Övningen “Catastrophic Contagion” avhandlar nästa möjliga pandemi som särskilt drabbar barn och ungdomar

publicerad 13 december 2022
- av Torbjörn Sassersson red.
"Catastrophic Contagion - A Global Challenge Exercise". Foto: Center for Health Security

NÄSTA GLOBALA PANDEMI. Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med WHO och Bill and Melinda Gates Foundation genomförde den 23 oktober 2022 pandemiövningen Catastrophic Contagion, vid Grand Challenges årsmöte i Bryssel.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Övningen simulerade en fiktiv pandemi som utspelar sig inom en snar framtid i världen. Deltagarna får lära sig hur länder bör reagera på en epidemi som sprider sig snabbt i vissa delar av världen och som sedan blir en pandemi med en: “högre dödlighetsfrekvens än Covid-19 och som drabbar barn och ungdomar oproportionerligt mycket”, enligt Center for Health Security.

Det verkar som om ett stort antal sjukvårdsarbetare kommer att behövas i östra Venezuela, enligt övningen. I övrigt kommer merparten av deltagarna från Afrika.

Deltagarna bestod av 10 sittande och tidigare hälsoministrar och högre folkhälsotjänstemän från länderna: Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, Indien, Tyskland. Deltog gjorde även Bill Gates respresenterande Bill and Melinda Gates Foundation.

Deltagarna utmanades att fatta mycket snabba hälsopolitiska beslut utifrån begränsad information och en hög nivå av osäkerhet eftersom varje problem och beslut får allvarliga hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser, förklarar Center for Health Security på sin hemsida.

En berättare i videon säger:

”As of today, there have been an estimated over a billion cases worldwide with more than 20 million deaths including nearly 15 million children [ohörbart] are alive but left with paralysis or brain damage”.

Kommentar

Många minns pandemiövningen Event 201, en beredskapsövning för att hantera en coronavirus-pandemi. Den genomfördes i oktober 2019 under överinseende av World Economic Forum och Bill och Melinda Gates Foundation. Den verkliga Covid-19-pandemin startade inom några veckor efter övningen och fortsatte i princip som övningen förutspått.

Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier”

Kritiker har höjt rösterna för att en kommande pandemi, helt i linje med övningen Catastrophic Contagion, kommer att hanteras mycket hårdare avseende påstådd “desinformation” än under covidkrisen 2020-2022.

Center for Health Security slår fast:

“Länder bör prioritera insatser för att öka förtroendet för myndigheter och folkhälsa, förbättra kommunikationsinsatserna för folkhälsan, öka befolkningens motståndskraft mot vilseledande information och minska spridningen av skadlig desinformation.” – Lessons from the exercise

Bill Gates anklagas av kritiker för att ha en otrolig förmåga att förutse framtida pandemier. Förutom att förbereda sig för Covid-19-pandemin genom Event 201, genomförde han också 2021 en beredskapsövning för monkeypox (apkoppor) som korrekt förutspådde uppkomsten av apkoppor ner till den exakta månaden då smittan dök upp, skriver Igor Chudov på Substack.

Bill Gates köpte även aktier i det då knappt kända företaget BioNTech bara två månader innan covidkrisen startade 2019. Gates tjänade över en miljard dollar, enligt uppgifter. BioNTech levererar Pfizers covidvaccin.

“They are coming for you and your children. It is happening again. There’s ample evidence emerging of long-term, patient planning” – Dr Michael Yeadon

Det fiktiva scenariot “Catastrophic Contagion” utspelar sig 2025.

Sammanställning och översättning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Källor och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Vad är skillnaden mellan en Republik vs Demokrati.
  Är inte Republik en strävan mot den personliga friheten under ansvar?
  Är inte en Demokrati en strävan mot jämlikhet under “representativt” ansvar?
  Då blir ju Republiken en strävan mot diversifiering, medan Demokratin blir en strävan mot enfald. Alla blir ju lika på kyrkogården, medan i andra fallet blir livet som i en örtagård?
  Vad bör då valet bli?

