IPCC är ett inkompetent och politiskt organ för omfördelning av resurser

publicerad 8 november 2022
- Tege Tornvall
IPCC Working Group, 2018

KLIMAT. IPCC förvränger ord för ord på en stor bildskärm vetenskapliga basrapporter i slutna förhandlingar till en sammanfattning för beslutsfattare. I den skärper de uttalad osäkerhet för mänsklig klimatpåverkan till 95-procentig säkerhet.

Text: Tege Tornvall | Texten sändes 1:a november 2022 till regeringen och dess partier

Det är en politisk huggsexa om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder USD per år för att få fattiga länder att avstå från sin enda tillförlitliga energikälla: kolbaserad energi. Med påstått klimathot som täckmantel!

IPCC är ett underorgan till FN. Förkortningen står för ”Intergovernmenal Panel on Climate Change” (panel mellan regeringar rörande klimatförändring). Den är alltså politisk = mellan regeringar. 

IPCC skriver på sin egen hemsida att de inte har någon egen klimatforskning. Panelen omfattar alla FN:s 193 medlemsstater från jätten Kina ned till små öriken och udda stater som Vatikanstaten och Monaco, men alla har oavsett storlek en röst var inom FN-systemet.

Det ger klar majoritet (runt två tredjedelar) för icke-demokratier, delvis eller helt auktoritära eller rena diktaturer och skurkstater.

Ändå hyser svenska och norska media och debattörer en rörande vördnad för FN och dess verksamhet. Kanske för att Trygve Lie och Dag Hammarskjöld var dess första generalsekreterare och för att FN ger våra små länder en röst i världen – och fortsatta steg för karriärsugna politiker.

Även om FN kritiseras för korruption och handlingsförlamning, hyser nordiska nyhetsmedia och debattörer en märklig kolartro på IPCC och hänvisar samfällt till IPCC som faktakälla.

Men IPCC:s ledamöter utses av medlemsländerna. Få har egna klimatkunskaper. Få medlemsländer bedriver egen klimatforskning. De flesta ledamöterna är politiker eller funktionärer. Men de har tillgång till samlade vetenskapliga rapporter från forskare världen runt.

Det är dessa rapporter som de förvanskar till 95-procentig visshet om mänsklig klimatpåverkan trots uttalad osäkerhet i rapporterna. Sedan går de tillbaka till dessa och anpassar dem till sin förvanskade sammanfattning.

Detta bakvända arbetssätt mot önskat resultat kritiserar nu allt fler forskare världen runt. Många har bidragit till basrapporterna och lämnar uppdraget i protest. Det finns inga tusentals eniga klimatforskare!

Därför ber jag nordiska media och aktörer i klimatfrågan att sluta tro på IPCC och i stället långsiktigt säkra vår försörjning med energi, råvaror och livsmedel – så långt möjligt utan att skada natur och miljö.

Text: Tege Tornvall | Bild på IPCC Working Group, 2018 (beskuret). Foto: Subighosh. Licens: CC BY-SA 4.0

Relaterat

Elsa Widding spöar klimatalarmisterna med deras egen IPCC-bibel

Läs mer

  • Världsmeteorologiska organisationens högkvarter (WMO, wmo.int) i Genève är värd för IPCC:s sekretariat. Kontaktuppgifter för IPCC: 7bis, avenue de la Paix, Case postale 2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland Tel.: + 41 (0) 22 730 81 11, www.ipcc.ch.
World Meteorological Organization är värdlokal för IPCC.
World Meteorological Organization är värd för IPCC. Foto: Torbjörn Toby Jörgensen. Licens: CC BY-SA 2.0

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: IPCC