Birgitta Sparf: Moderaterna för socialisternas lögner vidare

publicerad 18 januari 2023
- Gästskribent
Elisabeth Svantesson. Foto: SVT Play

OPINION. Så här sa finansminister Elisabeth Svantesson (M) i SVT Agenda i söndags, när hon närmast forcerat förklarade hur mycket olika bidrag kommer att höjas:

“Många av våra system skrivs upp med prisbasbelopp, det vill säga inflation. Vilket stärker de som har det allra tuffast just nu. Så en garantipensionär kommer från och med nu, den här månaden, att få ungefär 850 kronor mer, bara då på grund av uppskrivning. Plus då 1000 kronor mer i månaden då garantipensionerna höjts!”

Svantesson framhåller höjningen av garantipensionerna som något bra och något att vara stolt över. Trots att M med stödpartier var helt emot den. Hon rider alltså på socialisternas seger. Vilket inte ser snyggt ut.

Denna höjning var socialdemokraternas seger, med stöd av C, V och MP. Och höjningen har hela tiden presenterats genom rena lögner om att S-regeringen har satsat på ”pensionärerna”. Vilket inte minst kommunisten Dadgostar hela tiden har påstått.

Dessa skamlösa lögner om en satsning på pensionärerna har gått hem i stugorna, eftersom folk i gemen inte vet att garantipension inte är en inarbetad pensionsförmån, till skillnad från inkomstpension och tilläggspension som man måste ha arbetat för att få.

Tvärtom så är garantipensionen ett renodlat statligt bidrag för dem som inte arbetat alls, eller arbetat i mycket liten omfattning. Men genom att bedrägligt kalla bidraget för ”pension”, så går lögnen hem.

Att Svantesson nu sitter i Agenda och förefaller stolt över att denna ”garantipension” höjdes i augusti 2022 med 1000 kronor, och att den nu skrivs upp enligt prisbasbeloppet med ytterligare cirka 850 kronor, är anmärkningsvärt.

Det är även stora skillnader i hur mycket de inarbetade pensionerna höjs i år, jämfört med bidraget ”garantipension”. Från Pensionsmyndigheten:

”Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer inkomstutvecklingen i samhället. För 2023 betyder det att din inkomstpension och tilläggspension ökar med 3 procent.

Garantipensionen följer prisutvecklingen i samhället och räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2023 betyder det att din garantipension ökar med upp till 8,7 procent”.

Med 3 procents höjning till oss som arbetat, och 8,7 procent till de som inte gjort det, blir detta rent absurt.

För övrigt anser jag att Nike Nylander i utfrågningen, alltså debatten mot Svantesson, framförde SVT:s vänsteråsikter på ett stringent och balanserat sätt. Och jag är nu inte ironisk, jag tycker att Nylander vann den debatten. Trots att jag självfallet inte håller med henne.

Text: Birgitta Sparf | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice