Regeringen inför ivrigt ”The Great Transition” och digital identitet för det teknokratiska totalitära samhället

Geopolitisk analys

publicerad 9 januari 2023
- Gästskribent
Digital identitet kräver övervakning och din anpassningsförmåga. Original av Gerd Altmann. Montage: NewsVoice. Licens: Pixabay.com

Historiskt sätt har makteliten haft en hård gräns för hur långt de har kunnat driva människor, med tillgängliga medel, vapen och rädsla. Nu har denna gräns blivit mjukare och otydlig i takt med att den digitala tekniken har gått framåt och fått en stor spridning i hela samhället.

Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri

Vi befinner oss nu i en smygande digital revolution, ett paradigmskifte som har planerats och pågått i det tysta under många år och som våra politiker inte vill tala om, eller att vi medborgare skall se, höra eller prata om.

Vi ska vara ovetande om vår framtid och maktelitens egentliga mål, fogligt följa med på vägen till Teknokratins Digitala Gulag skapad via en Totalitär Globalism, som har kantat vägen med goda ambitioner, uppdiktade falsarier och av makteliten skapade globala gränsöverskridande irreella och reella hot.

The Great Reset

Onsdagen den 3 Juni 2020 proklamerade World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab och nuvarande King Charles III av Storbritanien tillsammans med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, Internationella Valutafondens (IMF) verkställande direktör Kristalina Georgivea och International Trade Union Confederations (ITUC) generalsekreterare Sharon Burrow, The Great Reset av världen mot en ny världsordning via den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR).

Detta med stöd av World Economic Forum styrelse (Board of Trustees), världens främsta och ekonomiskt största företags VD-grupp WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) och världens mäktigaste politiska sammanslutning G20-gruppen, men detta uppmärksammades inte alls av svenska politiker eller svensk Main Stream Media (MSM).

Följden är att många svenska medborgare är oupplysta om detta historiska beslut och än idag är det många medborgare som inte vet om innebörden och konsekvenserna för Sverige som nation, vilket man kan tycka är minst sagt anmärkningsvärt.

I samband med proklamationen uttalade USA:s Special Presidential Envoy for Climate John Kerry följande;

”This is a big moment and the World Economic Forum, the CEO capacity of World Economic Forum is gone have to play a really front and central role in definning the Reset in a way that no one misinterpretation is taking us back to where we were.”/ John Kerry – WEF/The Great Reset Podcast, June 2020.

Omställningen The Great Reset benämns idag, över två år senare som The Great Transition och pågår för fullt i hela västvärlden och i stora delar av Asien, men hos våra svenska politiker och MSM är tystnaden fortfarande total. Man kan verkligen fundera över vad detta beror på ?

Att World Economic Forum och Klaus Schwab av världsamfundet har fått denna central roll i den pågående omställningen, har han visat vid ett flertal gånger det gångna året under sina inledningsanföranden;

”Låt oss vara tydliga att framtiden inte bara händer, framtiden byggs av oss, en kraftfull gemenskap här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens tillstånd.” /Klaus Schwab, WEF AM2022 – 20220524

”Världen kommer att se annorlunda ut efter att vi har gått igenom denna övergångsprocess” /Klaus Schwab, G20 2022 – 20221114

Klaus Schwab: ”fokus på global styrning” /Klaus Schwab, APEC 2022- 20221119

Regeringsbeslutet

En mycket stor och helt avgörande komponent i The Great Transition är att världens maktelit vill med hjälp av den digitala tekniken vill få total kontroll över alla världsmedborgare via en Digital Identitet.

Denna Digitala Identitet är en grundkomponent i World Economic Forums teknokratiska koncept över hur världsledarna skall kunna styra och kontrollera alla världsmedborgare inom en rad olika områden från vaggan till graven.

Torsdagen den 22 December 2022, två dagar innan julafton, påstås det via ett av regeringen utsänt pressmeddelande att regeringen Kristersson fattade beslut om att tillsätta en utredning om en ” Säker och tillgänglig digital identitet”.

Även om beslutet i detta läge endast avser tillsättningen av en utredning, så är det för svenska folkets framtid ett mycket viktigt och avgörande beslut och en direkt följd av World Economic Forums och den politiska maktelitens digitala strategi.

Beslutet lägger bland annat grunden för Sveriges anpassning till det av G20-gruppen fattade beslutet i November 2022, om att införa ett Globalt Uniformt Obligatoriskt Vaccinationsintyg, via Världshälsoorganisationen (WHO) nu pågående utvecklingsarbete.

Regeringen fattar detta beslut i Riksdagsterminens elfte timma, precis som när Regeringen Löfven såg till att kammarbehandlingen av beslutet kring Sveriges implementering av AGENDA2030 togs sista dagarna före jul (20201217).

Sittande regeringar gör så för dom vet att mediabevakningen och allmänhetens intresse under jultiden är inriktad mot en betydligt högre makt, än vad den svenska politiken utgör.

Regeringen vet också om den potentiella sprängkraften i detta beslut, mot bakgrund av vad som händer i tex. Tyskland, Italien och Frankrike med massiva demonstrationer mot införandet av Digitala Identiteter.

I Regeringens kommittedirektiv (Dir.2022:142) med rubriken ”Säker och tillgänglig  digital identitet”  sammanfattar man motivet bakom utredningsuppdraget med att; 

”Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.”

Men kommittedirektivets sammanfattningen innehåller inget om direktivets andra syfte, det vill säga att utredaren rådmannen Henrik Ardhede även skall utreda och föreslå hur en Digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas.

I det pressmeddelande som pressekreteraren  Martin Källstrand senare utfärdar daterat också 20221222, informerar man dock om att direktivet har två olika innehåll, att utreda den Digitala Identiteten och införandet av en Digital Identitetsplånbok.

Vidare skriver pressekreteraren att:  ”Utredningen ska föreslå hur en digital identitetsplånbok ska utfärdas enligt kraven från den kommande EU-förordningen eIDAS II. COM 2021/281” , men till saken hör att EU-förordningen eIDAS II ännu inte är godkänd av EU-Parlamentet, på grund av att så många parlamentariker ser stora problem och risker med ett införande av Digital kontroll av EU-medborgare.

Ansvarigt statsråd för ärendet är statsrådet och krisdemokraten Erik Slottner vid Finansdepartementet, men kommettdirektivet är inte undertecknat av Slottner, utan har bara en hänvisning till Infrastrukturdepartementet inom parantes ”(Infrastrukturdepartementet)”, vilket i sig är en märklig detalj.

Vad som gör ärendet kring kommittedirektivets hantering och beslutsgång ännu märkligare är att det inte finns upptaget i statsrådet Slottners ärendeförteckning inför regeringssammanträdet 20221222 (ref. Ärendeförteckning III regeringssammanträde 2022-12-22 Underprotokoll A Nr 59).

Inte heller återfinns ärendet i Infrakstruktursdepartementets ärendeförteckning inför samma regeringssammanträde.

Vän av ordning ställer sig frågan, har det överhuvudtaget fattats något beslut om att utreda frågan ? Eller är det bara pressmedelandet från pressekreteraren Martin Källstrand som ligger till grund för det påstådda beslutet ?

Eller kan det vara så att Regeringen gör sitt yttersta för att beslutet skall hamna i så mycket julfirande som möjligt och på så sätt gå allmänheten och media förbi?

World Economic Forum`s Digital Identity

Digital Identity. Grafik: World Economic Forum, WEF
Digital Identity. Grafik: World Economic Forum, WEF

Digital identitet är insamlingen av data som representerar en unik person eller enhet online. Digital identitet inkluderar demografisk information och beteendeinformation, inklusive spårade onlinehandlingar.

Den Digitala Identiteten är grundfundamentet i World Economic Forums koncept för att kunna införa bl.a. den Sociala Krediten, som syftar till att alla medborgare skall styras i sitt klimatavtryck av koldioxid [CO2] via Digital kontroll och regler.

Socialt betygsystem i Kina rankar medborgare – Alla ska bestraffas eller belönas

Konceptet Digital Identity skall tillämpas inom många samhällssektorer och områden såsom hälsa och vaccination, bank och finans, matproduktion och distribution, turism och resor, internet och sociala medier och offentlig förvaltning m.m.

Det första applikationsområdet som den Digitala Identiteten tillämpades inom var under coronapandemin och användningen av de så kallade Covid-19 vaccinationspassen, som infördes i Sverige under 2021 och som under 2022 har utfärdats i över 20 miljoner exemplar.

Användningen av den Digitala Identiteten inom Hälsoområdet kommer nu att utökas till att omfatta all vaccinering av alla människor i hela världen via ett Globalt Digitalt Vaccinationspass.

Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som leder denna utveckling och efter att den informella men sedan 2009 reella världsregeringen G20 i november 2022 vid sitt möte i Indonesien, ställde sig bakom en global användning, kommer denna tillämpning av den Digitala Identiteten bli världsstandard.

WHO själva säger att dessa Globala Vaccinationspass kommer att vara universella, obligatoriska och transnationella och skall börja introduceras under 2024 och ligga till grund för all vaccinationskontroll i hela världen.

I nästa steg kommer de Globala Vaccinationspassen även kombineras med World Economic Forums koncept kallat KTDI (Known Traveller Digital Identity) som syftar till att bland annat få total kontroll på allt resande, såväl privat som affärsrelaterat, vilket kommer innebära kontroll av visa och passhandlingar, biljetter och boarding-kort, ankomstkontroller, vaccinationskontroller, hotellbokningar och hyrbilshantering.

Pilotverksamheter kring KTDI-systemet pågår/planeras i Australien, Kanada, Finland, New Zeeland, Singapore, Nederländerna och US.

Sverige stöder införandet av WHO:s Globala Vaccinationspass och en av de mest pådrivande krafterna är Globalisten och fd. Statsminister Carl Bildt, som har rollen som WHO Special Envoy for the Access to COVID-19 Tools Accelerator. 

Att Carl Bildt vill att WHO skall få en global roll är ingen nyhet, det framförde han redan 2009 i ett tal vid Bilderberggruppens 57:e möte i Grekland, då han inför deltagarna (inklusive dåvarande Utbildningsministern Folkpartisten Jan Björklund) bland annat sa;

”…for a new sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.”

”…turning the World Health Organization into a world department of health”.

Den europeiska versionen av World Economic Forums Digitala Identitet heter eID och kommer enligt EU Kommissionen att vara tillgänglig för alla EU-medborgare, invånare och företag som vill identifiera sig eller ge bekräftelse på viss personlig information.

Den kan användas för både online och offline offentliga och privata tjänster över hela EU och lyfts fram som att utgöra rätten för varje person som är berättigad till ett nationellt ID-kort, att ha en Digital Identitet som erkänns var som helst i EU.

Den skall också vara ett enkelt och säkert sätt att styra hur mycket information varje EU-medborgare vill dela med tjänster som kräver identifikation för information.

Enligt EU-kommissionen är fördelarna med att införa den europeiska digitala identiteten att den kan användas i ett valfritt antal fall, som till exempel:

 • offentliga tjänster som att begära födelsebevis, läkarintyg och adressändring m.m.
 • öppna ett bankkonto
 • lämna in skattedeklarationer
 • ansökan till ett universitet, hemma eller i en annan medlemsstat
 • lagra ett recept som kan användas var som helst i Europa
 • bevisar din ålder
 • hyra bil med digitalt körkort
 • incheckning på ett hotell

Regeringen Kristersson ”kallas” till WEF AM2023

World Economic Forum (WEF) kommer att ha sitt årliga möte WEF AM 2023 mellan den 16 – 20 Januari 2023 i Davos och har ”inbjudit” bland annat samarbetsländerna (totalt 141 länder) och dess regeringschefer och ansvariga ministrar. Statsminister Ulf Kristersson fick sin ”kallelse” personligt undertecknad redan den 27 Oktober 2022, av World Economic Forums exekutiva ordförande Klaus Schwab.

Temat för AM2023 är Samarbete i en fragmenterad värld och Klaus Schwab kommer att peka ut riktningen inom fem områden som ”man skall titta på” som det står i kallelsen;

 1. Att ta itu med de nuvarande energi- och livsmedelskriserna inom ramen för för ett nytt system för energi, klimat och natur.
 2. Att ta itu med den nuvarande ekonomin med hög inflation, låg tillväxt och hög skuldsättning inom ramen för ett nytt system för investeringar, handel och infrastruktur.
 3. Att ta itu med den nuvarande motvinden inom industrin och ramen för ett nytt system för att utnyttja frontierteknologi för innovation och motståndskraft i den privata sektorn.
 4. Att ta itu med de nuvarande sociala sårbarheterna inom ramen för ett nytt system för arbete, färdigheter och vård.
 5. Att ta itu med de nuvarande geopolitiska riskerna inom ramen för ett nytt system för dialog och samarbete i en multipolär värld.

Statsminister Ulf Kristersson och inbjudna ministrar (Ebba Busch, Elisabeth Svantesson, Pål Jonsson, Romina Pourmokhtari, Tobias Billström och Johan Forsell) kommer ta över regeringen Löfven/Andersson stafettpinnar i relationen med World Economic Forum och dess exekutiva ordförande Klaus Schwab.

Vid mötet kommer Regeringen att redovisa hur långt man kommit med implementeringen av The Great Transition i Sverige vad gäller tex. Digital Identity.

Detta kommer att ske på sedvanligt sätt under World Economic Forums mötesordning och krav på The Chatham House rules, dvs. under total sekretess och insynsskydd för oss svenska medborgare.

Text och analys: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri, passionerad och engagerad medborgare i dagens samhällsutveckling. Hans har under många år specialiserat sig på World Economic Forum (WEF) och hur denna organisation även påverkar Sveriges politiker och samhälle.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq