Fallet Peyman Kia och Payam Kia

publicerad 23 januari 2023
- Kristoffer Hell
Domare Måns Wigén och Peyman Kia (th övre) samt Payam Kia (th nedre)

Stockholms tingsrätt avdelning 4, den 19 januari 2023: De i Iran födda svenskarna Peyman Kia, 42, och hans yngre bror Payam Kia, 35, döms till livstids fängelse respektive 9 år och 10 månaders fängelse för att åren 2011-2021 spionerat för Ryssland mot Sverige. Vad handlar spionaffären om – egentligen?

Domen

Peyman Kia och Payam Kia har, gemensamt och i samråd, under perioden 28 september 2011– 20 september 2021 inom riket bl.a. i Stockholmsområdet, för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda, obehörigen anskaffat, befordrat samt röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.

Anskaffandet av uppgifter har skett inom ramen för Peymans Kias anställningar inom dels Säkerhetspolisen, dels Försvarsmakten. Uppgifterna härrör från flera myndigheter inom den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten.

Payam Kia har varit behjälplig med att delta i planeringen av gärningen och sköta kontakterna med Ryssland och GRU inkl. frågor om överlämnande av uppgifter samt mottagande av ersättning.

Det måhända mest slående med domen och rättegången är hemlighetsmakeriet – inte bara mot allmänheten utan också mot rättens medlemmar själva.

Trots de lyckta dörrarna, vilar hela rättegången på påståenden gjorda av säkerhetspolisen som rätten självständigt inte kunnat verifiera.

Trots att besvärjelsen “gå Ryssland och GRU tillhanda” upprepas vid 27 tillfällen i domen, presenteras inte en enda konkreta omständighet som faktiskt kopplar samman bröderna Kia med det ryska GRU.

SÄPO:s narrativ accepterades som fakta, först av åklagarna sedan av tingsrätten.

Varför hemlighetsmakeriet?

Om ryssen nu redan vet allt, varför fortsätta mörka inte bara inför allmänheten utan också inför tingsrättens egna medlemmar?

Enligt domen gick det påstådda spionaget till så här: Peyman Kia, när han åren 2007-2015 arbetade på säkerhetspolisen (SÄPO) och försvarsmaktens underrättelsetjänst (MUST), kopierade han från och med år 2011 ett hundratal av de mellan 10 000 och 20 000 hemliga handlingar han hade befogenhet att läsa och fram till 2015, då han slutade på SÄPO, arbetade med. Han gav dokumenten till sin lillebror Payam Kia som sålde dem till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.

Uppgifterna i domen är motstridiga:

 • Peyman arbetade för SÄPO och MUST mellan 2007 och 2015
 • Spioneriet han och hans bror dömts för handlade om dokument från den tiden
 • Men enligt domen pågick spioneriet mellan 2011 och 2021

Under åtta år som anställd inom den svenska nattväktarstaten, 2007-2015, spionerade Peyman bara under de sista fyra åren 2011-2015?

Vad för slag av spioneri skulle Peyman och hans bror ha ägnat sig åt åren 2015-2021 – när Peyman inte arbetde på SÄPO eller MUST?

I vilken annan brottsutredning som helst, inklusive andra utredningar om misstänkt spionage, hade man kunnat förvänta sig åtminstone följande:

 • att SÄPO funnit några av de kopierade stulna dokumenten hemma hos någon av bröderna
 • att SÄPO kunnat iaktta hur Payam Kia överlämnat dokumenten till den ryska underrättelsetjänsten, antingen direkt vid personligt möte eller i så kallade döda brevlådor
 • Att bröderna Kia i gengäld erhållit kontanter

Domen presenterar inte bevis för något av leden ovan.

Så, vad handlar spionaffären om – egentligen?

SÄPO fick underrättelseinformation om att någon som arbetade inom den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten skulle ha erbjudit hemliga uppgifter till Ryssland och GRU. SÄPO genomförde en utredning som senare ledde till att en förundersökning inleddes mot Peyman Kia.

I klartext: Utländsk underrättelsetjänst, som det amerikanska CIA eller brittiska MI6, har (eller hade) en egen spion inom GRU, som tipsade dem om att vissa svenska dokument kommit GRU tillhanda. SÄPO börjar utreda och kommer via sitt IT-systems loggar fram till att Peyman är en av de som arbetat med de påstådda dokumenten under sina anställningar hos SÄPO och MUST.

Då säkerhetspolisens spionutredningen inte startade förrän 2017, två år efter att Peyman slutade arbeta för SÄPO och MUST, är ett antagande man kan göra är att det “tips” SÄPO hänvisar till inkom efter att Peyman slutat vid SÄPO och MUST – eller låg “tipset” och skvalpade i SÄPO:s inkorg i över två år innan någon tog sig tid att läsa det?

Efter fyra års fruktlöst utredande perioden 2017-2021, växlar SÄPO spår och övergår till brottsprovokation.

I september 2021 grips Peyman och Payam Kia. Payam släpps efter bara några timmar. Vad som därefter sker utgör den ena av de två pelare på vilket åtalet vilar.

Enligt tingsrättens förhör använder lillebrodern Payam narkotika, som han även säljer. Efter chocken att ha blivit gripen av polisen och sedan släppt, börjar han (under SÄPO:s hemliga övervakning) bland annat skriva ned sina tankar på en dator. Det är lösryckta citat ur dessa luddiga, svårtolkade och möjligen drogpåverkade tankestormar, rätten tolkar som bevis på att spioneri begåtts.

Payam själv menar att det handlar om narkotika affärer, vilket han anser borde framgå av sammanhanget när man läser hans noteringar i sin helhet.

Domens andra pelare är en period av intensiv kontanthantering som år 2017 bröt ut inom familjen Kia.

Peymans förklaring är att Sverige år 2017 bytte sedlar.

(Notering: den 30 juni 2017 blev 500-lappen ogiltig.[3]

Bröderna Peyman föddes i Iran och deras familj och föräldrar verkar ha det gått ställt, och en stor del av de kontanter bröderna Kia hade hemma var familjens tillgångar, bland annat ett arv från fadern, som gick ur tiden 2017.

(Notering: få andra folk i världen är så kontantlösa som svenskar. Att ha större summor med kontanter hemma ses som en försäkran mot bland annat opålitliga banker och instabila digitala betalsystem.)

Under rättegången verkar också åklagarna ha börjat darra på manschetten, över det skraltiga bevisläget och den märkliga processen, där “sammanfattad information” är en omskrivning för narrativ:

Försvaret har … framhållit att det är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt att SÄPO:s analys utgör en sammanfattad information som inte kunnat kontrolleras av försvaret.

Samt: Den som inom ramen för sin anställning tar del av och behandlar känsliga uppgifter kan vara behörig att vidta åtgärder som innefattar anskaffande, befordrande, lämnande och röjande.

Tingsrätten bedömer dock att den anställde inte kan vara behörig att anskaffa hemliga uppgifter med avsikt att gå främmande makt tillhanda (om det inte ingick som en del i ett anställningsuppdrag).

Rekvisitet obehörigen bör därför prövas i samband med prövningen av om handlandet skett i avsikt att gå främmande makt tillhanda.

Med andra ord, man kan år 2023 i Sverige dömas för gärningar som inte behöver ha begåtts, utan av staten bara antas ha tänkts – även då omständigheterna i övrigt är lagliga.

Vad handlade den här rättegången om – egentligen?

Enligt uppgifter i media var några av de dokument som påstås ha hamnat i ryska händer SÄPO:s personallistor.

Var det detta 2023 års stora spionrättegång handlade om:

SÄPO:s Vendetta mot en tidigare kollega, en person med annan etnisk och kulturell bakgrund än de själva, och som en utomstående viskar i örat på dem, kan ha sålt ut namnen på sina gamla kolleger till Moskva, varpå SÄPO drar i gång ett korståg i vilket man inte kan bevisa någonting och därför hemligtstämplar allt?

Rätten som var enig i domen bestod av Chefsrådmannen Måns Wigén (50) samt nämndemännen Kerstin Alnervik (69), Christer Bergström och Rune Forsberg.

Domen kommer att överklagas.

“Hemlighetsmakeri är grundbulten för maktmissbruk, dess möjliggörare – transparens är det enda motgiftet”
– Glenn Greenwald


Referenser och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Peyman Kia
Stöd NewsVoice 2024
 • Låter som en typisk juridisk process i den korrupta staten Sverige. I svenska domstolar – i alla fall när det gäller fiffel inom statsapparaten. För sjuttio år sedan talade författaren Vilhelm Moberg om den svenska “rättsrötan”, i den då kända Haijby-affären. Denna rättsröta – som alltid varit påtaglig ända sedan Gustav Vasas dagar – ha på senare spritt sig till hela det svenska rättssystemet. Tidigare var det, som sagt, statens skumraskaffärer som löstes bortom juridik och insyn. Numera har man släppt in en massa utlänningar, som tillämpar sin egen kulturs rättsuppfattning, i sitt arbete. Tillsammans med vänstervridna jurister har dessa sammantaget skapat de numera farsartade rättegångar, som vi kan läsa om på alternativa sajter.

  Min enda fråga, i denna soppa, är: Vad i helvete har utlänningar att göra i den svenska säkerhetspolisen?

  • Du har så rätt. De spionerande utlänningarna mullan Stig Wennerström och talibanen Stig Bergling var verkligen produkter av deras egna kulturs rättsuppfattning. Utan alla dessa invällande Stigar skulle Svea Rike ha varit så mycket bättre.

  • Ähhh, lite mångkultur är väl fint!

   Varför inte ta in lite ryssar till SKRÄPO också när de ändå håller på?

   Sen är det ju också skillnad på hemliga uppgifter och hemliga uppgifter! För även om det i andra fall finns 100 % bevis, så kanske inte avsikten var att de skulle läcka.

   https://www.youtube.com/watch?v=6jFjHv8N8Ho

   Och då är det OK.

   All underättelsetjäns borde omedelbart läggas ner eftersom de aldrig “underrättar ” folket om något av värde.

 • Hmm, och alla dessa misstänkta spioner för CIA och MI6 plus “stay behind” rörelsen som fimpade Palme då? När ska en ordentlig utredning göras om dessa skummisar? Borde ju prioriteras i stället för några haschrökande iraniers pengatvätt som kanske kan ge några månader i fängelse! Spioneri? Knappast…

  • Du råkar inte veta hur många kg(ton) som familjen (och möjligen fler som varit i maskopi inom branchen) ifråga har varit i kontakt med?

 • Man borde också uppmärksamma hur enkelt, info från SÄPO:s hemlighets stämplade utredningsarbete läckte ut till blaskmedier!!
  “Rättshjälp” och några andra vanliga rättsord var bland de 6 sökord lillebrorn hade googlat om när han hade fått veta att äldre brorn hade gripits!
  Inte nog med att denna info läckte ut till blaskmedier, blev dessa sökord som vem som helst, som precis fått veta att en nära anhörig blivit gripen hade googlat, det blev också en del av bevisföringen i tingsrätten!!
  Antagligen en av den mest uppenbara skenrättegångar vi kommer att se rätt ofta i en mycket mycket snar framtid!!

 • Det är så de vill ha det, att man ska kunna misstänkas avse begå brott och dömas för uppsåt eller rent av för begånget brott fast det inte hänt.
  Det gäller tex, hembränning, tjuvjakt, tjuvfiske, diverse trafikbrott, hat, hot, numera även våldtäkt, osv.

 • Det är ju sån här skit med t.ex. hemliga vittnen de vill smeta av på hela befolkningen. Sen är det väl bara för jänkarna att lära ut lite tortyr à la Abu Ghraib så är vårt Nord Korea i norr komplett.

  • Eller Guantanamo. Så vad handlar det här om, ja. En berättigad fråga när syndabockar utses. En spegel har flera vinklar, och det här läste jag på en annan altmediasida. Och varför skulle denna bakgrundsförklaring vara mindre trolig, än den de sk åklagarna presenterar i den här sk rättegången.

   Vid ett tillfälle sa georg soros att Sverige ska överbelånas..(videon fanns på youtube men är nu raderad..Artikeln finns på Vaken.se.

   Svenska ‘politiker’ lånar nu som aldrig förr, och av vem/vem är det som ger statslånegarantier och vad måste ‘svenska politiker’ göra för att erhålla dessa lån (jepp, presumtiv utpressning).

   Vem är soros ‘arbetsgivare’ och sitter i city of london resp washington, men främst i city. Dessa ‘arbetsgivare’ har israel som proxystat samt ukraina, och sverje. Vilka är israels resp washgtons undrättelsetjänst.. Om city styr sverje (inte Sverige) och israel, och israel styr washington (vet vi via bl a aipac o adl o de medger det själv) är det då otroligt att också svensk underrtjänst, åklagareväsende och det mesta övrigt befinner sig i underordnad roll till city, israel, washington mossad, cia, mi6. Nej det är inte otroligt såklart.

   Och slutligen, vem vill city, israel, washington ha bort från mellanöstern kartan. Ja, Iran och på samma sätt som de nu gör med Syrien och som de gjorde med Libyen. Två av de mest utvecklade länderna i den regionen som nu är sönderbombade. Se f ö Kristoffer Hells post om Libya truth, på highcrimeslänken längst ned på denna sida

   • En massa små gradvisa försämringar som t.ex. rättegångar med hemlig bevisföring sänker ju ribban för vad som kan komma att ses som acceptabelt i det allmänna rättsmedvetandet. Idag är det ett par iranska bröder för att i morgon vara du och jag eller någon annan. Kör man inte direkt på ett diktatoriskt övertagande med vapen får man ta det gradvis innan grodan inser att den är kokt.

  • Vårt Nord Korea?
   Om världspolisen inte hade återinfört enorma sanktioner mot Nord Korea i början av 70-talet, vore det landet ett paradis idag!!

    • Om du tror på allt som sagts om covid i media, tror du säkert på allt om sägs om Nord Korea. Sanningen kommer alltid fram när man läser och lär sig motsatsen av vad som utmålas av media!

     • Om du tror att jag tror på allt som sagts om covid i media så kan du ju tro på precis vad som helst eftersom du hittar på saker utan verklighetsförankring. Men ett land som förhindrar sina invånare att lämna landet är knappast någon utopi oavsett vad än omvärlden gör eller har gjort. Har du själv varit i själva Nord Korea eller har du bara huserat i den norra varianten?

    • Alla historielösa verkar ha blivit naiva sedan länge, vilket idag är den stora majoriteten som tror på allt som sägs på SVT och DN!
     Och när man inte förstår och vet nåt, utan blivit hjärntvättat, används då samma teknik att inte kunna komma med motargument utan med en massa epitet och att personen ifråga inte vet vad han pratar om!

     • Snacka om att göra det lätt för sig där du vet bäst och alla andra är hjärntvättade. Att du utgår ifrån att precis alla dina motdebattörer får sin verklighetsuppfattning från SVT och DN visar ju bara att du inte vet vad du pratar om. Sen svarade du inte på min fråga. Har du själv varit i Nord Korea eller har även du fått din uppfattning från andra källor?

      • Du tycker säkert också att anledningen att Venezuelas katastrofala ekonomiska läge, trots att landet sitter på världens största oljereserv bero på att ledningen är en diktator och inte de orättfärdiga förkrossande västliga sanktioner.
       Och nej, jag har inte varit i Venezuela heller, men jag vet vad som verkligen har hänt och händer där!

       • Du lägger ord i munnen på andra och sen resonerar du utifrån det. Vilket då betyder att du i princip sitter och pratar för dig själv.

        Men om du själv inte har varit på plats så kan du inte heller vara så tvärsäker på allting.

     • Instämmer i vad du säger om Nordkorea. Det är ett fr washington/city mkt hårt ansatt land, via ekonomiska bojkotter. Likaså minst 25länder till. De hade varit helt annorlunda utvecklade idag. Och de, t ex Iran bojkottas främst därför de vägrar citys ‘centralbanks’system. Jmf Libyen, Nordafrikas fd välmående välfärdsstat som bombades till kingdom come, med benägen hjälp av bl a svt och tv4 samt övr i den slasksfären. Bara för att Gaddafi ville införa oljedinaren, helt separat fr cityslaveriet.

      Norges fd utrikesminister har bett om ursäkt för det grava övergreppet. Den ende vad jag vet. Artikeln finns på Newsvoice el Vaken.se

      • Tack för svaret Jonny! Eller hur? Folk verkar ha glömt att det pågått ett ekonomiskt krig vid sidan om den militära.
       Den multipolära förändringen av världen sker i rasande fart framför ögonen på alla och ingen verkar märka av och se vad som händer!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *