Dr Fukushima stämmer japanska regeringen för att ha dolt obehagliga fakta om mRNA-injektionerna

publicerad 15 februari 2023
- av Kerstin Unger-Salén
Professor Masanori Fukushima

Den 2:a februari, 2023 lämnar Masanori Fukushima professor eremitus vid Kyoto Universitet, doktor Fukushima, in en stämningsansökan mot den japanska regeringen för att ha dolt obehagliga fakta om mRNA-sprutan mot Covid-19.

Professor Masanori Fukushima är ett mycket tungt namn både i Japan och internationellt inom forskning.

Masanori Fukushima:

är sanningen att senaste data visar att geninjektionen mot Covid-19 hotar Japans överlevnad. Datastatistik från Japan visar att nya Covid-19 fall är 4 gånger högre hos personer som vaccinerats 2 gånger än hos de som inte vaccinerats. För alla åldersgrupper har Covid-19 vaccinet orsakat högre dödsfall incidenser. Nu har regeringen raderat bort dessa data.”

”Detta är ett historiskt allvarligt problem som hotar vår absoluta existens av Japan som nation. Som medicinsk läkare hade jag inget annat val annat än att våga ta detta juridiska beslut. Det är självklart absolut väsentligt att vi får reda på verkliga data från världen angående effektivitet och säkerhet av vaccinet mot Covid -19 viruset. Dessa data är direkt länkade till människors hälsa, levnadsvillkor och ekonomi.

“Vaccinering rekommenderas mot bakgrund av en förklaring att sprutan inte förhindrar infektion men däremot förhindrar allvarlig sjukdom och minskar antalet dödsfall. Men enligt statistik som publicerades i september 2021, finns det inte längre någon grundval för att rekommendera vaccinering för alla åldrar. Trots detta har den japanska Folkhälsomyndigheten fortsatt att aktivt föreslå (påfyllnads) vaccinering vilket jag anser är en allvarlig nationell kris och därför har jag anmält regeringen inför domstolen”, avslutar Fukushima.

Vad gäller Sveriges säkerhet är det minst lika viktigt att man även här publicerar ”real World data” som kan visa att svenska medborgare inte utsätts för större hälsorisk och död, ju fler mRNA-boosters de utsätts för.

Svenska Folkhälsomyndigheten bör granskas i sömmarna. De hävdar på sin webbsida följande:

”De Covid-19 vacciner som används i Sverige ger gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till alla vuxna.”

Det är precis just ett sådant påstående professor Fukushima vänder sig mot. Han anser det vara en nationell kris att deras japanska folkhälsomyndighet fortsatt pushar för fler sprutor trots att statistiken visar att de som tagit 2 sprutor och mer har 4 gånger större risk att utsättas för allvarlig sjukdom eller död.

  • Var är statistiken i Sverige som påvisar att svenskarna skulle uppvisa helt andra resultat hälsomässigt än de som fått samma typ av spruta och påfyllnadsdos som i Japan?
  • Finns det någon samvetsgrann professor eller läkare i Sverige som är beredd att kräva regeringen på riktiga World data om hur det förhåller sig?
  • Kan man uppvisa statistik sedan 2021 som bekräftar större effektivitet och säkerhet för de som tagit två doser eller mer än de som var/är ovaccinerade?
  • Om de visar samma resultat som i Japan (och andra länder för den delen), är man beredd att anmäla regeringen och Folkhälsomyndigheten till domstolen?

Enligt Krisinformation.se rekommenderar man just nu alla vuxna från 18 års ålder till 64 år 3 doser (eller fler) av mRNA-sprutan, men senare ändras direktiven från och med mars 2023.

Folkhälsan säger:

Personer i gruppen 18–49 år som inte har riskfaktorer omfattas inte av rekommendationen men vaccinationsmöjlighet ska fortsatt finnas för de som av olika skäl ändå önskar detta.

  • Bör vi få någon förklaring varför man så radikalt ändrat direktiven?
  • Nu plötsligt ska ingen under 50 ta sprutan.
  • ar man ny statistik man vill informera om? Har man precis som i Japan något man försöker dölja?

Danmark drog in sin rekommendation om påfyllnadsdos till medborgare under 50 mycket tidigare. De erbjuder inte ens sprutan och betalar inte för den.

Danska Sundhetsministeriets förklaring är att de ser ingen nytta vare sig för individen eller samhället att unga under 50 år skulle ta sprutan. Nej, så är det och har varit så sedan mycket lång tid tillbaka.

Vi har rätt att kräva transparens, klargörande, allsidig och ärlig information av den svenska. Folkhälsomyndigheten. Det saknas idag.

Text: Kerstin Unger Salen

Referenser