Regeringen inför ivrigt “The Great Transition” och digital identitet för det teknokratiska totalitära samhället

publicerad 9 januari 2023
- Gästskribent
Digital identitet kräver övervakning och din anpassningsförmåga. Original av Gerd Altmann. Montage: NewsVoice. Licens: Pixabay.com

GEOPOLITISK ANALYS. Historiskt sätt har makteliten haft en hård gräns för hur långt de har kunnat driva människor, med tillgängliga medel, vapen och rädsla. Nu har denna gräns blivit mjukare och otydlig i takt med att den digitala tekniken har gått framåt och fått en stor spridning i hela samhället.

Text: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri

Vi befinner oss nu i en smygande digital revolution, ett paradigmskifte som har planerats och pågått i det tysta under många år och som våra politiker inte vill tala om, eller att vi medborgare skall se, höra eller prata om.

Vi ska vara ovetande om vår framtid och maktelitens egentliga mål, fogligt följa med på vägen till Teknokratins Digitala Gulag skapad via en Totalitär Globalism, som har kantat vägen med goda ambitioner, uppdiktade falsarier och av makteliten skapade globala gränsöverskridande irreella och reella hot.

The Great Reset

Onsdagen den 3 Juni 2020 proklamerade World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab och nuvarande King Charles III av Storbritanien tillsammans med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, Internationella Valutafondens (IMF) verkställande direktör Kristalina Georgivea och International Trade Union Confederations (ITUC) generalsekreterare Sharon Burrow, The Great Reset av världen mot en ny världsordning via den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR).

Detta med stöd av World Economic Forum styrelse (Board of Trustees), världens främsta och ekonomiskt största företags VD-grupp WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) och världens mäktigaste politiska sammanslutning G20-gruppen, men detta uppmärksammades inte alls av svenska politiker eller svensk Main Stream Media (MSM).

Följden är att många svenska medborgare är oupplysta om detta historiska beslut och än idag är det många medborgare som inte vet om innebörden och konsekvenserna för Sverige som nation, vilket man kan tycka är minst sagt anmärkningsvärt.

I samband med proklamationen uttalade USA:s Special Presidential Envoy for Climate John Kerry följande;

”This is a big moment and the World Economic Forum, the CEO capacity of World Economic Forum is gone have to play a really front and central role in definning the Reset in a way that no one misinterpretation is taking us back to where we were.”/ John Kerry – WEF/The Great Reset Podcast, June 2020.

Omställningen The Great Reset benämns idag, över två år senare som The Great Transition och pågår för fullt i hela västvärlden och i stora delar av Asien, men hos våra svenska politiker och MSM är tystnaden fortfarande total. Man kan verkligen fundera över vad detta beror på ?

Att World Economic Forum och Klaus Schwab av världsamfundet har fått denna central roll i den pågående omställningen, har han visat vid ett flertal gånger det gångna året under sina inledningsanföranden;

“Låt oss vara tydliga att framtiden inte bara händer, framtiden byggs av oss, en kraftfull gemenskap här i det här rummet. Vi har medlen att påtvinga världens tillstånd.” /Klaus Schwab, WEF AM2022 – 20220524

”Världen kommer att se annorlunda ut efter att vi har gått igenom denna övergångsprocess” /Klaus Schwab, G20 2022 – 20221114

Klaus Schwab: ”fokus på global styrning” /Klaus Schwab, APEC 2022- 20221119

Regeringsbeslutet

En mycket stor och helt avgörande komponent i The Great Transition är att världens maktelit vill med hjälp av den digitala tekniken vill få total kontroll över alla världsmedborgare via en Digital Identitet.

Denna Digitala Identitet är en grundkomponent i World Economic Forums teknokratiska koncept över hur världsledarna skall kunna styra och kontrollera alla världsmedborgare inom en rad olika områden från vaggan till graven.

Torsdagen den 22 December 2022, två dagar innan julafton, påstås det via ett av regeringen utsänt pressmeddelande att regeringen Kristersson fattade beslut om att tillsätta en utredning om en ” Säker och tillgänglig digital identitet”.

Även om beslutet i detta läge endast avser tillsättningen av en utredning, så är det för svenska folkets framtid ett mycket viktigt och avgörande beslut och en direkt följd av World Economic Forums och den politiska maktelitens digitala strategi.

