Daniel Estulin avslöjar den sociala ingenjörskonstens påverkan på massorna

publicerad 18 november 2022
- Pia Hellertz
Daniel Estulin - Foto: Verdahora.cl
Daniel Estulin

Författaren Daniel Estulin förklarar hur makteliten arbetar med propaganda och indoktrinering. Det handlar om manipulation av massorna, enligt Estulin. Pia Hellertz kommenterar diverse masskontrolltrender.  NewsVoice har redigerat och sammanställt.

Text: Pia Hellertz | Daniel Estulin är en prisvinnande undersökande journalist som skrivit flera anmärkningsvärda böcker tex: ”Tavistock Institute – Social Engineering the Masses”

Daniel Estulin är en prisvinnande undersökande journalist som skrivit flera uppseendeväckande och avslöjande böcker, tex Den sanna historien om Bilderberggruppen (2010) där författaren avslöjar den överstatliga elit som styr västvärlden politiskt, ekonomiskt, socialt och industriellt.

Tavistock Institute of Human Relations (TIHR) berättar på sin hemsida att de tillämpar samhällsvetenskap på samtida problem. Institutet grundades 1947 som en ideell organisation med ”välgörande syfte”.

”Institutet är engagerat i utvärdering och aktionsforskning, organisationsutveckling och förändringskonsult, ledarskapsutbildning och professionell utveckling, allt för att stödja hållbar förändring och pågående lärande.”

”TIHR är avsedd för studier av mänskliga relationer med syfte att förbättra arbetslivet och förutsättningarna för alla människor inom sina organisationer, samhällen och bredare samhällen och när det gäller miljö-påverkan…”.

Tavistock Institute ligger i en förort till London och är den brittiska kungliga familjens avdelning för psykologisk krigföring. Det är världens viktigaste institution för manipulation av mänskligheten, enligt Daniel Estulin.

Estulin berättar att institutet under WWII var huvudkvarter för den brittiska arméns psykologiska krigsbyrå, British Army’s Psychological Warfare Bureau och de samarbetade med USA:s Armed Forces inom psykologisk krigföring.

Tavistock Institute utvecklade tidigt en symbios med Frankfurt Institute for Social Research i Frankfurt i Tyskland, den s.k. Frankfurtskolan.

”The Tavistock Institute of Human Relations (TIHR) applies social science to contemporary issues and problems. It was established as a not for profit organisation with charitable purpose in 1947.” – Tavistock Institute

Estulin nämner att New Age, hippierörelsen och flower power-rörelsen ingick som ett led i en medveten agenda utvecklad på Tavistock Institute.

Kontrollerad opposition?

Estulin har ett intressant kapitel om Wikileaks. Han tycker själv det är märkligt att starten av Wikileaks fick en ”stjärnspäckad uppmärksamhet” i de stora tidningarna. Är Wikileaks i en ”kontrollerad opposition”? Daniel Estulin skrev boken Deconstructing Wikileaks där han målar upp en agenda som han anser styr Julian Assanges arbete

Daniel Estulin har också skrivit böcker om TransEvolution: The Coming Age of Human Deconstruction (2014), Shadow Masters, om ”skuggregeringen” (2010)

Daniel Estulin menar att folket måste ha djupa kunskaper om vad som sker och hans syfte med sitt skrivande är att ge oss läsare dessa kunskaper, så att allmänheten kan agera.

Han skriver att allt från ”den nya vänstern”, Watergate, Vietnamkriget, Pentagonpappren, hippierörelsen, antikrigsrörelsen och drog- och rock’n roll-kulturen var planerade sociala ingenjörsprojekt från Tavistock Institute för ”oligarkernas” räkning. En personlighet som låg bakom skapandet av ”den nya vänstern” är Noam Chomsky.

The Pentagon Papers är en dokumentsamling på sju tusen sidor sammanställd av USA:s försvarsdepartement. De hemligstämplade dokumenten redogör för USA:s inblandning i Vietnamkriget från 1945 till 1971. Dokumenten läcktes 1971 ut av Daniel Ellsberg, tidigare anställd som analytiker vid departementet. Enligt Estulin var även Ellsberg ”kontrollerad opposition”.

Daniel Ellsberg var assistent till Henry Kissinger och associerad med Edward Landsdale, två av de mest kända som har orkestrerat händelser bakom kulisserna för oligarkin.

Ellsberg var en livslång CIA-operatör som förmodligen hade en plötslig förändring av hjärtat och vände sig mot kriget och började läcka Rand Corporation-studier och rapporterade en datadump som blev känd som ”Pentagon Papers”, trots att dessa papper hade lite att göra med Pentagon och mycket att göra med att krossa CIA:s misslyckande när det gällde att ge korrekt information om kriget och därmed ledde landet mot en katastrof.

Syftena med beteendemanipulation

Enligt Daniel Estulin är det huvudsakliga syftet med tanke-, beteende- och känslokontroll, mind control, att tvinga fram förändringar i vår livsstil, mot vår vilja och utan att vi inser vad som händer med oss. Många kan inte tro att någon vill manipulera och dominera oss på ett så genomtänkt sätt och kallar det därför för ”konspirationsteorier” och vägrar tro, ”tills det är för sent”, anser författaren.

Daniel Estulin menar att vara förvarnad är att ha de instrument vi behöver, eller som han skriver:

”Forewarned is forearmed”.

”Det är inte upp till Gud att rädda oss, vi måste rädda oss själva”.

”Vi kan inte hitta de korrekta svaren, om vi inte först kan ställa de korrekta frågorna”.

Psykologisk krigföring

Första gången som psykologin användes som ett medvetet vapen var, enligt Daniel Estulin, i Nazityskland, i synnerhet kopplat till eugenetik, rashygien. Nazisternas favorit-teoretiker och tekniker var psykiatrikerna, enligt författaren.

Den främste var dr John Rawlings Rees, som blev en föregångare när det gällde psykologisk krigföring. Han utvecklade begreppet ”shock troops” bestående av psykologer och psykiatriker som skulle kunna kontrollera och manipulera människor med hjälp av programmerad beteendemodifikation.

Enligt dr John Rawlings Rees var människor som exempelvis strejkade eller ägnade sig åt ”subversiva aktiviteter” neurotiska och behöver ”behandling”.

Nazisterna gav order om att producera billiga radioapparater för hela populationen för att möjliggöra ”mass audience”, media för den stora publiken, d.v.s. massmedia. Det faktum att hela Tyskland samtidigt kunde höra Hitlers röst och budskap gav Hitler en enorm makt att påverka. Hans tal var en av de allra första massmediahändelserna i historien.

Både Tavistock och Frankfurtskolan studerande nazistpropagandan mycket noggrant och involverade teknikerna i sin forskning.

På Tavistock Institute utvecklades behandlingsmetoder som grundade sig på psykologisk krigföring. Sen dess har många tankesmedjor, ”think tanks”, utvecklats runt om i världen för att utveckla ”shock troops”. Det handlar om ett krig mot föreställningar, mot världsbilder.

Därför är det viktigt att:

”…psykologer och psykiatriker och sociologer och antropologer, dessa oidentifierade små grå män i flanellkostymer som arbetar för Tavistock, förstår vilken påverkan konst, musik, litteratur och andra kulturella uttryck fungerar och hur världsbilder representeras av dem…” (s. 9).

Man insåg också att ursprungsbefolkningar var en idealisk målgrupp för experiment. Daniel Estulin betonar att nazismen inte var ett parti utan en kult, en sekt.

”Nazisternas ockulta anslag var en märklig blandning av astrologi, frimureri, rasism med rötter i ockult och populär folktro, som exempelvis berättelser om katarerna, den heliga graalen, tempelriddarna och sagan om kung Arthur” (s. 137).

Gruppsykologins betydelse

Den tyske psykologen Kurt Lewin var en av pionjärerna inom socialpsykologin, gruppsykologin. Lewin kom till USA 1933 efter att ha flytt från Nazisternas Tyskland. En av hans främsta idéer var begreppet ”fascism med ett demokratiskt ansikte”, ”demokratisk fascism” .

Daniel Estulin skriver att i ett friskt och sunt samhälle skulle Kurt Lewins förslag ha behandlats som ”toalettpapper” och hans själv skulle ha blivit föremål för ”psykiatrisk omvårdnad i allmänpreventivt syfte”. Istället höjdes han till skyarna. Han fick pengar, amerikanskt medborgarskap och stöd från Rockefellers för att bedriva sin forskning om social ingenjörskonst.

Kurt Lewin menade att grupper kunde användas för ”self-brainwashing”, för att indoktrinera sig själva mer effektivt än en fascistisk diktator skulle kunna åstadkomma (s. 11).

Det var grunden till den demokratiska fascismen. Ytterligare ett syfte med grupper var att underminera betydelsen av familjen. Grupper kunde bli motståndare till andra grupper exempelvis ras mot ras, språkgrupp mot språkgrupp, kvinnor mot män med syfte att styra genom att splittra.

Det gällde också att skapa terroristgrupper som skulle kunna bygga bomber. Den kända Baader-Meinhofligan var ett resultat av experiment med mentalpatienter, som hade indoktrinerats med hjälp av psykiatrikern Ronald D. Laings program vilket hade utvecklats på Tavistock Institute (s. 104).

 1. Antagningsprocessen till experimenten började med profilering mot politisk vänster och miljöengagemang under beskydd av Amnesty Interna-tional. Det pågick flera veckor och innehöll droger och ”partnerbyte” samt politisk indoktrinering.
 2. Den andra fasen fördjupades med hjälp av droger och ytterligare sexuell nedbrytning. Det tredje steget introducerade vapenhantering.
 3. I den tredje fasen antogs man till en terroristgrupp som fortsatte sin träning bland annat i Israel. Det handlade om att skapa en motkultur.
Invigningsceremonin för Woodstock Festival 15-18 augusti 1969 med Swami Satchidananda. Foto: Mark Goff. Licens: Public Domain
Invigningsceremonin för Woodstock Festival 15-18 augusti 1969 med Swami Satchidananda. Foto: Mark Goff. Licens: Public Domain. Fler än 400,000 personer var på plats.

Kulturkrig

Det kulturella kriget mot Amerikas ungdom började enligt Daniel Estulin på allvar år 1967 när Tavistock började med rockkonserter i det fria. Dessa attraherade över fyra miljoner ungdomar.

Dessa ungdomar blev offren för ett planerat, omfattande drogexperiment (s. 107). De fick gratis LSD under konserterna. Det var barn och unga i åldrarna 10 till 25 år. Efter konserterna åkte dem hem och propagerade för den nya drogkulturen, det som kom att kallas för ”New Age” (s. 107).

Genom användningen av hallucinogena droger kunde man åstadkomma temporära symtom på psykos och schizofreni. Många unga upplevde totala personlighetsförändringar. Bland annat initierade Tavistock Woodstock musikfestival där Vattumannens tidsålder initierades. I programmet till festivalen beskrevs den som ”Aquarian Festival”, ”Vattumannens festival” . Nu informerades man om att Fiskarnas tidsålder, som är Kristi tidsålder, är slut och något nytt är på väg.

På Woodstock samlades nästan en halv miljon ungdomar som fick droger och indoktrinerades. Offren var isolerande. De kunde inte komma därifrån förrän festivalen var över. De fick psykedeliska droger och hölls vakna under tre hela dygn, övervakade av FBI och regeringsmyndigheter. Rockgrupperna fick också droger och uppträdde dygnet runt.

För säkerheten på festivalen ansvarade en hippiegrupp som kallades Hog Farm och som var tränad i massdistribution av LSD. Agenter tipsade om att ”Ta bara en halv tablett”. Hog Farms ledare var Ken Kesey, han som skrev boken, One Flew over the Cockoo’s Nest, som blev filmen Gökboet.

”Droger, sex och rock and roll, massiva demonstrationer över hela landet, hippies, kollektiv, utflippade drogmissbrukare, Nixons presidentskap, Vietnamkriget – allt bröt sönder det Amerikanska samhället”, skriver Daniel Estulin (s. 112).

Den gamla världen och den nya världen krockade. Och det hela var en del av en gigantisk, hemlig, social och ockult agenda som hade planerats av de mest briljanta hjärnorna i världen. Men lika fort som det hela kommit, så försvann det.

Den fascistiska demokratin

Den Tavistock-strategi som John Rawlings Rees och Kurt Lewin utvecklade omfattande följande steg:

1) De existerande demokratiska institutionerna skulle brytas sönder med hjälp av ”spontana”, organiserade motståndsaktioner, revolter. Militär och polis skulle omorganiseras för civila aktioner. Lokala grupper skulle användas för att förstöra politiska institutioner. Gäng och ”motgäng” skulle engageras för att iscensätta terroristattacker, samtidigt som båda sidor skulle kontrolleras av säkerhetsagenter bakom kulisserna. Båda typerna av gäng blandades också upp av poliskontrollerade terroristgrupper.

Dessa aktiviteter skulle komma att leda till att befolkningen skulle bli beredd på att tolerera och även kräva en viss grad av militärt och polisiärt styre, kontroll och övervakning, och på det sättet skulle den ”demokratiska fascismen” utvecklas.

2) Eliminera den styrande regeringen genom mord, omstörtande verksamheter, militär intervention, embargo (handelsbegränsningar), och istället tillsätta en ”demokratisk” regering. Denna ”demokratiskt” tillsatta regering kan bara fungera inom ramarna för vad som beslutats bakom kulisserna (s. 12).

För att etablera den ”fascistiska demokratin” krävs sedan vissa åtgärder, exempelvis psykologisk påverkan av befolkningen. Daniel Estulin tar exemplet med flygbladsbombningarna med propaganda över Tyskland under andra världskriget.

Dessutom behöver man kontrollera media med bland annat subliminala budskap, d.v.s. propaganda som riktar sig till det undermedvetna. Forskning har visat att dessa subliminala budskap påverkar på en ”infantil” nivå i psyket hos vissa målgrupper.

Läs mer i CBS News: The 10 Best Subliminal Ads Ever Made

Även kontroll på lokal samhällsnivå krävs. Här kommer Kurt Lewins ”self-brainwashing” in i bilden. Om dessutom dessa lokala grupper får uppgifter som de upplever som viktiga att genomföra, så fungerar ”hjärntvätten” ändå mer effektivt.

I ett kapitel redogör Daniel Estulin för planerna på skapandet av ett fascistiskt samhälle. Han tar i det sammanhanget upp begreppet ”fascism” till analys. Författaren poängterar att nazismen var skapad av samma oligarkiska finansiärer och politiska intressen som idag kontrollerar oss bland annat genom massmedia och TV (och som även skapade kommunismen och socialismen).

Estulin menar att man kan se nazismen som ett experiment med metoder för masshjärntvätt och social kontroll. I botten på experimentet handlade det om en önskan om att skapa en ny världsordning, en New World Order.

Han menar att både Sigmund Freud och nazismen delade samma människosyn, att man är ett syndigt djur som tillåts att existera under strikta lagar. Freud kallade intellektuella för ”infantila” på grund av deras försvar för religionens doktriner. Tanken var att kreativitet var ett resultat av sexuella drivkrafter. Teorin spreds via artiklar i massmedia och veckomagasin.

Freuds arbete omkring masspsykologi var densamma som Gustav LeBon spred i sin bok Massans psykologi (1912). LeBon beskriver ingående hur människorna återgår till mer primitiva nivåer när de uppträder i en folkmassa.

Central Intelligence Agency (CIA) hemsida, november 2022.
Central Intelligence Agency (CIA) hemsida, november 2022.

Hjärntvätt av CIA-agenter

Ett uttryck inom CIA-kretsar är att ”ingen lämnar någonsin CIA annat än två meter under jorden”. CIA.s och andra underrättelsetjänsters agenter är utsatta för ”hjärntvätt” under urvalet till uppgiften. Daniel Estulin berättar hur detta kan gå till.

Genom den träning agenterna tvingas genomgå förstörs alla spår av genuin egostyrka hos dem. De blir mer och mer öppna för manipulering och indoktrinering. Dessa kommer lättare att acceptera att ingå i ett ”team” och genomföra de ”viktiga uppgifterna för samhället”. 

Författaren beskriver det fyrastegsprogram som används för att utbilda agenterna och förbereda dem för de uppgifter som väntar. Tekniker som används är tvång av olika slag, hypnos och medvetandeförändrande droger. Man utsätter dem för extrem stress för att sen lindra stressen.

Metoderna används både på militära rekryter, säkerhetsagenter och även vanliga medborgare för att skapa intensiv mottaglighet för påverkan. Rekryterna har ingen aning vilket helvete som väntar dem, skriver Daniel Estulin.

En visselblåsare och fd MI6-agent Richard Tomlinson berättar att rekryterna tvingas bli slavar under mind control-program som drivs av MI6 och som sanktioneras av Royal Arch-frimurare via Tavistock Institute.

Symboler och sagor

Daniel Estulin nämner att Rees och hans samarbetspartners använde sig av objektrelationsteorins metoder för att nå in till det mänskliga psykets innersta vrår, genom att använda imaginationen (fantasin) och symboler, samt psykoanalysens teori om instinkten som drivkraft och teorin om psykisk energi.

Estulin beskriver i ett kapitel hur bland andra sagan The Blue Bird används av CIA i deras arbete för att förbättra tanke- och sinneskontrollen. Han berättar hur hemliga sällskap, regeringar och säkerhetstjänster använder sig av litteratur för att indoktrinera sin personal till att bli slavar under eliten (s. 22). Det finns en djupare symbolik i all verksamhet hos Tavistock Institute (s. 26).

John D. Rockefeller och Rockefeller Center i New York
John D. Rockefeller (foto: Oscar White, cirka 1900) och Rockefeller Center (foto: David Shankbone). Licenser: public domain respektive CC BY 2.5. Fotona är beskurna och monterade.

Rockefeller-familjen

John D Rockefeller Jr började år 1916 att arbeta för att utveckla ett högre tempo för arbetarna för att öka produktiviteten. Dessutom ville han införa arbetarägande, eftersom det skulle göra arbetarna till konservativa kapitalister och därmed immuna mot ”radikala idéer” och de skulle då dessutom producera bättre.

Men på 1940-talet ändrade Rockefeller sin strategi när det gällde beteendemodifikation, medägande och meddeltagande. Han ville nu ta över USAs arbetarrörelse. Han kom att bestämma över USA:s organiserade arbetarrörelse och rörelsen förstördes totalt. Rockefeller hade stort inflytande i olika förhandlingar när det gällde arbetarrörelsen.

De tekniker som användes i många länders förhandlingar har sina rötter i Tavistockinstitutets rollspelsmanual (s. 32). Daniel Estulin beskriver strategin steg för steg.

Tavistocks beteendepsykologi användes för att effektivisera strategin. Lojala Rockefellerpsykologer driver seminarierna om hur man förhandlar. En strategi var att låta arbetare sitta med i styrelser, vilket arbetarna själva upplevde som en seger. Istället blev de ”gisslan”. Arbetarna blev uppbundna av ägarnas beslut genom den påverkan som mötena innebar.

Rockefeller finansierade verksamheten vid Tavistock Institute år 1934. Familjen Rockefeller startade och finansierade många institut under och efter andra världskriget.

Daniel Estulin konstaterar att Rockefellers makt är enormt stor, både över American Medical Association och American Psychiatric Association och genom sitt engagemang i CIA har familjen också inflytande över och nyckelpositioner inom regering, militären och andra viktiga institutioner och organisationer.13 Den kände beteendepsykologen B.F. Skinner och hans position på Harvard University beror på Rockefellers påverkan.

Dr Mathias Rath har i en artikel beskrivit Rockefellers enorma makt över läkemedelsindustrin och läkarutbildningen i USA: ”Vad du behöver veta om bedrägerierna omkring läkemedelsföretagens investeringsverksamhet … om sjukdomar” (2007).

Det är riktigt skrämmande att läsa om vilken enorm makt Rockefeller-familjen haft på utvecklingen inom många områden. Daniel Estulin går mycket noggrant igenom kopplingarna mellan Rockefeller och CIA och nazisterna och storföretag, för att uppnå makt och inflytande och ekonomisk vinning.

Författaren menar att Rockefellerfamiljen kände att de behövde en säkerhetsorganisation för att skydda bankernas intressen, de banker som finanseriade båda sidor av de krig som genomfördes (s. 55).

CIA har sedan dess infiltrerat alla nyckelorganisationer i samhället, tankesmedjor, universitet och även s.k. Nongovernmental organizations, NGOs. Bland de universitet som Daniel Estulin nämner är Harvard, Massachusetts 12

Institute of Technology, MIT, Chicago, Berkeley, Stanford med flera. Forskare blir engagerade. De ”ärliga forskare” som inte vill delta blir utrensade eller tvingade att gå i pension (s. 55).

Marshallplanen Rockefellers plan för att ta över fackföreningarna skapades redan under andra världskriget. En strategi blev den s.k. Marshall-hjälpen. Namnet kommer från USAs dåvarande statssekreterare George Marshall, som föreslog att de ekonomiska och sociala omständigheter som Europa hamnat i efter kriget skulle åtgärdas.

USA skulle hjälpa till att förebygga svält och bygga upp länderna igen samt rekonstruera ekonomierna. I erbjudandet ingick att USA skulle ansvara för uppbyggnad, för produktion och liberala handelsregler. En tanke var att amerikanisera Europa.

Daniel Estulin skriver att ”mellan åren 1948 till 1951, när Marshallplanen var aktiv anslog USA 13.2 miljarder dollar för att köpa upp europeiska industrier och den europeiska arbetarklassen mycket billigt. Rockefeller var helt inblandad i detta” (s. 36).

År 1948 genomfördes en kongress i Haag där det beslutades om ett enat Europa och man antog resolutioner för en politisk union. En av dessa resolutioner (”number seven”) handlade om att ett enat Europa var ett viktigt steg på vägen på skapandet av en enad värld. År 1957 undertecknades Romfördraget som var ännu ett steg på vägen.

Daniel Estulin har i sin text beskrivit strategin hos Tavistock Institute med finansiell hjälp från Rockefeller för att skapa en ny världsordning och att planen funnits i över 100 år. Han konstaterar att det nu är vi eller Tavistock Institute som bestämmer. ”Det finns inga andra alternativ”, skriver han (s. 37).

Religion och mystik

En central dimension hos Tavistock Institutet är religion och mystik (s. 41). Man ägnade sig tidigt åt parapsykologisk forskning och paranormala aktiviteter. Enligt Daniel Estulin praktiserade man rituell magi, pratade med andar och spöken höll varandras händer omkring ett seansbord och offrade kycklingar i lägenheter i New Orleans.

Det var i stor utsträckning Amerikas elit och de rikaste och mest framstående familjerna i landet. Man studerade ockulta praktiker, demonstrationer av psykiska förmågor och yogis, shamaners och häxdoktorers sinneskontrollerande tekniker.

Syftet var att öppna upp sinnet snabbt och göra det möjligt för påverkan och manipulation, inte för att förbättra andlig eller psykisk integration (s. 42). Forskarnas uppgift var att skapa mördare, utbilda agenter, utveckla sätt att få information.

Man hade inget som helst intresse i att utveckla behandlingsmetoder för att hjälpa människor. ”Att rädda själar fick präster syssla med” (s. 42).

Mycket inom CIAs verksamhet vilar på ockult kunskap, på satanism, på siffermagi m.m. ”Deras försök att kontakta högre väsen genom arkaiska ritualer är väldokumenterat och välkänt”, enligt Daniel Estulin (s. 42).

CIA involverade droger i sina program och använde sig också av s.k. sensorisk deprivation, d.v.s. olika metoder för att stänga av möjligheter till stimuli utifrån. Det ledde till en massa olika ockulta upplevelser för deltagarna.

Bara för att nämna några inspirationskällor: indisk tantra, siberisk shamanism, indianernas shamanism, kinesisk taoism, kabbala m.m. Även satanismens grundare Aleister Crowley blev en viktig inspirationskälla. Den mytologiske psykologen C.G. Jung bidrog också med inspiration.

Mind control ligger mycket nära magi, enligt Daniel Estulin, men istället för att använda magin för att släppa in ljuset så släpps mörkret in, menar författaren.

”Det mörka området där Charles Manson, John Rawlings Rees, Nazistläkarna, Hollywoods filmindustri, musikindustrin, CIAs och MI6s initieringsriter finns” (s. 45).

Daniel Estulin berättar i flera kapitel om symbolik, om ockulta historiska referenser, om dikter och sånger och sagor och hur de finns med i arbetet på Tavistock Institute. Han visar med kopplingar till filmer och TV-program hur dessa används för indoktrinering och sinnespåverkan av det undermedvetna.

MK-ULTRA och hemliga sällskap

MK-ULTRA är ett mycket hemligt forskningsprogram inom CIA. Många av de forskare som var involverade var nazister som fördes över till USA efter WWII via Operation Paperclip. Syftet var att de skulle delta i rymdprogrammet.

Bland de nazister som var intressanta var, förutom rymdforskare, även medicinsk och psykologisk expertis. Ledarskiktet bland nazisterna var involverade i paganism (hedendom) och ockulta ritualer.

Daniel Estulin berättar att det första beviset man har om att det pågick mind control i Tredje Riket fanns i självbiografin som Heinrich Himmlers astrolog skrivit. Tyskarna var som nämnts bland de första som studerade användningen av psykologisk krigföring.

Detta har ingående beskrivits i två intressanta böcker, Trevor Ravenscrofts ”Ödets spjut – Maktens trollspö” (1973) och Paul Rolands ”Nazisterna och det ockulta – Om de mörka krafter tredje riket släppte lösa” (2012).

Mind control kan spåras tillbaka till religiösa sammanhang där det användes av prästerna. Daniel Estulin menar att teknikerna utvecklades och testades av jesuiterna, speciellt grupper inom Vatikanen, samt inom mysteriereligioner, hemliga sällskap och frimurarorganisationer.

Metoder som användes av inkvisitionen blev utvecklade och förfinade av den ökände Dr Josef Mengele under nazisttiden. Extrema tekniker användes för att utveckla multipla personligheter hos människor, Multiple Personality Disorder, MPD, personlighetsklyvning. Det finns vittnesberättelser om hur metoderna användes både på vuxna och barn (s. 49).

Inom MK-ULTRA ägnade man sig åt beteendemodifikation, hypnos, experiment med droger, psykoterapi, sanningsserum och gifter (s. 90). Man försökte manipulera minnet. Daniel Estulin berättar ingående om hur man arbetade.

En tråkig uppgift är att Axel Munthe, den svenska läkaren som var drottning Victorias legendariske livläkare från 1893 och fram till hennes död 1930, ledde den ”satanistiska kulten teosoferna” tillsammans med satanistledaren Aleister Crowley (s. 91).

Andra nyckelpersoner i den anti-kristna rörelsen är kompositören Richard Wagner och Friedrich Nietzsche, existentialismens skapare.

Teosofins grundare Madame Blavatsky var en 32:a gradens frimurare och enligt en artikel skriver hon att ”Satan är Guden på vår planet”.

I artikeln beskrivs hon som ”modern” för New Age-rörelsen samt för den moderna ockultismen och Neo-paganismen. Hon var en av de få högt rankade frimurarna. Artikeln är skriven 2014 och berättar att Madame Blavatsky menade att det var dags att börja se tillvaron ur ett globalt perspektiv för att introducera en ny världsordning, a New World Order.

Blavatsky skrev flera böcker, bland annat Den hemliga läran och Isis Unveiled. Hon hade också upptäckt drogen hasch, vilket påverkade hennes skrivande och man menar att hon blev beroende av drogen.

Bild från rapporten: Black Nobility Terror av Ravi Madanayake, University of Colombo
Bild från rapporten: Black Nobility Terror av Ravi Madanayake, University of Colombo

Daniel Estulin nämner den hemliga rörelsen Venetian Black Nobility, vars medlemmar idag har nyckelpositioner i organisationer som Bilderberggruppen (s. 92). Han nämner också Malteserorden och Isiskulten, som Madam Blavatsky populariserade (s. 93). Många av deras ritualer har hållits hemliga inom den brittiska kungafamiljen och deras närmaste vänner i århundraden (s. 93).

Bilderberggruppen

The Times skriver 1977 att Bilderberggruppen är:

”… ett kotteri av de rikaste, ekonomiskt och politiskt sett mäktigaste och mest inflytelserika människorna i västvärlden, som träffas i hemlighet för att planera händelser som senare ser ut att bara hända”.

Sedan en tid är mötesplatserna inte längre hemlighållna eftersom nyfikna lyckats avslöja dem. Deltagarna offentliggörs idag likaså en lista över de frågor man påstår sig ska diskutera.

Läs mer på Bilderberggruppens officiella hemsida: Bilderbergmeetings.org/conferences

De svenska politiker som blivit inbjudna att delta har senare fått höga poster inom regeringen: Carl Bildt (återkommande gäst), Mona Sahlin, Maud Olofsson, Jan Björklund och Stefan Löfven. 2017 var Centerpartiets ordförande Annie Lööf inbjuden.

Den satanistiska ideologin

Återkommande i böcker och artiklar tas numera den satanistiska ideologin allt oftare upp. Framförallt har det gjorts i samband med avslöjandena om pedofilin bland maktgrupper i världen. Tusentals barn i världen utsätts för satanistiska ritualer.

Daniel Estulin återkommer till temat på flera ställen i boken, med många skakande uppgifter. En uppgift han tar upp bara i en fotnot är följande: ”Jim Morrison gifte sig på ett satanistiskt Wiccabröllop (wicca, häxa), stående i ett pentagram, drickande varandras blod” (fotnot 33, s. 119). Författaren berättar också på popgruppen The Doors album ”13” sitter gruppen samlad omkring Aleister Crowleys byst.

Stefan-Lofven-frimurarna-polis.jpg
Stefan Löfven med entourage, bland annat med en polis med frimurartatuering. Skärmdump från Dagens Nyheter.

Frimurarsymboler Ett intressant område som Daniel Estulin berör är frimurarnas olika symboler. Nyckeln är en symbol för tystnad. Det finns ett par hundra olika symboler som frimurarna använder sig av.

I vissa sammanhang har det avslöjats att man använder en kista i invigningen i den tredje graden. Den symboliserar döden.

Daniel Estulin menar att den som vill förstå tankarna och metoderna bakom mind control bör studera frimurarnas 3:e och 9:e grader speciellt, även om studiet av samtliga grader inom frimureriet ger en djupare förståelse. Han beskriver också ”alkemin” i rituella mord.

Författaren återkommer i flera kapitel till kopplingen mellan historiska händelser och frimureriets grader. Bara ett exempel: Earl Warren, som president Lyndon Johnson tillsatte för att utreda mordet på John F Kennedy var frimurare av 33:e graden, dvs den hösta graden inom frimureriet. Även FBI-chefen J. Edgar Hoover tillhörde 33:e graden.

En intressant fråga som Daniel Estulin ställer och försöker besvara är varför ”göms” hemliga sällskap på sätt som gör att vi ändå kan se dem med våra ögon? (s. 80). Författaren menar att de på detta sätt visar sin styrka och makt. Vissa källor menar att de nu är så säkra på att vinna, så det gör inget om de syns.

CIA:s psykedeliska revolution

Som ett led i förändringen av mänsklighetens medvetande började man experimentera med hallucinogena droger som LSD för att undersöka vilka möjligheter de har för social kontroll.

Ett syfte var att förändra perceptionen hos de unga. Daniel Estulin nämner namn som jag tidigare känt till, men som jag sett med andra ögon. Ett exempel är verksamheten vid Palo Alto i Kalifornien. Där fanns många av de forskare och teoretiker som kom att forma den nya ”humanistiska psykologin” och nya psykoterapeutiska metoder.

Frankfurtskolan

Daniel Estulin nämner i flera sammanhang Frankfurtskolan. Filosofen Bertrand Russel deltog i Frankfurtskolan i dess försök med social påverkan av massorna. Syftet var att förstöra människans kreativa förmågor liksom att förstöra de Europeiska och Amerikanska kulturerna.

Estulin citerar Russel där denne hyllar Pavlov och Freud för deras arbete med att lägga grunden för att utveckla metoder för den moderna propagandan. Den viktigaste delen är ”det som kallas utbildning”, skriver Russel (s. 93).

Frankfurtskolan var en grupp med marxistiska intellektuella och involverade personligheter som Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse och Erich Fromm. De var ansvariga för skapandet av ”den nya vänstern” och för feminismen.

Frankfurtskolan var finansierad av miljardären Felix Weill och medverkade aktivt i förfallet av det västerländska samhället.

Wes Penre skriver i en artikel om The Black Nobility att det finns starka bevis för att den orden skapade Frimurarna och Rosenkreutzarna.

Sambandet mellan kommunismen och judendomen är kabbala, d.v.s. frimureri. Det skriver Timothy Mathews i en artikel. Mathews menar att i grund och botten var Frankfurtskolans uppgift att undergräva det judiskt-kristna arvet. Den uppmanade till den mest negativa och destruktiva kritiken som möjligt var av varje sfär av livet för att destabilisera samhället och förstöra det som de såg som den ”förtryckande ordningen”.

Marx Horkheimer skrev:

”Revolutionen kommer inte att hända med vapen, utan det kommer att hända stegvis, år efter år, generation efter generation. Vi kommer gradvis att infiltrera utbildningsinstitutioner och politiska organisationer, förvandla dem långsamt till marxistiska enheter när vi rör oss mot universellt jämlikhetssträvande”.

För att åstadkomma detta hade skolan utarbetat några punkter (min översättning):

 1. Att skapa rasistiska brott.
 2. Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring
 3. Undervisning av sex och homosexualitet för barn.
 4. Undergrävande av skolans och lärarnas auktorite.
 5. Enorm invandring för att förstöra den nationella identitete.
 6. Främjande av överdriven alkoholanvändning
 7. Att tömma kyrkorna.
 8. Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer.
 9. Skapa beroende av staten och statliga förmåner.
 10. Kontrollera och fördumma media.
 11. Uppmuntra familjens sönderfall.
SVT pausbild TV1
SVT pausbild TV1

Television

Daniel Estulin ägnar ett långt kapitel åt televisionens roll när det gäller tankekontroll, känslokontroll och indoktrinering. Han konstaterar att när vi tittar på TV så är vår högra hjärnhalva dubbelt så aktiv som den vänstra. Vi hamnar i ett förändrat medvetandetillstånd som gör oss mycket mottagliga, suggestibla, för budskap. Det är ett slags självhypnotiskt tillstånd.

I det tillståndet är det utomordentligt svårt att skilja verklighet från fantasi, sant från falskt. Författaren menar att det inte är ovanligt att många tittar omkring sex timmar per dygn på TV. De har blivit ”TV-beroende” och deras föreställningsvärld formas av programmen i TV.

Detta utnyttjas av ”hjärntvättarna” för att fördumma, för att hjärntvätta oss, för att ”göra oss till överkänsliga vuxna med infantila tendenser”, som Estulin formulerar det (s. 124).

Utbildade och intelligenta människor är en skrämmande tanke för oligarkeliten. ”De skulle innebära oligarkernas död” skriver han (s. 215).

Många av oss klagar över TV:s program och innehåll, men vi är inte medvetna att detta är en medveten strategi. Det är ”bröd och skådespel åt folket”, medan de som vill ha makten får härja i lugn och ro utan folkets kritik. Daniel Estulin menar att kontrollen över media har varit ett långsiktigt mål hos den globalistiska eliten (s. 142).

Han beskriver hur grupper som Council on Foreign Relations, NATO, Romklubben, Trilaterala Kommissionen, Bilderberggruppen, Round Table och andra grupper successivt tillskansat sig makten över media.

Han skriver:

”Amerikanska mediaeliter utövar en brutal, om än väl dold form av … censur, men mekanismerna för denna kontroll börjar nu bli avslöjade” (s. 146).

Daniel Estulin kommenterar också det språk som används i nyheterna. ”Enkla verb, massor av substantiv, mycket få långa meningar, korta meningar, enkelt ordval” (s. 157). Han kallar det ”idiot speak”.

Han menar också att det finns massor av dolda budskap i TV-program, budskap med ett ”hjärntvättande” innehåll (s. 166).

I detta sammanhang nämner han också ett antal filmer som exempel, framförallt barnfilmer som Snövit, Askungen, Pinocchio, Lilla Sjöjungfrun och Skönheten och Odjuret och visar exempel på hur dessa innehåller ”moraliska budskap” som stannar kvar resten av livet (s. 167).

Daniel Estulin beskriver tecken på den förändring som pågår. Ett exempel är att inom mycket kort tid har allting förändras från mjukare naturligt färgade bomullskläder till skrikiga konstgjorda polyestertyger. Musiken har blivit högre, snabbare och mer illalåtande. Droger har blivit allt vanligare även utanför bohemkulturen. Det extrema har blivit allt vanligare. ”Från Beatles till Charles Manson, från ’free love’ till LSD” (s. 76). Jag kommer att tänka på förändringen inom konsten.

Konstnären Markus Andersson, 20 nov 2021. Foto; Torbjörn Sassersson, NewsVoice
Konstnären Markus Andersson, 20 nov 2021. Foto; Torbjörn Sassersson, NewsVoice

En bekant konstnär är Markus Andersson, menar att det pågår en förändring från föreställande konst till ”konstig konst”, en förändring han menar är styrd. I sin föreläsning visar han bilder på ruskiga konstverk, som det är helt obegripligt att man kan tycka är njutbar konst. Det verkar snarare vara uttryck skapade av sjuka hjärnor.

Markus Andersson menar att konsten har ”våldtagits av propagandistiska intressen”, men vad är det för propaganda man isåfall vill föra fram? Att förändra smaken från det som är naturligt och vackert till det som är äckligt och fult? Vill vi inte att världen ska vara vacker?

Markus Andersson menar i föreläsningen att under mitten av 1900-talet så ”infiltrerade CIA en stor del av Europas kulturscen och [har] sedan styrt den på ett sätt som få känner till”. Bland annat visar han ”konst” av Herman Nietsch, en konstnär som verkar vara besatt av blod.

Text: Pia Hellertz

Referenser


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq