Nazismen gör genombrott i FN – Sverige hjälper till

publicerad 28 december 2022
- Kristoffer Hell
Svenska Regeringen marscherar tillsammansmed Dart Vader. Montage: K.Hell basderat på foto av Nils Petter Nilsson

ANALYS. Det har blivit en ritual att Ryssland varje höst, i FN:s generalförsamling, lägger fram en resolution om att “bekämpa glorifierandet av nazism”. Tanken på att just Moskva gör detta är passande. Tjugo miljoner ryssar dog i processen att besegra tyska armén och nazismen i Europa, 1939-1945, ett rekord i absoluta tal i mänskligt lidande i opposition till nazism inget annat folk i världen kommer i närheten av.

Text: Kristoffer Hell | Montage: Regeringen marscherar med Darth Vader. Montage: K.Hell baserat på foto av Nils Petter Nilsson (nilspetternilsson.se)

Fram till hösten 2021 följde röstningarna i FN det här mönstret:

 • Ett överväldigande bifall för resolutionen: Minst 100 länder har alltid röstat för att avskaffa nazismen. Israel har alltid gjort det.
 • Ett femtiotal länder som avstår från att rösta. Sverige är en del av den här gruppen, som tydligen är sval inför tanken på att bekämpa nazism.
 • Två länder som alltid röstat emot resolutionen: USA och Ukraina.

Den 4 november 2022 skedde något, de femtiotal med länder som tidigare lagt ned sina röster, gick nu öppet emot förslaget.

 • Fortfarande vill 105 länder att förhärligandet av nazism bör förpassas till historiens förbränningsugn. Men de enda två länder i Europa som i dag stöder den här tanken är Ryssland och Belarus (tidigare Vitryssland).
 • Femton länder avstod från att rösta. Bara två av dem ligger i Europa: Schweiz och Serbien. Schweiz har alltid lagt ned sin röst medan Serbien tidigare stödde förslaget (är den serbiska omorienteringen ett utslag av omsorg om serber som nyligen hamnat i gisslansituation i det av USA dompterade Kosovo?)
 • Femtiotvå länder sågade förslaget. Bland dem återfanns USA och Europa samt Australien, Kanada och Nya Zeeland.[1]

52 länder sa nej till FN-resolution mot nazism – Ryssland får inte presentera en sådan resolution

2022 – året “Väst” demaskerades som nazismens omslagstransa

Skärmdumpar från röstningen nedan.

Twitter, skärmdumpar från FN:s hemsida

Vi kontaktade den svenska regering med en fråga: [2]

I november 2022 röstade Sverige emot en FN resolution som handlade om att motverka nazism: Combatting glorification of Nazism.

Motivet till beslutet verkar ha avgetts i en gemensam nordisk förklaring:

“The Nordic-Baltic countries unequivocally condemn racism, racial discrimination, xenophobia and all forms of racial intolerance, including Nazism and neo-Nazism. We are fully committed to the global fight against any form of these ideologies.” [3]

Skälet till att Sverige inte bara avstod från att rösta, utan valde att gå emot förslaget att “bekämpa förhärligandet av nazism”, var kriget i Ukraina – resolutionen mot nazism lades nämligen av Ryssland.

Om detta stämmer, är frågan hur Sverige röstade när det kom till resolutioner syftande till att “bekämpa förhärligandet av nazism” innan Rysslands inmarsch i Ukraina i februari 2022.

Ryssland har nämligen tidigare lagt den här resolution i FN.

Mot bakgrund av de starka orden om fördömande av nazism etc, hade man kunnat förvänta sig att Sverige, hösten 2021, hade stött resolution mot förhärligandet av nazism.

Det var inte det som skedde – Sverige valde att lägga ned sin röst – till synes ointresserad av upptrappandet av intolerans, diskriminering, främlingsfientlighet, racism, nazism och nynazism.

Önskar utrikesministern och regeringen möjlighet att kommentera det här?

Vi väntar fortfarande på svar.

Hur blev det så här?

Wall Street byggde upp Nazismen i Tyskland innan andra världskriget – ett krig Tyskland förlorade, men inte Nazismen. Den bara omgrupperade till USA, där rädslans, intoleransens och föraktets impulser snart konsoliderades och började återexporteras till Europa.

Den 4 november 2022 blev dagen operationens framgång bekräftades i FN.[4, 5, 6]

Text: Kristoffer Hell

Referenser och relaterat

 1. Exklusive Belarus, Ryssland, Schweiz och Serbien
 2. Telefon 2022-12-15 och 2022-12-16 samt e-post 2022-12-16
 3. Government of Iceland: UNGA77 45th Meeting of the Third Committee, explanation of vote on behalf of the Nordic-Baltic countries
 4. Antony C Sutton: Intervju: Western Corporations Backed the Soviets and the Nazis
 5. Wikipedia: Operation Paperclip
 6. NPR: How Thousands Of Nazis Were ‘Rewarded’ With Life In The U.S.
 7. RT: Ex-Nazis in the service of Uncle Sam: How the US took control of Germany’s main intelligence service


Så här kan du stötta Newsvoice