Enligt kosmisk kulturcensur är vi ensamma i universum och utlämnade åt US Space Force

publicerad 3 december 2022
- Kristoffer Hell
Wormhole, spaceship. Bild: Deselect.Licens: Pixabay.com

KRÖNIKA. I början på år 2021 gjorde bandcamp, en onlinetjänst för audiomaterial, en “youtube”* på en av sina innehållsskapare, författaren och mediet Barbara Marciniak [1,2]. Utan förvarning eller förklaring stängde det ned hennes konto och raderade allt material.

Text: Kristoffer Hell, uppd 4 dec | *Att göra en ”youtube” använt som verb i betydelsen att cancellera någon utan förvarning.

Hennes arbete inleddes 1992 med boken ”Bringers of the Dawn” – som förmedlade budskapet om en hoppfullare framtid för mänskligheten [3].

Bakgrunden till bandcamps beslut att tysta Marciniak är nästan lika intressant som historien om hur president Donald Trump skapade US Space Force, en amerikansk militär rymdstyrka – fristående från andra vapenslag [4,5].

US Space Force

Vilken general i gamla tider skulle ha slagits av tanken att skapa ett kavalleri innan det fanns något som hette hästar och vilken uppfinnare skulle börjat bygga cyklar innan man visste vad ett hjul var och hur det fungerade?

När Donald Trump den 18 juni 2018 kallade till en presskonferens där han kungjorde beslutet att upprätta en ”rymdstyrka” är det lätt att förlåta läsare som antar att USA innan dess lyckats lösa de två största tekniska utmaningarna för resor i Universum: antigravitation och transporter i överljushastighet.

Läs mer: USA planerar sjösätta militär rymdflotta – US Space Force

Allt annat skulle reducera presskonferensen till ett skämt eller Trumps presidentskap till ett dårhus med en extra stor paviljong för de med storhetsvansinne.

Hastigheten hos NASA:s nuvarande rymdteknik kvalar nämligen inte ens in som drivved i kosmiska sammanhang.

Apolloprogrammets rymdfarkoster hade en maxhastighet på 11 km/s. Det tog tre dagar att nå månen med denna. Voyager I tog över tre år på sig att nå Saturnus, trots att den skrämts upp i hela 17 km/s. Att nå den närmaste stjärnan, Proxima Centauri, i samma hastighet, sägs ta 75 tusen år [6].

Med den här nuvarande rymdtekniken skulle det ta tre miljarder år att ta sig till andra sidan av vår egen galax, Vintergatan. Den del av Universum som kan observeras med nuvarande teknik bedöms vara en miljon gånger större än så.

Det etablerade historiska mönstret när ny teknik införlivas i en militär organisation är att innan tekniken blir ett eget fristående vapenslag har den först utvecklats och testats så långt att det blivit uppenbart att den inte längre kan vara en underordnad del av en annan gren.

Människan lärde sig flyga i början av förra seklet. 1907 införlivades förmågan in i den amerikanska armén: som stöd till markoperationer.

Det tog ytterligare 40 år innan det amerikanska flygvapnet växt upp och blev ett eget vapenslag, 1947.

Allt detta kokar ned till frågan: Är mänskligheten redan rymdfartskapabel, det vill säga har egna farkoster kapabla till antigravitation och överljushastighet – men att detta hållits hemligt? Om så, hur länge har det pågått?

Nedan återges fem länkar till omslag för artiklar om antigravitation från 1950-talet, innan offentliga diskussioner om denna banbrytande forskning blev tabu och försvann.

Gamla amerikanska vetenskaps och teknikmagasin
Gamla amerikanska teknikmagasin från 1950-och 1960-talet
 • ”The G-Engines are coming” (1956) [7]
 • ”Anti-gravity: Power of the Future” (1957) [8]
 • ”Spaceship that conquers gravity” (1957) [9]
 • ”Antigrav” (1958) [10]
 • ”Anti-gravity: The Science of Electro-Gravitics” (1961) [11]

UAP-forskaren Steven Greer hävdar att USA i oktober 1954 knäckte antigravitationens gåta, varefter en våt filt sveptes över forskningsinriktningen som fasades ut från det offentliga samtalet [12].

 • Vilken ny verklighet skulle ett öppet vetenskapligt och teknologiskt genombrott som kontroll över gravitation resultera ?
 • Vilka politiska maskburkar skulle det öppna – förutom att mänskligheten blev rymdfartskapabel?

Det finns en skola inom UAP-forskningen som menar att antigravitation och fri energi är tvillingar, så här är fyra tankar:

 • Slutet på centraliserad energidistribution – alla hushåll generer all energi de behöver själva.
 • Slutet på elräkningar – efter att energigeneratorn införskaffats, inga fler utgifter.
 • Fordon som svävar.
 • Vägverket läggs ned och dess personal omskolas till landskapsarkitekter. Vägar som knyter samman städer behövs ej längre och städerna förvandlas till parker med bara gång och cykelstråk.
 • Byggnader som kan sväva.
Picard i "Star Trek First Contact" från 1996
Picard i ”Star Trek First Contact” från 1996

Star Trek

Om USA redan löst mysterierna med gravitation och överljushastighet, vilken kan prestandan för farkosterna i deras (ännu så länge) hemliga rymdflotta vara?

Om vi spekulerar att den brittiske filmregissören Ridley Scott, som gjort storfilmer som Alien (1979) och Gladiator (2000) i science fiction filmen Prometheus från 2012 i sin fiktiva historia laborerar med siffror han erhållit från någon på insidan av Donald J Trumps hypotetiska rymdflotta skulle mänskligheten i dagsläget vara kapabel till resor i åtminstone 15 gånger ljusets hastighet.

I filmens första halva sägs att rymdskeppet filmen utspelas i färdats i 3,27*1014km (ca 34,56 ljusår) på 2 år 4 månader och 18 dagar. Ur ett rymdfararperspektiv låter detta som en nedre gräns, då det i denna hastighet ändå skulle ta över sex tusen år att ta sig till andra sidan Vintergatan.

I TV-serien Star Trek anges resande i överljushastighet på en logaritmisk skala där Warp 1 är ljusets hastighet och Warp 10 är att skeppet i samma ögonblick plötsligt befinner sig på andra sidan av Universum – en tripp på åtminstone 93 miljarder ljusår.

Resan som företas i Prometheus, och som tar två och ett halvt år, skulle i hastigheten Warp 4,5 från Star Trek: The Next Generation bara ta två och en halv månad.

Rymdopera

Så, varför censurerade onlinetjänsten Bandcamp hundra timmar med budskap från exoterisk källa?

Sedan fem hundra tusen år, säger Barbara Marciniak, framdrar mänskligheten sin existens under stöveln på en moraliskt lågt stående, men högteknologisk livsform som koloniserat jorden och andra himlakroppar i solsystemet.

Nästa fas i de här kolonisatörernas plan är att avpollettera större delen av mänskligheten och ersätta arbetskraften med robotar. De som överlever kommer att genetiskt nedgraderas.

Vad händer sedan?

Är det först när detta skett, eliten erkänner existensen av teknologierna antigravitation och överljushastighet, varpå de kvarvarande spillrorna av den transhumanifierade mänskligheten kommer att utnyttjas som drönare i fortsatt globalistisk militär expansion, nu i solsystemet och bortom?

Rudolf Steiner, 1905. Foto: Otto Rietmann. Licens: Public Domain
Rudolf Steiner, 1905. Foto: Otto Rietmann. Licens: Public Domain

Rudolf Steiners varning

År 1917, för drygt hundra år sedan, varnade grundaren till Antroposofin och Waldorfskolesystemet, Rudolf Steiner, för att den dolda agendan med ”vaccin” som just då uppfunnits, var att i framtiden administrera injektioner bland befolkningen som skulle ”döda själen” i en människa: utradera impulser till andlighet och metafysiskt sökande.

Låg Barbara Marciniaks förmenta varning från kosmos för nära sanningen för globalister, transhumanister och Big Pharma – som ombesörjde att de varningar hon förmedlade försvann?

Måhända stod hon på randen till ett genombrott och var nära att plötsligt nå ut till breda folklager.

Varför, för resten, skulle någon från till exempel Plejaderna vilja varna mänskligheten för något?

Om vår galax Vintergatan var lika stor som jorden skulle avståndet mellan jorden och Plejaderna motsvara språnget från Stockholm till Norrköping.

I ett universum som blomstrar med rymdkapabla civilisationer är Plejaderna en av våra grannar.

Hur ensam är egentligen mänskligheten i Universum?

Real Life Lore: How the Universe is Way Bigger Than You Think

Disclosure Projects presskonferens den 9 maj 2001

Ovan visas den mest sedda presskonferensen någonsin i den amerikanska National Press Club:s historia. Händelsen är förmodligen det närmaste ett officiellt erkännande av UAP-fenomenet läsaren någonsin kommer att komma [13].

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

 1. Barbara Marciniak: pleiadians.com
 2. Barbara Marciniak: boldconnectionsunlimited.sellfy.store
 3. Barbara Marciniak: ”Bringers of the Dawn”
 4. US Space Force: spaceforce.mil
 5. US Space Force: spaceforce.com
 6. NASA: ”StarChild Question of the Month for April 2002”
 7. Young Men: ”The G-Engines are Coming!” Nov 1956
 8. Mechanix Illustrated: ”Anti-Gravity: Power of the Future” 1957
 9. Mechanix Illustrated: ”Spaceships that conquers Gravity” 1957
 10. American Modeler: ”Antigrav” 1958
 11. Practical Mechanics: ”Anti-Gravity: The Science of Electro-Gravitics” 1961
 12. ValueTainment: ”Classified Alien Encounters Revealed By Traumatologist”
 13. National Press Club: National Press Club hemsida
 14. Amazon: ”The Hunt for Zero Point” Nick Cook (2001)

Kristoffer Hell är författare till boksviten ”Västs Mörka Hjärta: 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan”, ”Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen” och ”Covid 1984”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq