Revolutionerande behandling – mikrobiell transplantation – stoppas av Läkemedelsverket

publicerad 14 oktober 2022
- Gästskribent
Dålig mage kan botas med mikrobiell transplantation. Foto: Axel Bueckert. Licens: Elements.envato.com
Dålig mage kan botas med mikrobiell transplantation.

Sedan 1995 kultiverar mikrobiologen Elisabeth Norin på Karolinska Institutionen en norsk kvinnas fullt friska tarmflora. Genom mikrobiell transplantation av frisk tarmflora in i tarmen på patienter med skadad tarmflora, kan Norin hjälpa många sjuka människor till hälsa. Problemet är att Läkemedelsverket på felaktiga grunder nyligen förbjöd den effektiva och ofarliga behandlingen.

Text: Per Melin | #mikrobielltransplantation

Föreställ dig att din tarmflora är mer eller mindre förstörd. Den förhoppningsvis balanserade uppsättning av bakterier, jästsvampar och andra organismer, som du vid förlossningen fick med dig ifrån din mamma, har till följd av en eller flera, med stor sannolikhet onödiga, antibiotikakurer rubbats till oigenkännlighet.

Därför dras du med matsmältningsproblem, näringsbrist, magsmärta, diarré och neurologiska störningar som trötthet och koncentrationssvårigheter. I förlängningen kan ett kirurgiskt ingrepp där man avlägsnar delar av ditt tarmsystem bli aktuellt. Din livssituation lämnar kort sagt mycket övrigt att önska.

Tänk om det ändå kunde tas fram en helt ofarlig mirakelmetod som för alltid botade dig. Då skulle du få ett fullvärdigt liv igen och börja göra allt det där trevliga som din tarmsjukdom idag inte tillåter. Denna mirakelmetod existerar, men Läkemedelsverkets jurister säger stopp.

Rubbad tarmflora ger hälsoproblem

En tarmflora i balans utgör en viktig del av vårt immunförsvar genom att skydda oss mot skadliga organismer som vi dagligen får i oss via munnen. Den hjälper också till med att bryta ner maten i tarmen, frigöra näringsämnen och hormoner, föra gifter ut ur kroppen och reglera hur fort vi känner oss mätta.

En tarmflora i obalans däremot, ökar drastiskt risken för infektionskänslighet, inflammation, läckande tarm med påföljande hälsoproblem som eksem, dålig matsmältning, hormonrubbningar, mental obalans, smärta i lederna, onormal trötthet, autoimmuna sjukdomar typ diabetes 1, reumatism, psoriasis, autoimmun sköldkörtelsjukdom och multipel skleros samt inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Den vanligaste orsaken till försämrad tarmflora är behandling i sjukvården med antibiotika. Andra faktorer som har negativ inverkan på tarmfloran är till exempel vacciner, p-piller, antiinflammatoriska och magsyrahämmande läkemedelsindustripreparat, el-fält, magnetfält, mobilstrålning, stress och odlingsgifter som glyfosat.

Ohälsa på grund av rubbad tarmflora kan bli till hälsa med hjälp av fekal mikrobiell transplantation

Glädjande nog existerar det en medicinsk lösning. Tillsammans med andra forskare, har Elisabeth Norin visat vetenskapligt att fekal mikrobiotisk transplantation, det vill säga transplantation av tarmflora, effektivt reducerar eller tar helt bort hälsoproblem relaterade till rubbad tarmflora.

Bland annat tillfrisknar enligt flera studier 70-90 procent av dem som behandlas för Clostridioides difficile-överväxt i tarmen, ett tillstånd som nästan alltid orsakas av behandling med antibiotika.

Läkemedelsverket stoppar utan grund behandlingen fekal mikrobiotisk transplantation

Nu har dock mikrobiell transplantation, sina exceptionellt goda behandlingsresultat till trots, förbjudits av Läkemedelsverket med motiveringen att tillförsel av fekala mikrober är en icke godkänd läkemedelsbehandling.

Enligt Elisabeth Norin med kolleger, så fattar Läkemedelsverket sitt beslut utifrån okunskap om vad fekal mikrobiota, tarmflora, är för någonting.

Läkemedelsverket verkar bland annat stödja sig på Vävnadsrådets rubricering av feces (bajs) som en vävnad. Detta trots att vävnad normalt definieras som innehållandes specificerade celler, till exempel hjärnceller, leverceller, röda blodkroppar och så vidare.

Fekal mikrobiota består däremot av en stor mängd olika organismer, vilka snabbt anpassar sin ömsesidiga balans bland annat efter vad som passerar genom värdens matsmältningskanal.

Ekosystem i form av fekal mikrobiota är en egen entitet och måste därför få ett eget regelverk, menar Elisabeth Norin med kolleger.

Varför stoppar Läkemedelsverket de hälsobringande transplantationerna av fekal mikrobiota?

Många anser sig genom åren ha kunnat se att Läkemedelsverket hellre skyddar läkemedelsindustrins vinstintressen än den svenska befolkningens hälsa. Eftersom transplantation med fekal mikrobiota, tarmflora, botar människor i grunden, så utgör behandlingen ett hot mot läkemedelsindustrins affärsidé, att tjäna så mycket pengar som möjligt på sjukdomar. Den som blir botad i grunden behöver ju inte köpa läkemedelsindustrins symptomdämpande, biverkningsframkallande, extremt inkomstbringande kemiska produkter.

Läkemedelsverkets beslut har överklagats till Förvaltningsdomstolen.

Text: Per Melin

Relaterat

Frisk tarmflora kan skydda mot psykiska sjukdomar

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq