Putins episka tal om en ny tid av transformation i världen och Moskvas försvar mot västlig neokolonialism

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 oktober 2022
- Torbjörn Sassersson
Putin - Foto: Ramil Sitdikov
ArcanumSkolan

GEOPOLITIK. Den 30:e september hölls en ceremoni i Kreml för anslutningen av Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Kherson till den ryska federationen. Vladimir Putin höll ett episkt tal vars kärnbudskap undviks av västmedierna som istället omtolkar innehållet till något fult och negativt. NewsVoice har översatt merparten av talet.

Vi har översatt talet så att du kan bilda dig en egen uppfattning som inte är konform med det västliga berättandet och hatet mot Ryssland. Talet har en mycket stark visionär karaktär som inte bara är riktat till ryssar utan till en hel värld som befinner sig under en konstant och intensifierad attack av predatorisk kaptalism.

Översättning och kommentarer: Torbjörn Sassersson

Vladimir Putin börjar med att försvara de ukrainska regionernas självbestämmanderätt enligt FN:s stadgar om att få rösta om sin önskade statliga tillhörighet.

“Det är utan tvekan deras rätt, en inneboende rättighet som är beseglad i artikel 1 i FN-stadgan, som direkt anger principen om lika rättigheter och självbestämmande för folk.”

Västmedia har valt att diskvalificera folkomröstningarna och hävdar att ryska soldater tvingat ukrainare att rösta ja under vapenhot. Ryska ledningen svarar att det är desinformation och att de ryska soldaterna istället skyddade alla som ville rösta fritt eftersom regionerna som röstade befinner sig under ständiga hot och beskjutning av ukrainska statstrupper, den neonazistiska Azov-bataljonen och legosoldater från Väst.

Folken i regionerna och folkrepublikerna har sagt sitt, konstaterar Putin. Runt 90% av rösterna var ett “ja” för att bli en del av moderlandet Ryssland. I fredags den 30 sep 2022 etablerades att den västkontrollerade regimen i Ukraina förlorat regionerna till Ryssland.

Putin fortsatte med att tacka för alla ryska heroiska insatser mot den ukrainaska regimens krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna:

“Vi kommer alltid att minnas hjältarna från den ryska våren, de som vägrade acceptera den nynazistiska statskuppen i Ukraina 2014, alla de som dog för rätten att tala sitt modersmål, för att bevara sin kultur, traditioner och religion, och för själva rätten att leva. Vi minns Donbass soldater, martyrerna från “Odessa Khatyn”, offren för omänskliga terroristattacker utförda av Kievregimen”.

Putin tar upp det ryska historiska och andliga arvet som dagens ryssar bär vidare med stolthet. Han visar även att han saknar Sovjetunions storhetstid, något som besvaras med indignerade kommentarer av politiska kommentatorer i Väst. Putin poängterar dock att ryssarna inte längre behöver Sovjet utan att det som förenar ryssar idag är ett gemensamt kulturarv och andra värderingar än de i Väst, vilket han belyser i den senare delen av talet.

“Bakom valet av miljontals invånare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, i regionerna Zaporozhye och Cherson, ligger vårt gemensamma öde och tusenåriga historia. Människor har fört denna andliga koppling vidare till sina barn och barnbarn. Trots alla prövningar de utstod bar de kärleken till Ryssland genom åren. Detta är något ingen kan förstöra. Det är därför både äldre generationer och unga – de som föddes efter Sovjetunionens tragiska kollaps – har röstat för vår enhet, för vår gemensamma framtid.”

“Jag kan erkänna att de inte ens visste vad de gjorde och vilka konsekvenser deras handlingar skulle få i slutändan. Men det spelar ingen roll nu. Det finns inget Sovjetunionen längre; vi kan inte återvända till det förflutna. I själva verket behöver Ryssland det inte längre idag. Det [att återskapa Sovjet] är inte vår ambition, men det finns inget starkare än beslutsamheten hos miljontals människor som genom sin kultur, religion, traditioner och språk anser sig vara en del av Ryssland, vars förfäder levt i ett enda land i århundraden. Det finns inget starkare än deras beslutsamhet att återvända till sitt sanna historiska hemland.”

Putin tar upp maktövertagandet 2014 av Ukraina och Kiev och vad som måste ta vid idag: fred, återupbyggnad och normalisering.

“Under åtta långa år utsattes människor i Donbass för folkmord, beskjutning och blockader. I Cherson och Zaporozhye fördes en kriminalpolitik för att odla hat mot Ryssland, mot allt ryskt. Även nu, under folkomröstningarna, hotade Kievregimen skollärare, kvinnor som arbetade i valkommissioner med repressalier och dödsfall. Kiev hotade miljontals människor som kom för att uttrycka sin vilja mot förtryck. Men folket i Donbass, Zaporozhye och Cherson var inte trasiga och de fick säga sitt.

Jag vill att myndigheterna i Kiev och deras verkliga handläggare i väst ska höra mig nu, och jag vill att alla ska komma ihåg detta: människorna som bor i Lugansk och Donetsk, i Cherson och Zaporozhye har blivit våra medborgare, för alltid.

Vi uppmanar Kievregimen att omedelbart upphöra med krigsangreppen och alla fientligheter för att avsluta kriget de utlöste redan 2014 och för att återgå till förhandlingsbordet. Vi är redo för detta, som vi har sagt mer än en gång, men folket val i Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Cherson kommer inte att diskuteras. Beslutet har tagits och Ryssland kommer inte att förråda det. Kievs nuvarande myndigheter bör respektera detta fria uttryck för folkets vilja.Det finns inget annat sätt. Detta är den enda vägen till fred.

Vi kommer att försvara vårt land med alla krafter och resurser vi har och vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa vårt folks säkerhet. Detta är vår nations stora befriande uppdrag.

Vi kommer definitivt att återuppbygga de förstörda städerna, bostadshusen, skolor, sjukhus, teatrar och museer. Vi kommer att återställa och utveckla industriföretag, fabriker, infrastruktur samt socialförsäkrings-, pensions-, hälso- och utbildningssystemen.

Vi kommer helt säkert att arbeta för att förbättra säkerhetsnivån. Tillsammans kommer vi att se till att medborgarna i de nya regionerna kan känna stödet från alla människor i Ryssland, hela nationen, alla republiker, territorier och regioner i vårt stora moderland.”

Under helgen meddelade Russia Today att de ryska trupperna tvingades retirera från orten Lyman som senaste veckan omringats av väststödda ukrainska trupper. Västmedier svarade med att triumfera mot Putin och uppgav att Lyman “befriats”.

Putins syrliga kritik mot de västliga ledarna

Putin beskriver hur han ser på det ryska perspektivet av kriget som helhet. Den ryska administrationen menar att Ryssland intagit en roll som befriare som konfronterar en hegemonisk västmotståndare. Han försöker även motivera de soldater i tjänst och de som nu mobiliseras.

Politisk hegemoni kommer från grekiskans hegemonia, som betyder det ledarskap som ett land kan ha, men utan att ha fullständig makt.

Putins bild av de västliga ledarnas karaktärer och deras intentioner är inte munter. Bilden påminner mycket om hur dissidenter i Väst beskriver Väst. De politiska kommentatorerna i Europa och USA svarar snabbt med att Putin enbart försöker splittra Väst genom att påverka medborgare i Väst, men responsen är också typiskt för makthavarna i Europa och USA. Varje kritik mot EU, NATO eller USA klassas blixtsnabbt som hotfull istället för som sund intern kritik.

NewsVoice betraktas tex av Atlantic Counsil, FOI, MSB och NATO:s Stratcom som en Kreml-affilierad kanal trots att NewsVoice endast publicerar den ryska sidans perspektiv, åsikter och önskningar. Vi på NewsVoice står för alla folks rättigheter och friheter oavsett om det rör sig om ryssar, svenskar, iranier eller amerikanare.

Putin forsätter sin syrliga kritik riktad mot de västliga ledarna:

“Idag skulle jag vilja vända mig till våra soldater och officerare som deltar i den speciella militära operationen, kämparna från Donbass och Novorossiya, de som gick till militära rekryteringskontor efter att ha fått ett inkallningsdokument enligt den verkställande ordern om partiell mobilisering, och de som gjorde detta frivilligt och svarade på deras hjärtans kall.

Jag skulle vilja vända mig till deras föräldrar, fruar och barn, för att berätta för dem vad vårt folk kämpar för, vilken typ av fiende vi står emot och vilka som driver världen in i nya krig och kriser och drar blodiga fördelar av detta, en tragedi.

Våra landsmän, våra bröder och systrar i Ukraina som är en del av vårt enade folk har med egna ögon sett vad den härskande klassen i det så kallade västvärlden har förberett för mänskligheten som helhet. De har tappat sina masker och visat vad de egentligen är gjorda av.

När Sovjetunionen kollapsade bestämde västvärlden att världen och vi alla permanent skulle gå med på dess diktat. 1991 trodde väst att Ryssland aldrig skulle resa sig efter sådana chocker och skulle falla i bitar på egen hand. Detta hände nästan. Vi minns det hemska 1990-talet, hunger, kyla och hopplöshet. Men Ryssland stod kvar, förblev vid liv, växte sig starkt och intog sin rättmätiga plats i världen.

Samtidigt fortsatte och letar västvärlden efter ytterligare en chans att slå mot oss, att försvaga och bryta upp Ryssland, som de alltid har drömt om, att splittra vår stat och ställa våra folk mot varandra och att döma dem till fattigdom och utrotning. De kan inte vara lugna med att veta att det finns ett så stort land med detta enorma territorium i världen, med dess naturliga rikedomar, resurser och människor som inte kan eller vill göra någon annans bud.

Väst är redo att korsa varje gräns för att bevara det nykoloniala systemet som gör det möjligt för det att leva på världen, att plundra den tack vare dollarns och teknologins dominans, att erhålla en faktisk hyllning från mänskligheten för att få utvinna världens primära källor för att skaffa ett oförtjänt välstånd, hyran som betalas till hegemonen.

Bevarandet av denna livränta är deras huvudsakliga, verkliga och absolut egennyttiga motivation. Det är därför ett totalt avskaffande av suveränitet ligger i deras intresse. Detta förklarar deras aggression mot oberoende stater, traditionella värderingar och autentiska kulturer, deras försök att underminera: internationella  integrationsprocesser, nya globala valutor och tekniska utvecklingscentra som de inte kan kontrollera. Det är ytterst viktigt för dem att tvinga alla länder att överlämna sin suveränitet till USA.

I vissa länder går de härskande eliterna frivilligt med på att göra detta, de går frivilligt med på att bli vasaller, andra mutas eller skräms. Och om detta inte fungerar, förstör de hela stater och lämnar efter sig humanitära katastrofer, förödelse, ruiner, miljontals förstörda människoliv, terroristenklaver, sociala katastrofområden, protektorat, kolonier och halvkolonier. De bryr sig inte. Allt de bryr sig om är sin egen vinning.

Jag vill återigen understryka att deras omättlighet och beslutsamhet att bevara sin ohämmade dominans är de verkliga orsakerna till det hybridkrig som det kollektiva västerlandet för mot Ryssland. De vill inte att vi ska vara fria. De vill att vi ska vara en koloni. De vill inte ha lika samarbete. De vill plundra. De vill inte se oss som ett fritt samhälle, utan som en massa själlösa slavar.

De ser våra tankar och vår filosofi som ett direkt hot. Det är därför de riktar in sig på våra filosofer för lönnmord. Vår kultur och konst utgör en fara för dem, så de försöker förbjuda dem. Vår utveckling och välstånd är också ett hot mot dem eftersom konkurrensen växer. De vill inte ha och de behöver inte Ryssland, men det gör vi

Jag skulle vilja påminna er om att tidigare ambitioner om världsherravälde upprepade gånger har krossats mot vårt folks mod och motståndskraft. Ryssland kommer alltid att vara Ryssland. Vi kommer att fortsätta att försvara våra värderingar och vårt fosterland.

Väst räknar med straffrihet, att kunna komma undan med vad som helst. I själva verket var detta faktiskt fallet tills nyligen. Strategiska säkerhetsavtal har kasserats. Överenskommelser som nåtts på högsta politiska nivå har förklarats som sagor. Fasta löften om att inte utvidga NATO österut gav vika för ett smutsigt bedrägeri så snart våra tidigare ledare köpte in sig i dem. Missilförsvar, medeldistans- och kortdistansmissilavtal har ensidigt avvecklats under långsökta förevändningar.

Och allt vi hör är att väst insisterar på en regelbaserad ordning. Var kom det ifrån förresten? Vem har någonsin sett dessa regler? Vem godkände dem? Lyssna, det här är bara en massa nonsens, rent bedrägeri, dubbelmoral eller till och med trippelmoral. De måste tro att vi är dumma.

Ryssland är en stor tusenårig makt, en hel civilisation, och den kommer inte att leva efter sådana provisoriska, falska regler.

Det var det så kallade västerlandet som trampade på principen om gränsernas okränkbarhet, och nu bestämmer man efter eget gottfinnande vem som har rätt till självbestämmande och vem som inte har det och vem som är ovärdig det. Det är oklart vad deras beslut grundar sig på eller vem som gav dem rätten att bestämma i första hand. De bara antog det.

Det är därför folkomröstningarna för folketn på Krim, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Cherson gör dem så rasande arga. Västvärlden har ingen moralisk rätt att väga in, eller ens yttra ett ord om demokratins frihet. Det gör det inte och det gjorde det aldrig.

Västerländska eliter förnekar inte bara nationell suveränitet och internationell lag. Deras hegemoni har uttalade drag av totalitarism, despotism och apartheid. De delar fräckt upp världen till sina vasallstater – de så kallade civiliserade länderna – och alla andra, som enligt dagens västerländska rasisters design borde läggas till listan över barbarer och vildar.

Falska beteckningar som “skurkland” eller “auktoritär regim” är redan tillgängliga och används för att stigmatisera hela nationer och stater, vilket inte är något nytt. Det finns inget nytt i detta. Innerst inne har de västerländska eliterna förblivit samma kolonisatörer. De diskriminerar och delar in folk i toppskiktet och resten.

Vi har aldrig gått med på och kommer aldrig att gå med på sådan politisk nationalism och rasism. Vad mer, om inte rasism, sprids russofobin över världen? Vad, om inte rasism, är västvärldens dogmatiska övertygelse att dess civilisation och nyliberala kultur är en obestridlig modell för hela världen att följa? “Du är antingen med oss ​​eller emot oss”. Det låter till och med konstigt.

Västerländska eliter flyttar till och med omvändelsen för sina egna historiska brott på alla andra och kräver att medborgarna i deras länder och andra folk erkänner saker som de inte alls har att göra med, till exempel perioden med koloniala erövringar.

Det är värt att påminna västvärlden om att det började sin koloniala politik redan under medeltiden, följt av den världsomspännande slavhandeln, folkmordet på indianstammar i Amerika, plundringen av Indien och Afrika. Englands och Frankrikes krig mot Kina, som ett resultat av vilket det tvingades öppna sina hamnar för opiumhandeln. Vad de gjorde var att få hela nationer fast i droger och målmedvetet utrota hela etniska grupper för att ta mark och resurser, jaga människor som djur.

Detta strider mot mänsklig natur, sanning, frihet och rättvisa.

Samtidigt som vi – vi är stolta över att vårt land under 1900-talet ledde den antikoloniala rörelsen, som öppnade möjligheter för många folk runt om i världen att göra framsteg, minska fattigdom och ojämlikhet och för att besegra hunger och sjukdomar.

För att understryka, en av anledningarna till den månghundraåriga russofobin, de västerländska eliternas dolda fiendskap mot Ryssland är just det faktum att vi inte tillät dem att råna oss under perioden av koloniala erövringar och tvingade européerna att handla med oss ​​på ömsesidigt fördelaktiga villkor [möjlig felöversättning från ryska till engelska i originalet].

Detta uppnåddes genom att skapa en stark centraliserad stat i Ryssland, som växte och blev starkare baserat på de stora moraliska värderingarna av ortodox kristendom, islam, judendom och buddhism, samt rysk kultur och det ryska ordet som var öppet för alla.

Det fanns många planer på att invadera Ryssland. Sådana försök gjordes under oroligheternas tid på 1600-talet och under prövningarnas period efter 1917 års revolution. Alla misslyckades. Väst lyckades ta tag i Rysslands rikedom först i slutet av 1900-talet, när staten hade förstörts. De kallade oss vänner och partners, men de behandlade oss som en koloni och använde olika system för att pumpa biljoner dollar ut ur landet. Vi kommer ihåg. Vi har inte glömt någonting.

För några dagar sedan förklarade människor i Donetsk och Lugansk, Cherson och Zaporozhye sitt stöd för att återupprätta vår historiska enhet. Tack!

Västländer har sagt i århundraden att de ger frihet och demokrati till andra nationer. Inget kunde vara längre från sanningen. Istället för att få demokrati förtryckte och exploaterade de och istället för att ge frihet förslavade och förtryckte de. Den unipolära världen är till sin natur antidemokratisk och ofri. Det är falskt och hycklande rakt igenom.

USA är det enda landet i världen som har använt kärnvapen två gånger och förstört städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan. Och de skapade ett prejudikat.

Kom ihåg att under andra världskriget förminskade USA och Storbritannien Dresden, Hamburg, Köln och många andra tyska städer till spillror, utan minsta militär nödvändighet. Det gjordes pråligt och, för att upprepa, utan någon militär nödvändighet. De hade bara ett mål, som med kärnvapenbombningen av japanska städer, att skrämma vårt land och resten av världen.

USA lämnade ett djupt ärr i minnet av folket i Korea och Vietnam med sina mattbombningar och användning av napalm och kemiska vapen.

Den fortsätter faktiskt att ockupera Tyskland, Japan, Republiken Korea och andra länder, som de cyniskt refererar till som jämlikar och allierade. Titta nu, vad är det för slags allians? Hela världen vet att de högsta tjänstemännen i dessa länder spioneras på och att deras kontor och hem är avlyssnade. Det är en skam, en skam för dem som gör detta och för dem som likt slavar tyst och ödmjukt sväljer detta arroganta beteende.

De kallar de order och hot de ger sina vasaller för euro-atlantisk solidaritet och de kallar skapandet av biologiska vapen och användningen av mänskliga försökspersoner, inklusive i Ukraina, för ädel medicinsk forskning.

Det är deras destruktiva politik, krig och plundring som har släppt lös dagens massiva våg av migranter. Miljontals människor utsätts för svårigheter och förnedring eller dör i tusental som försöker nå Europa.

De exporterar spannmål från Ukraina nu. Vart tar de det [spannmålen] under skenet av att säkerställa livsmedelstryggheten i de fattigaste länderna? Vart är det på väg? De tar det till samma europeiska länder. Endast fem procent har levererats till de fattigaste länderna. Mer fusk och naket bedrägeri igen.

I själva verket använder den amerikanska eliten dessa människors tragedier för att försvaga sina rivaler, för att förstöra nationalstaterna. Detta gäller Europa och identiteterna i Frankrike, Italien, Spanien och andra länder med flera hundra år lång historia.

Washington kräver fler och fler sanktioner mot Ryssland och majoriteten av europeiska politiker går lydigt med på det. De förstår tydligt att genom att pressa EU att helt ge upp rysk energi och andra resurser, driver USA praktiskt taget Europa mot avindustrialisering i ett försök att få tag på hela den europeiska marknaden. Dessa europeiska eliter förstår allt – de gör det, men de föredrar att tjäna andras intressen. Detta är inte längre service utan direkt svek mot sitt eget folk. Gud välsigne, det är upp till dem.

Men anglosaxarna anser att sanktioner inte längre räcker och nu har de övergått till subversion. Det verkar otroligt, men det är ett faktum – genom att orsaka explosioner på Nord Streams internationella gasledningar som passerar längs Östersjöns botten, har de faktiskt påbörjat förstörelsen av Europas hela energiinfrastruktur. Det är klart för alla vem som kan vinna. De som gynnas är ansvariga såklart.

USA:s diktat backas upp av grov kraft, enligt nävens lag. Ibland är det vackert förpackat, ibland finns det ingen omslag alls, men kärnan är densamma – nävens lag. Därav utplaceringen och underhållet av hundratals militärbaser i världens alla hörn, NATO-expansion och försök att snickra ihop nya militära allianser, såsom AUKUS och liknande. Mycket görs för att skapa en Washington-Seoul-Tokyo militär-politisk kedja. Alla stater som besitter eller strävar efter genuin strategisk suveränitet och som är kapabla att utmana västerländsk hegemoni, är automatiskt förklarade som fiender.

Dessa är de principer som ligger till grund för USA:s och NATO:s militära doktriner som kräver total dominans. Västerländska eliter presenterar sina neokolonialistiska planer med samma hyckleri, hävdar fredliga avsikter, talar om någon form av avskräckning. Dessa undvikande ord flyttar från en strategi till en annan, men betyder egentligen bara en sak – att undergräva alla suveräna maktcentra.

Vi har redan hört talas om Rysslands, Kinas och Irans avskräckning. Jag tror att näst på tur är andra länder i Asien, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern, såväl som nuvarande amerikanska partners och allierade. När allt kommer omkring vet vi att när de är missnöjda inför de sanktioner mot sina allierade också – mot den eller den banken eller företaget. Detta är deras praxis och de kommer att utöka den. De har allt i sikte, inklusive våra närmaste grannar – OSS-länderna.

Samtidigt har väst uppenbarligen ägnat sig åt önsketänkande under lång tid. När de inledde sanktionernas blixtkrig mot Ryssland, till exempel, trodde de att de återigen kunde ställa upp hela världen på deras kommando. Det visar sig dock att en sådan ljus utsikt inte upphetsar alla – förutom fullständiga politiska masochister och beundrare av andra okonventionella former av internationella relationer. De flesta stater vägrar att hylla och väljer istället den förnuftiga vägen, att samarbeta med Ryssland.

Västvärlden förväntade sig uppenbarligen inte en sådan olydnad De har helt enkelt vant sig vid att agera enligt en mall, att gripa vad de vill, genom utpressning, mutor, hot och övertygade sig själva om att dessa metoder skulle fungera för alltid, som om de redan har cementerat i det förflutna.

Ett sådant självförtroende är en direkt produkt inte bara av det ökända konceptet exceptionalism – även om det aldrig slutar att förvåna – utan också av den verkliga ”informationshungern” i väst. Sanningen har dränkts i ett hav av myter, illusioner och förfalskningar, med hjälp av en extremt aggressiv propaganda, ljugande som Goebbels. Ju mer otrolig lögnen är, desto snabbare kommer människor att tro på. Det är så de fungerar, enligt denna princip.

Men människor kan inte matas med tryckta dollar och euro. Du kan inte mata dem med dessa papperslappar, och den virtuella, uppblåsta kapitaliseringen av västerländska sociala medieföretag kan inte värma deras hem. Allt jag säger är viktigt och det jag just sa är inte mindre så. Du kan inte mata någon med papper. Du behöver mat och du kan inte värma någons hem med dessa uppblåsta kapitaliseringar. Du behöver energi.

Det är därför politiker i Europa måste övertyga sina medborgare att äta mindre, ta en dusch mer sällan och klä sig varmare hemma. Och de som börjar ställa rimliga frågor som “varför då egentligen?” förklaras omedelbart som fiender, extremister och radikaler. De pekar tillbaka på Ryssland och säger: det är källan till alla dina problem, fler lögner…

Jag vill särskilt notera det faktum att det finns all anledning att tro att de västerländska eliterna inte kommer att leta efter konstruktiva vägar ut ur den globala livsmedels- och energikrisen som de och de ensamma bär skulden för, till följd av deras långsiktiga politik, som går tillbaka långt innan vår speciella militära operation i Ukraina, i Donbass. De har ingen avsikt att lösa problemen med orättvisa och ojämlikhet. Jag är rädd att de hellre skulle använda andra formler som de är mer bekväma med.

Och här är det viktigt att komma ihåg att västvärlden räddade sig ur sina utmaningar under det tidiga 1900-talet med första världskriget. Vinster från andra världskriget hjälpte USA äntligen att övervinna den stora depressionen och bli den största ekonomin i världen, och att tvinga fram på planeten kraften i dollarn som en global reservvaluta. Och 1980-talskrisen, saker och ting kom till sin spets på 1980-talet igen. Väst kom ur den oskadat till stor del genom att tillägna sig arvet och resurserna från det kollapsade och nedlagda Sovjetunionen. Det är ett faktum.

Nu, för att frigöra sig från det senaste nätet av utmaningar, måste de avveckla Ryssland såväl som andra stater som väljer en suverän utvecklingsväg, till varje pris, för att ytterligare kunna plundra andra nationers rikedomar och använda dem för att lappa sina egna hål. Om detta inte sker kan jag inte utesluta att de kommer att försöka utlösa en kollaps av hela systemet och skylla allt på det, eller, gud förbjude, besluta att använda den gamla formeln om ekonomisk tillväxt genom krig.

Ryssland är medvetet om sitt ansvar gentemot det internationella samfundet och kommer att göra allt för att se till att lugnare besutsfattare råder.

Den nuvarande neokoloniala modellen är i slutändan dödsdömd, så mycket är uppenbart. Men jag upprepar att dess verkliga mästare kommer att hålla fast vid den till slutet. De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen förutom att upprätthålla samma system av plundring och utpressning.

De bryr sig inte ett dugg om den naturliga rättigheten för miljarder människor, majoriteten av mänskligheten, till frihet och rättvisa, rätten att bestämma sin egen framtid. De har redan gått vidare till det radikala förnekandet av moraliska, religiösa värderingar och familjevärdet.

Låt oss svara på några mycket enkla frågor för oss själva. Nu skulle jag vilja återkomma till vad jag sa och vill även rikta mig till alla medborgare i landet – inte bara kollegorna som är i salen – utan alla medborgare i Ryssland…”

Klipp (oklar översättning)

“…vill vi att våra skolor ska påtvinga våra barn, från deras tidigaste tid i skolan, perversioner som leder till förnedring och utrotning? Vill vi trumma in i deras huvuden idéerna om att vissa andra kön existerar tillsammans med kvinnor och män och erbjuda dem en könsbyteoperation? Är det vad vi vill för vårt land och våra barn? Allt detta är oacceptabelt för oss. Vi har en annan egen framtid.

Låt mig upprepa att de västerländska eliternas diktatur riktar sig mot alla samhällen, inklusive medborgarna i västländerna själva. Detta är en utmaning för alla. Detta fullständiga försakelse av vad det innebär att vara människa, störtandet av tro och traditionella värderingar, och undertryckandet av frihet kommer att likna en “religion i omvänd ordning” – ren satanism. Jesus Kristus avslöjade falska messias och sa i bergspredikan: “Av deras frukter skall ni känna dem.” Dessa giftiga frukter är redan uppenbara för människor, och inte bara i vårt land utan också i alla länder, inklusive många människor i själva västerlandet.

Världen har gått in i en period av en fundamental, revolutionär omvandling. Nya maktcentra växer fram. De representerar majoriteten – majoriteten! – i det internationella samfundet. De är redo att inte bara förklara sina intressen utan också att skydda dem. De ser i multipolaritet en möjlighet att stärka sin suveränitet, vilket innebär att få verklig frihet, historiska utsikter och rätten till sina egna oberoende, kreativa och särpräglade former av utveckling, till en harmonisk process.

Som jag redan har sagt har vi många likasinnade i Europa och USA, och vi känner och ser deras stöd. En i huvudsak emancipatorisk, antikolonial rörelse mot unipolär hegemoni håller på att ta form i de mest skilda länder och samhällen. Dess kraft kommer bara att växa med tiden. Det är denna kraft som kommer att avgöra vår framtida geopolitiska verklighet.

Vänner,

idag kämpar vi för en rättvis och en fri väg, först och främst för oss själva, för Ryssland, för att lämna diktat och despotism i det förflutna. Jag är övertygad om att länder och folk förstår att en politik baserad på exceptionalism hos vem det än må vara och undertryckande av andra kulturer och folk är till sin natur kriminell, och att vi måste avsluta detta skamliga kapitel. Den pågående kollapsen av västerländsk hegemoni är oåterkallelig. Och jag upprepar: saker och ting kommer aldrig att bli sig lika.

Slagfältet till vilket ödet och historien har kallat oss är ett slagfält för vårt folk, för det stora historiska Ryssland, för framtida generationer, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Vi måste skydda dem mot förslavning och monstruösa experiment som är utformade för att förlama deras sinnen och själar.

Idag kämpar vi för att det aldrig skulle falla någon in att Ryssland, vårt folk, vårt språk eller vår kultur kan raderas ur historien. Idag behöver vi ett konsoliderat samhälle, och denna konsolidering kan bara baseras på suveränitet, frihet, skapande och rättvisa. Våra värderingar är mänsklighet, barmhärtighet och medkänsla.

Och jag vill avsluta med orden av en sann patriot Ivan Ilyin: ”Om jag betraktar Ryssland som mitt fosterland, betyder det att jag älskar som en ryss, begrundar och tänker, sjunger och talar som ryss; att jag tror på det ryska folkets andliga styrka. Dess ande är min ande; dess öde är mitt öde; dess lidande är min sorg; och dess välstånd är min glädje.”

Bakom dessa ord står ett härligt andligt val, som under mer än tusen år av rysk stat följdes av många generationer av våra förfäder. Idag gör vi detta val. Medborgarna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och invånarna i regionerna Zaporozhye och Cherson har gjort detta val. De valde att vara med sitt folk, att vara med sitt fosterland, att dela i dess öde och att segra tillsammans med det.

Sanningen är med oss, och bakom oss finns Ryssland!”

Källa: “Signing of treaties on accession of Donetsk and Lugansk people’s republics and Zaporozhye and Kherson regions to Russia”, Kreml, 30 september 2022. | Översättning och kommentarer: Torbjörn Sassersson

NewsVoice vill inte länka direkt till originaltalet, talets transkribering översatt från ryska till engelska på Kremls webbplats, eftersom det kan föranleda censur i sociala medier om länken till denna artikel delas. Sök på originaltalets rubricering, förslagsvis via en VPN-tjänst. 

Relaterat

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Oj, det var ett tal det. Kan förstå att “våra politiker” måste censurera det, annars kan ju folk börja känna igen sig, i hans ord.
  Jag som trodde att det kanske var från kommunisttiden, som infiltrationen av väst, från dem, alla våra knäppa idéer kommit. För att göra oss svaga. Men det kanske är våra hyperrika människor som har denna kult, för att deras industrier ska ta över de suveräna staternas suveränitet.

 • Oj, det var ett tal det. Kan förstå att “våra politiker” måste censurera det, annars kan ju folk börja känna igen sig, i hans ord.
  Jag som trodde att det kanske var från kommunisttiden, som infiltrationen av väst, från dem, alla våra knäppa idéer kommit. För att göra oss svaga. Men det kanske är våra hyperrika människor som har denna kult, för att deras industrier ska ta över de suveräna staternas suveränitet.

 • Flera kommentarer har raderats.

  Hela västvärlden har i politik och media präglats att hata Putin och Ryssland. Eftersom det är ett faktum vill jag inte att även denna efterdebatt ska hata Putin och Ryssland.

  Någonstans måste någon sätta gränsen i media.

  Håll er till sakdebatten.

  Vill någon hata Putin är det fritt fram att skicka in en opioninsartikel så ska jag personligen bedöma läsvärdet i den innan en eventuell publicering.

  Därmed gäller principen “both sides of the story” i NewsVoice. Notera att den principen KNAPPT existerar i Västvärldens massmedier gällande Putin och Ryssland.

  • Hatar man Putin för hyckleri? De är alla samma skrot och korn.

   Alla dessa ledare i vår värld är inget att ha. Visst är Putin idag den lindrigaste ledare om man läser hans tal men att inte veta vad satanism/ondska är och hur fruktansvärt skadligt det är att döda människor, även i självförsvar, är inte bra.

   Spelar ingen roll om Ryssland eller USA mördar för det är lika fruktansvärda handlingar på energiplan.

   Tyvärr väldigt få som vet detta.

   • Hm… Om någon vill döda dina barn, din familj, dina nära och kära, hur många av oss kan då stå passiva och se på, bara undrar? Hur ser det ut i djur värden, titta på fåglar, Älgar, Björnar, Vargar egentligen alla djur, det ligger i instinkter för artens överlevnad att skydda sin avkomma, allt annat går mot naturens grundlagar. 

    • men nu gör vi allt för att manipulera naturen förlänga livet osv eliminera allt som gör att vi dör, så vi har redan rubbat “naturens ordning”

 • Verkar som de flesta här tycker krig och mord är acceptabelt. Det ger en fingervisning om hur borta mänskligheten är även hos “de vakna”.

  Att ta till vapen och mörda även om man skulle försvara sitt land mot inkräktare är fel.

  Den fysiska världen vi upplever är bara en liten del i det stora hela. Detta har tyvärr mörkret lyckats ta bort från mänsklighetens medvetande. Lika så reinkarnation…

  Det vi gör på energiplan är det absolut viktigaste. Det är från detta planet fysiska världen skapas från. Har vi hat, Ilska, girighet och annat i oss så skapar vi mer av det i världen.

  Om vi inte vill att mänskligheten skall gå under så bör vi verkligen ta steg i en annan riktning.

  Vi lever nu i sista tiden av moderna Romarriket, och den väg vi människor går nu tar snart slut. Men vi kan ta en annan väg bort från allt detta meningslös lidande vi har….. Om vi vill…

  • Vore kanske bra även för dig backa 7-8-9 år tillbaka i tiden, läsa på om utvecklingen i Ukraina, om det pågående folkmordet på civila, där bevisligen över 14000 oskyldiga människor, barn, kvinnor o män i östra Ukraina mördats av regimen, bara för att dom har ryskt ursprung. Lite som om Sverige skulle starta ett massmord kanske av oskyldiga skötsamma muslimer i Sverige, enbart för att dom är födda som muslimer
   Där Zeleznys nu säger att alla rysktalande måste dödas för att dom röstade för att bli en del av Ryssland och få slut på mördandet.     
   Kan vi inte vår historia, kan vi aldrig sia om vad vi kan ha framför oss.
   Historia är viktig för att inte upprepa samma misstag om o om igen. Jag är ingen Putin kramare men jag har läst på

 • Tack Torbjörn för en o censurerad översättning,
  NEWS VOISE gör ett fantastiskt arbete för det svenska folket
  Detta borde läsas av alla läskunniga på hela jordklotet och framförallt av våra Globalistiska politiker och styrande i Sverige, Folket vill inte ha Agenda 2030.
  Är ingen Purin kramare, däremot realist, levt mina första 35år som granne till Ryssland, Finland hade lyckan att har sunda presidenter, som ägde förmågan att leva lugnt i harmoni med Ryssland.
  Besökt Ryssland några gånger i mitt arbete inom exporten, ett vänligare och gästfriare folk har jag sällan mött i värden och då har jag haft lyckan under mitt liv besöka över 50 länder på alla kontinenter. 

 • Flera kommentarer har raderats.

  Hela västvärlden har i politik och media präglats att hata Putin och Ryssland. Eftersom det är ett faktum vill jag inte att även denna efterdebatt ska hata Putin och Ryssland.

  Någonstans måste någon sätta gränsen i media.

  Håll er till sakdebatten.

  Vill någon hata Putin är det fritt fram att skicka in en opioninsartikel så ska jag personligen bedöma läsvärdet i den innan en eventuell publicering.

  Därmed gäller principen “both sides of the story” i NewsVoice. Notera att den principen KNAPPT existerar i Västvärldens massmedier gällande Putin och Ryssland.

  • Hatar man Putin för hyckleri? De är alla samma skrot och korn.

   Alla dessa ledare i vår värld är inget att ha. Visst är Putin idag den lindrigaste ledare om man läser hans tal men att inte veta vad satanism/ondska är och hur fruktansvärt skadligt det är att döda människor, även i självförsvar, är inte bra.

   Spelar ingen roll om Ryssland eller USA mördar för det är lika fruktansvärda handlingar på energiplan.

   Tyvärr väldigt få som vet detta.

   • Hm… Om någon vill döda dina barn, din familj, dina nära och kära, hur många av oss kan då stå passiva och se på, bara undrar? Hur ser det ut i djur värden, titta på fåglar, Älgar, Björnar, Vargar egentligen alla djur, det ligger i instinkter för artens överlevnad att skydda sin avkomma, allt annat går mot naturens grundlagar. 

    • men nu gör vi allt för att manipulera naturen förlänga livet osv eliminera allt som gör att vi dör, så vi har redan rubbat “naturens ordning”

 • Verkar som de flesta här tycker krig och mord är acceptabelt. Det ger en fingervisning om hur borta mänskligheten är även hos “de vakna”.

  Att ta till vapen och mörda även om man skulle försvara sitt land mot inkräktare är fel.

  Den fysiska världen vi upplever är bara en liten del i det stora hela. Detta har tyvärr mörkret lyckats ta bort från mänsklighetens medvetande. Lika så reinkarnation…

  Det vi gör på energiplan är det absolut viktigaste. Det är från detta planet fysiska världen skapas från. Har vi hat, Ilska, girighet och annat i oss så skapar vi mer av det i världen.

  Om vi inte vill att mänskligheten skall gå under så bör vi verkligen ta steg i en annan riktning.

  Vi lever nu i sista tiden av moderna Romarriket, och den väg vi människor går nu tar snart slut. Men vi kan ta en annan väg bort från allt detta meningslös lidande vi har….. Om vi vill…

  • Vore kanske bra även för dig backa 7-8-9 år tillbaka i tiden, läsa på om utvecklingen i Ukraina, om det pågående folkmordet på civila, där bevisligen över 14000 oskyldiga människor, barn, kvinnor o män i östra Ukraina mördats av regimen, bara för att dom har ryskt ursprung. Lite som om Sverige skulle starta ett massmord kanske av oskyldiga skötsamma muslimer i Sverige, enbart för att dom är födda som muslimer
   Där Zeleznys nu säger att alla rysktalande måste dödas för att dom röstade för att bli en del av Ryssland och få slut på mördandet.     
   Kan vi inte vår historia, kan vi aldrig sia om vad vi kan ha framför oss.
   Historia är viktig för att inte upprepa samma misstag om o om igen. Jag är ingen Putin kramare men jag har läst på

 • Det är Europas vasall status till USA som våra eliter lydigt accepterar och förhåller sig till på bekostnad av folkets intressen av frihet och välstånd. Vi får i stället bada i sinnessjuk kulturmarxism. Förhoppningsvis kan Europa en vacker dag befria sig från sina förtryckare.

 • Tack Torbjörn för en o censurerad översättning,
  NEWS VOISE gör ett fantastiskt arbete för det svenska folket
  Detta borde läsas av alla läskunniga på hela jordklotet och framförallt av våra Globalistiska politiker och styrande i Sverige, Folket vill inte ha Agenda 2030.
  Är ingen Purin kramare, däremot realist, levt mina första 35år som granne till Ryssland, Finland hade lyckan att har sunda presidenter, som ägde förmågan att leva lugnt i harmoni med Ryssland.
  Besökt Ryssland några gånger i mitt arbete inom exporten, ett vänligare och gästfriare folk har jag sällan mött i värden och då har jag haft lyckan under mitt liv besöka över 50 länder på alla kontinenter. 

 • Det är Europas vasall status till USA som våra eliter lydigt accepterar och förhåller sig till på bekostnad av folkets intressen av frihet och välstånd. Vi får i stället bada i sinnessjuk kulturmarxism. Förhoppningsvis kan Europa en vacker dag befria sig från sina förtryckare.

 • Vi i väst bevittnar just nu vår egen undergång, med WEF vid spakarna.

  Skönt att höra att Ryssland inte är med på det tåget.

  Så fort resetten nu initieras i USA, Kanada och EU kommer miljoner flyktingar att söka sig mot friheten i öst.

  Lämna bara inte våra gamla kvar, annars kommer dom med all säkerhet avrättas, precis som Löfvénregimen gjorde med dom gamla under början på covid “pandemin”.
  Detta för att artificiellt driva upp dödssiffrorna och för att öka på covid skräcken.

 • Inte många fel där av Mr. Putin
  Frågan för oss här hemma är, när skall vi alla vakna upp och se vem som faktiskt förstör vårt europa? För alla länder i Europa har en sak gemensamt – det är samma elitklick som styr och utnyttjar oss alla.
  Demokrati och frihet finns inte – vi är bara lurade till att tro att den finns – och så länge vi tror och lever i denna lögn kommer vi heller inte att resa oss mot makten och dess diktatorer..

 • Tyst om att det var Sverige och calle bildt som fixade så att europa blev beroende av rysk gas. Nu kan han bli utrikesminister igen.

  Utrikesminister Carl Bildt får nu kritik för sina mångmiljonintressen i den ryska energijätten Gazprom. Kritiken kommer både från oppositionen och alliansen och gäller Gazproms kontroversiella planer på en gasledning utanför Gotland”

  https://www.affarsvarlden.se/artikel/bildt-i-ledningskris-br-br-om-gasintressen-6722779
  https://www.dn.se/ledare/bildts-tystnad-om-gasen/
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A27L6M/darfor-ar-ryssland-van-med-sverige-igen
  https://blog.zaramis.se/2011/09/15/carl-bildt-gasen-och-oljan/
  https://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Analyser/2007/april/Analys-Vostok-Nafta

  Ett litet axplock av artiklar

 • Vi i väst bevittnar just nu vår egen undergång, med WEF vid spakarna.

  Skönt att höra att Ryssland inte är med på det tåget.

  Så fort resetten nu initieras i USA, Kanada och EU kommer miljoner flyktingar att söka sig mot friheten i öst.

  Lämna bara inte våra gamla kvar, annars kommer dom med all säkerhet avrättas, precis som Löfvénregimen gjorde med dom gamla under början på covid “pandemin”.
  Detta för att artificiellt driva upp dödssiffrorna och för att öka på covid skräcken.

 • Inte svårt att välja sida för mig, kapitalist & korruptions-väst eller Ryssland.

  Hoppas skiten går en ond bråd död till mötes för sveket mot sina medborgare genom alla år.

 • Inte många fel där av Mr. Putin
  Frågan för oss här hemma är, när skall vi alla vakna upp och se vem som faktiskt förstör vårt europa? För alla länder i Europa har en sak gemensamt – det är samma elitklick som styr och utnyttjar oss alla.
  Demokrati och frihet finns inte – vi är bara lurade till att tro att den finns – och så länge vi tror och lever i denna lögn kommer vi heller inte att resa oss mot makten och dess diktatorer..

 • Tyst om att det var Sverige och calle bildt som fixade så att europa blev beroende av rysk gas. Nu kan han bli utrikesminister igen.

  Utrikesminister Carl Bildt får nu kritik för sina mångmiljonintressen i den ryska energijätten Gazprom. Kritiken kommer både från oppositionen och alliansen och gäller Gazproms kontroversiella planer på en gasledning utanför Gotland”

  https://www.affarsvarlden.se/artikel/bildt-i-ledningskris-br-br-om-gasintressen-6722779
  https://www.dn.se/ledare/bildts-tystnad-om-gasen/
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A27L6M/darfor-ar-ryssland-van-med-sverige-igen
  https://blog.zaramis.se/2011/09/15/carl-bildt-gasen-och-oljan/
  https://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Analyser/2007/april/Analys-Vostok-Nafta

  Ett litet axplock av artiklar

 • Inte svårt att välja sida för mig, kapitalist & korruptions-väst eller Ryssland.

  Hoppas skiten går en ond bråd död till mötes för sveket mot sina medborgare genom alla år.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *