella värden som endast är giltiga så länge vi accepterar själva penningsystemet som adekvat.

När vi i framtiden kommer att sakna faktiska värden som mat, energi och vatten, kan dessa ’skapade’ nominella värden väga lätt. Den svältande byter gärna tusenlappar mot bröd.

Dagens multimiljardärer har inte skapat sina tillgångar genom hårt och slitsamt arbete utan genom spekulation. Deras rent mänskliga tillgångar är en relativt utvecklad intelligens parad med ren girighet.

Ett nytt paradigm och en ny verklighetsuppfattning

Så det som nu verkar som en lögnaktig och förljugen värld, kan var början till att utveckla en ny livssyn. I naturen finns inte något som är meningslöst eller onyttigt. Allt som existerar är en del i den stora process om vi kallar evolutionen – en process som får oss att utvecklas och uppnå nya höjder av intelligens och humanism.

I fjärran kan vi ana konturerna av en ny världsbild och en ny syn på livet. Tillvaron slutar inte här och endast genom att inse vår tids lögner kan vi finna framtida sanningar.

Text: Lasse Malmgren, kolla gärna på Spaning 30


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq