Motivation – en grundläggande nyckel till att bli en skicklig spelare

publicerad 29 september 2022
- Underhållning @NewsVoice
Motivation- en grundläggande nyckel för att bli en skicklig spelare. Licens: Rawpixel
Motivation- en grundläggande nyckel för att bli en skicklig spelare. Licens: Rawpixel
Motivation- en grundläggande nyckel för att bli en skicklig spelare. Licens: Rawpixel

LIVSSTIL. Enligt Nationalencyklopedin är motivation en psykologisk term som beskriver faktorer hos den enskilda personen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika målsättningar. Motivation definieras som en medveten eller omedveten inriktning hos en individ att vilja utföra vissa handlingar.

Motivation är en essentiell del av personlig utveckling och bränslet som ger oss drivkraften att vidta de åtgärder och genomföra de handlingar som tar oss framåt i livet. Den kan vara inre och yttre, det vill säga komma inifrån eller härröra från externa faktorer. Det är inte ett statiskt begrepp, det är med andra ord inte möjligt att ständigt vara motiverad.

Vetskapen om att vi borde göra något är inte alltid tillräcklig för att motivera oss att göra just det. Avsaknaden av motivation och steg för att bli motiverad är därmed inte sällan ett ämne som är föremål för stötande och blötande inom populärvetenskapen. I det här inlägget utgår vi från den skicklige spelaren (schack, poker eller valfritt annat spel) som utgångspunkt för att diskutera motivation som en grundläggande nyckel till framgång.

Bad Beat

Den skicklige spelaren som spelar professionellt är medveten om att motivation är ett ständigt föränderligt inslag i spel. Det finns stunder då man helt enkelt kommer att känna sig mindre motiverad att göra sitt yttersta trots att man rent intellektuellt vet att det är det enda rätta.

Istället för att låta sig nedslås av den bristande motivationen kan avsaknaden av den – med rätt inställning – paradoxalt nog användas som en drivkraft för förändring och fantastiska slutresultat.

För att exemplifiera kan vi vända blicken mot pokervärlden där termen Bad Beat ofta används för att beskriva situationen där man har en hand som är väsentligen sämre än en bättre sådan men där man ändå kommer ut vinnande.

Som en analogi kan det som kännetecknar en skicklig spelare ur ett motivationsperspektiv ibland vara att endast hålla huvudet kallt och kämpa sig igenom känslor av motstånd i syfte att ta sig till den andra sidan.

Regelbundenhet

Något som den skicklige spelaren är högst medveten om är att hårt arbete ligger bakom motivation och att det inte kommer gratis. I stället för att förvänta sig att motivation kommer som en kraft från ovan ägnar sig han eller hon åt hårt, regelbundet arbete för att alstra motivation i stunder där det inte kommer naturligt.

För att illustrera det hela närmare kan vi ta den skicklige schackspelaren som exempel. Han eller hon ser till att avsätta en väsentlig tid av sin dag till att spela, studera spelet och förkovra sig i relevanta ämnen som hör schackvärlden till dag efter dag.

Graden av motivation kan variera från en dag till en annan eller till och med från en stund till en annan – vanan och det inarbetade regelbundna beteendet förblir sig dock likt. Genom att förvandla motivation från en abstrakt, psykologisk förnimmelse till en konkret, daglig vana lyckas den skicklige spelaren gardera sig för motivationsdippar och tar uppfyllelsen av mål i sina egna händer genom idogt flitigt arbete.

Rätt motivationskraft

Licens: Publicdomainpictures.net

Något som särskiljer skickliga spelare från andra vad gäller motivation är att de tidigare har lyckats definiera sin personliga motivationskraft väl. Genom att identifiera vad det är som driver en att lära, spela och vinna har man bättre förutsättningar att hålla en jämn motivationsnivå över tid.

Ingen motivationskraft är egentligen sämre än den andra – det väsentliga är att definiera varför man spelar och hämta kraft ur den vetskapen när motivationen tryter. En motivationskraft kan helt enkelt vara att ha roligt. Det huvudsakliga skälet till att man spelar är kamratskap, stimulerande samtal och en gemensam upplevelse.

En annan motivationskraft kan vara spänning. Man spelar med andra ord för att uppleva den speciella känslan i att sätta något på spel, ta risker och att vinna en utmärkelse eller förlora. En avslutande drivkraft kan vara tävlingslystnad, spelet i sig är sekundärt, det är möjligheten att möta motståndare, aldrig ge upp och att utmana sig själv i tuffa lägen som är den främsta motivationskraften för spelaren.

Artikeln är skriven av TevMedia


Så här kan du stötta Newsvoice