 • Vad är skillnaden mellan en Republik vs Demokrati.
  Är inte Republik en strävan mot den personliga friheten under ansvar?
  Är inte en Demokrati en strävan mot jämlikhet under “representativt” ansvar?
  Då blir ju Republiken en strävan mot diversifiering, medan Demokratin blir en strävan mot enfald. Alla blir ju lika på kyrkogården, medan i andra fallet blir livet som i en örtagård?
  Vad bör då valet bli?

 • Ni som spekulerar kring samband mellan pandemi och radiokommunikation hjälper eliterna att genomdriva sin tyranni medelst diverse biovetenskapliga tingestar.
  Artikeln berör ett påtagligt hot och de intervjuade experterna bidrar med väsentliga fakta. I stället för att fokusera på vad de upplyser er om kör ni ert eget sekteristiska emf-race.

   • Det mikroskopiska som finns i vaccinsprutorna och som bland annat påstås vara kapabelt att fungera för att styra tankarna på ett icketrivialt sätt och även höljet till vaccinet i form av gafen-nanotingestar. Jag är osäker på om den sekten som framför det menar att även RNA-vaccinmolekyler eller andra sorters vaccin har såna magiska egenskaper

    • Så du menar att “diverse biovetenskapliga tingestar” är det “mikroskopiska” som finns i vaccinsprutorna. Vad är då det “mikroskopiska”?

 • Betyder det att barnen kan få slippa indoktrinerings-skolan, kanske räddar något barn från könsbytesoperationer och hormonbehandlingar?
  Skolsystemet är ett vapen.

 • Ni som spekulerar kring samband mellan pandemi och radiokommunikation hjälper eliterna att genomdriva sin tyranni medelst diverse biovetenskapliga tingestar.
  Artikeln berör ett påtagligt hot och de intervjuade experterna bidrar med väsentliga fakta. I stället för att fokusera på vad de upplyser er om kör ni ert eget sekteristiska emf-race.

   • Det mikroskopiska som finns i vaccinsprutorna och som bland annat påstås vara kapabelt att fungera för att styra tankarna på ett icketrivialt sätt och även höljet till vaccinet i form av gafen-nanotingestar. Jag är osäker på om den sekten som framför det menar att även RNA-vaccinmolekyler eller andra sorters vaccin har såna magiska egenskaper

    • Så du menar att “diverse biovetenskapliga tingestar” är det “mikroskopiska” som finns i vaccinsprutorna. Vad är då det “mikroskopiska”?

 • Det är anmärkningsvärt att samma aktörer som organiserade pandemiövningen “Event 201” i oktober 2019, vilken mynnade ut i skarpt läge strax därefter, nu har iscensatt ännu en pandemiövning.

  Här kan vi läsa om övningen som kom att bli som en generalrepetition inför Covid 19:
  https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/

  Det är också intressant att Sveriges dåvarande socialminister, Lena Hallengren, deltog i det hemliga Bilderbergmötet i Washington D.C. 2-5 juni 2022:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

  Deltagarna i Bilderbergsgruppens möten har tystnadsplikt, enligt det så kallade “Chatham House Rule” och allt kring mötet är omgärdat med största möjliga hemlighetsmakeri, när nationernas ledande politiker bjuds in till dessa lobbingmöten med världens finanselit. Inget sägs i TV, inget skrivs i pressen…

  Det enda som publiceras diskret är den officiella deltagarlistan och dagordningen.

  Två av punkterna på dagordningen för årets Bilderbergmöte var dessa:

  • Post Pandemic Health
  • Fragmentation of Democratic Societies

  https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/2020

 • Vad bara få vet är att USA redan på 1950-talet upptäckte hur man kan påverka människor via radar, dvs samma strålning som nu finns i mobilerna (samma bärvågsfrekvenser). De påverkar hjärnan genom att sänka tröskelspänningen i hjärnans synapser och därmed kan en lågfrekvent signal inbäddad i bärvågen påverka hjärna utan att du vet om det. Du kan känna/höra/uppleva och tro att det är verkligt.

  • @Zacharias. Det jag tror att du antyder är tankeöverföring
   Den versionen har spridits i fler årtionden för att rikta bort uppmärksamheten från att RFID eller andra elektroniska implantat är det som i verkligheten används. Att sänka tröskelspänningen i synapser och bädda in LF ger fortfarande en extremt låg bitrate så det enda som går att åstadkomma är obehag – inte någon mer avancerad påverkan.
   Det går under gynnsamma förhållanden att framkalla ljud av låg kvalitet men det är inte tekniskt användbart. Det enda du åstadkommer med att sprida såna uppgifter är att du hjälper eliterna att dölja vad de verkligen förfogar över.

   • din kommentar är typisk för mörkret. Det man kunde 1950 har med högsta sannolikt kommit oerhört mycket längre idag och ör oerhört mycket farligare. Förneka det och du bevisar att du är en mörk agent.
    Men upptäckten har inget med tankeöverföring att göra, där är du likaså ute och seglar. tankar kan föras över utan att avstånd är ett problem. Men en 5G når inte så många kilometer.

    • Det är din egen okunnighets mörker du beskriver
     Det är trivialt att tekniken kommit längre men det finns fysikaliska begränsningar som inte går att överbrygga när det gäller kroppsburna elektroniska gränssnitt som eliterna dessutom hittills har föredragit att omge med sekretess.
     Om du inte menar tankeöverföring ingår det i vad jag kallade obehag som är det enda man kan uppnå med låg bitrate som den låga frekvensen teoretiskt möjliggör.
     Och tankar som kan överföras på avstånd utan elektronik har ännu inte bevisats.
     När tester har gjorts har eliterna fuskat med små hörapparater och med cybernetiskt teknologi som försökspersonerna själva kanske inte alls var medvetna om.
     Det finns många historier om klarsyn men det är svårt att säkert bevisa att de klarsynta inte omedvetet har fått reda på nånting med vanliga metoder.
     Det kanske finns fuskkoder som i dataspel så att det går att frambringa mirakel. Men vanligen verkar dataprogrammeraren GUD inte tillåta mirakel.

    • @Kajsa
     Jag menar konventionell elektronik utan radiotekniskt omöjlig mikroskopisk storlek.
     Och jag antar att jag tänkte på cybernetiska tillämpningar när jag skrev så men ett vanligt missförstånd är att en del tror att det går att ha mikroskopiska tingestar som simmar omkring i blodet medan det i verkligheten krävs implantat av fullt synlig storlek om man skulle hålla dem i handen.
     Det cybernetiska är mer avancerat än enbart RFID för att identifiera. Cybernetisk kontroll handlar om dels styrning av nerver och dels troligen ren subliminal ljudöverföring som hjärnan tillsammans med kontrollsignaler tolkar som sina egna tankar
     Vacciner tillsammans med chipning som tillval verkar inte ha använts mycket ännu men existerar och såna RFIDchipar har fullt synlig storlek.

 • Betyder det att barnen kan få slippa indoktrinerings-skolan, kanske räddar något barn från könsbytesoperationer och hormonbehandlingar?
  Skolsystemet är ett vapen.

 • Ser ut att bli en elektronisk “smitta” via smarta telefoner i länder där betalningar oftast sker via smartteknik och telefoner plus några kontrollområden för jämförelse. AI o Gossarna i scwabbteamet får allt snabba på med nya ordbetydelser för att lyckas då verkligheten nu rusar ikapp och förbi. https://vigilante.tv/w/8tHfLxdVsWjCK1g8Etgsfw

 • Det är anmärkningsvärt att samma aktörer som organiserade pandemiövningen “Event 201” i oktober 2019, vilken mynnade ut i skarpt läge strax därefter, nu har iscensatt ännu en pandemiövning.

  Här kan vi läsa om övningen som kom att bli som en generalrepetition inför Covid 19:
  https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/

  Det är också intressant att Sveriges dåvarande socialminister, Lena Hallengren, deltog i det hemliga Bilderbergmötet i Washington D.C. 2-5 juni 2022:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

  Deltagarna i Bilderbergsgruppens möten har tystnadsplikt, enligt det så kallade “Chatham House Rule” och allt kring mötet är omgärdat med största möjliga hemlighetsmakeri, när nationernas ledande politiker bjuds in till dessa lobbingmöten med världens finanselit. Inget sägs i TV, inget skrivs i pressen…

  Det enda som publiceras diskret är den officiella deltagarlistan och dagordningen.

  Två av punkterna på dagordningen för årets Bilderbergmöte var dessa:

  • Post Pandemic Health
  • Fragmentation of Democratic Societies

  https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/2020

 • Vad bara få vet är att USA redan på 1950-talet upptäckte hur man kan påverka människor via radar, dvs samma strålning som nu finns i mobilerna (samma bärvågsfrekvenser). De påverkar hjärnan genom att sänka tröskelspänningen i hjärnans synapser och därmed kan en lågfrekvent signal inbäddad i bärvågen påverka hjärna utan att du vet om det. Du kan känna/höra/uppleva och tro att det är verkligt.

  • @Zacharias. Det jag tror att du antyder är tankeöverföring
   Den versionen har spridits i fler årtionden för att rikta bort uppmärksamheten från att RFID eller andra elektroniska implantat är det som i verkligheten används. Att sänka tröskelspänningen i synapser och bädda in LF ger fortfarande en extremt låg bitrate så det enda som går att åstadkomma är obehag – inte någon mer avancerad påverkan.
   Det går under gynnsamma förhållanden att framkalla ljud av låg kvalitet men det är inte tekniskt användbart. Det enda du åstadkommer med att sprida såna uppgifter är att du hjälper eliterna att dölja vad de verkligen förfogar över.

   • din kommentar är typisk för mörkret. Det man kunde 1950 har med högsta sannolikt kommit oerhört mycket längre idag och ör oerhört mycket farligare. Förneka det och du bevisar att du är en mörk agent.
    Men upptäckten har inget med tankeöverföring att göra, där är du likaså ute och seglar. tankar kan föras över utan att avstånd är ett problem. Men en 5G når inte så många kilometer.

    • Det är din egen okunnighets mörker du beskriver
     Det är trivialt att tekniken kommit längre men det finns fysikaliska begränsningar som inte går att överbrygga när det gäller kroppsburna elektroniska gränssnitt som eliterna dessutom hittills har föredragit att omge med sekretess.
     Om du inte menar tankeöverföring ingår det i vad jag kallade obehag som är det enda man kan uppnå med låg bitrate som den låga frekvensen teoretiskt möjliggör.
     Och tankar som kan överföras på avstånd utan elektronik har ännu inte bevisats.
     När tester har gjorts har eliterna fuskat med små hörapparater och med cybernetiskt teknologi som försökspersonerna själva kanske inte alls var medvetna om.
     Det finns många historier om klarsyn men det är svårt att säkert bevisa att de klarsynta inte omedvetet har fått reda på nånting med vanliga metoder.
     Det kanske finns fuskkoder som i dataspel så att det går att frambringa mirakel. Men vanligen verkar dataprogrammeraren GUD inte tillåta mirakel.

    • @Kajsa
     Jag menar konventionell elektronik utan radiotekniskt omöjlig mikroskopisk storlek.
     Och jag antar att jag tänkte på cybernetiska tillämpningar när jag skrev så men ett vanligt missförstånd är att en del tror att det går att ha mikroskopiska tingestar som simmar omkring i blodet medan det i verkligheten krävs implantat av fullt synlig storlek om man skulle hålla dem i handen.
     Det cybernetiska är mer avancerat än enbart RFID för att identifiera. Cybernetisk kontroll handlar om dels styrning av nerver och dels troligen ren subliminal ljudöverföring som hjärnan tillsammans med kontrollsignaler tolkar som sina egna tankar
     Vacciner tillsammans med chipning som tillval verkar inte ha använts mycket ännu men existerar och såna RFIDchipar har fullt synlig storlek.

 • Ser ut att bli en elektronisk “smitta” via smarta telefoner i länder där betalningar oftast sker via smartteknik och telefoner plus några kontrollområden för jämförelse. AI o Gossarna i scwabbteamet får allt snabba på med nya ordbetydelser för att lyckas då verkligheten nu rusar ikapp och förbi. https://vigilante.tv/w/8tHfLxdVsWjCK1g8Etgsfw

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *