Fd vapeninspektören Scott Ritters varning till alla NATO-politiker: Ryssland bluffar inte – backa undan!

publicerad 26 september 2022
- Kristoffer Hell
Clayton Morris (tidigare Fox News-ankare) och Scott Ritter (tidigare vapensinspektör vid FN)
Clayton Morris (tidigare Fox News-ankare) och Scott Ritter (tidigare vapeninspektör vid FN).

Är USA, NATO och Europa nu i krig med Ryssland? Är det här kriget de har velat ha hela tiden? Vad kan vi förvänta oss om kriget går bortom retoriken? Clayton Morris (fd Fox News-ankare) på Redacted News intervjuar den tidigare vapeninspektören från FN och marinkårsofficeren Scott Ritter om den dramatiska vändningen i Ukrainakriget. Kärnvapenhot mellan Väst och Ryssland har nu hamnat på förhandlingsbordet.

Bakgrunden är att NATO och dess medlemsländer sedan slutet på det Kalla Kriget drivit agendan som syftar till att försvaga och bryta sönder Ryssland.

Under 1990-talet handlade det om att ekonomiskt kastrera Ryssland. År 2014 omdanades Ukraina till att bli Västs spjutspets riktad mot den Ryska Federationen. Det skedde när USA startade inbördeskriget med skotten på Maidan.

Västs agenda mot Ryssland var den verklighet Vladimir Putin klev in, när han blev President och NATO:s expansion är ingen nyhet. Krigsalliansen har alltid varit på expanderande fot. Bevisen på agendan återfinns i ett hav av policydokument inom den västliga tankesmedjesfären, liksom inom NATO självt.

NATO:s expansion. Källa: NATO.int
NATO:s expansion. Källa: NATO.int

Rysslands inmarsch i Ukraina i februari 2022 var alltså inte ett bevis på rysk aggression utan att helt enkelt NATO till slut lyckats tvinga in Ryssland i ett hörn där den ryska federationen hade valet att antingen gå under eller försöka överleva. Under processen har Väst därför konsekvent nobbat ryska förslag om förhandlingar om en ny gemensam europeisk säkerhetsordning.

Situationen idag enligt Scott Ritter – NATO och EU måste backa nu

Genom att under våren 2022 gå in i de ryssbefolkade provinserna i östra Ukraina och i dag där hålla en folkomröstning om medlemskap i den Ryska Federationen, har Moskva förändrat den strategiska situationen, säger Scott Ritter i videointervjun ovan med Clayton Morris.

Försök av NATO och USA att via Kiev i oktober eller därefter att “återta” landets tidigare provinser i öst, kan av Moskva betraktas som en attack av NATO på det ryska moderlandet.

Den militärtekniska balansen är 2022 dessutom till Moskvas fördel. Vapnen är nyare och vassare och Moskva har fler kärnvapen. Mot bakgrund av USA och NATO:s fortsatta vapenskrammel befinner sig världen hösten 2022 enligt Scott Ritter därför “1 sekund innan 12”.

Liknelsen är en referens till den “Doomsday Clock” – Ödestimmeklocka – som uppfanns av amerikanska intellektuella 1947 (The Bulletin of the Atomic Scientists), som ett sätt att under (det förra) Kalla Kriget symboliskt visa tillståndet mellan de två stormakterna.

Scott Ritters farhåga är att om NATO inte upphör med att låtsas som att krigshandlingarna i Ukraina inte utgör en direkt konfrontation med den Ryska Federationen, riskerar situationen att snabbt eskalera till ett krig där strategiska kärnvapen kommer till användning.

Det återhållsamhet Moskva hittills visat i Ukraina kommer inte att gälla efter den 27 september 2022: då Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson kommer att vara namnen på fyra ryska län, befolkade av ryssar. Det blir klart genom den folkomröstning som trotsat ukrainsk artilleribeskjutning när ukrainare tagit sig till vallokaler och valbussar, där de visat sin önskan att överge Kiev och Ukraina (ett av världens mest korrupta länder) för att leva under Moskvas stabilare paraply.

Den ryska kärnvapendoktrinen stipulerar två scenarier i vilket Moskva är fri att använda kärnvapen:

    1. Någon anfaller Ryssland med kärnvapen
    2. Någon vidtar andra åtgärder som utgör ett existensiellt hot mot Rysslands överlevnad

Problemet med det av USA ledda NATO är att man just nu alltså positionerat sig på ett sätt som uppfyller det andra villkoret – ett hot mot Rysslands existens.

NATO generalsekreterare Jens Stoltenberg måste stoppas

Scott Ritter anser att någon borde sätta en munkavel på NATO:s krigshetsande språkrör, norrmannen Jens Stoltenberg, som skriver ut checkar han inte har täckning för. Hans roll i NATO är symbolisk. Agendan sätts av andra. Så det bästa han kan göra för världen är att “knipa käft”.

Ett tecken på den återhållsamhet Ryssland hittills visat är frånvaron av ryskt stridsflyg i skyarna ovan Ukraina. Detta kan alltså komma att förändras, om Kiev fortsätter krigshandlingarna efter den 27 september 2022. Från att ha drivit en operation som i många avseenden kan beskrivas som en “förstärkt polisoperation”, kommer Moskva då att ha konsoliderat stridsvagnsarméer som i dagsläget kan rulla hela vägen in i Berlin, utan att NATO kan göra något åt det.

Scott Ritter bedömer det som att när Moskva uppfyllt sina krigsmål kommer Ukraina inte längre ha ett militärt försvar och landets president heta något annat än Zelensky, möjligen Viktor Medvedchuk.

Viktor Medvedchuk, ukrainsk advokat och politiker
Viktor Medvedchuk, ukrainsk advokat och politiker. Till vänster, som en fri man. Till höger, som fånge hos Kievs Zelenskyregim. Foton: Duma.gov.ru respektive Security Service of Ukraine (Ssu.gov.u). Licenser: CC BY 4.0

Text: Kristoffer Hell, författare till boksviten “Västs Mörka Hjärta: 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan”, “Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen” och “Covid 1984”

Referenser

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq