Giftiga, metalliska föreningar hittas i alla covidvacciner som analyserats av tyska forskare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 september 2022
- NewsVoice redaktion

COVIDVACCINERNA. En grupp oberoende tyska forskare hittade giftiga komponenter – mestadels metalliska – i alla covid-19-vaccinprover som de analyserade med hjälp av moderna medicinska och fysiska mättekniker.

Text av Enrico Trigoso för The Epoch Times | Artikeln publicerades även av The Defender – Children’s Health Defense | NewsVoice återpublicerade enligt CHD:s regler en översättning till svenska

Arbetsgruppen för analys av covidvaccin säger att några av de giftiga beståndsdelarna som finns inuti injektionsflaskorna med AstraZeneca, Pfizer och Moderna inte fanns med i ingredienslistorna från tillverkarna.

Följande metalliska grundämnen hittades i vaccinerna: cesium (Cs), kalium (K), kalcium (Ca), barium (Ba), kobolt (Co), järn (Fe), krom (Cr), titan (Ti), cerium (Ce), gadolinium (Gd), aluminium (Al), kisel (Si) och svavel (S).

Dessa ämnen:

“är dessutom synliga under mörkfältsmikroskopet som distinkta och komplexa strukturer av olika storlekar, kan endast delvis förklaras som ett resultat av kristallisations- eller sönderdelningsprocesser, [och] kan inte förklaras som kontaminering från tillverkningsprocessen”, fann forskarna.

De förklarade fynden som preliminära.

Fynden “bygger på arbetet från andra forskare i det internationella samfundet som har beskrivit liknande fynd, såsom dr Young, dr Nagase, dr Botha, dr Flemming, dr Robert Wakeling och dr Noak och dr Janci Lindsay, en toxikolog som inte är involverad i studien, skriver Epoch Times.

“Antalet och konsekvensen i anklagelserna om enbart kontaminering, tillsammans med den kusliga tystnaden från globala säkerhets- och tillsynsorgan, är besvärande och förbryllande när det gäller “transparens” och fortsatta anklagelser från dessa organ om att de genetiska vaccinerna är säkra”, tillade Lindsay.

Jämförelse av kristaller i blodet och i vaccinet; till vänster finns kristallina formationer i blodet hos testpersoner vaccinerade med Comirnaty (BioNTech/Pfizer), bilderna till höger visar att dessa typer av kristaller även finns i Comirnaty-vacciner. Bildkredit: Helen Krenn

“Vi hade lämnat in det till deltagarna i regeringen och ytterligare adresser från tidningar med plattformen open-debate.eu, i Tyskland, Österrike och Suisse”, sa Helena Krenn, gruppens grundare till Epoch Times.

Två andra viktiga fynd var att blodprover från de vaccinerade hade “markerade förändringar” och att fler biverkningar observerades i proportion till “stabiliteten hos höljet av lipidnanopartiklarna”.

En lipidnanopartikel är en extremt liten partikel, ett fettlösligt membran, som är lasten för budbärar-RNA (mRNA).

”Med hjälp av ett litet urval av analyser av levande blod från både vaccinerade och ovaccinerade individer har vi bestämt att artificiell intelligens (AI) kan skilja med 100 % tillförlitlighet mellan blodet från de vaccinerade och de ovaccinerade. Detta indikerar att covid-19-vaccinerna kan skapa långsiktiga förändringar i blodsammansättningen hos den vaccinerade utan att den personen är medveten om dessa förändringar”, står det i studien.

Begravningsentreprenör larmar: dödstalen ökade dramatiskt när injektionerna startade – Alla skulle märkas som dödsfall pga Covid-19

Korsvaliderade resultat

Fynden av akuta och kroniska fysiologiska förändringar i blodet hos de som inokulerats med vaccinerna, konsekvent urskiljda via AI-mjukvara, “återspeglar också resultaten från många andra forskare och stöder påståenden om kontaminering och/eller förfalskning”, sa Lindsay.

“Vi har fastställt att covid-19-vaccinerna konsekvent innehåller, förutom föroreningar, ämnen vars syfte vi inte kan fastställa”, säger deras studie.

Gruppen består av 60 medlemmar, inklusive läkare, fysiker, kemister, mikrobiologer och alternativvårdare samt jurister och psykologer.

Anomala föremål i Johnson & Johnsons Janssen vektorvaccin. Det bör noteras att föremål av denna typ inte hittades i alla prover. Bildkredit: Helen Krenn

Forskarna hävdar att deras resultat har korsbekräftats med hjälp av följande mättekniker:

“Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, Mass Spectroscopy, Inductively Coupled Plasma Analysis, Bright Field Microscopy, Dark Field Microscopy and Live Blood Image Diagnostics, samt analys av bilder med hjälp av artificiell intelligens.”

Analytikerna förklarar att de har samarbetat med andra grupper i olika länder som har genomfört liknande undersökningar och har fått resultat som överensstämmer med deras egna.

“Resultaten från vår analys av vaccinerna kan följaktligen betraktas som korsvaliderade”, står det i sammanfattningen av deras resultat.

“Det bör naturligtvis erkännas att [Tyska arbetsgruppens] arbete beskrivs som “Preliminära fynd”, som ännu inte har publicerats i en referentgranskad tidskrift och att vårdnadskedjan såväl som identiteten för många av dessa forskare är okänd.”

“Men i detta tungt laddade och censurerade klimat när det kommer till eventuella utmaningar för “säkerheten och effektiviteten” av de genetiska vaccinerna, kan jag själv intyga svårigheterna med att bedriva grundforskningen, än mindre att publicera samma forskning i en peer-granskad tidskrift, för att kunna ställa dessa frågor samt sprida resultaten”, säger Lindsay.

Comirnaty-vaccinet från BioNTech/Pfizer uppvisar en mångfald och ett stort antal ovanliga föremål. Det stora antalet kristallina blodplättar och former kan knappast tolkas som föroreningar. De förekommer regelbundet och i stort antal i alla prover. Bildkredit: Helen Krenn

Astra Zeneca, Moderna, Pfizer och J&J svarade inte på en begäran om kommentar.

Text av Enrico Trigoso för The Epoch Times

Rapporten: Report from Working Group of Vaccine Analysis in Germany

Prenumerera på NewsVoice - Få mail när vi publicerat nya artiklar
Loading

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq