Förstudie: Bodify Research kan inte dementera Bluetooth-signaler från vaccinerade personer

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 oktober 2022
- Torbjörn Sassersson
Lennart Fröderberg testar bluetooth-koppling hos vaccinerade personer. Foto: NewsVoice

STUDIE. Lennart Fröderberg på Bodify Research genomförde i augusti samarbete med NewsVoice ett fälttest för att verifiera eller dementera ett tidigare test i Spanien. Hypotesen är att covidvacciner, PCR- eller antigentester är “leveranssystem” för att få in MAC-adresser i de vaccinerades kroppar. Förstudien visar att vissa vaccinerade personer avger Bluetooth-signaler.

Hur osannolikt det än kan låta kunde denna enkla förstudie påvisa att det går att replikera tester av samma sort som utförts av läkare och forskare i andra länder. Testet som NewsVoice dokumemnterade består dock endast av 6 personer som ställde upp och ett mer vetenskapligt förfarande behöver betydligt fler testpersoner.

Upprinnelsen till Bodify Research-undersökningen är bland annat tester som utförts av den spanska läkaren dr Luis De Benito som delade med sig av en förhandsrapport om MAC-adressfenomenet hos vaccinerade personer. Benito presenterade tidigare i år sina resultat om de mystiska MAC-adresser med Bluetooth-applikationer.

Benito spekulerar att anledningen till att myndigheter, massmedia och politiker arbetat så hårt för att vaccinera alla egentligen handlar om att ta ifrån oss våra friheter genom att göra oss till IoT-enheter, alltså spårbara internetenheter.

Läs mer: Dr Luis Benito: Covidvaccinerade blir Bluetooth-enheter

Vem som helst kan testa om en vaccinerad person dyker upp som en Bluetooth-enhet på en smarttelefon. En MAC-adress (Media Access Control-address) är ett unikt serienummer som består av 12 tecken och ett exempel är: 00:1B:44:11:3A:B7l.

Bodify Research-testets resultat

5 personer av totalt 6 testpersoner uppvisade oförklarliga MAC-adresser. Av dessa var 1 ovaccinerad. En person som hade MAC-adress var ovaccinerad, men var PCR-topsad minst en gång.

Möjliga felkällor:

  • Oriktiga inlämnade uppgifter från försökspersoner.
  • Dolda och ej avstängda Bluetooth-enheter hos försökspersoner.
  • Signaler från okända Bluetooth-enheter inom en räckvidd på 100 meter.

Eftersom så få försökspersoner kunde ställa upp och eftersom förstudien ändå visade på att vaccinerade personer sänder Bluetooth-signaler finns anledning att det arrangeras ett nytt experiment där samtliga möjliga felkällor elimineras.

Syftet är alltså att försöka dementera alternativt verifiera den studie som gjordes i Spanien sommaren 2021. Vi har inte kunnat dementera den spanska studiens resultat, men vi ska försöka upprepa resultatet som vi erhöll i Stockholm med flera deltagare, gärna runt 40 st varav 20 st i en kontrollgrupp och 20 i en studiegrupp.

PCR-leverans? Mikroskopering: Lennart Fröderberg
PCR-leverans? Mikroskopering: Lennart Fröderberg

PCR-testning kan vara en leveransmetod

Lennart Fröderberg anser att PCR-topsning kan betraktas som en leverans metod. De två fotona längst upp visar en vanlig bomulltops som har en slät och fin yta i bomull som är designad för att hämta material från tex örats gång för att rensa öronvax.

De två bilderna i mitten visar RT PCR som inte enbart hämtar något vid en så kallad Covid-19-test, förklarar Fröderberg, men som också sannolikt utför en leverans eftersom spröten, som syns tydligt på bilderna, lossnar väldigt lätt vid kontakt med vävnad (se det större nedre fotot).

I den nedersta bilden syns tydligt, mot den brandgula bakgrunden, att flera spröt lossnat i en testvävnad. Det syns tydligt efter att vävnanden mikroskoperats i ett videomikroskop med 1500 gångers förstoring.

Material och eventuella ämnen som fastnar i näsans känsliga slemhinnor måste diskuteras och säkerheten måste undersökas, säger Fröderberg.

Text och foto: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq