Så här kan bidragsmentaliteten i Sverige termineras

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 17 september 2022
- Jan Norberg

OPINION. Det förs just nu en intensiv debatt om A-kassan storlek och den är en av stötestenarna i pågående regeringsförhandlingar. När man läser artikeln ”Inte lönt att arbeta – anställda säger upp sig och arbetssökande tackar nej” inser man att många svenskar hellre blir bidragsförsörjda än att ta ett hederligt arbete. Skrämmande!

Alldeles oavsett var man står i den politiska debatten, höger eller vänster, så beter sig svensken ändå hyggligt rationellt. Det parti som erbjuder höjd A-kassa får deras röst, konsekvenserna för Sverige som nation tycks svensken och politikerna strunta i. Man kan fråga sig hur långt fördumningen har gått?

Om det inte lönar sig att arbeta så är det något grundläggande som är fel, istället för att politikerna förklarar konsekvenserna för alla bidragsälskare så fortsätter de flesta politikerna att behålla medborgarna i ett bidragsberoende.

Många vill ha ett fortsatt bidragssamhälle

Många i Sverige tycks vara av uppfattningen att det är Statens uppgift att försörja dem via olika bidragsformer. Hur har denna mentalitet kunnat etablera sig så djupt i Sverige? Vilka är det då som betalar för att tex kunna hålla A-kassaersättningen så hög att det inte lönar sig att arbeta?

Svaret är att allt färre förvärvsarbetande försörjer alltfler bidragstagare. Det finns lite varierande uppgifter, men 2,4 Miljoner fulltidsarbetande utan bidragsberoende, är de vilka bär ett allt större lass. Hur länge skall politiker kunna lura dessa godtrogna nettoskattebetalare så att de fortsätter arbeta och försörja alltfler?

Långtidsarbetslösa i Sverige 2022. Diagram: Svensktnaringsliv.se
Långtidsarbetslösa i Sverige 2022. Diagram: Svensktnaringsliv.se

Alldeles oavsett vilka bedragare som sitter i regeringsställning så kommer dessa inte våga bryta med de, för dem, så viktiga bidragsvurmande medborgarna. Allra mest utbrett bidragsberoende är ju de med svårstavade namn. Enligt RUT (Riksdagens Utrednings Tjänst) så är dessa cirka 800.000 (helårsekvivalenter) vilka med dagens regler kvalificerar för olika former av bidragsförsörjning. En annan rapport som dök upp i somras gör gällande att de vilka inte (helt eller delvis) kan försörja sig själva är uppemot 1,8 miljoner människor. Perspektiven hisnar när man tänker efter.

Vill vi verkligen ha en Stat som låter alla lata individer abdikera från sitt eget ansvar?

Bidragsknarkarnas värsta mardröm är att en enig politikerkår står upp för ett ökat krav på egenförsörjning. De värsta bidragsknarkarna är de med utländsk bakgrund från MENA-länderna. Om de till antalet är någonstans i spannet 800.000-1.600.000 individer och med en ständig påfyllnad genom den öppna svängdörrspolitiken på migrationens område så inser nog de flesta med normala förståndsgåvor att Ebberöds Bank inte kan fortsätta som nu. Detta alldeles oavsett vilka politiker som innehar regeringsmakten. Vi behöver en radikal lösning som får ekonomiska konsekvenser för alla gökungar, främst de från MENA-länderna.

Kapitationsskatt – Kan lösningen vara ett helt nytt skattesystem?

Jag och Hans Jensevik har i tidigare artiklar och videor presenterat ett helt nytt och ganska radikalt skattesystem som dramatiskt skulle få konsekvenser för alla bidragstagare från MENA-länderna.

Vi kallar det för Kapitationsskatt (PollTax) och går i korthet ut på att alla blir egna företagare och att alla erlägger en daglig skatt för att kunna komma i åtnjutande av alla former av samhällsservice.

Människor som inte kan försörja sig själva i Sverige 2022. Diagram: Svensktnaringsliv.se
Människor som inte kan försörja sig själva i Sverige 2022. Diagram: Svensktnaringsliv.se

Har man inte erforderligt belopp tillgängligt då Skatteverket varje kväll drar denna skatt från allas skattekonto så utestängs man från all samhällsservice. Ingen kan då undgå kravet på egen försörjning. Hur man själv försörjer sig blir då en sekundär fråga. Huvudsaken är att skatten finns tillgänglig på det egna kontot. Detta omfattar då alla, inkl till exempel alla invandrarkvinnor som av islamsk tradition inte skall arbeta eftersom de försörjs av sina män.

Dagens skattesystem måste fortsätta parallellt under en övergångsperiod, under denna period så drar den normale och förvärvsarbetande av den erlagda kapitationskatten i sin deklaration. Efter cirka 10 år kan vi då ta bort all annan inkomstbeskattning. Detta kommer att öka den s.k. förvärvsfrekvensen dramatiskt. Skattesystemet tillåter INGEN att leva på bidrag om de inte betalar sin dagliga kapitationsskatt.

Sanningens minut stundar då för alla migranter vilka lockats hit av den ovillkorade bidragspalett som idag överutnyttjas maximalt. De väljer därför själva utan tvång och andra stimulansåtgärder om de vill bo kvar i Sverige, eller om de tar konsekvenserna och flyttar till något annat land eller tillbaka till sina respektive hemländer.

Sprid gärna detta och jag välkomnar en debatt i kommentarsfältet om detta.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hans du vet likaväl som alla andra att färre och färre jobb behövs på grund av ökad produktivitet, effektivt samt automatisering. Hur tänker du dig här? Hur ska människor försörja sig om det inte finns nog med riktiga jobb och du samtidigt är emot bidrag? Då räcker inte två verb: kunna och vilja, för man kanske både vill och kan.
   
  Eller ska samhället rulla på som vanligt genom att politiker (av staten försörjda) ska skapa jobb genom politiska åtgärder; låssasjobb, helt meningslösa uppgifter mot en lön som motsvarar PollTax men ett litet, litet överskott och med lite bidrag från staten så kanske det går runt?

  Det spelar det inte så stor roll vad jobben går ut på i och med att de ändå inte behövs, men spelar stor roll för den som tvingas utföra meningslösa uppgifter. Det låter för mig som onödigt statlig byråkratisk omväg att gå dessutom en minusaffär för skattebetalarna. Vem ska ta den ekonomiska smällen med ökad psykisk ohälsa som skapas genom tvånget att utföra meningslösa arbetsuppgifter?
   
  Många av oss vill ha så lite med att göra en totalitär samhällsordning som det bara är möjligt, än mindre tvingas betala för den. Många utnyttjar systematiskt samhällskontraktets alla tjänster utan att själv vilja betala var det kostar men vill gärna tvinga andra att göra det. För mig är det tvingande socialism.

  På likande sätt som du döljer arbetsideologin som i detta fall är förklätt till PollTax, med motiveringen att vi slipper invandrarna som lever på bidrag; för det blir de facto resultatet: tvånget att i första hand tvingas arbeta för att försörja staten och i andra hand förvärvsarbeta för mat och husrum.

  I dag tvingas de som arbetar att försörja improduktiva invandrare. I morgon tvingas alla arbeta för att försörja en improduktiv stat som man inte vill ha. Min slut kritik, från höger.

 • Hans du vet likaväl som alla andra att färre och färre jobb behövs på grund av ökad produktivitet, effektivt samt automatisering. Hur tänker du dig här? Hur ska människor försörja sig om det inte finns nog med riktiga jobb och du samtidigt är emot bidrag? Då räcker inte två verb: kunna och vilja, för man kanske både vill och kan.
   
  Eller ska samhället rulla på som vanligt genom att politiker (av staten försörjda) ska skapa jobb genom politiska åtgärder; låssasjobb, helt meningslösa uppgifter mot en lön som motsvarar PollTax men ett litet, litet överskott och med lite bidrag från staten så kanske det går runt?

  Det spelar det inte så stor roll vad jobben går ut på i och med att de ändå inte behövs, men spelar stor roll för den som tvingas utföra meningslösa uppgifter. Det låter för mig som onödigt statlig byråkratisk omväg att gå dessutom en minusaffär för skattebetalarna. Vem ska ta den ekonomiska smällen med ökad psykisk ohälsa som skapas genom tvånget att utföra meningslösa arbetsuppgifter?
   
  Många av oss vill ha så lite med att göra en totalitär samhällsordning som det bara är möjligt, än mindre tvingas betala för den. Många utnyttjar systematiskt samhällskontraktets alla tjänster utan att själv vilja betala var det kostar men vill gärna tvinga andra att göra det. För mig är det tvingande socialism.

  På likande sätt som du döljer arbetsideologin som i detta fall är förklätt till PollTax, med motiveringen att vi slipper invandrarna som lever på bidrag; för det blir de facto resultatet: tvånget att i första hand tvingas arbeta för att försörja staten och i andra hand förvärvsarbeta för mat och husrum.

  I dag tvingas de som arbetar att försörja improduktiva invandrare. I morgon tvingas alla arbeta för att försörja en improduktiv stat som man inte vill ha. Min slut kritik, från höger.

 • En aspekt av debatten (om vi bortser från skatter) är den meningslösa arbetsideologen (för en ideolog är det) som åskådliggörs bra i videon. Denna ideologi går tvärt igenom alla partier; alla är lika mycket för att alla ska vara aktiva i arbete varse sig arbetet behövs, är meningsfullt eller ens efterfrågas. Diskutera gärna men lämna partiboken där den hör hemma, nämligen i papperskorgen. 

  https://www.youtube.com/watch?v=CojNStHTi44

 • Idag 22 september har jag läst igenom alla kommentarer och kommenterat några. Jag har andra viktiga saker att syssla med som 80-plussare är att svara på kommentarer från personer som verkar ha oceaner av tid för att sätta sig in i en viktig fråga men inte gör det utan skriver för fylla ut tiden tills huvudet läggs på kudden igen.

 • En aspekt av debatten (om vi bortser från skatter) är den meningslösa arbetsideologen (för en ideolog är det) som åskådliggörs bra i videon. Denna ideologi går tvärt igenom alla partier; alla är lika mycket för att alla ska vara aktiva i arbete varse sig arbetet behövs, är meningsfullt eller ens efterfrågas. Diskutera gärna men lämna partiboken där den hör hemma, nämligen i papperskorgen. 

  https://www.youtube.com/watch?v=CojNStHTi44

 • Idag 22 september har jag läst igenom alla kommentarer och kommenterat några. Jag har andra viktiga saker att syssla med som 80-plussare är att svara på kommentarer från personer som verkar ha oceaner av tid för att sätta sig in i en viktig fråga men inte gör det utan skriver för fylla ut tiden tills huvudet läggs på kudden igen.

 • Norberg/jensevik

  Ur svenska folkets etniska bevarande ser ju nmr normala ut jämfört med er kommunistiska slavmarknad-modell.

  • Att med någon sorts obligatorisk slavapp på telefonen låta alla stanna i Sverige så länge de betalar för sig låter onekligen som ett högteknologiskt sätt att prostituera ut landet. Där precis alla kan bli svenskar via någon form av finansiell social credit score.

 • Norberg/jensevik

  Ur svenska folkets etniska bevarande ser ju nmr normala ut jämfört med er kommunistiska slavmarknad-modell.

  • Att med någon sorts obligatorisk slavapp på telefonen låta alla stanna i Sverige så länge de betalar för sig låter onekligen som ett högteknologiskt sätt att prostituera ut landet. Där precis alla kan bli svenskar via någon form av finansiell social credit score.

 • Norberg/jensevik vill tillbaka till 1800 talet
  Hur kom socialismen till ?

  För en arbetare som under slavliknande omständigheter jobbade på 1800talets fabriker och med råkapitalismen som då rådde ,inte så konstigt att socialismen växte fram som en motkraft.

  • Jas priv, är ännu ett troll från Sveavägen 68 som desperat försöker hålla socialismens fana högt trots att samhällsutvecklingen redan har kraschat.

   Konsekvenstänkande är inte socialisternas bästa gren, inte heller historiekunskaperna är är det nåt bevänt med.

   Att socialisterna nu kryper fram ur sina hålor visar bara att de tidigare betraktat Newsvoice som en socialistisk publikation.

   Läs på och kom med sakargument och jag skall bevärdiga dig och andra med ett svar.

   Bra att jag lyckats röka fram alla socialister och kommunister, det är bara genom en tydlig polarisation vi kan övertyga de rättrådiga medborgarna att själva fundera över varför det ser ut som det gör efter cirka 100 år av socialism i Sverige.

   Bättre kan du Jas priv!!!

  • Kapitationsskatt behåller i stort ett socialt skyddsnät för de riktigt sjuka, men inte för de vilka enkelt åberopar sina rättigheter men vägrar ställa upp sina egna skyldigheter.

   Läs på igen och nu med bidragsglasögonen avtagna!!

 • Signaturen “Carl W” för tankarna till ett legendariskt troll i allehanda alternativt media, nämligen “Karl W” alias “Karl Wang”.

  Här i kommentarsfältet till en artikel om Kina förs en lång diskussion om detta internet-troll:
  https://newsvoice.se/2020/05/geoekonomi-kina-hanteras/

  Har trollet Karl W kommit till liv igen – med ett C som begynnelsebokstav istället i förnamnet – och kanske även som betyg i uppförande…?

 • det finns bara EN lösning – eliminera det monetära systemet och börja hjälpas åt.
  Men det vill inte eliten. Så vi kommer att gå under som civilisation och det snart.

 • Norberg/jensevik vill tillbaka till 1800 talet
  Hur kom socialismen till ?

  För en arbetare som under slavliknande omständigheter jobbade på 1800talets fabriker och med råkapitalismen som då rådde ,inte så konstigt att socialismen växte fram som en motkraft.

  • Jas priv, är ännu ett troll från Sveavägen 68 som desperat försöker hålla socialismens fana högt trots att samhällsutvecklingen redan har kraschat.

   Konsekvenstänkande är inte socialisternas bästa gren, inte heller historiekunskaperna är är det nåt bevänt med.

   Att socialisterna nu kryper fram ur sina hålor visar bara att de tidigare betraktat Newsvoice som en socialistisk publikation.

   Läs på och kom med sakargument och jag skall bevärdiga dig och andra med ett svar.

   Bra att jag lyckats röka fram alla socialister och kommunister, det är bara genom en tydlig polarisation vi kan övertyga de rättrådiga medborgarna att själva fundera över varför det ser ut som det gör efter cirka 100 år av socialism i Sverige.

   Bättre kan du Jas priv!!!

 • Carl W, har du verkligen läst artikeln och mina kommentarer??

  Jag drar inte alla över en kam, tvärtom så är syften att punktera allas bidragssyn.

  Vad är höger med detta??

  Du representerar en typisk syn som etablerat sig i den svenska folksjälen dvs att det är samhällets ansvar att försörja alla som inte vill ta sitt eget ansvar för den egna försörjningen.

  Du vill sitta hemma och bli försörjd av oss andra nettoskattebetalare, jag kan förstå att du då blir upprörd men ta dig en titt tillbaka i historien då våra förfäder verkligen lade grunden till det välstånd som du och andra vill ta del av.

  Du tillhör skaran av bidragsberoende parasiter som inte vill ta ditt eget ansvar för ett fungerande samhälle. Ditt påstående om min eventuella inhumana inställning är ett sakligt väldigt dåligt underbyggt påstående.

  Jag är född för 68 år sedan i en enrummare med toalett och badrum i korridoren utanför lägenheten, men mina hårt arbetande föräldrar jobbade hårt för att kunna flytta in i en modern tvårummare. Vad har du bidragit med själv annat än klagat och tillskansat dig bidrag???

  Det är just såna som du vilka klagar mest på såna som mig, men du har fan inte aning vad jag genomlevt under mitt liv.

  Jag skulle rekommendera dig att söka i sökrutan (om du törs och orkar) på mitt namn så kan du läsa om mitt och mina föräldrars liv i den bok som NV publicerat. Återkom senare med din ursäkt.

  Du gör oss alla en stor tjänst om du slutar läsa Newsvoice!!

  • Kapitationsskatt behåller i stort ett socialt skyddsnät för de riktigt sjuka, men inte för de vilka enkelt åberopar sina rättigheter men vägrar ställa upp sina egna skyldigheter.

   Läs på igen och nu med bidragsglasögonen avtagna!!

 • Signaturen “Carl W” för tankarna till ett legendariskt troll i allehanda alternativt media, nämligen “Karl W” alias “Karl Wang”.

  Här i kommentarsfältet till en artikel om Kina förs en lång diskussion om detta internet-troll:
  https://newsvoice.se/2020/05/geoekonomi-kina-hanteras/

  Har trollet Karl W kommit till liv igen – med ett C som begynnelsebokstav istället i förnamnet – och kanske även som betyg i uppförande…?

 • det finns bara EN lösning – eliminera det monetära systemet och börja hjälpas åt.
  Men det vill inte eliten. Så vi kommer att gå under som civilisation och det snart.

 • Carl W, har du verkligen läst artikeln och mina kommentarer??

  Jag drar inte alla över en kam, tvärtom så är syften att punktera allas bidragssyn.

  Vad är höger med detta??

  Du representerar en typisk syn som etablerat sig i den svenska folksjälen dvs att det är samhällets ansvar att försörja alla som inte vill ta sitt eget ansvar för den egna försörjningen.

  Du vill sitta hemma och bli försörjd av oss andra nettoskattebetalare, jag kan förstå att du då blir upprörd men ta dig en titt tillbaka i historien då våra förfäder verkligen lade grunden till det välstånd som du och andra vill ta del av.

  Du tillhör skaran av bidragsberoende parasiter som inte vill ta ditt eget ansvar för ett fungerande samhälle. Ditt påstående om min eventuella inhumana inställning är ett sakligt väldigt dåligt underbyggt påstående.

  Jag är född för 68 år sedan i en enrummare med toalett och badrum i korridoren utanför lägenheten, men mina hårt arbetande föräldrar jobbade hårt för att kunna flytta in i en modern tvårummare. Vad har du bidragit med själv annat än klagat och tillskansat dig bidrag???

  Det är just såna som du vilka klagar mest på såna som mig, men du har fan inte aning vad jag genomlevt under mitt liv.

  Jag skulle rekommendera dig att söka i sökrutan (om du törs och orkar) på mitt namn så kan du läsa om mitt och mina föräldrars liv i den bok som NV publicerat. Återkom senare med din ursäkt.

  Du gör oss alla en stor tjänst om du slutar läsa Newsvoice!!

 • Dra alla “bidragstagare” över en kam…. Genom att publicera detta inlägg visar att Newsvoice inte är att lita på längre och stödjer högerns ideologi som arbetar för NWO. Tack för att ni på Newsvoice visar ert rätta jag. Jag har spridit er sida under många många år till hundratals. Nu är det slut med det och varningar skickas ut angående ert falskspel.

  Håller med om invandringen men detta skulle bara drabba alla. Svårt sjuka, arbetslösa, studenter för inte skulle regeringen enbart jaga invandrare… vilket liv det skulle blitt…

  • Jens Olsen, tack för att du lovar att slutar läsa och sprida NV. Du har tolkat NV som en vänsterpublikation, tyvärr har du kraftigt missuppfattat redaktionens policy att låta alla politiska inriktningar komma till tals.

   Du är nu upprörd och förbannad för att NV inte domineras av vänstermänniskor, det är så typiskt att vänstermänniskor inte accepterar att de har ett automatiskt tolkningsföreträdare i denna publikation.

   Då har jag nått ett mål med mina artiklar, tack Jens!!

   Att du är så korkad att du påstår att jag och NV arbetar för NWO säger mer om din okunskap än om mig och NV. Tack för det Jens!!!

   Var är dina argument Jens???

   Du läser artikeln och kommentarerna med dina socialistiska glasögon, jag har tydligt sagt att de som verkligen behöver samhällets stöd även fortsättningsvis skall kunna få det.

   Du har surrat dina socialistiska åsikter vid masten och kan inte ens argumentera i sak mot det du anklagar bla mig för. Tack för det Jens!!!

   Din intellektuella status hör hemma på ett förskolebarns nivå. Jag har klätt av din okunskap och din ilska över andras åsikter. tack för det Jens !!!!

 • (Antar att ni inte postar detta och följer mainstream medias uteslutande av andras åsikter och verklighet?)

  Det var ett lågvattenmärke av Newsvoice att publicera denna artikel som drar alla över kam. Jan Norberg har aldrig gått hungrig och levt i sin bubbla utanför den verkliga världen där vanligt folk lever. Höger vibbar över hela artikeln där de har en mycket hemsk människosyn som drabbar de sjuka på ett inhumant sätt (De avlider av M’s handlingar) och arbetslösa och studenter som inte har råd att studera och värre blir det med sänkt bidrag. Bra planering att göra det svårare för framtida studenter som inte kan studera och blir arbetslösa, därmed utan utbildning, erfarenhet får de inga jobb.

  Läst Newsvoice sedan ni publicerade på nätet. Jag tackar för mig och tiden med bra artiklar men med detta inlägg har ni på Newsvoice visat vart ni står. Hemsk människosyn, usch. (så länge det inte drabbar er själva)

  “arbeit macht frei” -(Arbeta tills du dör av svält och sjukdom)

 • Dra alla “bidragstagare” över en kam…. Genom att publicera detta inlägg visar att Newsvoice inte är att lita på längre och stödjer högerns ideologi som arbetar för NWO. Tack för att ni på Newsvoice visar ert rätta jag. Jag har spridit er sida under många många år till hundratals. Nu är det slut med det och varningar skickas ut angående ert falskspel.

  Håller med om invandringen men detta skulle bara drabba alla. Svårt sjuka, arbetslösa, studenter för inte skulle regeringen enbart jaga invandrare… vilket liv det skulle blitt…

  • Jens Olsen, tack för att du lovar att slutar läsa och sprida NV. Du har tolkat NV som en vänsterpublikation, tyvärr har du kraftigt missuppfattat redaktionens policy att låta alla politiska inriktningar komma till tals.

   Du är nu upprörd och förbannad för att NV inte domineras av vänstermänniskor, det är så typiskt att vänstermänniskor inte accepterar att de har ett automatiskt tolkningsföreträdare i denna publikation.

   Då har jag nått ett mål med mina artiklar, tack Jens!!

   Att du är så korkad att du påstår att jag och NV arbetar för NWO säger mer om din okunskap än om mig och NV. Tack för det Jens!!!

   Var är dina argument Jens???

   Du läser artikeln och kommentarerna med dina socialistiska glasögon, jag har tydligt sagt att de som verkligen behöver samhällets stöd även fortsättningsvis skall kunna få det.

   Du har surrat dina socialistiska åsikter vid masten och kan inte ens argumentera i sak mot det du anklagar bla mig för. Tack för det Jens!!!

   Din intellektuella status hör hemma på ett förskolebarns nivå. Jag har klätt av din okunskap och din ilska över andras åsikter. tack för det Jens !!!!

 • (Antar att ni inte postar detta och följer mainstream medias uteslutande av andras åsikter och verklighet?)

  Det var ett lågvattenmärke av Newsvoice att publicera denna artikel som drar alla över kam. Jan Norberg har aldrig gått hungrig och levt i sin bubbla utanför den verkliga världen där vanligt folk lever. Höger vibbar över hela artikeln där de har en mycket hemsk människosyn som drabbar de sjuka på ett inhumant sätt (De avlider av M’s handlingar) och arbetslösa och studenter som inte har råd att studera och värre blir det med sänkt bidrag. Bra planering att göra det svårare för framtida studenter som inte kan studera och blir arbetslösa, därmed utan utbildning, erfarenhet får de inga jobb.

  Läst Newsvoice sedan ni publicerade på nätet. Jag tackar för mig och tiden med bra artiklar men med detta inlägg har ni på Newsvoice visat vart ni står. Hemsk människosyn, usch. (så länge det inte drabbar er själva)

  “arbeit macht frei” -(Arbeta tills du dör av svält och sjukdom)

 • Ni har ett bra förslag på många sätt och vis Hans och Jan, förutan tvånget.

  Det är så mycket lättare att vara kritisk mot att ge lösningsfokuserad förslag och otack är världen lön. Låt mig komma med förbättringsförslag: Ok, det ska inte dras 10 000 kr i månaden, utan jag väljer själv att betala in – det är ju min pengar, inte statens och jag gör vad jag vill med mina pengar som jag äger annars äger jag dom inte. Det skall alltså var upp till varje medborgare om man vill vara med i samhället eller inte. Något tvång ska inte förekomma. Summor man betalar deponeras hos Riksgälden (jag använde tidigare Riksgälden som sparkonto).Efter året som gått och medborgaren betalt sin avgift var månaderna men ej utnyttjat de allmännas välförtjänster som ingår i samhällskontraktet (det är här förhandlingen börjar) på något sätt eller uppburit bidrag får tillbaka hela summan oavkortat lagom till Jul, dock utan ränta mot att Riksgälden ombesörjer att indexreglering gäller – man ska inte förlora på inflationen. Den räntefria inlåningen är en garanti för att staten inte spekulerar med insatta avgifter. Det ska inte heller gå att nyttja Riksgäldens konton som säkerhet.   

  • Staten kan du aldrig dra pengar från medborgarnas konton. Medborgarnas pengar tillhör medborgarna, inte staten. Dras pengar från medborgarna ofrivilligt är det stöld. Väljer man att BETALA för tjänster är det en annan sak. Staten kan aldrig tvinga på medborgarna tjänster de inte vill ha och samtidigt kräva betalning, det är beskyddarverksamhet.

   Det är ingen rättighet att få vara Svensk medborgare; lika lite som de kan ska vara ett skyldighet. Det skall vara ett frivilligt val. Mänskligheten har klarat sig i 10 000 tals år utan att någon tvingade repressiv statlig maktutövning.

  • Erik, jag tycker att du missar vitsen med Kapitationskatt. Det är ett fiskalt system som gör det omöjligt för MENA migranter att leva på bidrag utan att jobba.

   Att systemet omfattar alla är iofs möjligen en eftergift åt devisen “allas lika värde” men det finns oxå förvånansvärt många svenskar (se tex Jossan, mfl) som gärna “tar bidrag” men ställer sig utanför sin egen skyldighet att bidra till samhällets basala funktioner.

   Principen är jätte enkel. No Pay No Play och när det sjunker in i alla bidragsknarkare från MENA så kommer de att själv ender börja jobba och bidra eller så flyttar de ut till nåt annat land eller åker hem till sina resp hemländer.

   Inget tvång att återvandra, vare sig med pengar eller våld.

   Det jag tror att du eftersöker är ett system där vi varje år på vår deklarationsblankett vill fylla i våra prioriterade val betr vart våra skatter skall gå då det gäller samhällsservice.

   För jag kan inte tänka mig att du inte vill ha tex en brandkår som inte fungerar.

    • Erik, jag gillar att bli ifrågasatt och då gärna med vissa konstruktiva förslag från de kritiska.

     I fallet med Kapitationsskatt så började jag dock inse att du missat poängen en smula.

     Förslaget med Kapitationsskatt är ett sofistikerat sätt att dra undan mattan för alla socialkärringar som dagligen och stundligen sitter och öser ut skattepengar till allt och alla som överutnyttjar alla former av bidragssystem.

     Detta utan att ändra i alla lagar som reglerar de olika bidragssystemen, bidrag skall även fortsättningsvis kunna ges till dem som verkligen behöver dem, men inte till alla som ser bidrag som ett sätt att bli försörjd av andra.

     Det måste finnas en del i samhällskontraktet som omfattar alla, dvs skyldigheterna kommer först och uppfyller man inte skyldigheterna så kommer inte åt rättigheterna.

     Hoppas att det nu gått in i alla som inte förstår skönheten med att kräva av tex MENA-migranter att de har en skyldighet att försörja sig.

     I grunden pressar denna form av skatt alla huckleförsedda kvinnor att göra sig anställningsbara och ta ett jobb för att kunna betala sin egen skatt. Vill deras män försörja dem så måste de i sin tur jobba ännu hårdare för att deras alla hustrur skall kunna stanna hemma.

     En återgång till hur det en gång var i Sverige då vi byggde upp vår välfärd.

 • Ni har ett bra förslag på många sätt och vis Hans och Jan, förutan tvånget.

  Det är så mycket lättare att vara kritisk mot att ge lösningsfokuserad förslag och otack är världen lön. Låt mig komma med förbättringsförslag: Ok, det ska inte dras 10 000 kr i månaden, utan jag väljer själv att betala in – det är ju min pengar, inte statens och jag gör vad jag vill med mina pengar som jag äger annars äger jag dom inte. Det skall alltså var upp till varje medborgare om man vill vara med i samhället eller inte. Något tvång ska inte förekomma. Summor man betalar deponeras hos Riksgälden (jag använde tidigare Riksgälden som sparkonto).Efter året som gått och medborgaren betalt sin avgift var månaderna men ej utnyttjat de allmännas välförtjänster som ingår i samhällskontraktet (det är här förhandlingen börjar) på något sätt eller uppburit bidrag får tillbaka hela summan oavkortat lagom till Jul, dock utan ränta mot att Riksgälden ombesörjer att indexreglering gäller – man ska inte förlora på inflationen. Den räntefria inlåningen är en garanti för att staten inte spekulerar med insatta avgifter. Det ska inte heller gå att nyttja Riksgäldens konton som säkerhet.   

  • Staten kan du aldrig dra pengar från medborgarnas konton. Medborgarnas pengar tillhör medborgarna, inte staten. Dras pengar från medborgarna ofrivilligt är det stöld. Väljer man att BETALA för tjänster är det en annan sak. Staten kan aldrig tvinga på medborgarna tjänster de inte vill ha och samtidigt kräva betalning, det är beskyddarverksamhet.

   Det är ingen rättighet att få vara Svensk medborgare; lika lite som de kan ska vara ett skyldighet. Det skall vara ett frivilligt val. Mänskligheten har klarat sig i 10 000 tals år utan att någon tvingade repressiv statlig maktutövning.

  • Erik, jag tycker att du missar vitsen med Kapitationskatt. Det är ett fiskalt system som gör det omöjligt för MENA migranter att leva på bidrag utan att jobba.

   Att systemet omfattar alla är iofs möjligen en eftergift åt devisen “allas lika värde” men det finns oxå förvånansvärt många svenskar (se tex Jossan, mfl) som gärna “tar bidrag” men ställer sig utanför sin egen skyldighet att bidra till samhällets basala funktioner.

   Principen är jätte enkel. No Pay No Play och när det sjunker in i alla bidragsknarkare från MENA så kommer de att själv ender börja jobba och bidra eller så flyttar de ut till nåt annat land eller åker hem till sina resp hemländer.

   Inget tvång att återvandra, vare sig med pengar eller våld.

   Det jag tror att du eftersöker är ett system där vi varje år på vår deklarationsblankett vill fylla i våra prioriterade val betr vart våra skatter skall gå då det gäller samhällsservice.

   För jag kan inte tänka mig att du inte vill ha tex en brandkår som inte fungerar.

    • Erik, jag gillar att bli ifrågasatt och då gärna med vissa konstruktiva förslag från de kritiska.

     I fallet med Kapitationsskatt så började jag dock inse att du missat poängen en smula.

     Förslaget med Kapitationsskatt är ett sofistikerat sätt att dra undan mattan för alla socialkärringar som dagligen och stundligen sitter och öser ut skattepengar till allt och alla som överutnyttjar alla former av bidragssystem.

     Detta utan att ändra i alla lagar som reglerar de olika bidragssystemen, bidrag skall även fortsättningsvis kunna ges till dem som verkligen behöver dem, men inte till alla som ser bidrag som ett sätt att bli försörjd av andra.

     Det måste finnas en del i samhällskontraktet som omfattar alla, dvs skyldigheterna kommer först och uppfyller man inte skyldigheterna så kommer inte åt rättigheterna.

     Hoppas att det nu gått in i alla som inte förstår skönheten med att kräva av tex MENA-migranter att de har en skyldighet att försörja sig.

     I grunden pressar denna form av skatt alla huckleförsedda kvinnor att göra sig anställningsbara och ta ett jobb för att kunna betala sin egen skatt. Vill deras män försörja dem så måste de i sin tur jobba ännu hårdare för att deras alla hustrur skall kunna stanna hemma.

     En återgång till hur det en gång var i Sverige då vi byggde upp vår välfärd.

 • Skulle samhället vara ärligt, tjänsterna de erbjuder rättvisa. Skulle korruptionen inom myndigheter vara mindre, skulle utnyttjandet av folk i slavliknande jobb ge högre avlöning så kanske fler hade valt arbete istället för bidrag.

  Om alternativet skulle finnas: du får inte ta del av våra tjänster men då slipper du betala skatt, skriv under här för att kliva ur samhället…

  Så nej, jag tänker inte arbeta och betala 54% av min inkomst till detta förfall av samhället till bredden fylld med idioter.

  Blir jag erbjuden svartjobb eller jobbar på min gård med min egna försörjning så är jag absolut inte lat. Tvinga på mig ett jobb och sno 54% av inkomsten så väljer jag att ta bidrag istället.

  Skulle du vilja skänka pengar eller ta pengar ifrån din fiende?

  • Sverige håller på att bli som det blev i Ryssland efter att Sovjet kraschade. Makten och de rika struntade i folket och folket struntade därför i makten. Det blev en avgrund mellan elit och folk. Människor slutade betala skatt, de byggde egna skattefria marknader och började arbeta mer svart.

   • Perfekt i så fall. Lever själv ytters spartanskt, minimalistiskt samt för en asketisk livsstil, lik en munk och ligger ingen till last. Kan gamla ryska gummor och gubbar leva helt utanför och oberoende samhället (utan skatter) på den ryska hårda tundran kan vi göra det också. Förresten Torbjörn, min kommentar till Hans fastnade i filtret. Är du snäll och fixar det. Innehåller inga obsceniteter.    

  • Jossan, på sätt och vis kan du ha en poäng med din inställning.

   Men vad gör du då du tex behöver sjukvård, en operation eller liknande??

   Anlitar du en läkare privat eller tar du fram skalpellen och opererar dig själv??

   Det som dock haltar i din inställning är att “du då väljer att ta bidrag istället”.

   M a o så vill du åka snålskjuts på andra vilka betalar skatt för tex sjukvård.

   Kan jag ana en typisk socialistisk inställning??

 • Skulle samhället vara ärligt, tjänsterna de erbjuder rättvisa. Skulle korruptionen inom myndigheter vara mindre, skulle utnyttjandet av folk i slavliknande jobb ge högre avlöning så kanske fler hade valt arbete istället för bidrag.

  Om alternativet skulle finnas: du får inte ta del av våra tjänster men då slipper du betala skatt, skriv under här för att kliva ur samhället…

  Så nej, jag tänker inte arbeta och betala 54% av min inkomst till detta förfall av samhället till bredden fylld med idioter.

  Blir jag erbjuden svartjobb eller jobbar på min gård med min egna försörjning så är jag absolut inte lat. Tvinga på mig ett jobb och sno 54% av inkomsten så väljer jag att ta bidrag istället.

  Skulle du vilja skänka pengar eller ta pengar ifrån din fiende?

  • Sverige håller på att bli som det blev i Ryssland efter att Sovjet kraschade. Makten och de rika struntade i folket och folket struntade därför i makten. Det blev en avgrund mellan elit och folk. Människor slutade betala skatt, de byggde egna skattefria marknader och började arbeta mer svart.

   • Perfekt i så fall. Lever själv ytters spartanskt, minimalistiskt samt för en asketisk livsstil, lik en munk och ligger ingen till last. Kan gamla ryska gummor och gubbar leva helt utanför och oberoende samhället (utan skatter) på den ryska hårda tundran kan vi göra det också. Förresten Torbjörn, min kommentar till Hans fastnade i filtret. Är du snäll och fixar det. Innehåller inga obsceniteter.    

  • Jossan, på sätt och vis kan du ha en poäng med din inställning.

   Men vad gör du då du tex behöver sjukvård, en operation eller liknande??

   Anlitar du en läkare privat eller tar du fram skalpellen och opererar dig själv??

   Det som dock haltar i din inställning är att “du då väljer att ta bidrag istället”.

   M a o så vill du åka snålskjuts på andra vilka betalar skatt för tex sjukvård.

   Kan jag ana en typisk socialistisk inställning??

 • På vilket sätt skulle det var lika lönsamt att stämpla akassa som att arbeta? Förklara detta för mig om ni förmår.

 • En fråga till: när man nått kapitationsskattens slutmål (10 år) kommer då den dagliga raka skattpengen vara avdragsgill, så som en kostnad i den egna verksamheten? om inte, vad skall då vara avdragsgillt? Avser förslaget att slopa alla skatteavdrag? Då blir det ju mer som en avgift. Kommer avgiften att öka? Vem bestämmer det i så fall? Hur blir det företagens kostnader så som hyra, löner osv som i dag företagen kan göra avdrag för; ja menar näringsidkare som näringsidkare eller kommer vi att få ett A- och B lag bland näringsidkare då alla skall bli företagare?

  En annan fråga: försummar man betala sin skatt, riskerar man en skatteskuld. Med ert förslag stängs man ute om ej rak skattekrona betalas var dag – innebär det i så fall att begreppet skatteskuld kommer att försvinna? Vad jag menar är att skuld är ju att låna mot framtiden, som man blir skyldig betala i efterhand? I så fall skulle man i samma veva också kunna lägga ner statens jakt på skattesmitare? 

  Skulle det i ett sådan system inte uppstå behov av utlåningsverksamhet avsedd låna ut pengar till medborgarna att betala sin dagliga skatt med? Det medföra i så fall att man flyttar skatteskulden över till privata ockrare på stan istället för indrivning? I förlängning köps de mindre upp av större och till slut skulle denna bankverksamhet äga alla fattiga människor – som nu ungefär?

  • Erik, jag har pratat med Hans Jensevik och han kommer att endera svara dig här eller skriva ännu en artikel för att förklara Kapitationsskatten.

   Under tiden kan du läsa alla de artiklar vi skrivit här på Newsvoice eller titta på de videos vi gjort hos Swexit TV.

   Jag bifogar lite länkar, hoppas att alla kommer in då jag vill minnas att begränsningen är 3 länkar.

   https://newsvoice.se/2022/07/skattesystem-kapitationsskatt-assimilation-atervandring/

   https://newsvoice.se/2022/06/kapitationsskatt-massinvandringen/

   https://newsvoice.se/2022/07/norberg-jensevik-atervandring-vald/

   https://newsvoice.se/2022/07/sverige-point-of-no-return-valet-2022/

   https://newsvoice.se/2022/07/svenskarna-har-knaat-under-skatteoket-i-500-ar-ar-kapitationsskatt-losningen/

   https://www.youtube.com/watch?v=R9sd0CTz0Yo&t

  • Hej Erik!

   Principen för Poll Tax är samma som när man införde barnbidragen, ett belopp lika för alla. Invandrarna får det nu också. Barnbidrag lika för alla. Detta var för länge sedan men tanken håller.

   Men på skattesidan är det inte så men skulle kunna vara så. Jag har räknat ut att om alla i befolkningen skulle betala en daglig skatt som finansierar verksamheterna i samhällskontraktet så blir det 500 kronor per dag, 5 dagar i veckan under 42 veckor för alla mellan 18 och 64 år. Såväl urbefolkningen som invandrare och män som kvinnor.

   Eftersom 3 av 4 svenskar idag är egenföretagare och resten jobbar i företag så skulle alla kunna bli företagare, så kallade JobApp-företagare och få en JobbApp i sin mobil. Den administrerar allt. Identifierar ägaren, ägaren tar betalt via den, har konton i den och betalmöjlighet i affärer och allt. Där finns också ett skattekonto som skatteverket drar 500 kronor från just 5 dagar i veckan och 42 veckor på året. Saldot på det kontot är endera positivt eller negativt beroende på om individen ifråga går upp på morgonen, bäddar sängen, äter sin gröt och infinner sig på sitt jobb hel och ren och i tid eller om individen är en egenföretagare den dagen söker ett jobb, utför jobbet och tar betalt.

   • Hej Hans!

    Det totala övervakningssamhället. Ditt förslag liknar väldigt mycket ett vaccinpass i mobilen. Den som inte uppvisar sitt vaccinpass får inte deltaga i samhället – likt den gula J-stjärnan. Det skulle vara mycket enkelt för staten att lägga till mer och mer i din betalapp. Bättre då om alla vägrare installera appen, så gör staten konkurs i stället.

    Med ditt förslag skulle det bli 10 000 kr per månad som man tvingas arbeta ihop för att betala för tjänster man inte vill veta av.

    Du talar om alla tjänster från samhällskontraktet? Vilka tjänster skulle de vara? Jag vill inte ha statens tjänster över huvud taget. Ju mindre staten lägger sig i, desto bättre är! Låt medborgarna sköta sig själva i stället. Denna skatt är en inget annat än en avgift makten ålägger sina undersåtar så fort dom snott ihop till livets nödtorft – d.v.s. illegitim stöld i förklädnad. Det är form av tvingade negativ avtalsskrivning. Jag vill inte ha någonting med statens så kallad tjänster (eller appar) att göra över huvudlaget alls. Allra minst bidrag.  

  • Hej Erik del 2

   Detta skattesystem införs under en tid av 10 år med en årlig skattehöjning på 50 kronor. Det finns alltså två skattesystem under 10 år det gamla vi har nu och det nya som fasas in. Efter 10 år eller år 11 betalar alla Poll Tax och det gamla skattesystemet är borta. När alla bidrar i jobb och betala skatt är skatten i landet väldigt mycket lägre än idag för flertalet.

   För vanliga huvudsakligen svenska nettoskattebetalare är den nya skatten avdragsgill mot den gamla skatten och det blir ingen skillnad för dessa under 10 år. Men för de som inte jobbar utan lever på bidrag blir det en stor förändring för de ska betala en daglig skatt vare sig de har jobb eller inte. När de inte jobbat och den dagliga skatten dras blir deras skattekonto negativt och automatiskt blockeras alla tjänster från samhällskontraktet, även utbetalningen av alla bidrag.

   Principen är att fullgör dina skyldigheter och därefter kräv dina rättigheter. Inte tvärt om som nu kräv dina rättigheter och du får smita från dina skyldigheter om du vart fjärde år röstar vänster och helst S.

   Det går alltså inte att existera i Sverige om du inte jobbar och betalar skatt för du har inga pengar. Är du invandrare och går till socialen så erbjuds bara en enda sak. En enkel biljett ur Sverige till valfritt land för dig och dina anhöriga. Du har två val assimilera dig eller lämna Sverige.

   • Detta blir den gången i historien som man i första hand tvingas förvärvsarbeta inte för mat och uppehälle (göra rätt för sig) utan för att betala en tvingade avgift till staten, får en avgift är det i och med att den inte är kopplad till användandet av tjänsterna, alls. Använder man inte tjänsterna som den somatiska eller för den delen den psykiatriska vården erbjuder varför ska man då betala för andra?

    Nermontera i stället staten till 95 procent av vad den är dag i form av alla statliga myndigheter – gör staten till ett absolut minimum.

    Den som inte ligger samhället till last, utan mer eller mindre är självförsörjde (undertecknad) skall inte heller tvingas ingå i en negativ avtalsbindning. Skatt är stöld. 

 • Herrarna har helt missat de stora samhällsproblemet i västvärlden: De enormt ökande inkomstklyftorna! Det är dessa som driver bl.a. kriminalitet och ohälsa. Enligt Thomas Piketty är de samhällen med de lägsta ekonomiska klyftorna de mesta harmoniska (Kapitalet i tjugoförsta århundradet -2013). Hans teori får allt större stöd bland västvärldens ekonomer. En ny teori är att det är kapitalackumulationen, som var anledningen till västvärldens imperiers undergång: Det som beskrevs i Leopold Kohrs The Breakdown of Nations-1957.
  Ni herrar borde göra lite nytta genom rikta lathetskritiken åt rätt håll: Åt de riktiga latoxarna: Multimiljardärerna, som ägnar någon timme per dag framför datorn, för att iaktta hur algoritmerna utvecklar deras förmögenheter!

  • Ingemar, du är oförbätterlig. Kriminalitet beror naturligtvis inte på ökade klyftor utan på personliga defekter. Det är inte samhällets uppgift att förebygga brott, för om så vore fallet skulle all brottslighet bero på samhällets försumlighet i arbetet med att förebyggande brottsligheten.

   Konsekvensen blir att det är allas fel att brott begås – aldrig brottslingens.

   Våldtäkt beror då, i ditt sätt att resonera, att det är den äkta mannens egen fel som inte förebyggt brottet genom med eller utan hustruns bifall låna ut kvinnan till den kriminella när lusten uppstod.

  • Brottslighetenen kan också göras lönsam Ingemar. Fängelser skall vara självförsörjande och inte nog med det, dessutom skall de även gå med vinst också. Alla tjänster som ett fängelse är beroende av läggs över på internerna, minus övervakningen då.

   I stället för att passivt sitta av tiden, låt interner producera enklare konsumtionsvaror till billigare priser. Detta är möjligt att åstadkomma då personalkostnaderna blir betydligt lägre – se det hela som en form av arbetsträning – en win win situation således.

   • Bra tänkt Erik, ett fängelsebaserat Samhall där piskan viner över alla som sitter av grova straff. Brottspreventionen är på utdöende i den svenska rättstillämpningen och det är Mogges daltande som lagt grund till detta på senare år.

    Fysiskt hårda straff liknande hårt straffarbete får sannolikt en majoritet avskräckt från att begå nya brott.

    Sänkt straffrättsålder, bort med straffrabatter, liksom möjligheter att addera begångna brott på varandra som man gör i tex USA. Ovillkorad livstid för de allra grövsta brotten skulle också avskräcka de flesta.

    Det skall daltas med den importerade brottsligheten, till gagn för vem?

    • Det finns ungefär 17 000 till 20 000 yrkeskriminella uppdelare på ca 200 gäng i Sverige. Motsvarar ganska väl antalet poliser i landet. Dessa livsstilskriminella har ingen som helst ambition att lägga av med brott. Fängelser är mer som semester, all inklusive. Man vilar upp sig lite. Tar lite paus från festandet. Tränar. Snackar med polarna. spela lite kort.

  • Ingemar Ljungkvist, du framhärdar i din 68-baserade uppfattning. Släpp den !!

   Du har alltid förordat en kommunistisk världsordning, nu är du på väg att få dina drömmar uppfyllda med hjälp av globalisternas dagordning. Varför klagar Du Ingemar??

   Du har en del att förklara men du avstår som vanligt och hävdar den gamla klyschan om socioekonomiska faktor som förklaringsmodell till vårt eget förfall.

   Globalisterna använder socialister och kommunister som nyttiga idioter som du för att kunna genomföra sin diaboliska plan. Du är därmed i allra högsta grad en Quisling som ställer upp på globalisternas metoder för en framtida världsordning.

   Skämmes ta mig fan!!

  • Du ger uttryck för ett naivt önsketänkande som dessutom är föråldrat. Sveriges stora samhällsproblem bottnar framför allt i en insiktslös invandringspolitik som dels gröper ur välfärden men också har tillfört en människomassa som ställer sig utanför samhälle och det Sverige står för. Utöver en stor del vanligt folk som valt att röra sig mot Sverige för de vill få ett bättre liv har vi en ganska omfattande gruppering av kriminella.

   En betydande andel var det innan de kom till landet, många flydde från straff och för att de gjort sig omöjliga i hemlandet. Detta är inget nytt, det hördes bland t.ex. turkar på 70-talet som berättade om kriminella landsmän. Anhöriga inom den sociala sektorn berättar hårresande historier om hur för j-t det går till bak kulisserna. Bara en rännil når allmänheten och då protesterar invandringsvurmarna för att det är ett uttryck för rasism. Det fina i kråksången är att de som vågar säga nej ihärdigast och vill få stopp på den tokiga politiken har många gånger själva invandringsbakgrund.

   Men visst, det oansvariga intaget av folk utan möjlighet att försörja sig skapar en grogrund för mer kriminalitet men det faller tillbaka på en dåraktig politik. Den drabbar de som kommer till landet och ursprungsinvånarna. Det främsta skälet till att folk blir kriminella beror dock på kultur och värderingar. Eller avsaknad av moral och känsla för nationen.

    • Menar du allvar eller vill du ha en diskussion för sakens skull? Nåja, att definiera kultur är inte en självklarhet. För mig är en aktuell del av kulturen ett sätt att vara i olika kontexter, normer, förhållningsätt och regler, din del i samhället och uppfattningen om det, synen på förvärvsarbete, relationer, religion, men kanske viktigast i detta sammanhang – levnadssätt.

     • Ja men det är ju du som påstår att kriminalitet är kopplad till kultur, inte jag. Bevisbördan ligger på dina axlar, inte mina. Du påstår. Du visar. 

      • Det är sällan ett lands kultur uppmanar till direkt kriminalitet men den kan utgöra en grogrund. Ex: klankulturen, Wahhabism, kulturkonflikter som resulterar i brott, kulturell betingat kvinnosyn innebärande hedersbrott och våldtäkter, maffiakultur osv. Du kan säkert fylla på listan själv.

       En kultur i sig kan vara mer eller mindre tillåtande och det påverkar t.ex. sociala normer. Därmed präglas människor reaktioner och agerande. En löst sammansatt struktur med svaga normer och stor tolerans för avvikelser kan leda till dysfunktionella yttringar såsom brott eller oförmåga att förvärvs-arbeta och ingen höjer på ögonbrynen – det är OK i den kulturen. Det är en dekadent kultur och det finns ofta kopplingar till geografiska regioner.

       Det är smått tabubelagt att diskutera kultur och etnicitets påverkan på kriminalitet, men självklart kan vi finna orsaker där, även om det inte är hela förklaringen.

       Ett exempel som lyfts fram på sistone är att fattiga svenskar som utvandrade till USA föll inte in i kriminalitet utan en vanlig svensk arbetaranda var de produktiva och bidrog till nationens uppbyggnad. De var en produkt av svensk kultur och svenskt lynne. 

       • Att du trasslar in dig i köpta förklaringsmodeller (som du inte förstår konsekvenserna av) som vilar på etnicitet och kultur och problemen hoppas sig för dig när du får intellektuellt motstånd. Vore kriminalitet knutet till kultur skulle alla från samma kultur vara kriminella och så är det naturligtvis inte. De brott invandrare begår i Sverige är även ett brott i deras egna hemländer som tydligast bevisas genom att straffen är oerhört mycket hårdare. Straffens hårdhet är garanten för rättsmedvetandet.
        Det du först borde göra är att definiera kriminalitet, och då menar jag inte bryta mot lagar (inga lagar, inga brottslingar). Fundera. Återkom.    

        • Problemet med sådana här diskussioner över nätet är att vissa inte drar sig för att överge vett och etikett när egona får sig en törn. Lite humor och en knäpp på näsan fick igång dig. Det var inte mycket som krävdes för att sänka samtalsklimatet till dynghögen. Du ser lite småtokig ut, men med glimten i ögat på din bild och jag trodde det gick att skoja med dig.

         Oavsett om jag möter någon över nätet eller i verkligheten försöker jag alltid bevara en viss värdighet och bemöta människor artigt. Till en viss gräns, men funkar det inte sliter jag gärna skallen av vederbörande ;-). Får väl jobba på det.

         Du har fått tillräckligt av min tid och jag kan utläsa av dina rader (snacka om svartvita resonemang utan djup) att det skulle krävas betydligt mer för att komma vidare och det är du faktiskt inte värd.

         Mogna till, visa värdighet, men du behöver inte återkomma om budskapet inte gick hem.

 • En fråga till herrarna: skulle offentliga sektorn som förser samhället med all sköns service vara lika stor som i dag med ert nya kapitationsskatteförslag? Alltså om det totala skattetrycket förblir oförändrat eller till och med växer (hemska tanka) ser jag inte annat än alla som förlorare. Ska alla betala/bära sina egna kostnader borde alla också få avtacka sig den “ofantliga” sektorns all tjänster man inte vill ha veta av. I annat fall blir bara förslaget en omorganisering av kronskalles indrivningsverksamhet för att hålla samma sektorn flytande och därför mer lik en beskyddarverksamhet.   

  Sedan förstår jag inte vinsten med dragning “varje kväll” när majoriteten som förvärvsarbetar får månadslön? Det skulle öka de dagliga pytti-pyttdragningarna mellan konton något oerhört; men i och för sig lägger man ut uppdraget utanför bankerna kontroll och man själv driver det i egen verksamhet och fick monopol på uppgiften samt tog ett öre i transaktionsavgift skulle man bli miljardär i lönndom 🙂 

  Annars toppen förslag. En förbättringsåtgärd: låt varje medborgare själv välja vilka tjänster man inte vill betala för (förslagsvis i block eller nivåer). Själv har jag för vänt den sjuka vården ryggen för mer än 10 år sedan och skulle aldrig frivilligt sätta min fot på ett sjukt hus. Varför ska jag tvingas betala för att andra mer eller mindre bor där när orsaken är att de försummat sin egen friskvård och inte tagit hand om sig själva? Var tredje sjuksäng är till exempel alkoholrelaterad. 

  Jag och många med mig betalar ut egen ficka akupunktur i förebyggande syfte, dricker inte alkohol, kompletterar med vitamintabletter, rör på oss varje dag samt betalar dyrt för strikt LCHF-kost och belastar således inte alls det allmän. Min fru till exempel har haft två sjukdagar på 15 år och då för operations av bruten handled, jobbade dagen efter.

  • @Erik
   Så talar och handlar en svensk som likt Karl Oskar är karl för sin hatt, som tar ansvar för sitt liv och sina gärningar
   en som inte vill ligga någon till,last.
   gammal god svensk moral

   • Nu blir jag lite rörd faktiskt…Tack.

    Ja, min fru är en fantastisk kvinna och Svensk, med Svensk arbetsmoral så som den var tidigare. Hon arbetar inom polisen där arbetasmoralen är hög.

 • Absolut att det behövs ett helt nytt skattesystem ,och bidragssystemet skall bort så gott som fullständigt. Se även över pensionssystemet hur kan de som aldrig bidragit med en krona överhuvudtaget få pension. De tar ständigt och undergräver den flitiga och skötsamma människornas slit för att hålla ett mänskligt samhälle igång. Får man då in trojanska hästar i massor i landet och alla nyttiga inhemska socialister som faller in i den falsk-klingande hjärtan-hjärta-mentaliteten, då går det fort. Topp-bygget av globalisterna visar ju öppet förakt för folket och visar med alla sina sjuka ideéer att de vill förslava dem och ta allt på denna jord till sig själva. Dessa benlösa varelser som måste ta sina privatjet till sammankomsterna. Folket måste VAKNA NU vaccinerna var bara ett steg på vägen att skapa en snabbare process att ta död på folk, ibland lite långsammare men lika väl. Hallengren skulle ha suttit som handen i handsken i ett nazistiskt styre.

  • M Engvall, vad kan jag säga mer än mitt i prick!!!

   Jag har nästan inget att tillägga, möjligen kommer jag att ge mig kast med pensionsparadigmet som nu hjärntvättat Sveriges befolkning.

   Vi får se om den frågan blir aktualiserad nu i och med regeringsbildningen.

   Bra sammanfattat bäste M Engvall!!!

 • På vilket sätt skulle det var lika lönsamt att stämpla akassa som att arbeta? Förklara detta för mig om ni förmår.

 • En fråga till: när man nått kapitationsskattens slutmål (10 år) kommer då den dagliga raka skattpengen vara avdragsgill, så som en kostnad i den egna verksamheten? om inte, vad skall då vara avdragsgillt? Avser förslaget att slopa alla skatteavdrag? Då blir det ju mer som en avgift. Kommer avgiften att öka? Vem bestämmer det i så fall? Hur blir det företagens kostnader så som hyra, löner osv som i dag företagen kan göra avdrag för; ja menar näringsidkare som näringsidkare eller kommer vi att få ett A- och B lag bland näringsidkare då alla skall bli företagare?

  En annan fråga: försummar man betala sin skatt, riskerar man en skatteskuld. Med ert förslag stängs man ute om ej rak skattekrona betalas var dag – innebär det i så fall att begreppet skatteskuld kommer att försvinna? Vad jag menar är att skuld är ju att låna mot framtiden, som man blir skyldig betala i efterhand? I så fall skulle man i samma veva också kunna lägga ner statens jakt på skattesmitare? 

  Skulle det i ett sådan system inte uppstå behov av utlåningsverksamhet avsedd låna ut pengar till medborgarna att betala sin dagliga skatt med? Det medföra i så fall att man flyttar skatteskulden över till privata ockrare på stan istället för indrivning? I förlängning köps de mindre upp av större och till slut skulle denna bankverksamhet äga alla fattiga människor – som nu ungefär?

  • Erik, jag har pratat med Hans Jensevik och han kommer att endera svara dig här eller skriva ännu en artikel för att förklara Kapitationsskatten.

   Under tiden kan du läsa alla de artiklar vi skrivit här på Newsvoice eller titta på de videos vi gjort hos Swexit TV.

   Jag bifogar lite länkar, hoppas att alla kommer in då jag vill minnas att begränsningen är 3 länkar.

   https://newsvoice.se/2022/07/skattesystem-kapitationsskatt-assimilation-atervandring/

   https://newsvoice.se/2022/06/kapitationsskatt-massinvandringen/

   https://newsvoice.se/2022/07/norberg-jensevik-atervandring-vald/

   https://newsvoice.se/2022/07/sverige-point-of-no-return-valet-2022/

   https://newsvoice.se/2022/07/svenskarna-har-knaat-under-skatteoket-i-500-ar-ar-kapitationsskatt-losningen/

   https://www.youtube.com/watch?v=R9sd0CTz0Yo&t

  • Hej Erik!

   Principen för Poll Tax är samma som när man införde barnbidragen, ett belopp lika för alla. Invandrarna får det nu också. Barnbidrag lika för alla. Detta var för länge sedan men tanken håller.

   Men på skattesidan är det inte så men skulle kunna vara så. Jag har räknat ut att om alla i befolkningen skulle betala en daglig skatt som finansierar verksamheterna i samhällskontraktet så blir det 500 kronor per dag, 5 dagar i veckan under 42 veckor för alla mellan 18 och 64 år. Såväl urbefolkningen som invandrare och män som kvinnor.

   Eftersom 3 av 4 svenskar idag är egenföretagare och resten jobbar i företag så skulle alla kunna bli företagare, så kallade JobApp-företagare och få en JobbApp i sin mobil. Den administrerar allt. Identifierar ägaren, ägaren tar betalt via den, har konton i den och betalmöjlighet i affärer och allt. Där finns också ett skattekonto som skatteverket drar 500 kronor från just 5 dagar i veckan och 42 veckor på året. Saldot på det kontot är endera positivt eller negativt beroende på om individen ifråga går upp på morgonen, bäddar sängen, äter sin gröt och infinner sig på sitt jobb hel och ren och i tid eller om individen är en egenföretagare den dagen söker ett jobb, utför jobbet och tar betalt.

   • Hej Hans!

    Det totala övervakningssamhället. Ditt förslag liknar väldigt mycket ett vaccinpass i mobilen. Den som inte uppvisar sitt vaccinpass får inte deltaga i samhället – likt den gula J-stjärnan. Det skulle vara mycket enkelt för staten att lägga till mer och mer i din betalapp. Bättre då om alla vägrare installera appen, så gör staten konkurs i stället.

    Med ditt förslag skulle det bli 10 000 kr per månad som man tvingas arbeta ihop för att betala för tjänster man inte vill veta av.

    Du talar om alla tjänster från samhällskontraktet? Vilka tjänster skulle de vara? Jag vill inte ha statens tjänster över huvud taget. Ju mindre staten lägger sig i, desto bättre är! Låt medborgarna sköta sig själva i stället. Denna skatt är en inget annat än en avgift makten ålägger sina undersåtar så fort dom snott ihop till livets nödtorft – d.v.s. illegitim stöld i förklädnad. Det är form av tvingade negativ avtalsskrivning. Jag vill inte ha någonting med statens så kallad tjänster (eller appar) att göra över huvudlaget alls. Allra minst bidrag.  

  • Hej Erik del 2

   Detta skattesystem införs under en tid av 10 år med en årlig skattehöjning på 50 kronor. Det finns alltså två skattesystem under 10 år det gamla vi har nu och det nya som fasas in. Efter 10 år eller år 11 betalar alla Poll Tax och det gamla skattesystemet är borta. När alla bidrar i jobb och betala skatt är skatten i landet väldigt mycket lägre än idag för flertalet.

   För vanliga huvudsakligen svenska nettoskattebetalare är den nya skatten avdragsgill mot den gamla skatten och det blir ingen skillnad för dessa under 10 år. Men för de som inte jobbar utan lever på bidrag blir det en stor förändring för de ska betala en daglig skatt vare sig de har jobb eller inte. När de inte jobbat och den dagliga skatten dras blir deras skattekonto negativt och automatiskt blockeras alla tjänster från samhällskontraktet, även utbetalningen av alla bidrag.

   Principen är att fullgör dina skyldigheter och därefter kräv dina rättigheter. Inte tvärt om som nu kräv dina rättigheter och du får smita från dina skyldigheter om du vart fjärde år röstar vänster och helst S.

   Det går alltså inte att existera i Sverige om du inte jobbar och betalar skatt för du har inga pengar. Är du invandrare och går till socialen så erbjuds bara en enda sak. En enkel biljett ur Sverige till valfritt land för dig och dina anhöriga. Du har två val assimilera dig eller lämna Sverige.

   • Detta blir den gången i historien som man i första hand tvingas förvärvsarbeta inte för mat och uppehälle (göra rätt för sig) utan för att betala en tvingade avgift till staten, får en avgift är det i och med att den inte är kopplad till användandet av tjänsterna, alls. Använder man inte tjänsterna som den somatiska eller för den delen den psykiatriska vården erbjuder varför ska man då betala för andra?

    Nermontera i stället staten till 95 procent av vad den är dag i form av alla statliga myndigheter – gör staten till ett absolut minimum.

    Den som inte ligger samhället till last, utan mer eller mindre är självförsörjde (undertecknad) skall inte heller tvingas ingå i en negativ avtalsbindning. Skatt är stöld. 

 • Att massor av folk inte längre behövs på grund av den automatiska teknikutvecklingen ska “hitta på” jobb lösa detta då ???

  • Xfiles min bäste vän, din logik haltar betänkligt. Om det finns en brist på arbetskraft (som är ett bevisligt faktum) samtidigt som människor avstår från att ta lediga jobb för att de får en enklare tillvaro på bidrag så faller hela ditt resonemang om automatisering.

   Din argumentation är till stora delar en myt som ofta omhuldas av människor som inte vill ta sitt eget ansvar för försörjning. Dvs en undanflykt i skuggan av ett kvasiargument.

  • Tingas alla förvärvsarbeta inte bara för uppehälle utan även för att betala daglig skatt (något nytt i historien: att arbete i första skall ombesörja skatteinbetalningar?) uppstår naturligtvis ett efterfrågan från tjänste- och servicesektorn, om vi nu vill ha automatiseringslösningar med AI över huvud taget?

 • Herrarna har helt missat de stora samhällsproblemet i västvärlden: De enormt ökande inkomstklyftorna! Det är dessa som driver bl.a. kriminalitet och ohälsa. Enligt Thomas Piketty är de samhällen med de lägsta ekonomiska klyftorna de mesta harmoniska (Kapitalet i tjugoförsta århundradet -2013). Hans teori får allt större stöd bland västvärldens ekonomer. En ny teori är att det är kapitalackumulationen, som var anledningen till västvärldens imperiers undergång: Det som beskrevs i Leopold Kohrs The Breakdown of Nations-1957.
  Ni herrar borde göra lite nytta genom rikta lathetskritiken åt rätt håll: Åt de riktiga latoxarna: Multimiljardärerna, som ägnar någon timme per dag framför datorn, för att iaktta hur algoritmerna utvecklar deras förmögenheter!

  • Ingemar, du är oförbätterlig. Kriminalitet beror naturligtvis inte på ökade klyftor utan på personliga defekter. Det är inte samhällets uppgift att förebygga brott, för om så vore fallet skulle all brottslighet bero på samhällets försumlighet i arbetet med att förebyggande brottsligheten.

   Konsekvensen blir att det är allas fel att brott begås – aldrig brottslingens.

   Våldtäkt beror då, i ditt sätt att resonera, att det är den äkta mannens egen fel som inte förebyggt brottet genom med eller utan hustruns bifall låna ut kvinnan till den kriminella när lusten uppstod.

  • Brottslighetenen kan också göras lönsam Ingemar. Fängelser skall vara självförsörjande och inte nog med det, dessutom skall de även gå med vinst också. Alla tjänster som ett fängelse är beroende av läggs över på internerna, minus övervakningen då.

   I stället för att passivt sitta av tiden, låt interner producera enklare konsumtionsvaror till billigare priser. Detta är möjligt att åstadkomma då personalkostnaderna blir betydligt lägre – se det hela som en form av arbetsträning – en win win situation således.

   • Bra tänkt Erik, ett fängelsebaserat Samhall där piskan viner över alla som sitter av grova straff. Brottspreventionen är på utdöende i den svenska rättstillämpningen och det är Mogges daltande som lagt grund till detta på senare år.

    Fysiskt hårda straff liknande hårt straffarbete får sannolikt en majoritet avskräckt från att begå nya brott.

    Sänkt straffrättsålder, bort med straffrabatter, liksom möjligheter att addera begångna brott på varandra som man gör i tex USA. Ovillkorad livstid för de allra grövsta brotten skulle också avskräcka de flesta.

    Det skall daltas med den importerade brottsligheten, till gagn för vem?

    • Det finns ungefär 17 000 till 20 000 yrkeskriminella uppdelare på ca 200 gäng i Sverige. Motsvarar ganska väl antalet poliser i landet. Dessa livsstilskriminella har ingen som helst ambition att lägga av med brott. Fängelser är mer som semester, all inklusive. Man vilar upp sig lite. Tar lite paus från festandet. Tränar. Snackar med polarna. spela lite kort.

  • Ingemar Ljungkvist, du framhärdar i din 68-baserade uppfattning. Släpp den !!

   Du har alltid förordat en kommunistisk världsordning, nu är du på väg att få dina drömmar uppfyllda med hjälp av globalisternas dagordning. Varför klagar Du Ingemar??

   Du har en del att förklara men du avstår som vanligt och hävdar den gamla klyschan om socioekonomiska faktor som förklaringsmodell till vårt eget förfall.

   Globalisterna använder socialister och kommunister som nyttiga idioter som du för att kunna genomföra sin diaboliska plan. Du är därmed i allra högsta grad en Quisling som ställer upp på globalisternas metoder för en framtida världsordning.

   Skämmes ta mig fan!!

  • Du ger uttryck för ett naivt önsketänkande som dessutom är föråldrat. Sveriges stora samhällsproblem bottnar framför allt i en insiktslös invandringspolitik som dels gröper ur välfärden men också har tillfört en människomassa som ställer sig utanför samhälle och det Sverige står för. Utöver en stor del vanligt folk som valt att röra sig mot Sverige för de vill få ett bättre liv har vi en ganska omfattande gruppering av kriminella.

   En betydande andel var det innan de kom till landet, många flydde från straff och för att de gjort sig omöjliga i hemlandet. Detta är inget nytt, det hördes bland t.ex. turkar på 70-talet som berättade om kriminella landsmän. Anhöriga inom den sociala sektorn berättar hårresande historier om hur för j-t det går till bak kulisserna. Bara en rännil når allmänheten och då protesterar invandringsvurmarna för att det är ett uttryck för rasism. Det fina i kråksången är att de som vågar säga nej ihärdigast och vill få stopp på den tokiga politiken har många gånger själva invandringsbakgrund.

   Men visst, det oansvariga intaget av folk utan möjlighet att försörja sig skapar en grogrund för mer kriminalitet men det faller tillbaka på en dåraktig politik. Den drabbar de som kommer till landet och ursprungsinvånarna. Det främsta skälet till att folk blir kriminella beror dock på kultur och värderingar. Eller avsaknad av moral och känsla för nationen.

    • Menar du allvar eller vill du ha en diskussion för sakens skull? Nåja, att definiera kultur är inte en självklarhet. För mig är en aktuell del av kulturen ett sätt att vara i olika kontexter, normer, förhållningsätt och regler, din del i samhället och uppfattningen om det, synen på förvärvsarbete, relationer, religion, men kanske viktigast i detta sammanhang – levnadssätt.

     • Ja men det är ju du som påstår att kriminalitet är kopplad till kultur, inte jag. Bevisbördan ligger på dina axlar, inte mina. Du påstår. Du visar. 

      • Det är sällan ett lands kultur uppmanar till direkt kriminalitet men den kan utgöra en grogrund. Ex: klankulturen, Wahhabism, kulturkonflikter som resulterar i brott, kulturell betingat kvinnosyn innebärande hedersbrott och våldtäkter, maffiakultur osv. Du kan säkert fylla på listan själv.

       En kultur i sig kan vara mer eller mindre tillåtande och det påverkar t.ex. sociala normer. Därmed präglas människor reaktioner och agerande. En löst sammansatt struktur med svaga normer och stor tolerans för avvikelser kan leda till dysfunktionella yttringar såsom brott eller oförmåga att förvärvs-arbeta och ingen höjer på ögonbrynen – det är OK i den kulturen. Det är en dekadent kultur och det finns ofta kopplingar till geografiska regioner.

       Det är smått tabubelagt att diskutera kultur och etnicitets påverkan på kriminalitet, men självklart kan vi finna orsaker där, även om det inte är hela förklaringen.

       Ett exempel som lyfts fram på sistone är att fattiga svenskar som utvandrade till USA föll inte in i kriminalitet utan en vanlig svensk arbetaranda var de produktiva och bidrog till nationens uppbyggnad. De var en produkt av svensk kultur och svenskt lynne. 

       • Att du trasslar in dig i köpta förklaringsmodeller (som du inte förstår konsekvenserna av) som vilar på etnicitet och kultur och problemen hoppas sig för dig när du får intellektuellt motstånd. Vore kriminalitet knutet till kultur skulle alla från samma kultur vara kriminella och så är det naturligtvis inte. De brott invandrare begår i Sverige är även ett brott i deras egna hemländer som tydligast bevisas genom att straffen är oerhört mycket hårdare. Straffens hårdhet är garanten för rättsmedvetandet.
        Det du först borde göra är att definiera kriminalitet, och då menar jag inte bryta mot lagar (inga lagar, inga brottslingar). Fundera. Återkom.    

        • Problemet med sådana här diskussioner över nätet är att vissa inte drar sig för att överge vett och etikett när egona får sig en törn. Lite humor och en knäpp på näsan fick igång dig. Det var inte mycket som krävdes för att sänka samtalsklimatet till dynghögen. Du ser lite småtokig ut, men med glimten i ögat på din bild och jag trodde det gick att skoja med dig.

         Oavsett om jag möter någon över nätet eller i verkligheten försöker jag alltid bevara en viss värdighet och bemöta människor artigt. Till en viss gräns, men funkar det inte sliter jag gärna skallen av vederbörande ;-). Får väl jobba på det.

         Du har fått tillräckligt av min tid och jag kan utläsa av dina rader (snacka om svartvita resonemang utan djup) att det skulle krävas betydligt mer för att komma vidare och det är du faktiskt inte värd.

         Mogna till, visa värdighet, men du behöver inte återkomma om budskapet inte gick hem.

  • Ännu en medveten missuppfattning. Kriminalitet skall bekämpas alldeles oavsett skattesystem. Du förefaller famla efter halmstrån för att behålla dagens bidrags samhälle.

  • Tja… Via momsen betalar det väl? Varför inte fråga dom? Och säg mig varför ömma för kriminella? Vad tror du kriminella tycker om andra kriminella? Jag tror att vanligt folk har högre tankar om kriminella än vad kriminella har om varandra.

 • En fråga till herrarna: skulle offentliga sektorn som förser samhället med all sköns service vara lika stor som i dag med ert nya kapitationsskatteförslag? Alltså om det totala skattetrycket förblir oförändrat eller till och med växer (hemska tanka) ser jag inte annat än alla som förlorare. Ska alla betala/bära sina egna kostnader borde alla också få avtacka sig den “ofantliga” sektorns all tjänster man inte vill ha veta av. I annat fall blir bara förslaget en omorganisering av kronskalles indrivningsverksamhet för att hålla samma sektorn flytande och därför mer lik en beskyddarverksamhet.   

  Sedan förstår jag inte vinsten med dragning “varje kväll” när majoriteten som förvärvsarbetar får månadslön? Det skulle öka de dagliga pytti-pyttdragningarna mellan konton något oerhört; men i och för sig lägger man ut uppdraget utanför bankerna kontroll och man själv driver det i egen verksamhet och fick monopol på uppgiften samt tog ett öre i transaktionsavgift skulle man bli miljardär i lönndom :-) 

  Annars toppen förslag. En förbättringsåtgärd: låt varje medborgare själv välja vilka tjänster man inte vill betala för (förslagsvis i block eller nivåer). Själv har jag för vänt den sjuka vården ryggen för mer än 10 år sedan och skulle aldrig frivilligt sätta min fot på ett sjukt hus. Varför ska jag tvingas betala för att andra mer eller mindre bor där när orsaken är att de försummat sin egen friskvård och inte tagit hand om sig själva? Var tredje sjuksäng är till exempel alkoholrelaterad. 

  Jag och många med mig betalar ut egen ficka akupunktur i förebyggande syfte, dricker inte alkohol, kompletterar med vitamintabletter, rör på oss varje dag samt betalar dyrt för strikt LCHF-kost och belastar således inte alls det allmän. Min fru till exempel har haft två sjukdagar på 15 år och då för operations av bruten handled, jobbade dagen efter.

  • @Erik
   Så talar och handlar en svensk som likt Karl Oskar är karl för sin hatt, som tar ansvar för sitt liv och sina gärningar
   en som inte vill ligga någon till,last.
   gammal god svensk moral

   • Nu blir jag lite rörd faktiskt…Tack.

    Ja, min fru är en fantastisk kvinna och Svensk, med Svensk arbetsmoral så som den var tidigare. Hon arbetar inom polisen där arbetasmoralen är hög.

 • Absolut att det behövs ett helt nytt skattesystem ,och bidragssystemet skall bort så gott som fullständigt. Se även över pensionssystemet hur kan de som aldrig bidragit med en krona överhuvudtaget få pension. De tar ständigt och undergräver den flitiga och skötsamma människornas slit för att hålla ett mänskligt samhälle igång. Får man då in trojanska hästar i massor i landet och alla nyttiga inhemska socialister som faller in i den falsk-klingande hjärtan-hjärta-mentaliteten, då går det fort. Topp-bygget av globalisterna visar ju öppet förakt för folket och visar med alla sina sjuka ideéer att de vill förslava dem och ta allt på denna jord till sig själva. Dessa benlösa varelser som måste ta sina privatjet till sammankomsterna. Folket måste VAKNA NU vaccinerna var bara ett steg på vägen att skapa en snabbare process att ta död på folk, ibland lite långsammare men lika väl. Hallengren skulle ha suttit som handen i handsken i ett nazistiskt styre.

  • M Engvall, vad kan jag säga mer än mitt i prick!!!

   Jag har nästan inget att tillägga, möjligen kommer jag att ge mig kast med pensionsparadigmet som nu hjärntvättat Sveriges befolkning.

   Vi får se om den frågan blir aktualiserad nu i och med regeringsbildningen.

   Bra sammanfattat bäste M Engvall!!!

 • Att massor av folk inte längre behövs på grund av den automatiska teknikutvecklingen ska “hitta på” jobb lösa detta då ???

  • Xfiles min bäste vän, din logik haltar betänkligt. Om det finns en brist på arbetskraft (som är ett bevisligt faktum) samtidigt som människor avstår från att ta lediga jobb för att de får en enklare tillvaro på bidrag så faller hela ditt resonemang om automatisering.

   Din argumentation är till stora delar en myt som ofta omhuldas av människor som inte vill ta sitt eget ansvar för försörjning. Dvs en undanflykt i skuggan av ett kvasiargument.

  • Tingas alla förvärvsarbeta inte bara för uppehälle utan även för att betala daglig skatt (något nytt i historien: att arbete i första skall ombesörja skatteinbetalningar?) uppstår naturligtvis ett efterfrågan från tjänste- och servicesektorn, om vi nu vill ha automatiseringslösningar med AI över huvud taget?

  • Ännu en medveten missuppfattning. Kriminalitet skall bekämpas alldeles oavsett skattesystem. Du förefaller famla efter halmstrån för att behålla dagens bidrags samhälle.

  • Tja… Via momsen betalar det väl? Varför inte fråga dom? Och säg mig varför ömma för kriminella? Vad tror du kriminella tycker om andra kriminella? Jag tror att vanligt folk har högre tankar om kriminella än vad kriminella har om varandra.

  • Ingvar, ange källa på att detta idag är ett faktum.

   Man kan anklaga Klaus Schwab och alla hans framtidsbeskrivningar. De är dock ännu inte faktum, varför vi här och nu måste göra allt för att bekämpa hans framtidsplaner.

   Du verkar acceptera att vår gemensamma framtid kommer att se ut som han vill beskriva den. Det gör inte jag!!

   • Jan, inte heller jag accepterar Schabens framtidsbeskrivningar/drömmar. Går ofta omkring med med en tröja med texten “SAY NO TO (bild) THE GREAT RESET”. Förhoppningsvis är det alldeles för många som vet alldeles för mycket för att de skall lyckas. Detta även om de senaste årens kriser (Covid, Ukraina, energikrisen) spelar dem rakt i händerna.

    Sedan borde man fråga sig om det inte är finanssektorn som är den mest tärande i samhället, i Sverige och internationellt?

    • Hej det mest skrämmande som mött mig dessa 3 år som gått att folk inte vet vem klaus schwab är eller the great reset deras planer för mänskligheten De bryr sig inte ens om att söka efter info från andra källor säger man swebbtv föreslog valvakan där i kön till att lägga sin röst. Svaret blev vad är det? Folk är fullständigt nedsövda med propaganda TV. Det är skrämmande. Det är ett hårt jobb att försöka väcka människor ur sin koma.

     • Jo, så är det. Men det går inte att ställa sig i ett gathörn och skrika, även om man många gånger haft lust. Vad som är rätt för var och en är nog lite individuellt. Man kan leverera lite pusselbitar då och då som kan få en del att tänka till. 2020 gjorde jag ett eget anslag som jag satte upp på anslagstavlor under det årets cykelsemester. Anslaget hade bl a en referens till Jacob Nordangårds bloggpost,

      The Global Reset – Tyrannernas plan för världen

      med en QR-kod sist för smartfånfolket att scanna. Själv har jag visserligen bara en dumfån, men det finns sidor/program där man kan skapa QR-koder på en dator.

      Sedan 2015/16 har jag helt sagt upp bekantskapen med msm och TV har jag inte längre. Vi får hoppas att vi är tillräckligt många ändå. 20% lär räcka mer än väl ..

  • Dina engelska kunskaper verkar inte vara de bästa. Jag har skrivit det engelska begreppet för kapitationsskatt, dvs Poll Tax.

   Läs på och återkom!!

 • Det var väl Hans Jensevik som, via det egna bolaget Kommunrating, sålde dyra egensnickrade certifieringar till kommunerna. Ungefär i paritet med de egensnickrade HBTQ-certifieringarna från RFSL, som inte heller dom är särskilt billiga.

  Att ekonomiskt belasta det offentliga med egna påhittade certifieringar utan något produktivt värde är även det en form av bidragsberoende, om än ett lite mer dolt sådant. Vill gärna se en skarpare indelning mellan de som verkligen producerar något och de som i olika grader dränerar. Så man kan se om sysselsättningen kopplad till dräneringen har något verkligt produktivt värde för att föra landet framåt.

  Jag vill se att det införs ett helt nytt certifieringssystem där de som producerar klassas som samhällets A-medlemmar med fullständiga medborgerliga rättigheter. De som inte producerar men i varierande grad ändå är sysselsatta tilldelas B, C, D, och F med plus eller minus och får begränsade rättigheter enligt det sluttande planet. Soffliggare med svårstavade namn klassificeras enligt lättolkade tecknade seriestrippar som illustrerar hur dåliga de är och de sämsta av dem får en tydlig pil riktad mot utlandet.

  Certifieringsprocessen kan skötas enligt privat initiativ av bolaget Kommunmedborgarrating eller i offentlig form av Myndigheten för Medborgarrating. I samverkan med RFSL skulle det även kunna göras en obligatorisk HBTQ-medborgarrating.

  • Lite rak information. År 1991 skedde en total avreglering av kommunerna i en ny kommunallag. Jag var en av utredarna i den storstadsdelegation som fanns före i statsrådsberedning. De regleringar jag föreslog lades åt sidan. I tio år hade jag haft utvecklingsansvaret för ekonomin i Uppsala kommun och utvecklat den nya kontoplan som finns i kommuner idag och infört kommunala resultat- och balansräkningar. Även en modern form av Ekonomistyrning infördes som höll skatten oförändrad i 10 år i kommunen. Jag är illa omtyckt av personer med vänstersympatier för detta för effektiv demokrati och styrning leder inte fram till det revolutionära läge som kommunister drömmer om där man kan ta makten och införa proletariatets diktatur. Nu sköter globaliserande det genom den ”den långa marschen genom institutionerna” för att sätta in sitt folk på ledande platser. I en avreglerad miljö under nittiotalet föll kommuner igenom ekonomiskt som svetsloppor i smör. Det var därför jag bildade Svensk Kommunrating AB och började licensiera bra kommuner för att de skulle synas som sådana. Jag motarbetades konsekvent av kommunister som så den kommunistiska utopin som lösningen på samhällsproblemen. Jag vet inte vem du är, en av dessa fortfarande mycket övertygade kommunister eller bara en okunnig nyttig idiot, som går andras ärenden utan att begripa det.

   • Egensnickrade “licenser” för hundratusentals kronor styck gör inte mig till vare sig “kommunist” eller till “en okunnig nyttig idiot som bara går andras ärenden utan att begripa det”.

    Tycker det är viktigt att lyfta fram att välfärdsentreprenörer kommer i en mängd olika former och det blir lite hycklande när de vill diskutera bidragsberoende hos andra. En del människor överlever på egna bidrag medan de mer kreativa blir välnärda på andras bidrag, men bidragsberoendet är det samma även om det kommer i form av egna påhittade “licenser”.

    Att de mer kreativa sen i efterhand försöker övervärdera sin egen roll i det egna bidragsberoendet är ju också det här som kännetecknar deras kreativitet.

    • Svensk Kommunrating AB:s Finansiella Elitlicens kostade årligen 25 000 kronor. Den kunde den kommun köpa som på en Finansiell Kommundiagnos få en A-rating. Det var Kommundiagnosen som kostade lite mer inte Elitlicensen.

     Nämn en tjänst eller vara som inte börjat med egensnickeri. Det kan du raljera över hur mycket du vill.

     Beträffande hycklandet och raljerandet över andras bidragsberoende så är det hur enkelt som helst. Varje människas beteende styrs av två verb, kunna och vilja. Inget mer. De som kan jobba ska jobba och försörja sig själva. De som kan och inte vill jobba ska inte ha några bidrag. Tyvärr är det så i Sverige idag att inte vilja jobba är en grund för att få bidrag och det stör mig. Svårare än så är det inte. Vill du raljera över det så är det inte jag som är hycklaren.

     Sedan störs jag inte ett dugg av att du tycker illa om mig. För det är det det är frågan om.

     • Jag misstänkte att du några dagar senare skulle försöka glida in och kommentera lite obemärkt, då det här verkar vara en träffsäkert öm punkt i den egna självbilden.

      Men hur mycket “lite mer” kostade den egensnickrade Kommundiagnosen jämfört med den egensnickrade Elitlicensen à 25K per år?

      Sen ska den som kan arbeta med ett produktivt arbete för att försörja sig också göra något produktivt som tillför samhället ett påtagbart mervärde. Att sitta och sälja egna påhittade licenser verkar mer ha varit något där du inom ditt eget snäva yrkesområde hittat ett sätt att mjölka systemet för egen vinning.

      Alla måste ju ändå äta, men det finns ändock ett gammalt talesätt om sten och glashus.

  • De som köpte tjänster från Hans Jenseviks Kommunrating måste väl ändå ha varit kommunerna, den offentliga sektorn med andra ord.

   • Ja, jag skrev ju det. Men även om kommunerna mot en inte obetydlig ekonomisk ersättning fått egentillverkade licenser. Har det ändå varit en belastning på offentliga finanser som hade kunnat användas till något helt annat.

    Därför hade det varit bra och fått en oberoende bekräftelse på att Kommunratings licenser medfört något produktivt värde, mer än Hans egna påstående om att så är fallet. En oberoende rating på ratingen med andra ord.

 • Instämmer med Jan Norberg om att svenska patrioter i riksdagen kan förändra till det bättre.
  Jag tror att det även behövs propaganda som styrs av patrioter för det syftet och som inte backar för att tydligt avslöja globalisterna!
  Avslöja deras dubbelspel.
  Och så länge ingen del av politikens spektrum låtsas om att vänster är skapad och finansierad av globalisterna och att hela narrativet med socialismens skapelseberättelse är falsk och går ut på att den härror från äkta folkligt uppror mot autokrater och kapitalister när sanningen är den motsatta!
  Om socialister erkänner kan dom komma igen och bidra mer konstruktivt än om man bevarar deras illusioner.
  Det gäller förstås lika mycket socialisternas nominella motståndare inom enhetspartiet (= riksdagen) för att använda Dan Ahlmarks ord.

  • Ingvar, ange källa på att detta idag är ett faktum.

   Man kan anklaga Klaus Schwab och alla hans framtidsbeskrivningar. De är dock ännu inte faktum, varför vi här och nu måste göra allt för att bekämpa hans framtidsplaner.

   Du verkar acceptera att vår gemensamma framtid kommer att se ut som han vill beskriva den. Det gör inte jag!!

   • Jan, inte heller jag accepterar Schabens framtidsbeskrivningar/drömmar. Går ofta omkring med med en tröja med texten “SAY NO TO (bild) THE GREAT RESET”. Förhoppningsvis är det alldeles för många som vet alldeles för mycket för att de skall lyckas. Detta även om de senaste årens kriser (Covid, Ukraina, energikrisen) spelar dem rakt i händerna.

    Sedan borde man fråga sig om det inte är finanssektorn som är den mest tärande i samhället, i Sverige och internationellt?

    • Hej det mest skrämmande som mött mig dessa 3 år som gått att folk inte vet vem klaus schwab är eller the great reset deras planer för mänskligheten De bryr sig inte ens om att söka efter info från andra källor säger man swebbtv föreslog valvakan där i kön till att lägga sin röst. Svaret blev vad är det? Folk är fullständigt nedsövda med propaganda TV. Det är skrämmande. Det är ett hårt jobb att försöka väcka människor ur sin koma.

     • Jo, så är det. Men det går inte att ställa sig i ett gathörn och skrika, även om man många gånger haft lust. Vad som är rätt för var och en är nog lite individuellt. Man kan leverera lite pusselbitar då och då som kan få en del att tänka till. 2020 gjorde jag ett eget anslag som jag satte upp på anslagstavlor under det årets cykelsemester. Anslaget hade bl a en referens till Jacob Nordangårds bloggpost,

      The Global Reset – Tyrannernas plan för världen

      med en QR-kod sist för smartfånfolket att scanna. Själv har jag visserligen bara en dumfån, men det finns sidor/program där man kan skapa QR-koder på en dator.

      Sedan 2015/16 har jag helt sagt upp bekantskapen med msm och TV har jag inte längre. Vi får hoppas att vi är tillräckligt många ändå. 20% lär räcka mer än väl ..

  • Dina engelska kunskaper verkar inte vara de bästa. Jag har skrivit det engelska begreppet för kapitationsskatt, dvs Poll Tax.

   Läs på och återkom!!

 • Vänligen rätta mig gärna om jag har fel, men alla partier i Sverige är överens om att genomföra WEFs Agenda 2030, och en av delmålen i denna blygsamma agendan är att införa Universal Basic Income för hela jordens befolkning.

  Och just UBI innebär att alla på hela planeten kommer att gå på bidrag och leva ett sorglöst och ansvarslöst liv, precis som våra politiker och makthavare gör och alltid har gjort.

  Och varför då bekymra sig om hur många som är i arbete.

  Vi är så vitt jag förstår inom EU för närvarande i företagsnedläggningsfasen av just Agenda 2030, där det höga energi och elpriset skall få företagen att gå omkull eller flytta till andra länder.

  Det förväntade slutresultatet är ett Europa utan några som helst större eller mindre företag, alla människor som överlever agendan koncentreras i ett fåtal megastäder, allt i miljöns namn.

  • Jan, det ligger mycket i vad du säger, jag instämmer till stor del i din analys.

   Du undviker dock att nämna en av de mest bidragande orsakerna till varför det ser som det gör i just Sverige. Dvs den stora elefanten i rummet som stavas MENA-ländernas överrepresentation vad gäller bidragsutnyttjande.

   Alldeles oavsett vilka bedragare som sitter i regeringsställning så kommer dessa inte våga bryta med de, för dem, så viktiga bidragsvurmande medborgarna. Allra mest utbrett bidragsberoende är ju de med svårstavade namn. 

   Självklart finns den för så många osynliga handen GLOBALISTERNA bakom och påverkar. Jag, Hans Erixon och Sassersson kommer snart med ett program där vi kopplar den nu aktuella situationen i Sverige med globalisternas inflytande.

   Jag personligen anser dock att om vi får in ordentliga patrioter i Riksdagen så kan vi börja gräva där vi står, dvs ändra kurs i Sverige.

   Svenska folkets hjärntvätt som lett fram till ett bidragsberoende är något som tyvärr sitter djupt rotat i den svenska folksjälen. Alla vill känna trygghet utan att själva bidra med något.

   Hur allt detta skall finansieras är Någon Annans Problem (NAP-syndromet).

   • Tag bort den “gula knappen” i de 349 s k riksdagsmännens pulpeter och mirakler uppenbarar sig.
    Vem glömmer när 27 bedragare av 52 möjliga utgjorde en majoritet i dårhuset?
    (Skulle varit 349)

    • Samuel, jag liksom många med mig instämmer i ditt påpekande.

     När alla beredningar i ett departement gjorts av ett ärende i Riksdagen och det passerat i något av utskotten där partiledningarnas kohandlande egentligen avgör frågan så blir omröstningen med tre knappar ett forum för taktiserande.

     Alla frågor med mycket få undantag avgörs i resp utskott.

     Det var Palme som flyttade makten från plenisalen till utskotten.

     Det är det ett fåtal som känner till denna ordning.

     Egentligen kan vi ta bort hela omröstningsförfarandet i Riksdagen då propositionerna avgörs i de olika utskotten.

   • Menar du bankerna eller? För det kan väl inte vara de hårt arbetande svenska medelklasserna som lider av NAP-syndromet. Vilka är de bidragsvurmande medborgarna?

    • CC, alla vilka uppehåller sig i Sverige är bidragsskadade pga. många årtionden av socialistisk propaganda.

     Massimporten av migranter från MENA med noll ambitioner att bidra till svensk ekonomi toppar givetvis listan av bidragsknarkarna, men även en stor del av ursprungssvenskarna har svårt att tänka sig ett liv utan ett bidragsberoende från samhället.

     Dvs alla de hårt arbetande som inte utnyttjar bidragssystemen är de vilka till stor del försörjer alla latmaskar.

     Inte många verkar vilja inse att det alltid är Någon Annan som betalar, en synnerligen väl accepterad doktrin som nu går mot sitt slut då skatterna snart inte går att höja ytterligare innan den s.k. Laffer effekten slår till.

     https://www.ekonomifakta.se/nationalekonomisk-teori/vad-ar-lafferkurvan/

     Din fixering på bankernas roll är en typisk vänsteruppfattning som används för att skylla allt på bankerna. Iofs är dagens banksystem ett resultat av globalisternas påverkan men det är ett annat problem som inte undandrar människor från det egna försörjningsansvaret.

 • Det var väl Hans Jensevik som, via det egna bolaget Kommunrating, sålde dyra egensnickrade certifieringar till kommunerna. Ungefär i paritet med de egensnickrade HBTQ-certifieringarna från RFSL, som inte heller dom är särskilt billiga.

  Att ekonomiskt belasta det offentliga med egna påhittade certifieringar utan något produktivt värde är även det en form av bidragsberoende, om än ett lite mer dolt sådant. Vill gärna se en skarpare indelning mellan de som verkligen producerar något och de som i olika grader dränerar. Så man kan se om sysselsättningen kopplad till dräneringen har något verkligt produktivt värde för att föra landet framåt.

  Jag vill se att det införs ett helt nytt certifieringssystem där de som producerar klassas som samhällets A-medlemmar med fullständiga medborgerliga rättigheter. De som inte producerar men i varierande grad ändå är sysselsatta tilldelas B, C, D, och F med plus eller minus och får begränsade rättigheter enligt det sluttande planet. Soffliggare med svårstavade namn klassificeras enligt lättolkade tecknade seriestrippar som illustrerar hur dåliga de är och de sämsta av dem får en tydlig pil riktad mot utlandet.

  Certifieringsprocessen kan skötas enligt privat initiativ av bolaget Kommunmedborgarrating eller i offentlig form av Myndigheten för Medborgarrating. I samverkan med RFSL skulle det även kunna göras en obligatorisk HBTQ-medborgarrating.

  • Lite rak information. År 1991 skedde en total avreglering av kommunerna i en ny kommunallag. Jag var en av utredarna i den storstadsdelegation som fanns före i statsrådsberedning. De regleringar jag föreslog lades åt sidan. I tio år hade jag haft utvecklingsansvaret för ekonomin i Uppsala kommun och utvecklat den nya kontoplan som finns i kommuner idag och infört kommunala resultat- och balansräkningar. Även en modern form av Ekonomistyrning infördes som höll skatten oförändrad i 10 år i kommunen. Jag är illa omtyckt av personer med vänstersympatier för detta för effektiv demokrati och styrning leder inte fram till det revolutionära läge som kommunister drömmer om där man kan ta makten och införa proletariatets diktatur. Nu sköter globaliserande det genom den “den långa marschen genom institutionerna” för att sätta in sitt folk på ledande platser. I en avreglerad miljö under nittiotalet föll kommuner igenom ekonomiskt som svetsloppor i smör. Det var därför jag bildade Svensk Kommunrating AB och började licensiera bra kommuner för att de skulle synas som sådana. Jag motarbetades konsekvent av kommunister som så den kommunistiska utopin som lösningen på samhällsproblemen. Jag vet inte vem du är, en av dessa fortfarande mycket övertygade kommunister eller bara en okunnig nyttig idiot, som går andras ärenden utan att begripa det.

   • Egensnickrade “licenser” för hundratusentals kronor styck gör inte mig till vare sig “kommunist” eller till “en okunnig nyttig idiot som bara går andras ärenden utan att begripa det”.

    Tycker det är viktigt att lyfta fram att välfärdsentreprenörer kommer i en mängd olika former och det blir lite hycklande när de vill diskutera bidragsberoende hos andra. En del människor överlever på egna bidrag medan de mer kreativa blir välnärda på andras bidrag, men bidragsberoendet är det samma även om det kommer i form av egna påhittade “licenser”.

    Att de mer kreativa sen i efterhand försöker övervärdera sin egen roll i det egna bidragsberoendet är ju också det här som kännetecknar deras kreativitet.

    • Svensk Kommunrating AB:s Finansiella Elitlicens kostade årligen 25 000 kronor. Den kunde den kommun köpa som på en Finansiell Kommundiagnos få en A-rating. Det var Kommundiagnosen som kostade lite mer inte Elitlicensen.

     Nämn en tjänst eller vara som inte börjat med egensnickeri. Det kan du raljera över hur mycket du vill.

     Beträffande hycklandet och raljerandet över andras bidragsberoende så är det hur enkelt som helst. Varje människas beteende styrs av två verb, kunna och vilja. Inget mer. De som kan jobba ska jobba och försörja sig själva. De som kan och inte vill jobba ska inte ha några bidrag. Tyvärr är det så i Sverige idag att inte vilja jobba är en grund för att få bidrag och det stör mig. Svårare än så är det inte. Vill du raljera över det så är det inte jag som är hycklaren.

     Sedan störs jag inte ett dugg av att du tycker illa om mig. För det är det det är frågan om.

     • Jag misstänkte att du några dagar senare skulle försöka glida in och kommentera lite obemärkt, då det här verkar vara en träffsäkert öm punkt i den egna självbilden.

      Men hur mycket “lite mer” kostade den egensnickrade Kommundiagnosen jämfört med den egensnickrade Elitlicensen à 25K per år?

      Sen ska den som kan arbeta med ett produktivt arbete för att försörja sig också göra något produktivt som tillför samhället ett påtagbart mervärde. Att sitta och sälja egna påhittade licenser verkar mer ha varit något där du inom ditt eget snäva yrkesområde hittat ett sätt att mjölka systemet för egen vinning.

      Alla måste ju ändå äta, men det finns ändock ett gammalt talesätt om sten och glashus.

  • De som köpte tjänster från Hans Jenseviks Kommunrating måste väl ändå ha varit kommunerna, den offentliga sektorn med andra ord.

   • Ja, jag skrev ju det. Men även om kommunerna mot en inte obetydlig ekonomisk ersättning fått egentillverkade licenser. Har det ändå varit en belastning på offentliga finanser som hade kunnat användas till något helt annat.

    Därför hade det varit bra och fått en oberoende bekräftelse på att Kommunratings licenser medfört något produktivt värde, mer än Hans egna påstående om att så är fallet. En oberoende rating på ratingen med andra ord.

 • Instämmer med Jan Norberg om att svenska patrioter i riksdagen kan förändra till det bättre.
  Jag tror att det även behövs propaganda som styrs av patrioter för det syftet och som inte backar för att tydligt avslöja globalisterna!
  Avslöja deras dubbelspel.
  Och så länge ingen del av politikens spektrum låtsas om att vänster är skapad och finansierad av globalisterna och att hela narrativet med socialismens skapelseberättelse är falsk och går ut på att den härror från äkta folkligt uppror mot autokrater och kapitalister när sanningen är den motsatta!
  Om socialister erkänner kan dom komma igen och bidra mer konstruktivt än om man bevarar deras illusioner.
  Det gäller förstås lika mycket socialisternas nominella motståndare inom enhetspartiet (= riksdagen) för att använda Dan Ahlmarks ord.

 • Vänligen rätta mig gärna om jag har fel, men alla partier i Sverige är överens om att genomföra WEFs Agenda 2030, och en av delmålen i denna blygsamma agendan är att införa Universal Basic Income för hela jordens befolkning.

  Och just UBI innebär att alla på hela planeten kommer att gå på bidrag och leva ett sorglöst och ansvarslöst liv, precis som våra politiker och makthavare gör och alltid har gjort.

  Och varför då bekymra sig om hur många som är i arbete.

  Vi är så vitt jag förstår inom EU för närvarande i företagsnedläggningsfasen av just Agenda 2030, där det höga energi och elpriset skall få företagen att gå omkull eller flytta till andra länder.

  Det förväntade slutresultatet är ett Europa utan några som helst större eller mindre företag, alla människor som överlever agendan koncentreras i ett fåtal megastäder, allt i miljöns namn.

  • Jan, det ligger mycket i vad du säger, jag instämmer till stor del i din analys.

   Du undviker dock att nämna en av de mest bidragande orsakerna till varför det ser som det gör i just Sverige. Dvs den stora elefanten i rummet som stavas MENA-ländernas överrepresentation vad gäller bidragsutnyttjande.

   Alldeles oavsett vilka bedragare som sitter i regeringsställning så kommer dessa inte våga bryta med de, för dem, så viktiga bidragsvurmande medborgarna. Allra mest utbrett bidragsberoende är ju de med svårstavade namn. 

   Självklart finns den för så många osynliga handen GLOBALISTERNA bakom och påverkar. Jag, Hans Erixon och Sassersson kommer snart med ett program där vi kopplar den nu aktuella situationen i Sverige med globalisternas inflytande.

   Jag personligen anser dock att om vi får in ordentliga patrioter i Riksdagen så kan vi börja gräva där vi står, dvs ändra kurs i Sverige.

   Svenska folkets hjärntvätt som lett fram till ett bidragsberoende är något som tyvärr sitter djupt rotat i den svenska folksjälen. Alla vill känna trygghet utan att själva bidra med något.

   Hur allt detta skall finansieras är Någon Annans Problem (NAP-syndromet).

   • Tag bort den “gula knappen” i de 349 s k riksdagsmännens pulpeter och mirakler uppenbarar sig.
    Vem glömmer när 27 bedragare av 52 möjliga utgjorde en majoritet i dårhuset?
    (Skulle varit 349)

    • Samuel, jag liksom många med mig instämmer i ditt påpekande.

     När alla beredningar i ett departement gjorts av ett ärende i Riksdagen och det passerat i något av utskotten där partiledningarnas kohandlande egentligen avgör frågan så blir omröstningen med tre knappar ett forum för taktiserande.

     Alla frågor med mycket få undantag avgörs i resp utskott.

     Det var Palme som flyttade makten från plenisalen till utskotten.

     Det är det ett fåtal som känner till denna ordning.

     Egentligen kan vi ta bort hela omröstningsförfarandet i Riksdagen då propositionerna avgörs i de olika utskotten.

   • Menar du bankerna eller? För det kan väl inte vara de hårt arbetande svenska medelklasserna som lider av NAP-syndromet. Vilka är de bidragsvurmande medborgarna?

    • CC, alla vilka uppehåller sig i Sverige är bidragsskadade pga. många årtionden av socialistisk propaganda.

     Massimporten av migranter från MENA med noll ambitioner att bidra till svensk ekonomi toppar givetvis listan av bidragsknarkarna, men även en stor del av ursprungssvenskarna har svårt att tänka sig ett liv utan ett bidragsberoende från samhället.

     Dvs alla de hårt arbetande som inte utnyttjar bidragssystemen är de vilka till stor del försörjer alla latmaskar.

     Inte många verkar vilja inse att det alltid är Någon Annan som betalar, en synnerligen väl accepterad doktrin som nu går mot sitt slut då skatterna snart inte går att höja ytterligare innan den s.k. Laffer effekten slår till.

     https://www.ekonomifakta.se/nationalekonomisk-teori/vad-ar-lafferkurvan/

     Din fixering på bankernas roll är en typisk vänsteruppfattning som används för att skylla allt på bankerna. Iofs är dagens banksystem ett resultat av globalisternas påverkan men det är ett annat problem som inte undandrar människor från det egna försörjningsansvaret.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *