Dricks- och regnvatten innehåller skadliga “evighetskemikalier” av typen PFAS – Så här kan du avgifta

publicerad 15 augusti 2022
- av Torbjörn Sassersson red.

MILJÖ & HÄLSA. Miljöföroreningar av per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) kan ha överskridit vad naturen och människan tål, misstänker forskare. Nu finns PFAS i regnvatten över hela planeten och det ger infertilitet. Miljöföroreningen som är människoskapad förekommer i bla elektronik, pizzaförpackningar, kosmetika och stekpannor.

Forskare upptäckte nyligen de giftiga kemikalierna i regnvatten och även på avlägsna platser som den tibetanska platån och Antarktis. Forskaren Ian Cousins säger till AFP att det inte finns någon plats på jorden där regnet är säkert att dricka enligt de mätningar som gjorts.

Ian Cousins som är stationerad på Stockholms Universitet säger att kemikalierna nu är så långlivade att de kanske aldrig försvinner från planeten. Därför kallas de för evighetskemikalier (forever chemicals). Vi har passerat vad forskare kallar den planetära gränsen för nivåer av dessa eviga kemikalier, tror forskarna.

Cousins säger att baserat på de senaste amerikanska riktlinjerna för PFOA (en typ av PFAS) i dricksvatten, skulle regnvatten överallt bedömas som osäkert att dricka på grund av gifthalterna.

Evighetskemikalier ger eviga hälsorisker

Hälsoriskerna med att exponeras för dessa ämnen har det forskats flitigt på, enligt Euronews. Forskare säger att de kan kopplas till infertilitet, ökad risk för cancer, nedsatt immunförsvar, fetma, sköldkörtelskador och utvecklingsförseningar hos barn.

PFAS är människotillverkade ämnen som tillsätts och det betyder att dessa också kan uteslutas ur elektronik, matförpackningar, kosmetika, köksredskap (stekpannnor etc), brandskum och toalettartiklar. Det är industrins ansvar, anser dr Jane Muncke, chef på The Food Packing Foundation i Zürich.

"The time to act is now", säger hon.

Pizzakartonger innehåller skadliga evighetskemikalier. Foto:The Nix Company. Licens: Unsplash.com
Pizza. Foto: The Nix Company. Licens: Unsplash.com

Hela listan med produkter som innehåller PFAS

  • Popcornpåsar, pizzaboxar, godisförpackningar, snabbmatsförpackningar
  • Ögon-makeup, nagelprodukter, tandtråd, hårschampoo
  • Målarfärg, fogmassa, lacker
  • Rengöringsprodukter
  • Non-stick-pannor och kastruller
  • Vattenavvisande kläder, smutsavvisande spray
  • Fotomaterial
  • Ogräsmedel (pesticider)
  • Brandskum i brandsläckare

PFAS blev populära redan på 1950-talet

Kemikalierna är kända som "evighetskemikalier" eftersom de finns kvar i miljön under otroligt lång tid. De består av kedjor av sammanlänkade kol- och fluoratomer. Denna typ av kemisk bindning mellan kol och fluor är en av de starkaste som finns och därför kan de cirkulera i naturen i mer än 1000 år, skriver Euronews.

Det finns två typer PFAS som anses vara de vanligaste och farligaste, och som redan har fasats ut ur industrin för produkter: PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonsyra).

Så här kan du avgifta vatten

Trots att situationen ser mörk ut hävdar experter att PFAS kan "detoxas" och att  PFAS i vattensamlingar kan absorberas av växter. Innan du startar avgiftning bör du förslagsvis testa halten av PFAS i ditt dricksvatten och i ditt blod hos ackrediterade laboratorier.

Avgifta vatten i naturen

Studier i Australien visar att bladvass (Phragmites australis) som är vanlig även i Sverige, kan suga upp mellan 42-53% av PFAS-förgiftat ytvatten. Bladvass kan till och med vara ett av de mest effektiva sätten, särskilt i kombination med andra PFAS-absorberande växter.

Forskaren dr John Awad vid UniSA och CSIRO i Australien säger att konstruerade flytande hydroponiska våtmarker kan vara ett flexibelt sätt att skapa naturliga saneringssystem även i befintliga stadsmiljöer. Denna typ av flytande naturliga reningssystem kräver varken pumpning eller kemikalier, enligt Awad.

"Lägg till inhemska växter till mixen och vi har levererat en verkligt ren, grön och miljövänlig metod för att ta bort giftiga PFAS-kemikalier från förorenat vatten."

Än så länge befinner sig forskningen på flytande hydroponiska våtmarker med bladvass i de första stegen.

Avgifta dricksvatten

Filter med aktivt kol av typen granulärt aktivt poröst kol eller fasta porösa kolblock, är särskilt effektiva för att ta bort PFAS, PFOA och PFOS från dricksvatten (samt en rad andra gifter).

Enligt EPA (det amerikanska Naturvårdsverket) är aktivt kolfilter det första och mest studerade vattenbehandlingsalternativet att överväga. EPA uppger att granulärt aktivt kol kan ha en effektivitet på 100%, men under en begränsad tidsperiod beroende på faktorer såsom vattentemperatur och flödeshastighet, djupet på kolbädden och vilka typer av PFAS du behöver ta bort.

Utöver aktivt kol finns vattenreningsystem som bygger på jonbytarfilter och omvänd osmos.

NewsVoice återkommer med en artikel om hur du kan avgifta kroppen.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat