Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Övningen “Catastrophic Contagion” avhandlar nästa möjliga pandemi som särskilt drabbar barn och ungdomar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 december 2022
- Torbjörn Sassersson
"Catastrophic Contagion - A Global Challenge Exercise". Foto: Center for Health Security

NÄSTA GLOBALA PANDEMI. Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med WHO och Bill and Melinda Gates Foundation genomförde den 23 oktober 2022 pandemiövningen Catastrophic Contagion, vid Grand Challenges årsmöte i Bryssel.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Övningen simulerade en fiktiv pandemi som utspelar sig inom en snar framtid i världen. Deltagarna får lära sig hur länder bör reagera på en epidemi som sprider sig snabbt i vissa delar av världen och som sedan blir en pandemi med en: “högre dödlighetsfrekvens än Covid-19 och som drabbar barn och ungdomar oproportionerligt mycket”, enligt Center for Health Security.

Det verkar som om ett stort antal sjukvårdsarbetare kommer att behövas i östra Venezuela, enligt övningen. I övrigt kommer merparten av deltagarna från Afrika.

Deltagarna bestod av 10 sittande och tidigare hälsoministrar och högre folkhälsotjänstemän från länderna: Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, Indien, Tyskland. Deltog gjorde även Bill Gates respresenterande Bill and Melinda Gates Foundation.

Deltagarna utmanades att fatta mycket snabba hälsopolitiska beslut utifrån begränsad information och en hög nivå av osäkerhet eftersom varje problem och beslut får allvarliga hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser, förklarar Center for Health Security på sin hemsida.

En berättare i videon säger:

”As of today, there have been an estimated over a billion cases worldwide with more than 20 million deaths including nearly 15 million children [ohörbart] are alive but left with paralysis or brain damage”.

Kommentar

Många minns pandemiövningen Event 201, en beredskapsövning för att hantera en coronavirus-pandemi. Den genomfördes i oktober 2019 under överinseende av World Economic Forum och Bill och Melinda Gates Foundation. Den verkliga Covid-19-pandemin startade inom några veckor efter övningen och fortsatte i princip som övningen förutspått.

Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier”

Kritiker har höjt rösterna för att en kommande pandemi, helt i linje med övningen Catastrophic Contagion, kommer att hanteras mycket hårdare avseende påstådd “desinformation” än under covidkrisen 2020-2022.

Center for Health Security slår fast:

“Länder bör prioritera insatser för att öka förtroendet för myndigheter och folkhälsa, förbättra kommunikationsinsatserna för folkhälsan, öka befolkningens motståndskraft mot vilseledande information och minska spridningen av skadlig desinformation.” – Lessons from the exercise

Bill Gates anklagas av kritiker för att ha en otrolig förmåga att förutse framtida pandemier. Förutom att förbereda sig för Covid-19-pandemin genom Event 201, genomförde han också 2021 en beredskapsövning för monkeypox (apkoppor) som korrekt förutspådde uppkomsten av apkoppor ner till den exakta månaden då smittan dök upp, skriver Igor Chudov på Substack.

Bill Gates köpte även aktier i det då knappt kända företaget BioNTech bara två månader innan covidkrisen startade 2019. Gates tjänade över en miljard dollar, enligt uppgifter. BioNTech levererar Pfizers covidvaccin.

“They are coming for you and your children. It is happening again. There’s ample evidence emerging of long-term, patient planning” – Dr Michael Yeadon

Det fiktiva scenariot “Catastrophic Contagion” utspelar sig 2025.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq