Metaverse

Fiktivt möte i Metaverse. Rendering: Meta.com

Från Metaverse till Världsregering

VÄRLDENWorld Economic Forums vandring från klubb för inbördes beundran för globalister till Kejsare över planeten, börjar med att WEF ges administratörsrättigheter i den virtuella värld