Beslutet lägger bland annat grunden för Sveriges anpassning till det av G20-gruppen fattade beslutet i November 2022, om att införa ett Globalt Uniformt Obligatoriskt Vaccinationsintyg, via Världshälsoorganisationen (WHO) nu pågående utvecklingsarbete.

Regeringen fattar detta beslut i Riksdagsterminens elfte timma, precis som när Regeringen Löfven såg till att kammarbehandlingen av beslutet kring Sveriges implementering av AGENDA2030 togs sista dagarna före jul (20201217).

Sittande regeringar gör så för dom vet att mediabevakningen och allmänhetens intresse under jultiden är inriktad mot en betydligt högre makt, än vad den svenska politiken utgör.

Regeringen vet också om den potentiella sprängkraften i detta beslut, mot bakgrund av vad som händer i tex. Tyskland, Italien och Frankrike med massiva demonstrationer mot införandet av Digitala Identiteter.

I Regeringens kommittedirektiv (Dir.2022:142) med rubriken ”Säker och tillgänglig  digital identitet”  sammanfattar man motivet bakom utredningsuppdraget med att; 

”Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation.”

Men kommittedirektivets sammanfattningen innehåller inget om direktivets andra syfte, det vill säga att utredaren rådmannen Henrik Ardhede även skall utreda och föreslå hur en Digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas.

I det pressmeddelande som pressekreteraren  Martin Källstrand senare utfärdar daterat också 20221222, informerar man dock om att direktivet har två olika innehåll, att utreda den Digitala Identiteten och införandet av en Digital Identitetsplånbok.

Vidare skriver pressekreteraren att:  ”Utredningen ska föreslå hur en digital identitetsplånbok ska utfärdas enligt kraven från den kommande EU-förordningen eIDAS II. COM 2021/281” , men till saken hör att EU-förordningen eIDAS II ännu inte är godkänd av EU-Parlamentet, på grund av att så många parlamentariker ser stora problem och risker med ett införande av Digital kontroll av EU-medborgare.

Ansvarigt statsråd för ärendet är statsrådet och krisdemokraten Erik Slottner vid Finansdepartementet, men kommettdirektivet är inte undertecknat av Slottner, utan har bara en hänvisning till Infrastrukturdepartementet inom parantes ”(Infrastrukturdepartementet)”, vilket i sig är en märklig detalj.

Vad som gör ärendet kring kommittedirektivets hantering och beslutsgång ännu märkligare är att det inte finns upptaget i statsrådet Slottners ärendeförteckning inför regeringssammanträdet 20221222 (ref. Ärendeförteckning III regeringssammanträde 2022-12-22 Underprotokoll A Nr 59).

Inte heller återfinns ärendet i Infrakstruktursdepartementets ärendeförteckning inför samma regeringssammanträde.

Vän av ordning ställer sig frågan, har det överhuvudtaget fattats något beslut om att utreda frågan ? Eller är det bara pressmedelandet från pressekreteraren Martin Källstrand som ligger till grund för det påstådda beslutet ?

Eller kan det vara så att Regeringen gör sitt yttersta för att beslutet skall hamna i så mycket julfirande som möjligt och på så sätt gå allmänheten och media förbi?

World Economic Forum`s Digital Identity

Digital Identity. Grafik: World Economic Forum, WEF
Digital Identity. Grafik: World Economic Forum, WEF

Digital identitet är insamlingen av data som representerar en unik person eller enhet online. Digital identitet inkluderar demografisk information och beteendeinformation, inklusive spårade onlinehandlingar.

Den Digitala Identiteten är grundfundamentet i World Economic Forums koncept för att kunna införa bl.a. den Sociala Krediten, som syftar till att alla medborgare skall styras i sitt klimatavtryck av koldioxid [CO2] via Digital kontroll och regler.

Socialt betygsystem i Kina rankar medborgare – Alla ska bestraffas eller belönas

Konceptet Digital Identity skall tillämpas inom många samhällssektorer och områden såsom hälsa och vaccination, bank och finans, matproduktion och distribution, turism och resor, internet och sociala medier och offentlig förvaltning m.m.

Det första applikationsområdet som den Digitala Identiteten tillämpades inom var under coronapandemin och användningen av de så kallade Covid-19 vaccinationspassen, som infördes i Sverige under 2021 och som under 2022 har utfärdats i över 20 miljoner exemplar.

Användningen av den Digitala Identiteten inom Hälsoområdet kommer nu att utökas till att omfatta all vaccinering av alla människor i hela världen via ett Globalt Digitalt Vaccinationspass.

Det är Världshälsoorganisationen (WHO) som leder denna utveckling och efter att den informella men sedan 2009 reella världsregeringen G20 i november 2022 vid sitt möte i Indonesien, ställde sig bakom en global användning, kommer denna tillämpning av den Digitala Identiteten bli världsstandard.

WHO själva säger att dessa Globala Vaccinationspass kommer att vara universella, obligatoriska och transnationella och skall börja introduceras under 2024 och ligga till grund för all vaccinationskontroll i hela världen.

I nästa steg kommer de Globala Vaccinationspassen även kombineras med World Economic Forums koncept kallat KTDI (Known Traveller Digital Identity) som syftar till att bland annat få total kontroll på allt resande, såväl privat som affärsrelaterat, vilket kommer innebära kontroll av visa och passhandlingar, biljetter och boarding-kort, ankomstkontroller, vaccinationskontroller, hotellbokningar och hyrbilshantering.

Pilotverksamheter kring KTDI-systemet pågår/planeras i Australien, Kanada, Finland, New Zeeland, Singapore, Nederländerna och US.

Sverige stöder införandet av WHO:s Globala Vaccinationspass och en av de mest pådrivande krafterna är Globalisten och fd. Statsminister Carl Bildt, som har rollen som WHO Special Envoy for the Access to COVID-19 Tools Accelerator. 

Att Carl Bildt vill att WHO skall få en global roll är ingen nyhet, det framförde han redan 2009 i ett tal vid Bilderberggruppens 57:e möte i Grekland, då han inför deltagarna (inklusive dåvarande Utbildningsministern Folkpartisten Jan Björklund) bland annat sa;

”…for a new sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.”

”…turning the World Health Organization into a world department of health”.

Den europeiska versionen av World Economic Forums Digitala Identitet heter eID och kommer enligt EU Kommissionen att vara tillgänglig för alla EU-medborgare, invånare och företag som vill identifiera sig eller ge bekräftelse på viss personlig information.

Den kan användas för både online och offline offentliga och privata tjänster över hela EU och lyfts fram som att utgöra rätten för varje person som är berättigad till ett nationellt ID-kort, att ha en Digital Identitet som erkänns var som helst i EU.

Den skall också vara ett enkelt och säkert sätt att styra hur mycket information varje EU-medborgare vill dela med tjänster som kräver identifikation för information.

Enligt EU-kommissionen är fördelarna med att införa den europeiska digitala identiteten att den kan användas i ett valfritt antal fall, som till exempel:

 • offentliga tjänster som att begära födelsebevis, läkarintyg och adressändring m.m.
 • öppna ett bankkonto
 • lämna in skattedeklarationer
 • ansökan till ett universitet, hemma eller i en annan medlemsstat
 • lagra ett recept som kan användas var som helst i Europa
 • bevisar din ålder
 • hyra bil med digitalt körkort
 • incheckning på ett hotell

Regeringen Kristersson ”kallas” till WEF AM2023

World Economic Forum (WEF) kommer att ha sitt årliga möte WEF AM 2023 mellan den 16 – 20 Januari 2023 i Davos och har ”inbjudit” bland annat samarbetsländerna (totalt 141 länder) och dess regeringschefer och ansvariga ministrar. Statsminister Ulf Kristersson fick sin ”kallelse” personligt undertecknad redan den 27 Oktober 2022, av World Economic Forums exekutiva ordförande Klaus Schwab.

Temat för AM2023 är Samarbete i en fragmenterad värld och Klaus Schwab kommer att peka ut riktningen inom fem områden som ”man skall titta på” som det står i kallelsen;

 1. Att ta itu med de nuvarande energi- och livsmedelskriserna inom ramen för för ett nytt system för energi, klimat och natur.
 2. Att ta itu med den nuvarande ekonomin med hög inflation, låg tillväxt och hög skuldsättning inom ramen för ett nytt system för investeringar, handel och infrastruktur.
 3. Att ta itu med den nuvarande motvinden inom industrin och ramen för ett nytt system för att utnyttja frontierteknologi för innovation och motståndskraft i den privata sektorn.
 4. Att ta itu med de nuvarande sociala sårbarheterna inom ramen för ett nytt system för arbete, färdigheter och vård.
 5. Att ta itu med de nuvarande geopolitiska riskerna inom ramen för ett nytt system för dialog och samarbete i en multipolär värld.

Statsminister Ulf Kristersson och inbjudna ministrar (Ebba Busch, Elisabeth Svantesson, Pål Jonsson, Romina Pourmokhtari, Tobias Billström och Johan Forsell) kommer ta över regeringen Löfven/Andersson stafettpinnar i relationen med World Economic Forum och dess exekutiva ordförande Klaus Schwab.

Vid mötet kommer Regeringen att redovisa hur långt man kommit med implementeringen av The Great Transition i Sverige vad gäller tex. Digital Identity.

Detta kommer att ske på sedvanligt sätt under World Economic Forums mötesordning och krav på The Chatham House rules, dvs. under total sekretess och insynsskydd för oss svenska medborgare.

Text och analys: Hans Erixon, pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri, passionerad och engagerad medborgare i dagens samhällsutveckling. Hans har under många år specialiserat sig på World Economic Forum (WEF) och hur denna organisation även påverkar Sveriges politiker och samhälle.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Ja! De är nog på god väg att lyckas med det, den kemiska cocktailen kommer kanske förändra demografiska utvecklingen! Konceptet ifrån WEF stämmer väl in på kapitel 13:16!

 • Jeg håber der snart rejser sig en stærk modstand mod den ene procent af den ene procent der ejer verden, og deres forsøg på at slavebinde os alle.

 • På flera allternativtmedia kan vi läsa om dessa planer tyvärr.Min stora bekymmer är att fortfarande ser jag inte några goda idéer om hur vi ska kunna motarbeta detta,börja organisera oss.Det är inga problem att blogga om dessa så länge vi har internet och vi tillåts att kommentera artiklarna m.m.Problemet är att dessa djävlar kommer att kapa denna möjlighet så fort de kommer tvinga oss den digitala slaveriet.Hur ska vi organisera oss då ? Hur kan vi kontakta varandra vi som är uppvaknade ? Vilka är och var finns alla som läser dessa tidningar ? Kom NI ALLA med förslag på hur vi kan börja organisera oss för att kunna träffas och göra motstånd.Jag har tänkt att vi måste använda oss av gamla metoder av kommunikation.Vi måste komma på något sort märkning så att vi kan känna igen en annan motståndsman efter märkningen.Tiden börjar bli bråttom för det måste göras nu innan vi förlorar möjligheten att komma i kontakt med varandra.Jag tänkte att något klistermärke som man kan klistra vid affärerna,bankerna m.m.Vi är rätt många och många kloka huvudet kan slåss ihop så kommer idéerna fram bara och det måste börjas NU.

  • Tanken med en motståndsrörelse är bra och har fungerat sedan tidigare uppror och diktaturer. Det här kommer knytas mot ens betalkort och utan det kan vi inte köpa och sälja. Det är därför som digitaliseringen är farlig och kontrolleras av ett fåtal! Har funderat i samma banor!

  • Precis, vi måste börja nu. Ett enkelt sätt att träffas
   är att som de gjort i England bestämma en dag i veckan då vi
   träffas i en park. Till exempel lördagar klockan 14.
   Det finns parker i varje samhälle. Det finns anslagstavlor.
   Så nu kör vi igång.
   Vi kan förändra mer än vi tror.
   Global Walk out har bra förslag till vad vi kan göra.

   • Just det! Global Walk out, om vi alla kunde göra mer av de små steg som föreslås av The Global Walk out och även övertala fler att gå med, då kunde det kanske börja hända grejer….

   • När skrämselpropagandan om C-flunsan började, bestämde jag mig ganska snart för att inte vara rädd för nån smitta och inte vara rädd för kontakt med människor. Jag fortsätter att inte vara rädd för kontakt/närkontakt även om jag vet att de som fått sprutan kan sprida spikproteiner och annat vidare. Tror verkligen att undvika människor och att vara rädd bara kan ha negativ inverkan på olika sätt (hälsan och samhällsutvecklingen osv)

 • Nu får Kristerssons utspel om att genomföra en total svensk “Folkräkning” sin förklaring. Den s k “utredningen” är ju redan i praktiken beslutad. Utredningen skall utföras för att ge sken av att demokratin fortfarande skall styra.

  Det säger sig själv att Sverige med ca 10 milj invånare officiellt, men med någonstans mellan 0,1 till 1 milj illegala invånare med de nya eID kommer att få en enorm “skugg-stat”. Inom EU kommer heller inte minoritéter som Romer att till stor del ha dessa eID.

  WEF kommer m a o att utveckla ett samhälle, som gör “Hitler-Tyskland” anno 1944 till ett paradis i jämförelse. Fast WEF tillskyndare är en hel hop nazister som nu kryper ut i ljuset. Tur att vi har länder som Kina, Indien, Ryssland, som motpoler för tillfället. Det är till dessa frihetliga länder oppositionella mot WEF m fl kommer att kunna fly.

 • En stillsam fundering är – hur realiserar man detta fantastiska fina totalitära övervakningssamhälle, då bland annat utan mat vatten och framföralt utan el?

  Vi har nu haft WEF i Siri Lanka, som där bland annat körde sin jordbruksagenda med noll användning av konstgösel.

  Resultatet där var hungersnöd, upplopp, bränslebrist, ekonomisk katastrof, och den WEF trogna regimen jagades i landsflykt.

  Och vi har nu kört WEFs agenda om noll CO2 i framför allt Sverige men även i Tyskland.

  Resultatet på bägge ställen är el och energibrist, skyhöga energikostnader med avindustrialisering och konkurser som resultat.

  Och vi har även i dessa bägge länder kört WEFs invandringsagenda, tycker själv att resultatet är katastrofalt.

  Så sammantaget är det som Klaus Schwab pressar ned i halsen på oss, då med hjälp av alla köpta politiker, totalt ogenomförbart och kan enbart sluta i totalitär katastrof.

  Men kanske det är tanken med det hela?

  • Naturligtvis är det så!

   Det absolut billigaste sättet att döda en människa, eller ett folk på. Är ju att svälta ihjäl dem. Kostar inte en krona att ta av någon någonting.

   Människan lever i brist på allt, på en planet med ett överflöd av allt. Tyvärr verkar väl dumhet vara det det finns allra mest överflöd av.

   Bara det grundläggande faktum att trots allt vi gjort hittils, så har våra CO2 utsläpp inte minskat. Kanske borde någon tänka till lite där?

   • Tänka till – och läsa på – är vad du själv borde göra. Sluta tro på MSM:s lögner och inse att CO2 är lika livsnödvändigt som syre.

    • Jag brukar roa mig med att tänka, ett ganska billigt nöje. Och läser gärna på om det mesta i den mån jag har tid. Jag tror inte ett ord på vad MSM säger, och vet att CO2 är en livsnödvändig och naturlig del av kretsloppet. Och skulle det möjligtvis bidra till viss uppvärmning så ser jag inte det som något negativt.

     Vad jag dock inte förstår är vad i min komentar som fick dig att reagera som du gjorde?

     Vad jag sa för att förtydliga var. Om idioterna som styr vårat land, till offantliga kostnader för folket, enbart lyckats med att höja CO2 utsläppen. Och om nu människor arbetar efter den premissen att det är bra att sänka utsläppen av CO2. Borde de inte tänka till lite då?

     Så nu hoppas jag du fårstod vad jag ville säga?

   • Klimat-hysterin är bara trams, vilket de ledande globalisterna självklart är fullt medvetna om. De vet även att deras tillverkning och utsläpp av SARS-CoV-2-viruset i Wuhan, Kina, bara resulterade i en ny influensa-variant.

    Men genom att de äger alla media och alla politiker så spelar det ingen roll. Väldresserade medborgare sväljer vad som helst och låter sig besprutas av vilka gifter som helst.

    Bill Gates´och WHOs avlivningsprojekt går som tåget, men kommer bara att klara att döda 1/5-del av jordens befolkning. Resten fixar man med återställningen av världsekonomin, The Great Reset. Redan svälter invånarna i Sri Lanka och i Holland – världens andra största exportör av jordbruksprodukter – knäcker man nu som bäst med bränslebrist, elbrist och ohemula kväverestriktioner.

  • Med kvarvarande, välfungerande nationalstater går The Great Reset inte att genomföra, förstås. De välfungerande nationalstaterna behöver ju bara sitta still i båten och låta dårarna förstöra sina egna länder och dräpa sina egna invånare.

   Det är ju därför som Ryssland måste knäckas. Hittills har sanktionerna ju bara lett till ett uppsving i Rysslands ekonomi, samtidigt som de har varit dråpslag mot framför allt slavstaternas i EU. Militärt kommer Ryssland också snart att mosa Ukraina för gott.

   Den enda chansen, för att Schwabs galenskaper skall kunna implementeras, är därför ett världskrig, Väst mot Ryssland och dess allierade. Det är därför som tumskruvarna dragits åt på alla de svenska (och finska) nickedocks-politikerna, med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i spetsen, för att få med alla EU-länderna i det kriget.

   Om detta krig kommer är min förhoppning att det raskt eskalerar till ett kärnvapenkrig, som helt sopar bort de senaste årtusendenas teknologiska och vetenskapliga utveckling. Om det därefter fortfarande finns några människor kvar, så får de börja om från stenåldern…

  • “Ogenomförbart” är motståndet bara om folk börjar tänka och ta till sig fakta. Tyvärr vägrar svenskarnas majoritet att ta av sig skygglapparna. De verkar hellre vilja dö än göra det.

 • Alla ‘regeringar’ i fd väst, är ditsatta där (oavsett ‘valrörelser’) av globalistgruppen (en tight liten sammanslutning på..säg 5000 individer, toppstyrda av två klaner för att utföra dessas individers gränslösa gärningar. På samma sätt är det här ingen kamp med vapen (först och främst) då de ger sig på vårt intellekt. Dvs de försöker bekämpa oss genom som de tror, ha mer kunskap om Oss än vi har om dom (vill inte egentl pronomenbenämna dom då de kan förmänskligas, vilket de inte är längre,, människor. Det mänskliga har de abdikerat ifrån, som jag ser det iallafall). Antingen har de rätt el fel

 • Mörkrets ledare slåss nu förtvivlat för att försöka hindra det ljus som just nu sprids över Jorden. De vill inte du skall veta det. Men de har inte en chans i världen att hindra det. Men de kommer att ställa till ett rent helvete (som de kommer ifrån) för de som bor kvar på planeten. De vill inget mer än att hämnas att de inte kommer att få styra Jorden framöver.
  Den nya Glädjens Ljus är sedan länge förankrat i planetens själ och processen fortskrider oförminskat. Folket vill bli fria och så skall de bli! Men först måste mörkret göra ände på sig självt och de har många medlemmar här. Det gamla uttrycket “att falla på eget grepp” är just vad de står inför.

  • Kan bara berömma din tillförsikt. Tyvärr har jag den inte själv.

   Men visst är det väl en naturlag att “ondskan” kommer förgöra sig självt. Vem skall demonerna tugga på när ingen orkar leva mer?

   Men när komposthögen jorden bryts ner så tror jag väl inte den “uppstigning” alla talar om kommer vara särskilt behaglig. Visst kan man få en fridfull död. Men den döende process där allt faller samman som samhället är inne i verkar väl inte bli jättestädat. Men visst faller man på eget rep. Ett samhälle byggt på idel lögner har ju ingen grund att stå på.

   • “Vem skall demonerna tugga på…”
    Eftersom du tror att demoner finns borde du även tro på att Gud finns. Och tror du på Gud så kan du vara lugn. För vår Frälsare segrar, och Hans trogna med Honom. Prisa Gud !!!

 • Kanske någon jurist eller statsvetare kan svara på detta.
  Är det lagligt för en svensk regeringen och ta order direkt/indirekt ifrån en främmande makt (som svenska folket inte har röstat på) ?
  Det lilla jag vet om grundlagar så låter detta som högförädderi, eller är jag helt ute och cyklar?

  • Det finns faktisk en högföräderilag i Svenska lagboken.

   Men mig veterligen har ingen använt den. Och eftersom rättssystem är ruttet så spelar det ju ingen större roll.

   Men visst är det ett högföräderi från början till slut. I princip ingenting lill Mussolini gör idag är ju för Svenskarnas bästa, eller något man röstat om för den delen.

   Men vore ju lite intressant om säg en grupp gjorde en sådan anälan, och så fick alla i Svenska folket som håller med skriva under. Kul att se vad frilurarna i orättsystemet skulle komma dragandes med för ursäkt.

  • Jag är ingen jurist men..

   För ett tag sedan så läste jag svenska lagen citerad på lagen.se eller motsvarande och där nämns det i någon paragraf att regeringen har tillåtelse att använda främmande makt som det passar dem. Fritt tolkat/översatt av undertecknad

 • Welcome to Goolag! Please identfy yourself, blipp blipp.

  Eller så stänger vi av ditt bankkonto.
  Avslutar ditt elabonemang.
  Stänger av din telefon och internet.

  Och har du privilegiet att ha bil kan du naturligtvis inte låsa upp den utan.
  Skall du handla mat måste du registrera dig för att du skall kunna registrera din CO2 utsläpp.

  Du gröna nya värld…….

  Fick precis reda på från Nordea att jag nu inte får ha min gamla bankdosa längre. Man vill tvinga alla till mobilt bank ID.

  Får se hur länge det går fungera i deras samhälle innan det som finns kvar av allemansrätten får utnyttjas mer till fullo.Det är ju numera olagligt att vara hemlös i Sverige, så de har väl kanske löst det också?.

 • Då är det väl dags att packa väskorna och flytta till Ungern som har bestämt sig för att lämna EU för att skydda sin befolkning samt värna familjen. Här verkar det vara kört för folk som hävdar rätten till en egen åsikt.

  • Om man vill vara kvar i Europa, är nog Ungern bästa valet. EU kanske Ungern kan lämna, men aldrig NATO (North Atlantic Terror Organization). Inget land har hittills lämnat NATO och inget kommer heller att tillåtas göra det.

   NATO är den organisation, med vilken det AngloAmerikanska Imperiet håller Europa ockuperat, under en täckmantel av att vara till för att beskydda medlemsländerna (låter som vilken maffiaorganisation som helst). USA (AAI) kontrollerar all militär aktivitet i dessa länder och – som ordföranden Mao sade – “Makt växer ur en gevärspipa”.

   Min rekommendation, till mina barn, är att söka sig så långt ifrån Europa som möjligt och helst söder om ekvatorn.

 • Världen är så körd! Det är bara hoppas att nästa istid kommer med rekordfart och kramar hela västvärlden och lite till i ett järngrepp.
  Kanske mänskligheten kan skapa en bättre värld i nästa interglacial.

 • Själv är jag inte det minsta intresserad av deras bipolära värld. Inte heller tänker jag resa någonstans. För jag kommer tillbringa återstoden av mitt gemytliga liv i Sveriges sköna natur där jag också redan känner till min sista kulle.

  • Samma här men hjärtat sjunker till en sten i magen när jag tänker på mitt barnbarn och hans ännu inte födda syster som ska leva i den här världen.

  • Ungefär samma här!

   Men tyvärr kommer det nog stå ett vindkraftverk på din lilla kulle snart, liksom på alla andra kullar i Sverige. Sverige skall ju bli globalisternas vindkraftspark.China general nuclear är ju största vindägaren i Sverige. De går ständigt med förlust, men verkar trivas med att kontrollera Sveriges energiförsörjning. Man kan väl undra varför?

   • China skall väl hämnas på kinesiskt vis( sofistikerad) för det vad Sverige i så många decennier har ställt till i deras land.

    • Ja tittar man hur kära Wallenberg styrt och ställt med värden, så gör de ju nu precis samma sak tillbaks.

     Någon gång kunde man ju hoppats att en regering skulle tagit hänsyn till det förslavade folket, som finns under varje regim vare sig namnet är demokrati eller inte.

     Vissa hoppas väl på att Trump, Putte och Tjenis skall frälsa världen. Men det ser väl mest ut som rundgång där “eliten” roterar spelplanen. Och alltid till folkets nackdel.

  • Nej, bipolär som i psykisk sjukdom. Är sen inte orolig för något pass eftersom jag aldrig tänker “vaccinera” mig.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *