Europeiska åklagarmyndigheten utreder Ursula von der Leyens inblandning i EU:s inköp av covidvaccin

publicerad 20 november 2022
- Gästskribent
Ursula von der Leyen, 27 februari 2022. Public Domain
Ursula von der Leyen, 27 februari 2022. Public Domain
Ursula von der Leyen, 27 februari 2022. Public Domain

Den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) bekräftar att den har en pågående utredning om förvärvet av Covid-19-vacciner i EU. Det skriver de i ett pressmeddelande på sin hemsida den 14 oktober 2022.

Text: den svenska sajten Checkfact.org

“Denna exceptionella åtgärd genomförs på grund av det extremt stora intresset från allmänheten.”

“Denna exceptionella åtgärd genomförs baserat på det extremt höga allmänintresset. Inga ytterligare detaljer kommer att offentliggöras i detta skede”, skriver åklagarmyndigheten i notisen.

Redan i september rapporterades att Europeiska revisionsrätten kritiserade kommissionen för att avtalet med Pfizer rörande inköpet av Covid19-vaccin inte följde gällande regler och riktlinjer. Revisionsrätten är en institution som ansvarar för att revidera unionens räkenskaper.

Enligt revisionsrätten följdes gällande regler i avtalen med de övriga vaccintillverkarna, där ett gemensamt team bestående av tjänstemän från kommissionen och sju medlemsländer förberedande samtal. Resultatet fördes sedan till en Vaccinstyrelse bestående av representanter från alla 27 EU-medlemsstater som skrivit under.

Men förfarandet följdes inte i fallet med EU:s allra största vaccinkontrakt, säger revisionsrätten. Istället förde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen själv preliminära förhandlingar om kontraktet i mars och presenterade resultatet för styrelsen i april. Samtidigt uteblev ett möte som skulle ägt rum med vetenskapliga rådgivare, för att diskutera EU:s vaccinstrategi för 2022, skriver domstolen.

“Vi bad kommissionen att förse oss med information om de preliminära förhandlingarna om detta avtal. Men ingenting lades fram.”

Revisionsrätten hävdar att de bett kommissionen om information om förhandlingarna men att den inte svarat på denna förfrågan.

Läs mer om Europeiska revisionsrättens kritik i artikeln i Politico som finns länkad under källhänvisningarna nedan. Se även länk till Europeiska åklagarmyndighetens pressmeddelande.

Text: den svenska sajten Checkfact.org

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq