Metatron frekvensterapi – framtidens medicin

publicerad 14 november 2022
- Extern skribent
Annica och Pi-Charlotte Strindberg. Pressfoton
Annica Frantz och Pi-Charlotte Strindberg. Pressfoton
Annica Frantz och Pi-Charlotte Strindberg. Pressfoton

HÄLSA. Metatron frekvensterapi är en avläsningsutrustning från Institute of Practical Psycophysics (IPP). Utrustningen används på kliniker, diagnostiska centra och forskningsinstitut samt på sjukhus i Japan, Israel, Ryssland och Brasilien.

Text: Pi-Charlotte Strindberg och Annica Frantz | Artikeln innehåller säljande argument för Metatron

Vi använder redan idag frekvensbaserade avläsningssystem på våra sjukhus som: MR, ultraljud, EKG och EEG, vilka har varit i bruk under flera årtionden. Nu finns det betydligt nyare teknologier  –  nämligen Metatron – som kan ge mer noggrann information om tillståndet i kroppen och som dessutom triggar igång självläkande processer i kroppen.

Metatron är en av få tekniker som hittar svagheter och problem i cellerna och gör något åt det genom att stärka cellerna.

Alla celler i levande organismer ger ifrån sig information i form av elektromagnetiska signaler. Dessa signaler innehåller information om i vilket skick cellen är. En sjuk cell sänder ut annorlunda information jämfört med en frisk cell. Detta innebär att alla vävnader, organ, celler, gener, molekyler och atomer har ett unikt mönster av elektromagnetisk frekvens.

Vi kan se allergier och överkänslighet mot livsmedel, toxiner, oinbjudna mikroorganismer och parasiter. Bakterier och svamp som stör normalfloran, går sedan att störa ut med frekvenser.

Vi läser av alla kroppens funktioner vid ett och samma tillfälle:

  • Hjärta och blodkärl
  • Nervsystemet
  • Matsmältningssystemet
  • Rörelseapparaten
  • Luftvägar och andning
  • Endokrina körtlar
  • Njurar, urinvägar, urinblåsa
  • Lymfsystemet
  • Reproduktionssystemet
  • Hud

Avläsningen är helt smärtfri och genomförs sittande. Så kallade trigger-sensorer placeras på ditt huvud och läser av de elektromagnetiska frekvenserna av det organ eller vävnader som vi vill läsa av.

Signalerna skickas vidare till en apparatur som förstärker signalerna och som i sin tur analyseras av en speciell programvara i en dator. Du ser i realtid de organ och den vävnad som läses av.

Tack vare en oerhört omfattande databas där alla frekvenser för både friska och sjuka organ samt vävnader finns lagrade, kan vi analysera det område vi undersöker med stor precision.

Avläsningen tar även hänsyn till ålder och kön.

Näring är viktigt

Vare sig du vill få bättre resultat inom sport eller få ett förbättrat hälsotillstånd är det av största vikt att analysera näringen i cellerna. Många har intoleranser mot födoämnen som påverkar hälsan negativt. Detta sänker ditt näringsupptag.

Har vi inte alla viktiga byggstenar i kroppen, får kroppen svårt att läka sig. Vi gör en intracellulär mätning av kroppens näringsnivåer, alltså hur mycket näring som faktiskt finns i cellen och vad du har kunnat tillgodogöra dig. Jämfört med ett blodprov där du bara ser vad som ”flyter runt i kroppen”.

Om vi kunnat äta solmogna frukter och bär samt grönsaker som odlats i näringsrika jordar, hade vi troligtvis inte haft de brister som vi har idag. Att tillsätta matbaserad näring i synergi, gör skillnad på riktigt.

Det som händer i din kropp när dina depåer fylls på, är att kroppen börjar aktivera sina reparationsprocesser, vilka startar när de rätta byggstenarna finns i förråden. Tidpunkten för din ”byggstart” beror på vilka brister du har haft och hur stora de varit.

Kroppen är smart. Den väntar med reparationsjobb tills allt byggmaterial finns på plats.

Belastning av tungmetaller är något som vi ser hos i stort sett alla människor. Det är svårt att undvika bekämpningsmedel som använts på grönsakerna vi köper. Grönsakerna kan innehålla bly, kvicksilver och arsenik från bekämpningsmedlen, vilket i sin tur kan ge symptom som trötthet, utmattning, huvudvärk, yrsel, magsmärtor och sköldkörtelstörningar.

Det som finns i vårt dricksvatten är bland annat arsenik och bly. Det är inte helt lätt att undvika tungmetaller.

Innan jag började arbeta med Metatron shade jag säkert 20 olika burkar med tillskott som jag var väldigt noga med att ta för att jag hade en hel del problem med min hälsa, som varit envisa och svåra att rätta till. Det visade sig att jag hade 17 olika brister, så allt det jag hade tagit innan gjorde ingen eller liten skillnad på mina näringsvärden.

Efter Metatronbehandling och matbaserad näring har jag fått upp mina värden och blivit av med det som stökade i min kropp, berättar Annica.

För många är det en nyhet att det finns teknik som kan läsa av hur din kropp mår med hjälp av triggersensorer. Tekniken i sig är däremot gammal. Det började redan på 1950-talet då forskare tittade på alternativa metoder för att läsa av din kropp med. Tekniken har med dagens digitala utveckling förfinats och idag har vi möjligheten att med Metatron i realtid se hur din kropp mår.

Vi ser två olika typer av klienter som kommer till oss. Den ena kategorin skulle vi kunna beskriva som en person som har stora och många problem med sin hälsa. En person som har sökt hjälp inom vården länge och ofta lever ett stressigt liv.

Den andra typen av klient är en person som oftast väljer alternativa metoder, som är medveten om sin kropp och sin hälsa och intresserad av att nå ökat välmående på naturlig väg.

Klienter berättar

”Jag hade i fyra år haft ont i högra sidan av magen. Smärta som kom och gick. Sjukvården sa, efter ultraljud, att det var blåsor i gallan och det var inget att göra. Det måste ju finnas något jag kan få hjälp med – utan att det ska till en operation!

Efter ytterligare ett par år av värk av och till, hörde jag talas om en frekvensterapi med Metatron och blev nyfiken och hoppfull. Sagt och gjort, jag beställde tid. Efter två balanseringar med Metatron,  med ett par månaders mellanrum – var smärtan helt borta! Jag är så glad och tacksam för det” – Pi-Charlotte Strindberg

”En timmes gedigen undersökning – spännande. Andra timmen vitaliserande. Gick därifrån med ett leende på läpparna” – Tommy Vidarsson

”Jag fick en fantastisk genomgång av hela min kropp. Frekvensterapin gav mig energi precis på de delar som jag behövde. Jag känner mig balanserad och stärkt. Mer liv och glädje!” – Jenny

”Under flera år hade min tonårsdotter haft problem med bölder på huden. Vi hade sökt all hjälp vi kunde hitta inom sjukvården och varit hos flera hudspecialister. Vi behandlade med flera antibiotikakurer och kortisonkrämer utan att det blev bra, vilket snarare försämrade hälsan.

Följderna blev magproblem och svamp. Jag är inte den som vanligtvis söker mig till alternativa metoder, men vi hade inget att förlora. Efter en frekvenssession med Metatron, våren 2022, försvann bölderna och de har inte kommit tillbaka” – Marianne

Text: Pi-Charlotte Strindberg och Annica Frantz


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq