Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Teknisk valsamverkan kan stoppa Nyans och återställa folkets makt via direktdemokrati

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 17 augusti 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

OPINION. Småpartierna inser inte konsekvensen av inre splittring. Det gynnar islampartiet Nyans som sänker röstetalen för de 8 etablerade partierna. Det här kan vi ändra på genom teknisk valsamverkan. Det gäller att ta sig in i Riksdagen och väl där kan vi börja agera för en återställning av folkets makt via direktdemokrati.

Kakabaveh-effekten i kubik

Amineh Kakabaveh har med önskvärd tydlighet satt fingret på ett tidigare inte uppmärksammat problem i vår bristfälliga demokrati. Vi var nog många som med vämjelse kunde sitta på läktaren och se på när en utländsk makt, i detta fall en väpnad gren av det kurdiska motståndet mot Turkiet visade sin makt.

Vi kunde alla se hur ett enda mandat i riksdagen pressade en minoritetsregering (sossarna) till en uppgörelse som kostade svenska skattebetalare flera miljarder. Hur är detta ens möjligt?

Det 175:e mandatets betydelse

Vi kallar det för det ”gyllne 175 mandatet” för att åskådliggöra minoritetsregeringars ständiga gissel. När alla riksdagspartier under många år lärt sig den politiska trianguleringens häxkonster till fulländning, då kommer Amineh Kakabaveh in och visar oss alla hur sårbar vår grundlag Regeringsformen är i sin nuvarande utformning.

På sätt och vis var det bra att Kakabaveh gjorde det så övertydligt klart att vår grundlag behöver skyddas mot denna form av utpressning. Engångshändelse kanske ni är några som tänker. Tänk om det händer igen?

Den oproportionella betydelse som Kakabaveh skickligt utnyttjade uppmärksammades med största sannolikhet av Erdogan i Turkiet.

Islampartiet Nyans aktiverades därmed på allvar för att kunna överta Kakabavehs roll i den svenska Riksdagspolitiken. Sverige ligger vidöppet för ett maktövertagande från främmande makt!

Tänk om valet 2022 blir en exakt repris av det 2018 med den enda ändringen att Nyans kommer in i riksdagen på bekostnad av de åtta övriga partierna, Sossarna antas förlora 200 000 röster till Nyans och 11 mandat. Då blir det som i bilden ovan!

Partiledaren Mikail Yüksel har noggrant studerat den svenska författningen och självklart insett att med en fri massinvandring så ökar andelen väljare varje dag. Dessa väljare har helt andra preferenser än de äktsvenska och kristna värderingar som vi burit med oss många hundra år.

Detta öppnar för att Nyans tar sig in i riksdagen då de på aggregerad nivå runt om i Sverige har en väljarbas som minst svarar mot vad till exempel KD och V tillsammans kan mobilisera.

Erdogan avvaktar sitt slutliga ställningstagande i NATO-frågan

Det är därför inte längre ett hypotetiskt problem som vi med vår tillbakalutade, så typiskt svenska hållning kan acceptera. Vi måste göra något radikalt för att stoppa Erdogan från inflytande över vår Riksdag.

Erdogans hållning till Sveriges NATO-ansökan är bara en försmak av vad som komma skall inom svensk politik. Med Nyans som härförare kan Erdogan luta sig tillbaka och invänta resultatet av vårt svenska val nu inom kort.

Kommer Nyans in över 4 % spärren så kommer vi att få se det 175:e mandatets verkliga betydelse. Det är inte för inte som Nyans bedriver svensk valrörelse i Turkiet!

Valet i september handlar om matematik – stoppa Nyans

Hans Jensevik har gått ifrån att studera problemet till att försöka göra något åt situationen, han bildade Nix to the Six som ett försök att samla politiskt intresserade till en teknisk valsamverkan under detta paraply.

Att vi nu i elfte timmen äntligen inser bristerna i vår svenska författning får inte lamslå oss svenskar så att vi låter det socialdemokratiska maktmissbruket fortsätta i val efter val.

Kommer inte Nyans in det här valet så kan vi, med den ohejdade massinvandringen, vara helt övertygade att partiet kommer in vid nästa val år 2026 om nu en ny regering överlever så länge. Vilket inte är troligt.

300.000 röster förändrar det svenska politiska landskapet totalt

Det finns nog ganska många som inser riskerna med dagens situation, men alla dessa småpartier kan/vill inte inse konsekvensen av inre splittring.

Detta gynnar i praktiken partiet Nyans som på grund av denna inre splittring dels kommer att sänka röstetalen för de 8 etablerade partierna, men därmed också kan öka betydelsen av sina egna röster avlagda i någon av dessa utländska enklaver runt om i Sverige.

Det här kan vi ändra på om vi alla inser vad som pågår men framför allt vad som kommer att hända framöver om vi inte samlar oss i en teknisk valsamverkan. Det gäller att ta sig in i Riksdagen och väl där kan vi börja agera för en återställning av folkets makt via direktdemokrati.

Nix to the Six spottar i nävarna och kommer sannolikt att återkomma i lite ny skepnad efter valet. Tillsammans borde vi kunna mobilisera de cirka 300.000 röster som nu är ribban att ta sig över.

Allt handlar om att stoppa islamiseringen som är på väg att etablera sig i Sverige.

Diagrammen ovan kommer vi att gå igenom under fredagens samtal (19 aug) hos Swexit TV så ratta över till Youtube så kommer vi att försöka förklara hur allt detta hänger ihop.

Väl mött på fredag hos Swexit TV och på lördag hos Svenska Bok och Mediemässan.

Text: Jan Norberg samt Hans Erixon och Hans Jensevik


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq