Europas folk förbereds för utslagna mobilnät i vinter – Industrin, militären och samhällsfunktioner prioriteras

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 september 2022
- Torbjörn Sassersson
Blackout. Foton av Claudio Schwarz (Claudioschwarz.com) och Envato.com. Montage: NewsVoice. Licens: Unsplash.com och Envato

TELEKOM. En gång var det något otänkbart att mobiltelefonnäten kan slås ut helt i Europa. Denna vinter kan det blir verklighet när strömavbrott och energiransonering kan släcka delar av mobilnäten i hela EU. Det skriver Reuters i en exklusiv artikel som i nästa andetag pekar ut Ryssland som boven. Dieselgeneratorer för elproduktion kan vara en nödlösning.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

”Rysslands beslut att stoppa gasförsörjningen via Europas viktigaste försörjningsväg i kölvattnet av Ukrainakonflikten har ökat chanserna för strömbrist. I Frankrike förvärras situationen av att flera kärnkraftverk stängs av för underhåll.” – Reuters

Tjänstemän i Telekombranschen befarar att en sträng vinter sätter Europas telekominfrastruktur på hårda prov, vilket tvingar både företag och regeringar att försöka mildra effekterna. Situationen förvärras av att det finns för få backup-system som kan mildra omfattande strömavbrott, vilket i sin tur kan slå ut telekomsystemen, skriver Reuters.

Länderna i Europa, som varit bortskämda med oavbruten strömförsörjning i årtionden, har vanligtvis inga generatorer som backar upp med el under en längre tid, säger en Telekomchef.

Utmaningen är att upprätthålla telekommunikation vid strömavbrott även när mobilmasternas reservbatterier tar slut. Europa har nästan en halv miljon telekomtorn och de flesta av dem har batteribackuper som enbart klarar av att att driva mobilantennerna i cirka 30 minuter.

Telekomföretag i Sverige och Tyskland har uttryckt oro över potentiell elbrist inför sina regeringar, säger flera källor till Reuters som nämner svenska telestyrelsen (PTS). Myndigheten samarbetar med teleoperatörer och andra statliga myndigheter för att hitta lösningar, heter det.

PTS ska se till att det finns mobila bränslestationer och basstationer för att klara längre strömavbrott, säger en talesperson på PTS till Reuters.

Telekomutrustningstillverkarna Nokia och Ericsson samarbetar med mobiloperatörerna för att mildra effekterna av en strömbrist, säger tre källor till Reuters, men företagen avböjde i övrigt att kommentera.

Militären prioriteras vid utslagna mobilnät Foto: Skeeze. Licens: Pixabay.com (free use)
Militären prioriteras vid utslagna mobilnät Foto: Skeeze. Licens: Pixabay.com (free use)

Sjukhus, viktiga industrier och militären ska få el i första hand

I Frankrike har eldistributören Enedis en plan för hur potentiella strömavbrott på upp till två timmar i ett värsta scenario ska hanteras. Tanken är att strömavbrott endast ska få påverka delar av landet på en roterande basis.

Enedis meddelade Reuters att alla ”vanliga kunder” behandlades på lika villkor i händelse av exceptionella avbrott. Enedis ska isolera delar av nätverket för att förse prioriterade kunder, såsom sjukhus, viktiga industriella installationer och militären och att det är upp till lokala myndigheter att lägga till teleoperatörernas infrastrukturer till listan över prioriterade kunder.

Den italienska telekomlobbyn sa till Reuters att de vill att mobilnätet ska uteslutas från alla strömavbrott eller energisparstopp och man kommer att ta upp önskemålet med Italiens nya regering.

Sverige bör förbereda sig på elbrist vintern 2021

Utslagna mobilnät skadar elektroniken

Strömavbrotten ökar sannolikheten för att elektroniska komponenter felar om de utsätts för plötsliga avbrott, sa telekomlobbychefen Massimo Sarmi i en intervju.

Teleoperatörerna måste se över sina nätverk för att minska extra strömförbrukning och de måste modernisera och energieffektivisera systemen, enligt fyra telekomchefer. Bättre mjukvara kan användas för att optimera trafikflödet, få torn att ”sova” när de inte används och stänga av olika spektrumband, enligt vissa källor.

I Tyskland har Deutsche Telecom 33 000 telekomtorn och de tillhörande mobila elbackup-systemen kan endast stödja ett litet antal av dem samtidigt. Deutsche Telecom kommer att satsa på dieselaggregat. Frankrike har 62 000 mobila torn, men industrin klarar inte av att utrusta alla antenner med nya batterier, enligt French Federation of Telecom (FFT).

Svenska PTS har sannolikt inget klart svar på hur problemen ska lösas när elbrist negativt samverkar med elransoneringar, elkänslig och felande elektronik samt kommunikationsprioriteringar, antar vi på NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Källa: ”Exclusive-Europe braces for mobile network blackouts – sources”

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq