Valfusk 2022 – Hur ska det “fria” riksdagsvalet påverkas denna gång?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 4 augusti 2022
- Jan Norberg
Socialdemokraterna valaffisch valet 2022? Montage:NewsVoice

https://youtu.be/Iv2uuhWJQT0?t=5

ANALYS & OPINION. Det lackar mot val 2022 nu i september och valfeber kan förväntas, åtminstone ibland oss som är politiskt intresserade. En grundläggande fråga som alla våra politiker och myndighetsrepresentanter nu gör allt för att inte behöva diskutera, är den fråga som vid förra valet dök upp som en synnerligen besvärande sak.

Text: Hans Erixon, Jan Norberg och Hans Jensevik | Bildmontage baserat på retuscherade valaffischer: NewsVoice | Läs mer i NewsVoice om valfusk

Skall vi i år skall drabbas av samma fiasko som vid valet 2018. Den frågan har vi, läs mestadels Hans Erixon, bestämt oss för att undersöka. Som vi alla minns från valet 2018 så tvingades Valmyndigheten att under några timmar stänga ned sitt externa webb-gränssnitt mot alla de av oss som ville följa valet i realtid, såsom det växte fram under valkvällen.

 • Har vi några garantier att fiaskot inte upprepas i år igen?
 • Kan vi verkligen lita på att valet genomförs på ett sätt som gör att vi kan lita på resultatet?

Dessa två frågeställningar lyfter vi fram i denna artikel men vi ställer oss också frågan om risken för att vi som väljare i demokratiska val inte kommer att tillåtas påverka samhällsutvecklingen genom framtida allmänna val.

Att vi och många andra medborgare ifrågasätter valets legitimitet beror ju på myndigheternas mörkning av den egentliga orsaken till att Valmyndighetens webbsida val.se kraschade vid valet 2018.

Innan vi närmare går in på vår redogörelse så kan det vara bra och veta att Sveriges allmänna val regleras i en av våra grundlagar Regeringsformen från 1974 och i Vallagen från 1997.

I Regeringsformens § 1 finns skrivet ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Med detta menas att folket har makten att via de allmänna och offentliga valen vart fjärde år, tillsätta sina politiska företrädare i Riksdagen, Regioner och Kommuner.

Men som samhällsutvecklingen ser ut idag och den Socialdemokratiska Regeringens agerande, så kan man få intrycket av att ordet ”UTGÅR” av Regeringen tolkas i betydelsen av att makten ”GÅR UT” från folket, det vill säga försvinner från folket.

Är svenska val verkligen fria från medvetet eller omedvetet valfusk?

Att vi som väljare har denna rätt till fria och allmänna val, är långt ifrån självklart i många länder runt om i världen. Även om denna rätt i Sverige, av en absolut majoritet anses som självklar, så är det ingen självklarhet att vi kommer att få behålla denna rätt i en överskådlig framtid i dess nuvarande skepnad.

Detta kan låta dramatiskt och sannolikt kommer vissa av okunskap att kalla det konspiratoriskt, men med tanke på alla internationella organisationer och ekonomiska krafters påverkan på Sverige och hur den Socialdemokratiska Regeringen agerar i dessa sammanhang, så är denna reflektion högst relevant.

Globalismens påverkan på våra svenska politiker

Dessa internationella organisationer/nätverk och alla de Non Governmental Organizations (NGO:s) som Sveriges politiker samarbetar med via möten, olika typer av samarbetsavtal och under andra samarbetsformer, har i de allra flesta fall en gemensam agenda och mål.

Att inom 2 mandatperioder till år 2030, få till stånd en ny Global världsordning med bland annat en Global Världsregering är högsta prioritet. Vi vill här visa på några konkreta exempel på detta;

Exempel 1. Fd. Statsminister socialdemokraten Stefan Lövens uppdrag i FN-panelen HLAB

Strax innan sin avgång som partiledare för Sossarna besökte Lövén FN med en påse fylld med cirka 8 miljarder svenska skattekronor.

Efter sin avgång som statsminister och partiledare för Socialdemokraterna fick Stefan Löven snabbt ett nytt jobb inom Förenta Nationerna i New York, av vännen från Socialistinternationalen socialdemokraten och FN:s nuvarande generalsekreterare Antonio Guterres.

Stefan Löven leder tillsammans med den Liberianska Ellen Johnson Sirleaf den så kallade FN-panelen High-Level Advisory Board On Effective Multilateralism (HLAB), som är en del av FN:s satsning på att driva igenom förändringar inom 12 områden ingående i programmet Our Common Goals.

Bland de drygt 80 förslag som nu Stefan och Ellen diskuterar med sina 10 panelmedlemmar och världsledarna återfinns tex. alla större och betydande ändringsförslag som World Economic Forumoch Klaus Schwabs agenda har föreskrivit och nu driver:

 • Globalt socialt kontrakt, globala klimatåtgärder, globalt reformerat matsystem,
 • Globala rättigheter och regler för Internet, globala legala digitala QR-identiteter för alla jordens invånare, globala nya världslagar
 • Globalt reformerade befogenheter för världshälsoorganisationen WHO, global vaccinationsplan, globalt reformerat ansvar för FN, globala nya affärsmodeller, m.m.

Alla dessa förslag till åtgärder skall vara konkreta och definierade för att kunna beslutas och sättas i verket år 2030, med Covid-19 pandemin och Klimathotet som förevändning.

HLAB finansieras av FN och den svenska organisationen Global Challenge Foundation baserad i Stockholm och grundad av dess ordförande mångmiljonären Lazlo Szombatfalvy.

Organisationen leds av socialdemokraten och f.d. journalisten och integrationsministern Jens Orback som bland annat i en SVT-intervju 2004 framförde att svenskarna måste vänja sig vid tanken att de kan bli en minoritet i Sverige.

Lazlo Szombatfalvy har bland annat sagt följande;

”Global styrning är ett ännu oprövat sätt att effektivare hantera globala spörsmål”.

I princip innebär det att världens stater ger ett överstatligt beslutande organ uppdraget att hantera vissa globala problem, samt förbinder sig att rätta sig efter dess beslut. Skrämmande!

Staterna avstår således ifrån den delen av sin suveränitet som avser beslut beträffande ett visst eller vissa, väl definierade, globala spörsmål till förmån för det överstatliga organet.

Ruggiga tankegångar som borde skrämma oss alla rejält. Stefan Lövén har inga som helst hämningar gentemot sitt land och sina landsmän, han måste betraktas som en veritabel landsförrädare.

Exempel 2. Socialdemokraterna Mikael Damberg och Khashayar Farmanbar deltagande vid WEF:s möte i Davos 2022-05-22

Sveriges socialdemokratiska finansminister som i oktober 2021 raljerade om att det förekommer konspirationsteorier om att Covid-19 pandemin var medvetet planerad av en maktelit.

I maj 2022 sitter han sedan på podiet hos World Economic Forum i Davos tillsammans med den kanadensiska innovationsministern François-Philippe Champagne och diskuterar hur framtidens jobb skall skapas genom den Fjärde Industriella Revolutionen.

Denna dåliga årgång av ”Champagne” som tillsammans med Kanadas Premiärminister Justin Trudeau har varit drivande med sanktionsåtgärder, fängslanden och frysta tillgångar för dem i Kanada som har protesterat mot Covid-19 hysterin (de s.k. Trucker protesterna vintern 2021/2022).

World Economic Forum och dess ledare, den 84-årige Klaus Schwab, som är den främsta tillskyndaren och förgrundsfiguren för ultraglobalisternas mest långtgående agenda, han driver frågor kring en global teknokratisk   världsordning med en central världsregering, central global kryptovaluta, global centralbank, global Digital Identity, globalt socialt kreditsystem, m.m.

I Klaus Schwabs framtida värld finns inga nationalstater, så varför behöver vi då överhuvudtaget hålla några fria och allmänna val.

Tala om att Mikael Damberg sket pumpor i det blå skåpet med sitt mästrande uttalande om konspirationsteorier kring en global maktelit.

Anna Ekström. Foto: Regeringen.se
Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Regeringen.se

Exempel 3. Socialdemokraten och utbildningsministern Anna Ekströms medlemskap i Trilaterala Kommissionen

Anna Ekström har via det nationella kvotsystemet, som den hemlighetsfulla organisationen Trilaterala Kommissionen tillämpar för nya medlemmar, blivit medlem i organisationen. Skrämmande att en minister och tillika f.d. fackföreningsbas är aktiv medlem i ett ”hemligt sällskap, så mycket för den öppenheten.

Denna organisation grundades på 1970-talet av bland andra Henry Kissinger, David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski med ett uttalat syfte att främja samarbetet inom ett globalt maktnätverk för världens miljardärer, politiker och personer inom media och ekonomi.

Trilaterala Kommissionen tillåter ingen insyn i verksamheten, mötena är hemliga och vad som diskuterats rapporteras definitivt inte till media.

Denna helt slutna och antidemokratiska organisation grundar sin verksamhet på sitt manifest ”The Crisis of Democracy” som publicerades 1975, och där man anser folkets politiska engagemang som icke önskvärt och man vill få till ”mer måtta i demokratin”, genom att medborgarna blir mer lydiga och passiva och inte opponerar sig mot statsmakterna.

Är det någon som tror att denna Kommission förordar fria och allmänna val?

I denna Kommission är alltså vår socialdemokratiska utbildningsminister Anna Ekström medlem!

En utbildningsminister med högsta ansvaret för våra barns utbildning från de tidiga åren till att skolgången avslutats och där barnens demokratisyn grundläggs. Skrämmande är bara förnamnet.

Vilken information, vilka idéer, vilka påverkansåtgärder och beslut, deltar Socialdemokraten Anna Ekström i?

Socialminister Lena Hallengren. Foto: SVT play
Socialminister Lena Hallengren. Foto: SVT play

Exempel 4. Socialminister socialdemokraten Lena Hallengrens deltagande i möte med Bilderberggruppen

Vid Bilderbergsgruppens möte den 2 – 5 juni 2022 i Washington D.C., deltog Sveriges socialdemokratiska socialminister Lena Hallengren efter inbjudan av Marcus Wallenberg.

Med från svensk sida var även Volvo Groups VD Martin Lundstedt. Bland övriga 116 deltagarna återfinns en rad av maktelitens representanter såsom kungligheter, bank & finansföreträdare, näringslivsföreträdare, politiker, mediarepresentanter. Kanske hann socialminister Lena Hallengren med att byta några ord med Pfizers VD Albert Bourla som också deltog?

Möten hålls under de så kallade ”the Chatham House Rules”, det vill säga hemliga diskussioner där ämnen dryftas, och där vad respektive deltagare säger absolut inte får avslöjas, såvitt vi kunnat utröna så diskuterades senast bland annat frågor som den

 • geopolitiska omställningen, styrandets kontinuitet och ekonomi, desinformation, fragmentering av det demokratiska samhället.

Att socialdemokraten Lena Hallengren överhuvudtaget sätter sin fot på detta möte och inleder sig i diskussion kring dessa frågor, i ett av maktelitens mest extremistiska fora, är skamligt och ytterst anmärkningsvärt och borde givetvis vara föremål för massmedia att ta upp i sin rapportering. Var är oppositionen?

Nu skall det väl nämnas att socialdemokraten Lena Hallengren inte är den första socialdemokraten som deltagit vid gruppens möten, Stefan Löven (2013), Mikael Damberg (2015), Magdalena Andersson (2016) är andra sossar som deltagit under 2010-talet.

Den maktelitistiska Bilderberggruppen bildades den 2 Maj 1954 och har sedan dess hållit sina årliga möten.

Läs mer: Bilderberggruppen och Wallenberg bakom selekteringen av svenskt regeringsstyre sedan 1950-talet

En intressant sak som framkom vid den efterföljande presskonferensen från årets möte, är att bland de 14 olika frågeställningar som diskuterades, fanns frågan om ”Deglobalisation”.

Något som visar att makteliten inte är helt omedveten om att oppositionella och motverkande krafter till deras idéer, påfund och beslut, bara växer i omfattning och med kraft, i alla fall hos västvärldens så kallade demokratier.

Någon riktig vurm för nationella, fria och allmänna val, finns nog inte hos Bilderberggruppen.

Sossarnas dubbla agendor får konsekvenser för det kommande valet

Listan med exempel kan göras lång men vad dessa fyra exempel visar är den socialdemokratiska politikeradelns maktarrogans inför svenska folket och dess djupa symbios med den globala maktelitens organisationer och dess representanter, det vill säga den djupa staten.

Detta helt utanför det demokratiska systemet och möjligheten för oss väljare att såväl informeras, kunna påverka eller rösta om i fria och allmänna val.

Hur Sveriges medborgare med ovanstående i beaktande skall kunna behålla sin grundlagsenliga rätt att tillsätta och avsätta sina representanter i den representativa demokratin via fria allmänna val, är i allra högsta grad otydligt.

En sak är dock helt säker, det kommer inte vara till gagn för vår allmänna rösträtt och möjlighet att utöva vårt demokratiska inflytande.

Avståndet från den enskilde väljaren och de beslutsfattare som bestämmer och kontrollerar såväl regelverk, politik, rättsväsende och ekonomi, kommer bara att öka.

Stefan Löfven köper varmkorv i Socialdemokraternas valfilm 2018. Källa: Socialdemokraterna
Stefan Löfven köpte varmkorv i Socialdemokraternas valfilm 2018. Källa: Socialdemokraterna

Redovisning av hur ansvariga mörkade schabblet med valresultatet 2018

Vi undrar varför myndigheterna fortfarande mörkar vad som hände med Valmyndighetens webbsida val.se under kvällen och natten den 9 september 2018?

Borde det inte ligga i regeringens, riksdagens och myndigheternas intresse att vara så transparenta som möjligt mot väljarna, allt för att inte äventyra våra vals legitimitet?

Borde inte vi väljare som är riksdagens uppdragsgivare, kräva att orsaken till debaclet klarläggs och inte censureras, fabuleras och förnekas.

Ansvariga politiker och myndighetsföreträdare döljer händelserna vid valet 2018

Vi har skäl och förutsätta att den socialdemokratiska regeringen och myndigheterna mycket väl vet vad som var den egentliga orsaken och vem som låg bakom kraschen av valwebben val.se, men de vill inte att detta skall komma till allmänhetens kännedom. Förmynderiet och mörkläggningen är total.

Vad var det egentligen som attackerades?

Var det användargränssnittet Val.se som stängdes ned vid en så kallad D-DOS-attack vid den påstådda överbelastningsattacken eller var det själva valsystemet ”Valdatasystem” som attackerades och/eller manipulerades?

Att dessa två tekniska komponenter, användargränssnittet Val.se och valsystemet ”Valdatasystem” ur teknisk synpunkt är två skilda komponenter, råder det för en teknisk insatt person ingen tvekan om.

Det är däremot av största vikt för trovärdigheten att allt redovisas öppet, så länge det finns minsta misstanke om valfusk kvarstår så faller bilan tungt över de vilka inte vill redovisa allt.

Något måste ha hänt också med själva ”Valdatasystemet” då Skatteverket, som är ansvariga för det underliggande systemet, som försörjer Valmyndighetens användargränssnitt Val.se är så ängsliga för våra frågor.

Skatteverket och Valmyndigheten ersätter sitt gamla IT-system med ett nytt

Skatteverket har nämligen sedan valdebaclet 2018 i all tysthet utvecklat ett helt nytt ”valdatasystem” som de också passat på att namnändra till Valid.

Den givna frågan blir ju varför Skatteverket tillsammans med Valmyndigheten byter IT-system?

Om allt gick rätt till vid 2018 års val så finns det rimligen ingen anledning att byta ut det existerande ”Valdatasystem” mot det nya systemet Valid.

Den i särklass viktigaste frågan blir ju vilka fel och brister som nu åtgärdas vid introduktionen av det nya systemet Valid.

Vid våra frågor om detta, till såväl Skatteverket som Valmyndigheten, så tiger man som muren. Vi undrar vad man har att dölja?

Vår oro blir ju inte mindre då vi frågar om hur valideringen av det nya systemet Valid egentligen gått till.

Svaret var nämligen att valideringen av de ändringar som infördes i det gamla systemet inför valet 2018 skett med hjälp av två personer och att de därför kontrollerade det nya systemet Valid så att de fick samma resultat som i det gamla systemet.

Då vi inte får ut någon dokumentation som exakt bekräftar hur detta gått till så finns det anledning att ställa frågan om systemet verkligen fungerade vid valet 2018.

Om det fanns inbyggda fel i det gamla så är ju risken överhängande att också det nya systemet Valid har samma inbyggda fel.

I praktiken kan alltså två enskilda personer vara orsaken till att Skatteverkets nya system Valid också innehåller de fel som fanns i det gamla systemet Valdatasystem. ”Skit in = Skit ut”.

Vi blir oroliga att samma sak som hände 2018 också händer i årets val.

#Valet2018 - NewsVoice Grafik
#Valet2018 – NewsVoice Grafik

Formaliabrister vid valet 2018

Processen för att administrera ett val är komplicerad men det som brister är hanteringen och den dokumentation som alltid skall följa den exakta beskrivningen av processens alla steg.

Vi ber om ursäkt om det eventuellt blir lite väl mycket detaljer i vår redovisning härnedan men det är av största vikt att ett svenskt val verkligen följer de processinstruktioner finns föreskrivna.

I valet 2018 avgavs 6476725 giltiga röster i 29 st riksdagsvalkretsar, vilket räknades fram av Länsstyrelserna i 21 län.

Efter att rösträkningen är klar så skrivs ett protokoll över det slutliga rösträkningsresultatet. Detta protokoll skall signeras av två personer hos Länsstyrelsen.

Hur kommer det sig därför att än idag endast 2 protokoll av 29 st är korrekt signerade och publicerade på Valmyndighetens hemsida val.se (Jönköping och Västerbotten Län)?

Frågan man kan ställa sig är om valet ens är lagligt utan dessa underskrifter?

Mörkläggningen och lögnerna kring vad som hände den 9 september 2018 har varit många hos såväl Valmyndigheten, Valmyndighetens Nämnd och hos MSB. Här följer en sammanfattande tidslinje över hur detta har gått till:

2018-04-17

SVT avslöjar i en artikel att Valmyndigheten har upptäckt en lucka i sitt säkerhetssystem. Ett av myndighetens användarkonton har funnits kvar i två månader efter att ägaren slutat på myndigheten.

Hur kommer det sig att denna säkerhetslucka i valsystemet upptäcktes redan före valet 2018-04-15?

2018-05-25

Valmyndighetens kanslichef Anna Nyquist går ut i en intervju i Helsingborgs Dagblad och förklarar att; ”Vårt valsystem är sårbart, dyrt och dåligt för miljön, anser Valmyndigheten. – Det är mycket i systemet som inte är långsiktigt hållbart”, säger kanslichef Anna Nyqvist.

2018-09-09, kl.20:30

Valmyndighetens webbplats ”val.se” går ner.

2018-09-09, kl.20.45

Mörkläggningen av valsystemsattacken startade redan 15 minuter efter att val.se hade gått ner.  ”Valmyndighetens pressekreterare Jenny Stad förklarade under valkvällen den 9 september, att sajten överbelastades när för många personer gick in på den samtidigt. – Det finns inget som tyder på att det är en överbelastningsattack”, sade hon. 

2018-09-09, kl.21:14

Krisinformation.se hos MSB går ut och informerar allmänheten att valmyndighetens webbplats ligger nere på grund av ovanligt många besökare.

2018-09-09, kl.22:31

Enligt den polisanmälan som görs av MSB den 10 september inkommer på söndagen den 9 september 2018, kl.22:31 via mail, ett hot om att släcka ned MSB hemsida.

2018-09-10

I en intervju i TV4 går valmyndighetens Kanslichef ut och väger sina ord på guldvåg och förklarar att ”sidan klarade inte den trafik som var vid den tidpunkten”. Detta påstående är i och för sig korrekt, sidan klarade inte en överbelastningsattack.

MSB går ut i en SvD artikel och bekräftade att det inte finns några indikationer på att den höga belastningen skulle bero på något annat än just “naturlig trafik”.

– ”Vi hade kontakt med valmyndigheten under gårdagskvällen. Vi kan hjälpa till om det rör sig om en överbelastningsattack, men nu fanns det ju inga indikationer på att det var så”, säger Irene Christensson, kommunikatör på MSB.

2018-09-10, kl.15:04

MSB polisanmäler (!) det hot som man säger ha inkommit till MSB på valkvällen. Det blir denna huvudanmälan som kommer att ligga till grund för den förundersökning (FU) som inleds av åklagaren om hotet och attacken mot valmyndigheten och som får FU-nummer 5000-K1129819-18.

Hela denna förundersökning kommer att handla om hotet mot Valmyndigheten, inte något hot mot MSB.

Reflektioner beträffande MSB:s hantering

Hur kommer det sig att MSB polisanmäler och inte Valmyndigheten själva?

Varför mörkade Valmyndigheten och MSB att det inkommit ett hot och att detta hot avsåg Valmyndigheten och inte MSB?

Hotet inkom 2018-09-09, kl.22:31, men Valmyndighetens webbsida gick ju ner kl. 20:30 på valkvällen, hur hänger detta ihop?

2018-09-16

Valmyndighetens Nämnd sammanträder. Inget finns noterat i protokollet kring såväl IT-attacken som pågående FU.

Valmyndighetens Nämnd fastställer det slutliga valresultatet enligt beslut 200378253-18/98236 men ”glömmer bort” den korrekta informationen och formuleringen kring hur man överklagar valet. Medvetet eller….

2018-09-18

Hotet inkom via e-mail, alltså vet man om vilket e-mail-id och IP-adress som avsändaren hade, vilket styrks av åklagaren Annika Wennerströms beslut om frysning.

Vilket i sin tur resulterade i en begäran om frysning till Storbritannien gällande abonnentinformationen för det IP-nummer som MSB loggat på valkvällen.

2018-09-19

Till dokument 200378253-18/98236 görs en rättelse med korrekt information kring rutiner för överklagan. Rättelsedokumentet får samma diarienummer (dnr.).

2018-10-24

Valmyndighetens Nämnd sammanträder.

Inget finns noterat i protokollet kring såväl IT-attacken som pågående FU.

Under § 4 kan man läsa att kanslichefen redogör för inkommen begäran om yttrande från Valprövningsnämnden gällande bl.a. att webbplatsen inte fungerade under valnatten.

I Valmyndighetens yttrande (dnr. 200 415761-18/98213) kan man bland annat läsa att Valmyndigheten har inget lagkrav eller specifikt uppdrag att kommunicera valresultatet under rösträkningen och man berör inte med ett ord faktumet att Valmyndigheten utsatts för hot om nedstängning som också har verkställts i form av genomförd systemattack.

Man kan ju verkligen fråga sig om detta inte var väsentlig information att delge Valprövningsnämnden inför dess prövning av inkomna överklaganden av valresultatet.

2019-02-08

Valmyndighetens Nämnd slutbehandlar ”Valmyndighetens Erfarenhetsrapport från valet 2018”.

Detta blir första gången som Valmyndighetens Nämnd officiellt dokumenterar attacken.

I rapporten pkt 9.4 går att läsa:

9.4 Presentation av valresultat på val.se

Under valkvällen och natten gick det inte att följa den preliminära rösträkningen på Valmyndighetens webbplats val.se.

Händelsen påverkade inte rösträkningen och själva valresultatet eftersom webbplatsen är separerad från valadministrationens IT-stöd.

Länsstyrelsernas inregistrering av valresultat fungerade som vanligt, likaså Valmyndighetens service att löpande rapportera valresultat till media via annan kanal än val.se.

Allmänheten och andra intresserade kunde därmed följa rösträkningen i realtid via media.

Händelsen resulterade i negativa skriverier om Valmyndigheten och har sannolikt påverkat förtroendet för myndigheten negativt.

Valmyndigheten har analyserat händelsen och vidtagit de åtgärder som behövs.

Analysen visar att vår webbplats var svår att nå under valnatten på grund av att den utsattes för en överbelastningsattack (Denial of Service, DoS).

Eftersom webbplatsen enbart är ett tekniskt hjälpmedel för att visa upp rösträkningen och resultatet så påverkades inte genomförandet av valet.

Av säkerhetsskäl kommunicerar Valmyndigheten inte innehållet i analysen närmare än så.

Det finns inget krav på att Valmyndigheten löpande ska publicera preliminära resultat på webbplatsen.

Valmyndigheten konstaterar vidare att ansvaret för rapportering av valresultat under valkväll/natt inte är reglerad någonstans.

Eftersom rapporteringen bedöms vara central i den allmänna uppfattningen om Valmyndighetens uppdrag bör den regleras och därmed tydliggöras.

2019-02-15

Valmyndigheten expedierar Erfarenhetsrapporten och gör därmed attacken offentlig.

2019-02-23

TT går ut med informationen ”Avsiktlig attack släckte svenska valsajten” vid valet 2018-09-09. Alla stora MSM hänger på med samma rubriksättning.

2019-03-11

Åklagaren Annika Wennerström lägger ner FU och i Polisens Brottsrapport kan man läsa att målsägaren är Valmyndigheten.

Enligt Åklagarmyndigheten skickas beslutet samma dag per post till Målsägaren.

Vid senare (December 2019) förfrågan till Valmyndighetens diarie förnekas att detta beslut inkommit till myndigheten.

2019-03-13

I FU har ansvarig utredare vid NOA via en Tjänsteanteckning informerat Valmyndighetens IT-Chef, Carl Sjöberg, att åklagaren valt att lägga ner FU, via ett telefonsamtal.

Carl Sjöberg själv bekräftar att han nåtts av nedläggningsbeslutet men via brev.

2019-05-24

I samband med EU-valet intervjuas Valmyndighetens IT-Chef Carl Sjöberg i SR och säger:

”Förundersökningen leddes av en åklagare vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, men utredningen lades ned för någon månad sedan, enligt Carl Sjöberg:

 • Ja, man kom inte framåt till att hitta den slutgiltiga angriparen, det var det motivet som vi fick.
 • Vilken myndighet som polisanmälde cyberattacken vet inte Carl Sjöberg, men det var inte Valmyndigheten, säger han”.

Kan en statlig tjänsteman våldföra sig mer på sanningen än i detta uttalande?

2019-05-31

I Valmyndighetens Nämnds protokoll daterat 2019-05-31 kan man under §3 med rubriken ”Beslut om fördelning av mandat och fastställelse av vilka kandidater som valts till ledamöter och ersättare till Europaparlamentsvalet 2019” läsa följande;

[X] föredrog beslutet om fördelning av mandat till riksdagen 2018, enligt bilaga med dnr. 200 378253-18/98236. Nämnden beslutade enligt förslaget.

Protokollet anses omedelbart justerat. Beslutet har därefter signerats av Valmyndighetens Nämnds ordförande Margareta Bergström och kanslichefen Anna Nyqvist.

Hur är det ens möjligt att man beslutar om och signerar FEL VAL och ingen ledamot i nämnden eller tjänsteman noterar detta flagranta misstag. 

2022-07-25 kan man på Valmyndighetens hemsida läsa följande förklaring till att det var MSB som polisanmälde sin ”egen” webbplats (Läs Valmyndighetens) i samband med Riksdagsvalet 2018:

”Valmyndigheten polisanmälde inte angreppet mot val.se eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redan hade gjort en anmälan efter att de hade mottagit information om ett möjligt angrepp mot val.se.”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund

Mörkret lägrar sig över MSB, Valmyndigheten och Skatteverket

Med tanke på alla mörkningar och rena lögner kring hanteringen av och orsaken till nedgången av webbplatsen val.se, är det en befogad fråga att ställa sig vilken del av systemet som egentligen blev attackerat, webbplatsen eller själva valdatasystemet?

Ett ställe i förundersökningen som man skulle kunna hitta svaret på denna fråga är i den tekniska information som Valmyndigheten överlämnade till förundersökningen den 14 september 2018 angående driftstörningen.

I vanlig DDR-stil så är denna information 100% mörkad. 

Vi ställer återigen frågan om vad som attackerades är den egentliga anledningen till att Valmyndigheten och Skatteverket som IT-mässigt är Valmyndighetens värdmyndighet.

Inför årets val har man tillsammans utvecklat ett nytt valdatasystem med namnet Valid.

Något formellt beslut om denna utveckling går ej att finna Valmyndighetens Nämnds protokoll.

Konklusion

Vi medborgare kräver därför att alla inblandade tar fram all ocensurerad fakta kring valet 2018 och den genomförda förundersökningen, det bygger inget förtroende för en statlig myndighet att hemlighålla uppgifter om ett allmänt val.

Detta är mycket illa och det bådar inte gått när demokratin sätts på prov gång efter gång.

Det finns krafter som försöker tysta personer som är kritiska till Sveriges regering och hur denna regering beskyller medborgare för både det ena och det andra, endast för att de är kritiska till den Socialdemokratiska regeringens förda politik.

För demokratins skull och vår rätt till fria och allmänna val, får vi verkligen hoppas att Valmyndigheten lyckas bättre med att vara navet i valet den 11 september 2022.

Vi frågar oss varför oppositionen inte tar initiativet och kräver korten på bordet i Riksdagen.

Vi avslutar vår artikel med ett musikaliskt inslag som mycket bra beskriver globalisternas förmåga att ”köpa” politiker. Unna dig att lyssna uppmärksamt under cirka 3,5 minuters njutning som bra sammanfattar läget just nu.

Text: Hans Erixon, Jan Norberg och Hans Jensevik

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kommer man över röstkort från personer som inte röstar skulle dessa kunna användas till att förtidsrösta olagligt.

 • Kommer man över röstkort från personer som inte röstar skulle dessa kunna användas till att förtidsrösta olagligt.

 • “Frågan om risken för att vi som väljare i demokratiska val inte kommer att tillåtas påverka samhällsutvecklingen genom framtida allmänna val”?

  Så länge valmanskåren inte tillåts sparka, stryka, avskeda korrupta politiker är det ingen risk till FÖRÄNDRING.
  Det gäller att förhindra socialisterna tillskansar sig röster otillbörligt.

 • “Frågan om risken för att vi som väljare i demokratiska val inte kommer att tillåtas påverka samhällsutvecklingen genom framtida allmänna val”?

  Så länge valmanskåren inte tillåts sparka, stryka, avskeda korrupta politiker är det ingen risk till FÖRÄNDRING.
  Det gäller att förhindra socialisterna tillskansar sig röster otillbörligt.

 • Säger inget om kunniga skribenter, mer än att de är kunniga. Men i den här situationen, efter giftmordskampanjen mot Folket, anser jag att alla artiklar som inte börjar med en text som tydligt tar avstånd fr kriminella individer/i detta fallet kriminella ‘politiker’, börjar i fel ände. Individer som dessutom är sk ‘folkvalda’ och som tvingat Folk att begå självmord (ja det är drastiskt uttryckt, men ett faktum), inte har någon som helst rätt att gå fria. När de dessutom ‘utlyser val’..ja, hur långt har då vi andra kommit i vår förståelse runt nödvändigheten i att rannsaka dom. De äär kriminella, högkriminella av värsta sort i Mänsklighetens historia, och de borde därför sitta häktade på obestämd tid (ett system de själva skapat och upprätthållit..) tills åklagarna är färdiga med sina förundersökningar, därefter åtal. Klassas det som krigföring ska de dömas enl krigbrottsregler, annars straffutmätning enl Svea rikes strafflagar,, land ska med lag byggas/cit, Gustav Vasa. Iingen ska kunna gå under lagradarn, och def iinte dom

 • se Filmen “2000 Mules” och se hur ett valfusk gick till i USA, kan kanske liknas vid vårt poströstningssystem.
  Och även däröver hade man ett datorfel vid midnatt.
  I amerikanska fria media kan man jämföra, vad som händer däröver med vad som händer här. eftersom samma spelplan används, där som här med viss anpassning.
  Så nu gäller, ingen poströstning -rösta på plats.

 • Säger inget om kunniga skribenter, mer än att de är kunniga. Men i den här situationen, efter giftmordskampanjen mot Folket, anser jag att alla artiklar som inte börjar med en text som tydligt tar avstånd fr kriminella individer/i detta fallet kriminella ‘politiker’, börjar i fel ände. Individer som dessutom är sk ‘folkvalda’ och som tvingat Folk att begå självmord (ja det är drastiskt uttryckt, men ett faktum), inte har någon som helst rätt att gå fria. När de dessutom ‘utlyser val’..ja, hur långt har då vi andra kommit i vår förståelse runt nödvändigheten i att rannsaka dom. De äär kriminella, högkriminella av värsta sort i Mänsklighetens historia, och de borde därför sitta häktade på obestämd tid (ett system de själva skapat och upprätthållit..) tills åklagarna är färdiga med sina förundersökningar, därefter åtal. Klassas det som krigföring ska de dömas enl krigbrottsregler, annars straffutmätning enl Svea rikes strafflagar,, land ska med lag byggas/cit, Gustav Vasa. Iingen ska kunna gå under lagradarn, och def iinte dom

 • se Filmen “2000 Mules” och se hur ett valfusk gick till i USA, kan kanske liknas vid vårt poströstningssystem.
  Och även däröver hade man ett datorfel vid midnatt.
  I amerikanska fria media kan man jämföra, vad som händer däröver med vad som händer här. eftersom samma spelplan används, där som här med viss anpassning.
  Så nu gäller, ingen poströstning -rösta på plats.

 • Är det bara jag som tycker svetsar Steffe på översta bilden, inte är svetsar Steffe?

  Vet inte vad det är, men var gång jag ser Maggan nu på en affics så ser jag bara ondska.Försöker ha ett öppet sinne och vara utan förutfattade meningar. Man säger Sveriges förste kvinnliga statsminister. Själv ser jag en ond man i henne på bilden. Allt som är vacker med en kvinnas natur är borta….

  • Ex-statsministern är kanske en klon? Tja, du vet HBTQ, Maggan man eller kvinna är ju inte så noga i dessa allt mer könsfria tider. Men skrupelfri, korrupt, kanske mer korkad än ond och usel för Svea Rike, det är han. Eller var det hon?

  • Bildmontage baserat på retuscherade valaffischer: NewsVoice

   Satirmontage som visar ödlefiering och rinniga vallöften.

 • För att förebygga valfusk måste väljarna uppmanas att rösta i den vallokal som man tillhör på valdagen. Endast då får man se sina valkuvert hamna i de rätta valurnorna.

  • Är det bara politikerna som får stoppa ett valkuvert i urnan?
   Den bästa bekräftelsen på förnedringen av valboskap

   • Kuverten med valsedlarna stoppar valförättarna ner i urnorna medan man ser på. Förtidsröstarna får aldrig se var deras valsedlar tar i vägen.
    Förtidsröstning öppnar för fusk.
    Jag uppmanar:
    Rösta i er vallokal på valdagen.
    Säkra sedan er röst genom att närvara vid sammanräkningen.

 • Är det bara jag som tycker svetsar Steffe på översta bilden, inte är svetsar Steffe?

  Vet inte vad det är, men var gång jag ser Maggan nu på en affics så ser jag bara ondska.Försöker ha ett öppet sinne och vara utan förutfattade meningar. Man säger Sveriges förste kvinnliga statsminister. Själv ser jag en ond man i henne på bilden. Allt som är vacker med en kvinnas natur är borta….

  • Ex-statsministern är kanske en klon? Tja, du vet HBTQ, Maggan man eller kvinna är ju inte så noga i dessa allt mer könsfria tider. Men skrupelfri, korrupt, kanske mer korkad än ond och usel för Svea Rike, det är han. Eller var det hon?

  • Bildmontage baserat på retuscherade valaffischer: NewsVoice

   Satirmontage som visar ödlefiering och rinniga vallöften.

 • Intill motsatsen är bevisad, Sverige är genom korrupt!
  Vi plågade svenskar tvingas bevisa vår oskuld!
  Vem fråntog oss rätten att sparka politiker och tjänstemän?

  • Tyvärr Sverige, Finland, Nederländerna, Frankrike, Belgium, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike osv har haft de bästa åren bakom sig, Naionalstaterna i Europa kommer att ersättas av en Superstat som styrs av globala eliten och Soros György (vaktmästaren) kommer att vaka över att huset sköts ordentligt. Ungern blir den nästa land som lämnar EU eller kastas ut så som V. Orban önskar. Vi kommer bli en del av EU KALIFATET och den svenska folket kan bita sina fingar, förlora, huvudet eller blir lojala muslimska undersåtar.

 • För att förebygga valfusk måste väljarna uppmanas att rösta i den vallokal som man tillhör på valdagen. Endast då får man se sina valkuvert hamna i de rätta valurnorna.

  • Är det bara politikerna som får stoppa ett valkuvert i urnan?
   Den bästa bekräftelsen på förnedringen av valboskap

   • Kuverten med valsedlarna stoppar valförättarna ner i urnorna medan man ser på. Förtidsröstarna får aldrig se var deras valsedlar tar i vägen.
    Förtidsröstning öppnar för fusk.
    Jag uppmanar:
    Rösta i er vallokal på valdagen.
    Säkra sedan er röst genom att närvara vid sammanräkningen.

 • Intill motsatsen är bevisad, Sverige är genom korrupt!
  Vi plågade svenskar tvingas bevisa vår oskuld!
  Vem fråntog oss rätten att sparka politiker och tjänstemän?

  • Tyvärr Sverige, Finland, Nederländerna, Frankrike, Belgium, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike osv har haft de bästa åren bakom sig, Naionalstaterna i Europa kommer att ersättas av en Superstat som styrs av globala eliten och Soros György (vaktmästaren) kommer att vaka över att huset sköts ordentligt. Ungern blir den nästa land som lämnar EU eller kastas ut så som V. Orban önskar. Vi kommer bli en del av EU KALIFATET och den svenska folket kan bita sina fingar, förlora, huvudet eller blir lojala muslimska undersåtar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *