IPCC är ett inkompetent och politiskt organ för omfördelning av resurser

publicerad 8 november 2022
- Tege Tornvall
IPCC Working Group, 2018

KLIMAT. IPCC förvränger ord för ord på en stor bildskärm vetenskapliga basrapporter i slutna förhandlingar till en sammanfattning för beslutsfattare. I den skärper de uttalad osäkerhet för mänsklig klimatpåverkan till 95-procentig säkerhet.

Text: Tege Tornvall | Texten sändes 1:a november 2022 till regeringen och dess partier

Det är en politisk huggsexa om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder USD per år för att få fattiga länder att avstå från sin enda tillförlitliga energikälla: kolbaserad energi. Med påstått klimathot som täckmantel!

IPCC är ett underorgan till FN. Förkortningen står för ”Intergovernmenal Panel on Climate Change” (panel mellan regeringar rörande klimatförändring). Den är alltså politisk = mellan regeringar. 

IPCC skriver på sin egen hemsida att de inte har någon egen klimatforskning. Panelen omfattar alla FN:s 193 medlemsstater från jätten Kina ned till små öriken och udda stater som Vatikanstaten och Monaco, men alla har oavsett storlek en röst var inom FN-systemet.

Det ger klar majoritet (runt två tredjedelar) för icke-demokratier, delvis eller helt auktoritära eller rena diktaturer och skurkstater.

Ändå hyser svenska och norska media och debattörer en rörande vördnad för FN och dess verksamhet. Kanske för att Trygve Lie och Dag Hammarskjöld var dess första generalsekreterare och för att FN ger våra små länder en röst i världen – och fortsatta steg för karriärsugna politiker.

Även om FN kritiseras för korruption och handlingsförlamning, hyser nordiska nyhetsmedia och debattörer en märklig kolartro på IPCC och hänvisar samfällt till IPCC som faktakälla.

Men IPCC:s ledamöter utses av medlemsländerna. Få har egna klimatkunskaper. Få medlemsländer bedriver egen klimatforskning. De flesta ledamöterna är politiker eller funktionärer. Men de har tillgång till samlade vetenskapliga rapporter från forskare världen runt.

Det är dessa rapporter som de förvanskar till 95-procentig visshet om mänsklig klimatpåverkan trots uttalad osäkerhet i rapporterna. Sedan går de tillbaka till dessa och anpassar dem till sin förvanskade sammanfattning.

Detta bakvända arbetssätt mot önskat resultat kritiserar nu allt fler forskare världen runt. Många har bidragit till basrapporterna och lämnar uppdraget i protest. Det finns inga tusentals eniga klimatforskare!

Därför ber jag nordiska media och aktörer i klimatfrågan att sluta tro på IPCC och i stället långsiktigt säkra vår försörjning med energi, råvaror och livsmedel – så långt möjligt utan att skada natur och miljö.

Text: Tege Tornvall | Bild på IPCC Working Group, 2018 (beskuret). Foto: Subighosh. Licens: CC BY-SA 4.0

Relaterat

Elsa Widding spöar klimatalarmisterna med deras egen IPCC-bibel

Läs mer

 • Världsmeteorologiska organisationens högkvarter (WMO, wmo.int) i Genève är värd för IPCC:s sekretariat. Kontaktuppgifter för IPCC: 7bis, avenue de la Paix, Case postale 2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland Tel.: + 41 (0) 22 730 81 11, www.ipcc.ch.
World Meteorological Organization är värdlokal för IPCC.
World Meteorological Organization är värd för IPCC. Foto: Torbjörn Toby Jörgensen. Licens: CC BY-SA 2.0


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: IPCC
Stöd NewsVoice 2024
 • Den forskning som IPCC har som underlag har inget att göra med vad deras politiska komitteer gör för utspel.
  Och CO2 fortsätter att sakta värma upp klimatet även om ni många skeptiker vill tro nåt annat.
  Åkesson citerades tidigare svara ‘ja sannolikt’ vid frågan om han trodde på att det vare en klimatkris och nyss citerades han förtydliga att det inte gäller precis NU.
  Det är invändningsfritt att säga så för begreppet kris måste knytas till en tidsrymd.
  Hela debatten snedvrids av panikstämningen och får dem som vill dämpa paniken att även dom synda genom att dom då inte tillräckligt säger ifrån om att det är viktigt att ha en plan på lite längre sikt. Ju mer tid man har att planera desto bättre så det gäller att inte skjuta upp planeringen även om åtgärderna ska vara klokt prioriterade och baserade på en korrekt konsekvensanalys.

 • Den forskning som IPCC har som underlag har inget att göra med vad deras politiska komitteer gör för utspel.
  Och CO2 fortsätter att sakta värma upp klimatet även om ni många skeptiker vill tro nåt annat.
  Åkesson citerades tidigare svara ‘ja sannolikt’ vid frågan om han trodde på att det vare en klimatkris och nyss citerades han förtydliga att det inte gäller precis NU.
  Det är invändningsfritt att säga så för begreppet kris måste knytas till en tidsrymd.
  Hela debatten snedvrids av panikstämningen och får dem som vill dämpa paniken att även dom synda genom att dom då inte tillräckligt säger ifrån om att det är viktigt att ha en plan på lite längre sikt. Ju mer tid man har att planera desto bättre så det gäller att inte skjuta upp planeringen även om åtgärderna ska vara klokt prioriterade och baserade på en korrekt konsekvensanalys.

 • Liksom andra FN-organ sätts IPCC samman inte efter kompetens utan efter rättvisekriterier som land, region, kön, religion, ekonomi, kultur etc. Alla länder har en röst var. Dess beslut kokas ned till vad alla kan enas om. Det är det de årliga klimatmötena handlar om: vad alla kan enas om med majoritet för icke demokratiska länder utan egen sakkunskap.

 • Liksom andra FN-organ sätts IPCC samman inte efter kompetens utan efter rättvisekriterier som land, region, kön, religion, ekonomi, kultur etc. Alla länder har en röst var. Dess beslut kokas ned till vad alla kan enas om. Det är det de årliga klimatmötena handlar om: vad alla kan enas om med majoritet för icke demokratiska länder utan egen sakkunskap.

 • Det, som skänker mig tröst i mina svartaste stunder, är den härskande teknokratiska elitens monumentala okunnighet om biologiska processer och ekologiska interaktioner. Trots sin enorma finansiella makt, samlar de, i sina globalistiska ‘expertkommittéer’, på sig gedigna korkskallar och grundligt inkompetenta svansviftare, totalt befriade från allt, vad hederlighet och verklig kunskap heter.

  Den centrala klicken, om något hundratal mycket rika personer, omger sig med en enorm kader av odugliga strebrar, vilka nu som bäst håller på att skapa ett alltmer instabilt korthus av idiotier, som förr eller senare kommer att rasa. Förhoppningsvis kommer de inte att ha lyckats förstöra hela jorden, innan detta sker.

 • InterPlanetary Corporate Corruption!

  En av alla dessa “internationella” expertpaneler. De flesta säkert ungefär lika pålästa vad gäller grundläggande fakta om hur “klimat” och väder fungerar som Sveriges miljöpartister.

  En dag skall kvalitet och inte kvantitet räknas igen. Och då blir det svårare att köpa sig sanningen. Men idag räcker det att få något att se stort och omfattande ut för att det skall få trovärdighet tyvärr.

  Vad som vore intressant att diskutera vore väl vilket ansvar alla dessa “experter” skall ha när det visar sig att profetiorna (datormodeller) inte slår in?

  • De så kallade experterna tar absolut inget ansvar för sin inkompetens utan hoppar vidare till nya lukrativa projekt via FN att blåsa världens skattebetalare på pengar! Vi har ju Rockström i Sverige, tror ni han kommer att åtalas för att sprida lögner om CO2 och klimatet? Blev Anders Sundström åtalad för Swedbanks svindlerier och pengatvätt? Där har ni svaret….

 • Ipcc har tagit; ‘att förutsätta vad som ska bevisas’, och gjort det till en “konstform”. De är dom som satt begreppet climategtate på kartan. 1973 ‘bestämde’ romklubben att vi inte har tillräckligt med naturresurser (kulminerade i peak oil lögnen i början på 2000t), ‘vi är för många, vi smutsar ner, människan är orsaken till allt’..men inga megakoncerner, inte nato, inte chemtrails nejdå, utan Människan..

  Sedan upptäcktes nya resurer. Då ändrade de sig om vad som var hotet (nu co2), men det var fortfarande Vi som utgjorde hotet. Inte dom själva, som äger allt. Och vi är enl dom för många..

  Så vad ska de göra, depopulera och det är vad de håller på med. Ytterst handlar det om electronic controlgrid runt oss Alla, och för det måste de släcka ned

 • Det, som skänker mig tröst i mina svartaste stunder, är den härskande teknokratiska elitens monumentala okunnighet om biologiska processer och ekologiska interaktioner. Trots sin enorma finansiella makt, samlar de, i sina globalistiska ‘expertkommittéer’, på sig gedigna korkskallar och grundligt inkompetenta svansviftare, totalt befriade från allt, vad hederlighet och verklig kunskap heter.

  Den centrala klicken, om något hundratal mycket rika personer, omger sig med en enorm kader av odugliga strebrar, vilka nu som bäst håller på att skapa ett alltmer instabilt korthus av idiotier, som förr eller senare kommer att rasa. Förhoppningsvis kommer de inte att ha lyckats förstöra hela jorden, innan detta sker.

 • InterPlanetary Corporate Corruption!

  En av alla dessa “internationella” expertpaneler. De flesta säkert ungefär lika pålästa vad gäller grundläggande fakta om hur “klimat” och väder fungerar som Sveriges miljöpartister.

  En dag skall kvalitet och inte kvantitet räknas igen. Och då blir det svårare att köpa sig sanningen. Men idag räcker det att få något att se stort och omfattande ut för att det skall få trovärdighet tyvärr.

  Vad som vore intressant att diskutera vore väl vilket ansvar alla dessa “experter” skall ha när det visar sig att profetiorna (datormodeller) inte slår in?

  • De så kallade experterna tar absolut inget ansvar för sin inkompetens utan hoppar vidare till nya lukrativa projekt via FN att blåsa världens skattebetalare på pengar! Vi har ju Rockström i Sverige, tror ni han kommer att åtalas för att sprida lögner om CO2 och klimatet? Blev Anders Sundström åtalad för Swedbanks svindlerier och pengatvätt? Där har ni svaret….

 • Ipcc har tagit; ‘att förutsätta vad som ska bevisas’, och gjort det till en “konstform”. De är dom som satt begreppet climategtate på kartan. 1973 ‘bestämde’ romklubben att vi inte har tillräckligt med naturresurser (kulminerade i peak oil lögnen i början på 2000t), ‘vi är för många, vi smutsar ner, människan är orsaken till allt’..men inga megakoncerner, inte nato, inte chemtrails nejdå, utan Människan..

  Sedan upptäcktes nya resurer. Då ändrade de sig om vad som var hotet (nu co2), men det var fortfarande Vi som utgjorde hotet. Inte dom själva, som äger allt. Och vi är enl dom för många..

  Så vad ska de göra, depopulera och det är vad de håller på med. Ytterst handlar det om electronic controlgrid runt oss Alla, och för det måste de släcka ned

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *