Från Metaverse till Världsregering

publicerad 17 januari 2023
- av Kristoffer Hell
Fiktivt möte i Metaverse. Rendering: Meta.com

World Economic Forums vandring från klubb för inbördes beundran för globalister till Kejsare över planeten, börjar med att WEF ges administratörsrättigheter i den virtuella värld Metaverse planerar att skapa och till vilket alla medlemmar av mänskligheten förr eller senare förväntas koppla upp sig. Processen är redan i gång.

Text: Kristoffer Hell

 

World Economic Forum:

"The World Economic Forum is committed to bringing together leading voices from the private sector, civil society, academia, and policy to define the parameters of an economically viable, accessible, and inclusive metaverse."

"We aim to foster collaboration among multiple stakeholders to build the metaverse in an integrated and open way, and to help it fulfil its promise by transforming consumer experiences and business models across industries."

Länder har geografier: arealer och ytor, de har också regeringar. Jorden utgörs av många olika typer av geografier och har därför många olika länder med olika regeringar.

Mark Zuckerberg presenterar Metaverse. Rendering: Meta.com
Mark Zuckerberg presenterar Metaverse. Rendering: Meta.com

Metaverse.com

Metaverse, det vill säga cyberrymden, är en plats med en unik geografi: ur användarperspektiv utgör den bara en punkt.

Oavsett varifrån i världen en användare kopplar upp sig, landar de alltid på samma plats, där alla andra som redan är uppkopplade befinner sig.

Hur många regeringar kan en plats som bara är en punkt ha?

Svar: en.

Så snart Metaverses infrastruktur, under WEF:s översyn, skapats är det automatiskt som så att ju mer av den fysiska verkligheten Metaverse inkorporerar och tar över, i samma utsträckning ökar WEF:s inflytande.

Läsare som spelat ett datorspel över internet med spelare på andra sidan jordklotet, har redan praktisk erfarenhet av konceptet att leva i en virtuell värld.

Text: Kristoffer Hell

Relaterat

För alla andra finns filmen nedan: Ready Player One (2018)